Uploaded by mustaffa225

PROJECTOR BM & BC

advertisement
Persatuan lbu Bapa dan Guru
Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chan Wa ll
Taman Bukit Galena 7020A Seremban N.Sembilan
Tel: 06- 7611735
Kepada. lbu bapa SMJK Chan Wa lldan dermawan
Tarikh: 9.4.2022
Kutipan Dana Pemasanqan Proiektor
SMJK Chan Wa ll sebagai sekolah Program TS25 (Program Transformasi Sekolah 2A2$ berusaha ke
arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Untuk merealisasikan aspirasi ini, sekolah
dan pihak PIBG SMJK Chan Wa ll ingin melengkapkan setiap biiik darjah dengan projektor supaya
pengajaran dan pembelalaran lebih efektif dan berkualiti.
2. Sehubungan itu, dalam mesyuarat PIBG pada 8 April 2A22, semua AJK sebulat suara mengadakan
kutipan dana untuk membantu sekolah meningkatkan kemudahan pengajaran dan minat murid dalam
pembelajaran. Kutipan dana ini bertujuan untuk memasang projekior, skrin, pembesar suara dan
kelengkapan lain di dalam 41 buah bilik darjah. Kos pemasangan dianggarkan RM2,600 setiap kelas.
3.
Pihak PIBG ingin mengalu-alukan para ibu bapa atau dermawan menghulurkan sumbangan untuk
menjayakan projek ini. Sumbangan boleh disalurkan dengan cara berikut
:
1.
2.
Sumbangan 1 set projektor berharga RM2,600 ( Ringgit Malaysia : Dua Ribu Enam Ratus ). Nama
penderma akan diteterakan, atau
Sumbangan ikhlas sebarang amaun wang tunai.
4. Segala sumbangan perlu disampaikan sebelum 30 April 2022 bersama keratan maklum balas.
Kerjasama dan sumbangan daripada pihak tuani puan, kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
ffi
PENGERUSI KUTIPAN DANA, PIBG SMJK CHAN WA
Bersama
II
ini disertakan keratan maklum balas. Sila tandakan
Saya
NoH/P
kepada
elas
1
( /
) pada ruang berkenaan.
bapalibu/penjaga
ingin menyumbang seperti berikut:
. 1 setProjektoryang berharga RM2,600. Nama diteterakan'.
2. Sumbangan ikhlas RM
Sila kembalikan keratan maklum balas berserta bukti pembayaran kepada 51U PIBG Pn Liew Ngan Ping
melalui anak tuan/puan. Maklumat bank akaun PIBG Chan Wa ll adalah seperti berikut:
Nama Bank: Hong Leong
Bank
No Akaun:35400015140
Atas nama: Persatuan lbu Bapa Guru-Guru Sekolah SMJK Chan Wa ll
Sebarang pertanyaan berkenaan boleh hubungi:
Pn Jessica Tan Chai Fung
012-2325155
En Chin Bau Keong
016-3234226
En Fam Jee Wei
016-6983300
Pn Soong LiYing
01
3-668321 5
( Pengerusi Dana Projektor SMJK Chan Wa ll)
( Pengerusi PIBG SMJK Chan Wa ll)
( Naib Pengerusi PIBG SMJK Chan Wa ll )
( Pengetua SMJK Chan Wa ll)
AaJ X*+.F +
g tu4+r
f *:tn
+&vt
*
Persatuan lbu Bapa dan Guru
Sekolah Menengah lenis Kebangsaan Chan Wa ll
Taman Bukit Galena 70200 Seremban N.Sembilan
Tel: 06-7611735
tk: t?f =M+4+FKkl&,sA*
flF.A:2022+4nqA
#*ixa*qil4\i\-+&b
tr&4:-l'rBF.A+i*+#+*6+fi&.&+vt+*i++4tti,l TS25 (Prcgram Transformasi Sekoluyt29251, u:l.iP-"
-h + L#r* fi
" 8 tY,, Ftfr6 *4++ fr_*e+ L- +$i&#r + a t &,4 a &g#1&+ xfr , v},mdL 2025 +
L*-++-*+t4tf
2.
r'16i
*+n?&yt
*,i.
*t
A+Ltrl+r*&.
4"*4b*a-*.fiLa-"
B
+ 4 n 8 a 4 ft+ix, i\i*E ttrx-it4t, d,tt}xtttin*k+&+i\6, itffi*E
+*l$dtA+6frfrR-hE4-f611fl8 (*u lE) +&+{7s}4>L Grcjector). S.f. trf+#
zazz
tt*-4t$t,
-talifrEFfTfr fr
In
t
RM2,600"
3.
h 1 bg-tr*A 18, &tnTVt.,&*n,*'tT&. +F*&,uA*, f* /t 9-t*, WWffi'k+tt Etr 6-tinle,iL
'fi l&.jl * \l " 4fi *-+* th *oT ;
*, + L*etl *t{li*E{'1 F.&* lfl RM2600 (* f, :-+ r<E +€ r, 4i'^l L* eh /.4*-A "
:-. &€ t4fr, *khfi^yg-"
^
*ti* t
+ 4 fr 3a aZffit**vlTfl*"
*.& r,-'fr , 1&#J X-++ Et g*-F,lt, **&frL&;l*l
##-)*a
ift
6Bf7ilt*,
A-
*trL2022
.trtU,,
&+i?&.ltt**,tX'*Wfft.|netl,
iLl&-+
swe
(f ), **l,Et4,
\*,
Al..
(*) iL1*
u.trLA
4,/)
) frgt*l6liY?YrY&*/fl
),6Jfinu
\11
4to
fi-/\'dk{rt*r
(
(
,**@*8,
uxT
RM2600
" tj.*:
4++*4t)Lpa$f\zL,a.r{fr441++i-!A7-ItJ-t*S:
Pn LiewNgan Ping
fr=F*TWP;h-ff*:
P XZ+: Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru Sekolah SMJK Chan \ila
4*1i:Hongl-eong Bank
354oooi514o
P
. *+i4:
'*.+n+*4Ei++fr,
{wxt*:
ifr f*.*t**+
TVlatiffil€,+{tihL
#*i*4t
012-23251e5
a12-6e83300
XttliffiYt
4E-4
#iS*rF, *kvxilf+n"
II
iLr*,hL
**it"*&f,.t4'lbfiiii&
016-3234226
013-6683215
Download