Uploaded by Tran The Vinh (K15 HL)

IOT102-Nhóm 4-SE1606

advertisement
PROJECT IOT
HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐƯỜNG NGANG TÀU HỎA
Group 4 – SE1607
1.Cao Văn Cương
2.Phạm Duy Khánh
3.Trần Thế Vinh
4.Nguyễn Quang Huy
5.Nguyễn Hà Quốc Duy
Table of contents
I. MÔ TẢ DỰ ÁN
—Vấn đề
—Giải pháp
—Chức năng
—Ưu điểm và nhược điểm
—
II. LINH KIỆN SỬ DỤNG
—Số lượng linh kiện
—Mạch chính
Scan-Output
x==0
Active()
x==1
Test
Đèn
x==2
Test Loa
x==3
Test
Bariel
y==1
Mở
y==0
Đóng
End
Download