Uploaded by sebbanop

Svensk-instruktionsbok-Fantic-2018-2019

advertisement
Svensk användarmanual Version 1.0 Performance/Casa 2018-2019
Tack för att du valt att köpa en Fantic från C.Reinhardt as. Produkten är framtagen av bästa möjliga material och
design för att tillfredsställer varje behov.
Din Fantic levereras med 3-års fabriksgaranti*.
Serviceintervaller. För att din fabriksgaranti skall gälla måste ditt fordon regelbundet lämnas in på service hos en
auktoriserad Fantic verkstad.
Serviceintervallerna på en Fantic är:
1:a
Inom
3 mån
Eller
1000km
2:a
Inom
12 mån
Eller
4000km
3:e
Inom
24 mån
Eller
8000km
4:e
Inom 36
mån
Eller
12000km
5:e
Inom
48 mån
Eller
16000km
6:e
Inom
60 mån
Eller
20000km
Observera att serviceintervallen styrs både av tid och antal körda kilometer.
*Garantin omfattar inte slitagedelar som: däck, bromsbelägg, glödlampor, wires, lameller, packboxar i gaffel mm.
Garantin gäller ej heller om fordonet trimmats eller använts på ett vårdslöst sätt.
Inkörning av fordonet. Under de första 1000 km skall fordonet ”köras in”.
Under denna period skall fordonet köras lite försiktigare än normalt, använd alla 6 växlar men undvik att övervarva
fordonet. Det viktigaste av allt är att fordonet inte pressas för hårt när motorn är kall, detta sliter extremt mycket på
motorn. OBS Detta gäller även när motorn är inkörd.
Motorn har uppnått normalarbetstemperatur efter ca 2-3 minuters körning.
Även bromsarna behöver ”köras in” alla komponenter är nya, använd båda bromsarna flitigt under inkörningen efter
ca 20-30 mils normal körning uppnås fullgod bromsverkan.
Att starta fordonet. Först av allt var uppmärksam på att ni låst upp styrlåset innan ni startar fordonet.
För att låsa styrlåset: Vridstyret till höger, stick in styrlåsnyckeln, vrid låskolven framåt tryck den samtidigt innåt och
rucka lite på styret tills ni hittar läget där låskolven går att trycka in. Vrid sedan låskolven bakåt så att den fastnar i
låst läge och ta ut nyckeln.
Styrlåset.
För att låsa upp styrlåset: Stick in nyckeln och vrid låskolven bakåt samtidigt som du drar kolven utåt.
Viktigt: Glöm inte att ta ut nyckeln när du låst upp fordonet. Lämnas nyckel i styrlåset är risken stor att gummifästet
för strålkastaren slår av nyckel när man vrider på styret.
Tändningslåset
Sätt i nyckel i tändningslåset. Vrid nyckel åt höger för att komma till ON läget då fordonet går att starta.
När du stänger av motorn vrider du nyckel åt vänster, i läge OFF kan du också ta ut nyckel.
Tändningslåset.
Bensinkranen
För att starta fordonet,vrid bensinkranen till läge ”ON”.
Bensinkranen.
Vid kallstart skall chokereglaget på vänster sida tryckas in för att ge motorn mer bränsle. Kicka igång motorn utan att
ge gas när den är kall.
Ovan chokereglaget.
Ovan kicken.
Vid varmstart är det därimot normalt att man kan behöva ge lite gas för att underlätta starten.
Efter en tids användning lär ni er hur just ert exemplar startar på bästa sätt.
När bensinen når reservläget ”dör” fordonet pga av bränslebrist, vrid då bensinkranen till läge: ”RES”.
Fordonet går då att köra ytterligare ca 1 mil för att kunna tanka fordonet. Glöm inte att åter vrida bensinkranen till
läge ”ON” efter att ni tankat fordonet.
När fordonet parkeras och inte skall användas vrider ni bensinkranen till läge: ”OFF”.
Koppling
Kopplingshandtaget sitter på vänster sida på styret.
För att köra med fordonet:
- Trycket in kopplingshandtaget i botten.
- Tryck växelpedalen nedåt med vänster fot och lägg i ettans växel. Den gröna ”N” symbolen på instrumentet
slocknar nu.
- Släpp långsamt ut kopplingshandtaget samtidigt som du ökar gaspådraget med höger hand. Först kommer
man till dragläget när kopplingen börjar greppa efter det tar kopplingen helt och motorn börjar driva när du
släpper ut kopplingshandtaget helt.
- För att lägga i övriga växlar trycker du in kopplingshandtaget och för växelpedalen uppåt för att lägga i
växlarna 2,3,4,5 och 6.
