Uploaded by Pagsuyuin Warren

PANGKAT-APAT-EMERALD-KABANATA-1

advertisement
‘Kadahilanan ng Pagpili ng Strand na Science Technology
Engineering and Mathematics o ng mga Piling Mag-aaral ng
Baitang 11 – STEM sa Mataas na Paaralang Rizal”
IPINASA NINA:
AIS, KIMBERLY
CALI, NOERAEL JADE
CARVAJAL, ANGEL MENDOZA
DEL CORRO, JOHN DALE
DELOBERJES, ALTHEA MARIE
GUINTO, ROI
MADI, JAMERONE
PAaGSUYUIN, WARREN
IPINASA KAY:
GNG. MARILOU R. BELTRAN
TALAANNG NILALAMAN
PRELIMINARYONG PAHINA
Pinagtibay… .......................................................................................................................... i
Dahon ng Pagpapatibay....................................................................................................... ii
Paghahandog… ..................................................................................................................... iii
Pasalamat/Paglalaan… ......................................................................................................... iv
TALAAN NG NILALAMAN
KABANATA I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito
o Panimula… ................................................................................................................ 1
o Paglalahad ng Suliranin… ......................................................................................... 2
o Hypotesis ................................................................................................................... 2
o Batayang Teoretikal… ............................................................................................... 2-4
o Bantayang Konseptuwal… ........................................................................................ 4
o Kahalagahan ng Pag-aaral ......................................................................................... 4-5
o Saklaw at limitasyon sa Pag-aaral… .......................................................................... 5
o Depinisyon Ng Mga Terminolohiya ...................................................................................... 5-6
PINAGTIBAY
Ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Science Technology Engineering
and Mathematics ng mga Piling Mag-aaral ng Baitang 11 – STEM sa Mataas
na Paaralang Rizal.”
Ais, Kimberly
Cali, Noerael Jade
Carvajal, Angel Mendoza
Del Corro, John Dale
Deloberjes, Althea Marie
Guinto, Roi
Madi, Jamerone
Pagsuyuin Warren
Bilang Partial Requirement sa Filipino, Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang
Teksto tungo sa Pananaliksik, inirekomenda para tanggapin at pagtibayin.
Gng. Marilou R. Beltran Tagapayo
Tagapayo
HUNYO 2022
i
DAHON NG PAGPAPATIBAY
Bilang Pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino, Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t
Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Science Technology
Engineering and Mathematics ng mga Piling Mag-aaral ng Baitang 11 – STEM sa Mataas na Paaralang
Rizal.”
Ais, Kimberly
Cali, Noerael Jade
Carvajal, Angel Mendoza
Del Corro, John Dale
Deloberjes, Althea Marie
Guinto, Roi
Madi, Jamerone
Pagsuyuin Warren
11-STEM-EMERALD
Tinanggap ang Pananaliksik na ito sa ngalan ng Departamento ng Filipino at ng Rizal High School, bilang isa sa
pangangailangan sa asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Gng. Marilou R. Beltran
