Uploaded by St. Joseph Formation House SemNet

KAGANDAHANG

advertisement
KAGANDAHANGLOOB NG DIYOS
2-1
PUSO-SA-PUSONG
UGNAYAN
3-1
DAUPANGPALAD
4-1
KOK
PUNTO DE VISTA
2-2
BABAD-SURIMALAY
3-2
(Kamalayan- OrganisasyonKilos)
BALIK-HANDOG
2-3
KAMALAYSAYAN
3-3
(Kilos-NilayPanalangin)
SAMBAYANAN NG
MGA DUKHA
3-4
(Kilalanin-TanggapinKaibiganin)
4-2
KINIPAN
4-3
KITAKA
4-4
KAGANDAHANGLOOB NG DIYOS
PUSO-SA-PUSONG
UGNAYAN
2-1
3-1
PUNTO DE VISTA
BABAD-SURIMALAY
2-2
3-2
BALIK-HANDOG
KAMALAYSAYAN
2-3
3-3
SAMBAYANAN
NG MGA DUKHA
3-4
DAUPANGPALAD
4-1
KOK
(KamalayanOrganisasyon-Kilos)
4-2
KINIPAN
(Kilos-Nilay-Panalangin)
4-3
KITAKA
(Kilalanin-TanggapinKaibiganin)
4-4
COMFORT ROOM
3rd Floor
COMFORT ROOM
4th Floor
BALCONY
2nd Floor
COMFORT ROOM
2nd Floor
SJFH CHAPEL
ROOF DECK
1st Floor
5th Floor
SJFH CHAPEL
ROOF DECK
1st Floor
5th Floor
KAGANDAHANGLOOB NG DIYOS
2-1
PUNTO DE
VISTA
2-2
PUSO-SA-PUSONG
UGNAYAN
3-1
BABAD-SURIMALAY
3-2
DAUPANGPALAD
4-1
KOK
(KamalayanOrganisasyonKilos)
4-2
BALIKHANDOG
2-3
KAMALAYSAYAN
3-3
KINIPAN
(KilosNilayPanalangin)
4-3
BUILDING
GATE
1
SAMBAYANAN
NG MGA DUKHA
3-4
KITAKA
(KilalaninTanggapinKaibiganin)
4-4
CHAPEL
1
ROOF DECK
5
COMFORT
ROOM
3
COMFORT
ROOM
4
STOCK
ROOM
1
CABINET
VESTMENT
(Chapel)
BUILDING
MAIN GATE
1
CABINET
VESSELS
(Chapel)
COMFORT
ROOM
2
CHAPEL
MAIN
CABINET
1
B
ALCONY
2
Download