Uploaded by Amy Wong

Latihan Transisi

advertisement
LATIHAN TRANSISI TAHUN 1
SUBTEMA : SIAPA PALING TINGGI
ARAHAN : Kira tinggi objek yang dibawah, kemudian padankan dengan nombor yang betul.
9
5
7
10
Download