Neutralläget är mellan 1an och 2ans växel, när neutralläget (friläge) är i tänds den gröna ”N” indikeringen på
instrumenteringen.
Instrumentering:
I normalläget visar instrumentet aktuell hastighet i km/h samt klocka och mätarställning.
Instrumenteringen.
Indikeringslampor på vänster sida:
Blå indikeringslampa för helljus.
Grön indikeringslampa för blinkers vänstersida.
Röd indikeringslampa med oljekanna tänds när det är dags att fylla på 2-taktsolja.
Det är väldigt viktigt att fylla på 2-taktsolja inom 1-2 mil efter det att lampan tänds. Tar oljan slut skär motorn och en
dyr reparationskostnad uppstår. Dette täcks ej av fabriksgarantin.
Indikeringslampor på höger sida:
Grön N indikering för neutralläge i växellådan.
Grön indikeringslampa för blinkers högersida.
Rödindikering med temperatursymbol, varningslampa för fel på motorn/motortemperatur.
Tänds denna lampa under färd finns ett fel på motorn eller så är det för lite kylarvätska i behållaren.
Ljusomkopplare (sitter på vänster sida på styret)
Ljusomkopplaren.
1.
2.
3.
4.
Blinkersreglage vänster/höger blinkers.
Knapp för signalhorn.
Hel/halvljusomkopplare.
Snabbavstängning av motor, OBS normalt stänger man av motorn med tändningslåset.
Bromsar
Frambromshantaget sitter på höger sida på styret.
Bakbromspedalen sitter på höger sida på motorn.
Kontroll av bromsvätskenivå.
Bromvätskesbehållare fram.
Bromsvätskebehållare bak
Kontrollera med jämna mellanrum att bromsvätskenivån inte understiger minimum markeringen.
Vi rekommenderar att både påfyllning och byte av bromsvätska utförs av en auktoriserad Fantic verkstad. Blandas fel
typer av bromsvätska kan detta medföra att oljan sväller och bromsen plötsligt bromsar av sig själv. Luftas inte
bromsen korrekt efter byte av bromsvätska kan detta medföra att bromverkan försvinner, vilket kan orsaka livsfara.
Bromsvätskan skall bytas vartannat år.
Viktigt: Fyll aldrig på med bromsvätska upp till maxnivån om bromsbeläggen är slitna. Om ni senare byter till nya
belägg blir det för mycket olja i systemet, då kan den överflödiga oljan pressas ur behållaren och orsaka livsfara.
Att tanka och fylla på 2-taktsolja
För att tanka fordonet: Skruva upp tanklocket och fyll på bensin (95 eller 98 oktan).
För att fylla på 2-taktsolja: Skruva av locket till oljebehållaren som sitter på vänster sida
Vit pil: Tanklocket Röd pil: Oljebehållarens placering till vänster.
Byte växellådsolja
OBS Vid byte av växellådsolja skall motorn vara varm så att den smutsiga oljan rinner ut lättare.
-Lossa avtappningspluggen på undersidan av motorn och tappa ut oljan.
-Skruva fast avtappningspluggen med ett moment på 15 Nm (1,5 kgm).
-Fyll på med 750 ml växellådsolja 10W40 (Motul Transoil eller motsvarande)
-Kontrollera oljenivån regelbundet.
-Växellådsoljan skall bytas vid varje serviceintervall eller minst en gång per år.
Oljeavtappningspluggen.
Påfyllningshålet.
Byte av tändstift
Tändstiftet är placerat på topplocket. Modell: NGK BR9ES eller motsvarande, bytes varje 4000 km.
Tändstiftet är placerat på topplocket.
Byte, rengöring luftfilter
Luftfiltret är placerat i luftburken. För att rengöra eller byta filtret: Ta av sadeln och skruva av förvaringsfacket som
finns under sadeln.
1. Skruv som håller fast luftfiltret
2. Luftfilter
3. Förvaringsfacket under sadeln som skall monteras bort.
Luftfiltret är placerat under utrymmet under sadeln.
Att justera/spänna kedjan
Kedjan skall ha ett spel på ca 35 mm när fordonet står upprätt utan belastning. (Dvs står rakt upp, ej lutad på
sidostödet och utan belastning dvs ingen sitter på fordonet.)
Kontakta auktoriserad verkstad för att justera kedjan.
