Uploaded by KHAIRUNNISA BINTI MAD FAZIL Moe

RPH-Pend-Seni-Visual-Tahun-5-KSSR-Semakan

advertisement
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25
MATA PELAJARAN
KELAS
Pendidikan Seni Visual
MINGGU
5
MASA
TARIKH
HARI
SI PUTIH MENAWAN
KOD STANDARD
KANDUNGAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
1.1.1
KOD STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1, 2.1
2.1.1
KRITERIA
KEJAYAAN
Diakhir pdp, murid akan dapat :
Menghasilkan 1 lakaran capan
1. Murid berjaya menghasilkan karya
berasaskan capan.
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI
PERMULAAN
1) Murid diterangkan dengan maksud capan.
2) Murid ditunjukkan dengan contoh capan.
3) Murid memilih karya contoh guru dan menghasilkan karya berdasarkan contoh.
4) Murid menunjukkan karya masing-masing.
AKTIVITI UTAMA
5) Murid melalui proses pentaksiran bilik darjah.
6) Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
AKTIVITI PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21

P.
Koperatif

PBL

P. Masteri

Inkuiri Pen.

PM. Masalah

Three Stray,
One Stay
Role Play/Main
Peranan

Pembentangan
Hasil Sendiri

Gallery walk

Deklamasi
Sajak/Nyanyian

Round Table

Peta I-Think

Think, Pair –
Share


Hot Seat

Lain – lain :
_______________________________

Buku teks

Internet

Radio / TV

Kad manila

Eksperimen

Bola
__________________________________

Powerpoint

Gambar /cerita

Field Marker
_________________________________
KECERDASAN
PELBAGAI

Interpersonal

Muzikal

Kinestatik

Naturalis

Intrapersonal

Verbal Linguistik

Logik Matematik

Visual Ruang
ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)

Kreativiti & Inovasi
BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB)

TMK


Lain-lain : ________________________
Keusahawanan
1
KEMAHIRAN
BERFIKIR
PENILAIAN
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

Membanding beza

Menghubungkait

Membuat Inferens

Membuat Keputusan

Mengkategori

Menginterpretasi

Membuat Ramalan

Membuat Rumusan

Menjana Idea

Mencipta Analogi

Mentafsir

Menilai

Lembaran Kerja

Hasil Pembentangan

Lisan

Pemerhatian


folio

Lain – lain :

Kuiz
Tugasan individu /
kumpulan

Perbincangan

Projek

Ujian

Senarai semak
ELEMEN 6K

Komunikasi

Pemikiran Kritikal

Kolaboratif

Kreativiti dan inovatif

Karektor

Kebangsaan

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus

Program Sekolah

Mengiringi Murid
Aktiviti PdP dibawa ke

Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti
Sakit

Cuti Bencana / Cuti
Khas
Keluar

KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
____________________

Cuti Peristiwa / Cuti
:
PEMULIHAN
PENGAYAAN
2
Download