Uploaded by Divina Maranan

PAHINTULOT NG MAGULANG-ILMP grade 9

advertisement
PAHINTULOT NG MAGULANG/GUARDIAN
Petsa: __________________________
Mahal na Magulang,
Isang Magandang araw po!
Aking pong ipinababatid na ang inyong anak na si ______________________________ ay
mayroong
mga
kulang
o
hindi
natapos
na
mga
Gawain
sa
asignaturang
________________________________ na naging dahilan upang maging mababa ang kanyang grado . Ang
mga sagot sa gawaing ito ay ilalagay mismo sa SIM/Activity Sheet at bibigyan siya ng Remedial activities.
Ito po ay gaganapin ng limitadong face-to-face sa itatakdang araw ng guro kung kayo ay may katanungan
maari po kayong makipag ugnayan sa pamamagitan ng messenger.
Ito po ay magsisilbing pahintulot ng inyong pagpayag sa nasabing usapin. Hinihiling ko po ang inyong
malawak na pang-unawa at maging ang inyong kooperasyon gayon na rin po ang inyong anak/mag-aaral.
Maraming Salamat po!
______________________
Adviser/Subject Teacher
______________________________
Pangalan at Pirma ng Magulang
_______________________________
Pangalan at Pirma ng Mag-aaral
Download