Uploaded by simpulanggana77

Racangan Pengajaran Harian Minggu Transisi

advertisement
Racangan Pengajaran Harian Minggu Transisi
MINGGU
HARI
TARIKH
TAHUN
MASA
MATAPELAJARAN
1200-0100
1
KHAMIS
31/03/22
1
PROGRAM
TRANSISI
FASA
PENYESUAIAN
Tajuk
SEKOLAH SAYA
Objektif
Pada akhir PdPR murid akan dapat :
1. mengetahui dan memahami bahan / media untuk mewarna.
2. mengenali dan menghasilkan warna primier dan skunder
Aktiviti
Pengisian
Kurikulum
BBM/ABM
Pentaksiran PBD
1.
2.
3.
4.
5.
Guru memberi penerangan tentang bahan / media untuk mewarna.
Guru menunjukkan cara mendapatkan warna primier dan skunder.
Murid menjawab soalan guru / kuiz.
Murid mengeluarkan warna pensil mengikut arahan guru.
Murid menonton video yang disediakan oleh guru.
Kemahiran Abad Ke-21
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Menganalisa
Nilai Murni – Kebersihan
1. Lembaran kerja
2. Video
3. Warna pensil / cat air
Berpandukan SEnarai Semak Kesediaan Murid.(KIT M/S 73&74)
KEHADIRAN:
Refleksi
Mahir Berkomunikasi
5 /5
Pada akhir pengajaran;
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Download