Guro
ii
PAGHAHANDOG
Nagpapasalamat ang mananaliksik sa mga naging inspirasyon at bahagi ng pananaliksik na ito.
Labis akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na siyang nanguna sa pagsasagawa at
pagpapatuloy ng aking pananaliksik. Karapatdapat siyang bigyan ng papuri sa pagbibigay sa akin ng
lakas, tatag, tibay ng loob, at isipan, pati sa mapagpala niyang kamay.
Hindi matatawaran ang malaking naging bahagi ng aking mga magulang sa pagsuporta at
paggabay sa aking paglakad. Nagpapasalamat ako sa kanila sa tulong moral, pinansyal at pisikal na
ibinigay nila sa akin. Sa mga taong nagbigay ng kanilang pagsuporta at tulong sa akin sa pagpapalawak
at pagpapaganda ng aking pananaliksik.
iii
PASASALAMAT/PAGLALAAN
Ang pananaliksik na ito ay hindi mabubuo kung hindi dahil sa mga taong nagbigay
tulong at kontribusyon, mga sumusuporta, nagbigay inspirasyon, at lakas ng loob sa
mananaliksik upang maisakatuparan ang minimithing kaganapan.
Ang pananaliksik na ito na pinamagatang Kadahilanan ng Pagpili ng Strand na Science
Technology Engineering and Mathematics ng mga Piling Mag-aaral ng Baitang 11 – STEM sa
Mataas na Paaralang Rizal. ay ipinapaabot ang lubos at taos puso kong pasasalamat sa mga
sumusunod:
Una sa lahat, nagpapasalamat ang mananaliksik sa poong Maykapal na siyang nagbigay ng
tatag at lakas sa lahat. Sa kaniyang pag-iingat at paggabay sa mga gawain sa araw-araw. Sa aking
mga magulang na walang sawa sa pagsuporta sa pag-aaral at pagbibigay sa lahat ng pagsuporta at
maging sa pinansyal, upang makapanaliksik ng maayos at para sa maipagpatuloy ang pag-aaral.
KABANATA 1:
SULIRANIN AT KALIGIRAN NG PAG AARAL
PANIMULA
Ang Science Technology Engineering and Mathematics o mas kilala sa tawag na STEM ay
ipinakilala noong 2001 ng mga siyentipikong administrador sa U.S. National Science Foundation (NSF).
Maraming nai-publish na ulat noong unang bahagi ng 2000s ang nagbigay-pansin sa matinding
pangangailangan ng mga mag-aaral sa U.S. na pataasin ang kanilang kahusayan sa kurikulom na STEM
at hanggang ngayon ay marami pa ring kumukuha ng strand na STEM dahil para sakanila ito ay ang
strand na makakatulong sakanila na mapaunlad ang kanilang kaalaman. Ang strand na ito ay para sa mga
mag-aaral na may hilig o may kakayahan sa pag-aaral ng matematika, siyensya, o engineering. Ang
agham at matematika ay partikular na mahalaga sa STEM dahil ang teknolohiya at engineering ay
nakasalalay sa kanila. Kung kailangan ng isang mag-aaral ng Architectural Engineering na magdisenyo
ng isang 10-palapag na gusali, kailangan muna nilang maunawaan ang pinagbabatayan ng matematika at
siyentipikong mga prinsipyo na ginagawang posible ang isang gusaling tulad nito. Sa strand na ito ay
nakatuon ito sa mga isyu at problema sa totoong mundo. Itinuturo din dito ang pagkalkula ng mga bagay,
itinuturo din dito ang tamang pagsukat o paggawa ng isang gusali, tahanan, at mga proyekto. Itinuturo
din dito ang pag-aaral ng agham. Ang agham ay ang pagtugis at aplikasyon ng kaalaman at pag-unawa sa
natural at panlipunang mundo kasunod ng isang sistematikong pamamaraan batay sa ebidensya. Sa pagaaral ng agham ay nakapaloob dito ang pananaliksik, mga datos, at ang mga eksperimento. Ang mga
kasanayan sa matematika at agham na iyong natututuhan sa paaralan ay ang pundasyon ng STEM at
dapat ilapat sa paghahanap ng mga solusyon
