Uploaded by Keith Andrew

CCO05042021

advertisement
I
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
80k van Blerk
De la Rey
Die
Campbells
30 Goue Sokkie Treffers
Rool Rok Bokkie
Dire Straits
Dozi
Creedence Clear Water Revival
Dozi Storm op die horison
Grootste Treffers
Op Aanvraag
Siyaya Ons Gaan
Eden
Eden
Elvis
Elvis 30 -1 Hits
Foster &
Allen
Dozi &
Nianell
It Takes Two -
21
22
Kurt Darren
30 Goue Sokkie Treffers
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Lekker Lekker
Ons Eie Loslappies 5
Se net Ja
Staan op
Uit Die Diepte Van My Hart
Vat my, maakmyjoune
Neil Diamond
Beautiful Noise
Dreams
Gold - Neil Diamond
Hot August Night
36
Jazz Singer
37
38
39
40
41
Nicholis Louw
Mala Hee
Vergeet en vergewe
NOW
Now 61
42
43
Now 62
—1 15 15
16 15 —16 45 30
46 65 20
—
g
- 75 92 18
93 105 13
—106 126 21
- 127 140 14
- 141 154 14
—155 169 15
- 170 200 31
- 201 224 24
- 225 238 14
—239 268 30
1
—269 287 19
- 288 307 20
—308 323 16
—324 339 16
340 355 16
—356 370 15
371 380 10
381 394 14
- 395 414 20
1 415 428 14
2
_28
- 437 450 14
1
- 451 470 20
471 486 16
—487 508 22
1
529
44
45
46
47
48
49
50
Now 64
Now 65
51
52
53
54
55
Now 68
56
57
Now 71
Now 66
Now 67
Now 69
Now 70
.58
59
Now 72
60
61
62
-ii—
64
Now 73
Now 74
65
66
Now 77
Now 76
2
67
68
Now 79
Ray Dylan
70
72
73
Breek Die Ys
71
ISmokie
42 Greatest Hits
1 566 586 21
2 587 607 21
608 628 21
- 629 649 21
1
1 650 670 21
2 671 691 21
692 713 22
714
736
23
737 758 22
1
2 759 780 22
- 781 802 22
1
803 824 22
21
2 846 866 21
- 867 889 23
1 1
. 890 909
11 1
1
890 909 20
910 931 22
- - - - 932 952 21
1 953 973 21
1
2 974 994 21
1
74
75
76
150
9
253 544 15
0
545 565 21
Steve Hofmeyr
Beautiful Noise
995 101 19
77
Duisend en Een
78
Gootste Treffers Vol ll ... and the Story
continues
Grootste Platinum Treffers
79
9_
1 104 106 20
9 8
2 106 109 22
9 0
Haloda
- 109 110 16
1 6
Laaities en Ladies
- 110 112 20
7 6
Sings Kris Kristofferson - Help me make it - 112 113 13
through the night
7 9
Solitary Man The Songs of Neil Diamond
1 114 115 12
0 1
2 115 116 12
2 3
81
82
83
84
85
86
87
1
88
The Country Collection If You Could Read - 116 117 15
My Mind
4 8
Toeka
- 117 119 20
9 8
Toeka 2
- 119 121 20
9 8
Tribute
- 121 122 ii
9 9
Tribute Vol 2
- 123 124 12
0 1
89
90
91
92
93
TheunsJorda
an
94
Grootste Treffers 2000-2007
95
Roeper
96
97
Various Artists
Afrikaans Is Groot Vol. 3
98
Afrikaans Is Groot, Vol. 5
- 124 126 19
2 0
- 126 127 15
1 5
- 127 129 21
6 6
111
9
2 131 133 20
7 6
100
101
102
3
- 101 102 16
4 9
- 103 104 19
0 8
Afrikaans Is Groot, Vol. 6
113
103
104
105
Afrikaans Is Groot, Vol. 7
106
107
108
Afrikaans Is Groot, Vol. 8
109
110
_iii_
Afrikaans ls Groot, Vol. 9
_!i_
113
114
116
Die Grootste Afrikaanse Sokkie Vol.4
JL
_t!!
119
Huisgenoot Top 20 Vol 1
120
Take Me Back
122
Treffer na Treffer
125
126
1 141 143 20
6 5
2 143 145 20
6 5
1 145 147 18
6 3
2 147 149 18
4 1
Afrikaans Is Groot, Vol. 10
115
123
124
371
356
20
135 137 19
27 5
1 137 139 20
6 5
211
396
141 20
5
Trots Afrikaans Vol 1
149 151 19
12 0
151 152 17
2 1 71
- 20
154
71
2 154 156 20
8 7
- 156 158 20
8 7
1 158 160 22
8 9
161 19
2
011
628
1
- 1 162 164 17
9 5
164 166 20
26 5
166 168 19
127
Trots Afrikaans Vol. 4
128
129
Coffeehouse
130
131
132
133
Voorwaarts Mars
134
Waarmaker
6 4
- 168 170 20
5 41
1 170 172 is
5 2
2 172 174 18
3 0
3 174 175 18
1 8
1
175
4
911
776
1__
18
1
177 19
711
795
1
1 179 180 14
—6 9
Download