Uploaded by ror ror

CKSIAN-Accounting-Tutorialpt1

advertisement
ACCOUNTING TUTORIAL (PART 1)
"BASIC" ACCOUNTING EQUATION"
A = L + OE
Assets = Liabilities + Owner's Equity
P100 = P60 + P40
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"CHARACTERS":
a. BUSINESS = "Ikaw"
b. ASSET = Pag-aari "ng business"
c. LIABILITY = Utang "ng business" sa iba (Ex. Bank)
d. OWNER'S EQUITY = "Utang" "ng business" sa may-ari (owner)
#CommonMistake
Ang "Business" at ang "Owner" ay IISA..
*MALI po yan. Para maintindihan natin ang Accounting Equation (A=L+OE), ang una dapat
nating isipin ay magkaiba ang "BUSINESS" at ang "OWNER"
#HALIMBAWA
BUSINESS(Ikaw) = Buy & Sell ng damit
~kung ikaw si BUSINESS, kailangan mo ng "pera" pambili ng damit.
#QUESTION
Saan manggagaling ang pera?
Answer:
a. Mangungutang sa iba (Ex. Bank) P60
b. "Mangungutang" sa may-ari or owner P40
P60 + P40 = P100
Ang pera na ngayon ni "Business" ay P100
Business:
A = P100 (Pera/Asset)
L = P60 (Utang sa Bank)
OE = P40 ("Utang" sa Owner)
In simple words, ang Pera ng Business na P100 (ASSET):
~ay galing sa utang sa Bank P60 (LIABILITY), at galing sa "utang" sa Owner P40 (OWNER'S
EQUITY)
A = L + OE
P100 = P60 + P40
#REMINDER
~In Form, parang ISA lang ang "Business" at "Owner"
~Pero in Substance, IKAW lang si " BUSINESS" (at "parang" pinautang ka lang ng sarili mo)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"DEBIT AND CREDIT"
1. Bumili ka ng Laptop at nagbayad ka ng P50000
DEBIT: Laptop 50000
CREDIT: Cash 50000
Nagkaroon ka ng Laptop, kaya DEBIT
Nawalan ka naman ng Cash, kaya CREDIT
NOTE: (ASSET)
Pag "nagkakaroon" ka ng Asset(or bagay) = DEBIT
Pag "nawawalan" ka ng Asset (or bagay) = CREDIT
..............................................
2. Bumili ka ng Laptop pero utang, P50,000
DEBIT: Laptop 50000
CREDIT: Accounts Payable 50000
Nagkaroon ka ng Laptop, kaya DEBIT
Nagkaroon ka ng utang(Accounts Payable), kaya CREDIT
NOTE: (LIABILITY or UTANG)
Pag "nagkakaroon" ka ng utang = CREDIT
Pag "nawawalan" ka ng utang = DEBIT
#IMPORTANT
Baliktad ang ASSET at LIABILITY
(ASSET)
DEBIT: pag "nagkakaroon" ka ng Asset(or bagay)
CREDIT: pag "nawawalan" ka ng Asset (or bagay)
(LIABILITY)
CREDIT: pag "nagkakaroon" ka ng utang
DEBIT: pag "nawawalan" ka ng utang
..............................................
3. Binayaran mo na ang utang..
DEBIT: Accounts Payable 50000
CREDIT: Cash 50000
Nawala na ang utang (Accounts Payable), kaya DEBIT.
Nawalan ka din ng Cash, kaya CREDIT.
*Yehey, wala nang utang. :)
..............................................
4. Ginamit mo yung Laptop sa business mong Accounting Tutorial. Kumita ka ng P20,000 pero
"pautang".
DEBIT Accounts Receivable 20,000
CREDIT Service Income 20,000
Nagkaroon ka ng "pautang"(Asset siya kasi makokolekta mo siya), kaya DEBIT
Nagkaroon ka din ng kita o income, kaya CREDIT.
NOTE: (INCOME or KITA)
Pag "nagkakaroon" ka ng income = CREDIT
..............................................
5. Nakolekta mo na yung pautang mo sa tinuruan mong estudyante P20,000.
DEBIT Cash 20000
CREDIT Accounts Receivable 20000
Nagkaroon ka ng Cash, kaya DEBIT
Nawalan ka ng pautang(Accounts Recevable), kaya CREDIT
...............................................
6. Nagbayad ka ng P10,000 sa inuupahan mong lugar para sa tutorial.
DEBIT Expense 10000
CREDIT Cash 10000
Nagkaroon ka ng gastos(expense), kaya DEBIT
Nawalan ka din ng cash, kaya CREDIT.
NOTE: (EXPENSE or GASTOS)
Pag "nagkakaroon" ka ng gastusin = DEBIT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Point of view of the BUSINESS:
Increase in Asset
Nagkakaroon ng asset ang business kasi pwedeng
-nanggaling sa inutang niya (ito ang pautang or investment ng creditors)
-nanggaling sa owner (ito ang initial or additional investment ng owner)
-galing sa serbisyo/benta
Decrease in Asset
Nawawalan naman ng asset ang business kasi pwedeng
-nagbayad siya ng utang
-ibinalik na yung capital sa owner (withdrawal by the owner)
-may mga gastusin o expenses
Equity/Capital = Investment + Revenue - Expenses - Drawings(Withdrawal)
Increase in Equity
-Tumataas ang Equity pag mas malaki ang kita(revenue) kaysa sa gastos(expenses). Ang
tawag dito ay "Net Income".
-Pwede rin tumaas ang Equity pag nadadagdagan ang capital(pera o gamit) ng business.
Decrease in Equity
-Bumababa ang Equity pag mas malaki ang gastos(expenses) kaysa sa revenue or kita. Ang
tawag dito ay "Net Loss".
-Pwede rin bumaba ang Equity pag ibinalik na ang capital(pera o gamit) sa may-ari.
(Withdrawal by the owner)
Normal Balances:
DEBIT (DEAL)
D-ividends (Drawings)
E-xpenses
A-sset
L-osses
CREDIT (GIRLS)
G-ains
I-ncome
R-evenues
L-iabilities
S-tockholder's (or Owner's) Equity
Download