Uploaded by Zai Azrul

TAPAK MINIT CURAI

advertisement
SEKOLAH RENDAH AKADEMI ISLAM HJ. ABDULLAH SUBOH
MINIT CURAI
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
MASA
PERKARA
TEMPAT
PENGANJUR
LAPORAN
Antara perkara yang perlu dinyatakan:
1. Kehadiran
1.1
2. Tujuan Taklimat
2. 1
3. Perkara yang dibincangkan
3.1
4. Lain-lain butiran yang difikirkan perlu dinyatakan.
4.1
CATATAN/TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
Disediakan oleh :
………………………………………
(
)
Disahkan oleh :
……………………..……………………….
(USTAZ FADZIL BIN MAHMUD)
GURU BESAR SRAIHAS
Download