1
PAGLALAHAD NG SULIRANIN
Ang Pananaliksik na ito ay naglalayong alamin ang Kadahilanan ng Pagpili ng Strand na
Science Technology Engineering and Mathematics ng mga piling mag-aaral ng Baitang 11 –
STEM sa Mataas na Paaralang Rizal.
1. Anu-ano ang dajilan bakit napili ng mga piling mag-aaral ang strand na STEM?
2. Paano makakatulong sa mag-aaral ang strand na STEM?
3. Bakit madaming mag-aaral ang kumukuha ng STEM strand?
HAYPOTESIS
Batay sa pananaliksik, masasabi namin na walang kaugnayan ang mga piling mag-aaral ng
Baitang 11 - STEM sa Kadahilanan ng Pagpili ng Strand na Science Technology Engineering and
Mathematics sa Mataas na Paaralang Rizal
BATAYANG TEORETIKAL
Ang Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) ay tungkol sa pag-aaral sa
implikasyon para sa pag-unlad ng mga manggagawa, mga alalahanin sa pambansang seguridad at
patakaran sa imigrasyon. Sa pagpili ng karera, mas gusto ng mga tao ang mga trabaho kung saan
makakasama nila ang iba na katulad nila. Naghahanap sila ng mga kapaligiran na magbibigay sa kanila
na gamitin ang kanilang mga kakayahan at ipahayag ang kanilang mga saloobin at halaga, habang
tinatanggap ang mga kasiya-siyang problema at tungkulin. Ipinapahayag ng mga tao ang kanilang sarili,
ang kanilang mga interes at halaga, sa pamamagitan ng kanilang mga pagpipilian. (John Holland)
Sa pagitan ng 2017 at 2029, ang bilang ng mga STEM na trabaho ay tataas ng 8 porsiyento, isang
mas mataas na rate kaysa sa mga hindi STEM na trabaho - na may mga posisiyon sa computing,
2
engineering, at advanced na pamamanupaktura na nangunguna. Ipinakita ng pananaliksik na ang
edukasyon ng STEM ay epektibo sa pagpapabuti ng mga resulta ng pagkatuto ng mga mag-aaral, tulad ng
tagumpay sa pag-aaral sa akademya, pagganyak ng mag-aaral, saloobin, mga kasanayan sa paglutas ng
problema.
Ang pag-aaral ng mga paksang nauugnay sa STEM ay maaaring palawakin ang abot-tanaw ng isip.
Kung matututo kang mag-isip sa paraang siyentipiko, matututunan mo ang mga pamamaraan ng
pagsubok at pagkakamali. Ang susi ay malikhaing paglutas ng mga problema, pagtatanong sa mga bagay,
paghahanap ng katotohanan, at laging sabik na tuklasin ang higit pa tungkol sa kung paano gumagana ang
mga bagay.
Ayon sa teorya ni Vygotsky, ito ay sumasaklaw sa iba't ibang tema na kapag inilapat sa STEM na
edukasyon, hahantong ito sa mas malaking porsyento ng mga mag-aaral na naghahabol ng undergraduate
degree at trabaho sa STEM.
Ang mga mag-aaral ay higit na tinutukoy kung gaano kaakit akit ang kanilang mga unang karanasan
sa pag-aaral sa pagpili ng STEM. Ang kanilang mga guro ay may pananagutan para sa isang malaking
bahagi nito. Dahil kung ang kanilang mga nakaraang karanasan sa mga paksang nasa ilalim ng STEM ay
kahanga-hanga ang mga mag-aaral ay mas tumatanggap o nagpapakita ng interes sa STEM strand.
Ang kahalagahan ng pag-aaral ay binigyang-diin ni Vygotsky. Para maganap ang pag-aaral,
naniniwala siya na kailangan ang pakikipag-ugnayan sa lipunan at kapaligiran ito ay nagtutulak at
nagbibigay ng kahalagahan sa pag-aaral ay ang lipunan. Ito ay nagpapaalam sa mga mag-aaral tungkol sa
mga suliraning panlipunan at pangkapaligiran, na nakatuon sa pagbibigay ng mga solusyon sa mga
kaguluhan ng lipunan.
3
Dahil sa STEM Pinabubuti nito ang kanilang mga social skills at pakikisama sa lahat, pati na rin ang
