Uploaded by Christine Yong

2.Manual Prosedur Kerja SULDP

advertisement
Manual Prosedur Kerja : SULDP
(Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan)
Akaun Penyelaras SULDP
ID : YBB1419
Password : 6644
1.
2.
3.
4.
Buka google chrome
Klik search/cari : https://splkpm.moe.gov.my
Klik : APLIKASI
Pilih : Modul SULDP (untuk penyelaras melihat bilangan hari berkursus
atau hal hal lain.)
5. atau Pilih : Dashboard MyPPB (untuk menyemak mata kredit)
Tugas Penyelaras :
1. Memastikan semua guru dan AKP mencapai hari berkursus 7 hari (atau
lebih) sebelum 31hb Disember setiap tahun.
2. Memastikan semua guru dan AKP mencapai 42 mata kredit 31hb
Disember setiap tahun.
3. Menyokong aktiviti di dalam portal. (KKL – aktiviti PPB)
4. Bagi pembacaan buku, penyelaras perlu menyediakan lampiran c untuk
guru atau akp isi dan simpan.
Download