Uploaded by simpulanggana77

RANGKA PERANCANGAN MINGGU PANITIA

advertisement
RANGKA PERANCANGAN MINGGU PANITIA / KEUSAHAWANAN / PRA SEKOLAH
SK SUNGAI NYIAR 2022 / 2023
BIL
GURU TERLIBAT
TAHAP
Semua Guru
Semua Guru
1 dan 2
BAHASA MELAYU
1. Tulisan Cantik
2. Teka Silang Kata
BAHASA INGGERIS
Semua Guru
Semua Guru
1 dan 2
2
1. Crossword Puzzle
2. Spelling Bee
MATHEMATICS
1. Pat! Pat! Pat!
2. Pazelmat
Semua Guru
Semua Guru
1 dan 2
3
SCIENCE
1. READ CUT PASTE
2. Kenali Sistem Suria
Semua Guru
Semua Guru
Tahap 1
Tahap 2
1
4
5
6
PANITIA
AKTIVITI
1. Rakit Jaku
2. Lati Bungai Jaku
Semua Guru
Semua Guru
1 dan 2
BAHASA IBAN
PEN. MORAL
1. Kad Poket: 4 Nilai
2. Kad Poket: 10 Nilai
Semua Guru
Semua Guru
Tahap 1
Tahap 2
CATATAN
 Puzzle bergambar
 Thp1: 15 words
 Thp2: 10 words
 Sambung dan
padankan
 Melengkapkan dan
mempersembahknan
RANGKA PERANCANGAN MINGGU PANITIA / KEUSAHAWANAN / PRA SEKOLAH
SK SUNGAI NYIAR 2022 / 2023
BIL
7
PANITIA
AKTIVITI
GURU TERLIBAT
TAHAP
CATATAN
1. Kuiz Kenali Negaraku
Semua Guru
Tahap 2
murid dibahagi kepada
3 kumpulan
1. Jambatan Impian
Semua Guru
Tahap 2
murid Tahap 1
mewarna
1. Pertandingan Mewarna
Semua Guru
1 dan 2
SEJARAH
8
RBT
9
PEND. SENI
10
PEND. MUZIK
11
PJPK
RANGKA PERANCANGAN MINGGU PANITIA / KEUSAHAWANAN / PRA SEKOLAH
SK SUNGAI NYIAR 2022 / 2023
BIL
12
13
PANITIA
AKTIVITI
GURU TERLIBAT
TAHAP
1. Usahawan Jaya
Semua Guru
1 dan 2
dijalankan sepanjang
minggu tersebut
1. Jom Nyanyi: Action Songs
Semua Guru
Semua
murid
 dlm BM/BI
 3 buah lagu
KEUSAHAWANAN
PRA SEKOLAH
CATATAN
RANGKA PERANCANGAN MINGGU PANITIA / KEUSAHAWANAN / PRA SEKOLAH
SK SUNGAI NYIAR 2022 / 2023
BIL
HARI
1
ISNIN
2
SELASA
3
AKTIVITI SESI 1
(SENAMROBIK)
PANITIA PJPK
PELANCARAN
AKTIVITI SESI 2
REHAT
PRASEKOLAH
PERSEMBAHAN
MURID
PANITIA B. MELAYU
REHAT
PANITIA P.MORAL
PANITIA RBT
RABU
PANITIA B. INGGERIS
REHAT
PANITIA B.IBAN
PANITIA MUZIK
4
KHAMIS
PANITIA MATHEMATICS
REHAT
PANITIA SEJARAH
PANITIA PSV
5
JUMAAT
PANITIA SCIENCE
REHAT
PENUTUPAN / PENYAMPAIAN HADIAH
Download