pagkakaroon ng mindset na nagbibigay-daan sa kanila na maging bahagi ng workforce, na kung saan
kinakailangan pakikipagtulungan.
BATAYANG KONSEPTUWAL
INPUT
PROSESO
Ang mga mananaliksik ay
Ang mga mananaliksik ay
nagnanais malaman ang dahilan ng
magsasagawa ng survey sa
Mag-aaral sa pagpili ng strand na
piling mag-aaral sa
STEM ng mga piling mag-aaaral
pamamagitan ng Google
ng Grade-11 STEM ng Rizal High
Forms bilang midyum ng
School sa pamamagitan ng
pamamahagi ng mga
paggawa ng kwestyuner o survey
katanungan upang makakalap
na naglalaman ng mga katanungan
ng datos para sa paksang
patungkol sa paksang pinag-
pinag-aaralan.
aaralan.
4
OUTPUT
Inaasahan ang mga
mananaliksik na makakalap ng
impormasyon ukol sa
kadahilanan ng mga mag-aaral
ng baitang 11-STEM sa pagpili
ng Strand na Science
Technology Engineering
Mathematics
KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
Para sa Mag-aaral - makapag-bigay ng sapat na kaalaman tungkol sa pagkuha ng (strand) na STEM o
Science, Technology, Engineering, and Mathematics at kung ano ang dapat gawin upang mas mapalawak
ang kaalaman sa naturing strand.
Para sa Guro – mas mailahad nila nang maayos ang mga aralin sa kurso upang mas maintindihan ng
mga mag-aaral ang mga aralin patungkol sa matematika, siyensya, at engineering.
Para sa Magulang – magkaroong nang madaming kaalaman o ideya sa STEM upang makatulong sila
kung sakaling nangangailangan ng tulong ang kanilang mga anak.
Para sa Administrador – maging daan sana sila upang mas kahandaan at paglinang ng mga guro at
pasilidad ng paaralan na tutugon sa strand na STEM.
Para sa mga susunod na mananaliksik - Ang pag-aaral na may kaugnayan sa STEM ay makatutulong
upang makapagbigay ng iba pang datos sa susunod pang mananaliksik na nais magsuri ng ganitong paksa
at iba pang pag-aaral na may kaugnayan dito.
SAKLAW AT LIMITASYON
Ang pag-aaral na ito ay patungkol sa kadahilan ng pagpili ng strand na STEM ng mga piling magaaaral ng Grade-11 STEM ng Rizal High School. Ang pag-aaral na ito ay kinakailangan ng (60)
animnapung mag-aaral na respondente na sasagot ng talatanungan na binubuo ng (7) pitong mag aaral
mula sa anim na sekyon na binubuo ng (3) tatlong lalaki at (4) apat na babae. At (6) anim naman na magaaral mula sa tatlong seksyon na binubuo ng (3) tatlong lalaki at (3) tatlong babae. Hindi saklaw ng pagaaral ang mga mag-aaral ng Junior High School at ibang strand ng Senior High School.
5
DEPINISYON NG MGA TERMINOLOHIYA

Google Forms- ang Google Forms ay libreng online na software na nagbibigay-daan sa iyong
gumawa ng mga survey, pagsusulit, at . Bahagi ito ng web-based na apps suite ng Google, kabilang
ang Google Docs, Google Sheets, Google Slides, at higit pa.

Pagganyak- Ang pagganyak ito ang kilos at epekto ng pagganyak. Ito ang motibo o dahilan na sanhi
ng pagganap o pagkukulang ng isang aksyon.

Pagmamanupaktura- ang pagmamanupaktura ay ang gawain ng pagbago sa hilaw na materyal
upang maging magagamit na mga produkto

Pagtugis- ang pagtugis ay pag-habol or pag-hangad ng isang bagay

Seguridad- ang seguridad ay katangian ng isang bagay o isang taong mayroon o ligtas

Workforce- ang Workforce ay ang mga taong nakikibahagi sa o magagamit para sa trabaho, alinman
sa isang bansa o lugar o sa isang partikular na kumpanya o indus
6
Download