Uploaded by Yusri Bin Abdullah

Jadual Spesifikasi Ujian

advertisement
JSU
Apa itu JSU?
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU):
1. Tentukan tujuan ujian / isi ujian
2. Bentuk JSU – bantu kita untuk rancang
3. Bina & semak item
4. Bina & semak skema jawapan
5. Tadbir Ujian
6. Periksa item
7. Analisa item
8. Lapor
SIAPA?
• Penggubal kurikulum, sukatan pelajaran
• Guru guru yang mengajar subjek berkenaan
Why?
• Systematic
• Panduan
• Kesahan & Kebolehpercayaan
• Penentuan Aras Kesukaran (Soalan)
• Pemberatan (Markah)
• Kaji semula
How? Langkah-Langkah Pembinaan JSU.
1.
2.
3.
4.
Tentukan Standard Pembelajaran / Standard Kandungan
Jelas Objektif Pembelajaran
Tentukan format ujian (masa)
Tentukan pemberatan (% jam mengajar keseluruhan)
Contoh: 1.0 (16 jam) / 2 bulan = 100%
1.1: 4 jam : 4 jam / 16 jam x 100% = 25%
1.2: 2 jam :
= 12.5%
1.3: 2 jam :
= 12.5%
1.4: 8 jam :
= 50%
***awak akan bagi bilangan soalan & markah
5. Tentukan aras kesukaran (Rendah / Sederhana / Tinggi)
Aras Kesukaran:
Rendah: > 60% calon boleh menjawab dengan betul
Sederhana: > 40% calon boleh menjawab dengan betul
Tinggi: > 20% calon boleh menjawab dengan betul
Tentukan aras kesukaran:
• 5:3:2
Rendah: 50% dari jumlah markah keseluruhan
Sederhana: 30% dari jumlah keseluruhan
Tinggi: 20% dari jumlah keseluruhan
• 3:4:3
6. Tentukan bilangan item/soalan
(menepati unjuran masa menjawab yang sesuai)
Ting. 1 = 2 jam
Ting. 2 = 2 jam 30 minit
Ting. 3 = 2 jam 30 minit
Ting. 4 = 3 jam (Ujian Pertengahan Tahun / Ujian Bulanan)
Ting. 5 = 3 jam (Ujian Pertengahan Tahun / Ujian Bulanan)
7. Semak semula soalan yang dibina bersama sama skema
permarkahan.
Download