Kedjans spel ca 35 mm. (Obelastad)
Fakta
Längd:
Bredd:
Höjd:
Markfrigång:
Hjulbas:
Sadelhöjd:
Torrvikt:
Typ av motor:
Kylning:
Cyl diameter/slaglängd:
Kubik:
Kompression:
Tomgångsvarvtal:
Antal växlar:
Koppling:
Tändning:
Förgasare:
Bränsle:
Oljeblandning:
Bränsletank/reserv:
2-t oljetank:
Oljevarningslampan tänds:
Luftfilter:
Kylarvätska volym:
Växellådsolja volym:
Framgaffel:
Bakstötdämpare:
Frambroms:
Bakbroms:
Däck / fälg fram:
Däck / fälg bak:
Lufttryck:
Strålkastarlampa:
Positionsljus:
Baklykta:
Performance Motard
Casa Motard
1985 mm
780 mm
1160 mm
340 mm
1395 mm
900 mm
85 kg
Minarelli 2-takt
Vätskekyld
40,3 / 39,0
49,7 cc
12,5:1
1200 +-100
6
Våtkoppling
Electronisk
Dell´Orto PHBN 16 mm
Bensin 95-98 oktan
Automix 2%
8,5 L / 0,5 L
1,3 L
0,5 L olja kvar
Syntetiskt
750 cc
750 cc
Hydralisk 250 mm fjädringsväg
Hydralisk med slaglängd 100 mm
Hydralisk Bromsskiva 260 mm
Hydralisk Bromsskiva 220 mm
Däck 100/80-17 Fälg 17x2,5”
Däck 130/70-18 Fälg 17x3,5”
Framdäck 1,6 bar Bakdäck 1,8 bar
12V – 35/35W
12V – 4W
LED
1985 mm
780 mm
1160 mm
300 mm
1395 mm
920 mm
85 kg
Minarelli 2-takt
Vätskekyld
40,3 / 39,00
49,7 cc
12,5:1
1200 +-100
6
Våtkoppling
Electronisk
Dell´Orto PHBN 16 mm
Bensin 95-98 oktan
Automix 2%
8,5 L / 0,5 L
1,3 L
0,5 L olja kvar
Syntetiskt
750 cc
750 cc
Hydralisk 265 mm fjädringsväg
Hydralisk med slaglängd 100 mm
Hydralisk Bromsskiva 260 mm
Hydralisk Bromsskiva 220 mm
Däck 100/80-17 Fälg 17x2,5”
Däck 130/70-18 Fälg 17x3,5”
Framdäck 1,6 bar Bakdäck 1,8 bar
12V – 35/35W
12V – 4W
LED
Viktiga saker att tänka på:
Lufttryck i däcken: Det är vanligt på fordon generellt att man har för lågt lufttryck i däcken. Detta medför högre
bränsleförbrukning och försämrade vägegenskaper och att däckens slitbana demoleras på ett onormalt sätt.
Vill du ha lång livslängd, bra grepp och komfort från dina däck skall du en gång i månaden kontrollera och justera
lufttrycket.
Garanti/service: Serva din Fantic enligt angivna serviceintervaller för att den skall fungera på bästa sätt.
En korrekt servad moped håller också ett betydligt högre andrahandsvärde än en misskött moped.
För att fabriksgarantin skall gälla måste mopeden servas. Trimmas/missköts mopeden gäller inte längre garantin.
Körning. Din Fantic tål att köras tufft. MEN det absolut viktigaste är att inte pressa motorn när den är kall. Motorn
har uppnått normal arbetstemeratur efter ca 2-3 minuters körning. När motorn är varm tål den tuff körning men
pressas den kall slits motorn onormalt och dess prestanda minskar.
2-takts oljan. När den röda varningslampan till vänster på instrumenteringen tänds måste 2-takts olja fyllas på inom
ca 2-3 mils körning. Gör man inte detta skär motorn och en kostsam reparation uppstår, detta omfattas inte av
garantin. Tänk på att använda en 2-taktsolja av hög kvalitet detta färlänger livslängden på din motor, undvik alltså de
billigaste fabrikaten av olja. Du får ofta vad du betalar för.
Att smörja och justera kedjan.
Det är viktigt att smörja och kontrollera kedjespänningen regelbundet.
Skjutsning på moped. Din Fantic är godkänd för att skjutsa på men för att kunna ta en passagerare måste fotpinnar
för passageraren monteras. Dessa finns att köpa som ett original tillbehör.
Att ha en passagerare:
Fordonets egenskaper i kurvor förändras, bromsstreckan och framför allt ansvaret att skjutsa någon är några saker
man måste tänka extra på.
Hjälm. Både du och din passagerare skall bära en godkänd hjälm. Tänk på att alltid knäppa hakspännet. Är inte
hakspännet fastsatt kan hjälmen flyga av huvudet vid en krock.
Ryggskydd. Använd gärna ett ryggskydd när du kör moped. Vid en krock är det främst just huvud och rygg man vill
skydda.
C. Reinhardt 2020-04-22
Download