Uploaded by פבל סלפצנקו

תרגום מסמך בלמים

advertisement
‫כאשר בואינג ‪ 747-400‬צובר מהירות הוא גם צובר אנרגיה קינטית‪ .‬יש צורך בבלמים כדי להאט את‬
‫המטוס‪ .‬מטרת הבלימה היא להמיר אנרגיה קינטית לאנרגיה תרמית‪ ,‬באמצעות חיכוך ולפיג חלק מהחום‬
‫לאטמוספירה‪ .‬לכן האנרגיה הנדרשת לעצירת מטוס שווה לאנרגיה הקינטית של המטוס; פונקציה של‬
‫המסה של המטוס מוכפל על ידי הריבוע של המהירות שלה מוכפל עם חצי‪.‬‬
‫המטוס נתמך בזמן ההמראה‪ ,‬נחיתה וביצועי קרקע על ‪ 18‬גלגלי טיובלס (ללא‬
‫אבובים)‪ 8 .‬גלגלים על כני הנסע של הכנפיים‪ 8 ,‬גלגלים נוספים על כני הנסע‬
‫של גוך המטוס ו‪ 2-‬נוספים על כן נסע הקדמי‪ .‬כל גלגל ראשי (לא כולל את‬
‫הגלגל של החרטום) כולל יחידת מעצור המורכבת על הציר‪ .‬המעצורים הם‬
‫טיפוס של רבי דיסקיות עם דיסקיות קבועות ונעות‪ ,‬על הדיסקיות הקבועות‬
‫מרכיבים פדים אשר ניתנים להחלפה‪ .‬על הדיסקיות הנעות ישנם שגמים‪.‬‬
‫המעצור מכיל מערכת קפיצים מחזירים ויחידות וויסות אוטומטי‪ .‬יחידת ויסות‬
‫אלה מפקדים על שיפור המעצור‪ .‬כדי לאפשר עצירה מוחלטת של הגלגלים על‬
‫הקרקע ולעצור את הגלגלים המסתובבים אחרי ההמראה‪ ,‬קיימות מערכות‬
‫עצירה הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬מערכת מעצורים ראשית הכוללת ‪ 16‬מעצורים בגלגלים הראשיים מופעלים‬
‫על ידי מערכת הידראולית ראשית‪ .‬המערכת מקבלת את הלחץ ממשאבה‬
‫הידראולית המורכבת על המנוע או ממשאבה הידראולית הממונעת על ידי‬
‫טורבינת אוויר‪ .‬ישנה גם משאבה חשמלית אשר פועלת במידה והמשאבות‬
‫האחרות כושלות‪ .‬במקרה שמאבדים את המערכת ההידראולית העיקרית ניתן‬
‫לקבל לחץ למעצורים מהמערכת המשנית על ידי הפעלת שסתום מקשר מתא‬
‫הטייס‪.‬‬
‫‪ .2‬מערכת מעצורי חירום מספקת עצירה ב‪ 16‬גלגלים הראשיים בעזרת לחץ‬
‫ממערכת הידראולית נפרדת‪ .‬במערכת זו מופעלת על ידי מפסק בלוח מכשירים‬
‫של הטייס שמפעיל את שסתום החשמלי שמאפשר ללחץ לדחוס את מערכת‬
‫המעצורים‪.‬‬
‫‪ .3‬מערכת מעצורי חנייה אשר מספקת בלימה כשהמטוס חונה או עגון‪.‬‬
‫המערכת מפקחת על ידי מפסק שמופעל בעזרת ידית מעצורי החנייה המפסק‬
‫מפעיל ברז חשמלי הלוכד את הלחץ במערכת המעצורים‪ .‬כאשר המעצורים‬
‫מופעלים מערכת כנגד החלקה הנקראת ‪ ANTISKID‬מופעלת גם היא באופן‬
‫אוטומטי והיא מבצעת באופן אוטומטי פיקוח על הלחץ ההידראולי במעצורים‬
‫בעזרת שסתומי המערכת נגד ההחלקה‪ .‬במערכת רגילה כל מעצור מבוקר על‬
‫ידי שסתום נגד החלקה אחד‪ ,‬במערכת החירום כל זוג מעצורים על אותו ציר‬
‫מבוקר על ידי שסתום נגד החלקה אחת‪ .‬מערכת בקרת חום מעצורים מורכבת‬
‫על מנת לפקח על חום המעצורים בזמן שכני הנסע מקופלים‪ .‬המערכת הזו‬
‫מיועדת על מנת למנוע שריפת מעצורים‪.‬‬
Download