Uploaded by alwy muhamad

D06 Kesmeli Egilme 2-1

advertisement
Bölüm 17
Kesmeli Eğilme
Boyutlandırma
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
smax ve tmax farklı kesitlerde oluşabilir ve bir kesitin farklı noktalarında meydana gelir.
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
2 / 7 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Tasarım aşamasında genellikle normal gerilme kayma gerilmesine göre daha önemli olur.
için
Genellikle, eğilmeye göre boyutlandırılan kirişler kesmeye göre de yeterli olur
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
3 / 7 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Güvenlik koşulu
Boyutlandırmada kesme hali iki durumda önemlidir:
1. Kiriş yükseklik/açıklık oranı bire yakın ise
2. Kayma emniyet gerilmesi normal emniyet gerilmesine göre oldukça
küçük olan malzemelerde
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
4 / 7 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
EMNİYET GERİLMESİ
1. Emniyet Gerilmesi :
2. Hasar Kriteri :
Bazen aşağıdaki gibi bir durum ile karşılaşılabilir
O zaman daha detaylı bir gerilme analizi için uygun bir kırılma varsayımı yararlı olur.
Eğer malzeme sünek ise genellikle akma türü hasar
Ve malzeme gevrek ise o zaman kırılma türü hasar meydana gelir.
Kritik noktada bir kere asal gerilmeler belirlendikten sonra,
kırılma teorileri hesaplanmış asal gerilmeler kullanılarak devreye sokulur.
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
5 / 7 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Bir kırılma varsayımını kullanmaya başlamadan önce,
en çok zorlanan kesit ve en çok zorlanan nokta belirlenmelidir
Daha sonra burada normal ve kayma gerilmeleri hesaplanmalıdır.
En son hesaplanmacak olan asal gerilmeler
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
6 / 7 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Gevrek malzeme
• En Büyük Normal Gerilme Varsayımı
• Mohr Kayma Gerilmesi Varsayımı
Sünek malzeme
• En Büyük Kayma Gerilmesi Varsayımı (Tresca)
• von Mises Varsayımı
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
7 / 7 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
ÖRNEK 1
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
1
MUKAVEMET - 2
Çıkmalı I kirişin güvenliğini denetleyiniz.
a)
b) En Büyük Kayma Gerilmesi Varsayımı (Tresca)
ÇÖZÜNÜZ En büyük kesme kuvveti ve eğilme momenti
Eylemsizlik momenti
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
9 / 12 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
1
MUKAVEMET - 2
En büyük alan statik momenti
a) Kirişin güvenliği:
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
10 / 12 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
1
MUKAVEMET - 2
b) Kirişin Güvenliği: En büyük Kayma Gerilmesi Varsayımı
(Tresca)
Başlığın alan statik momenti:
B noktasındaki normal ve kayma gerilmeleri
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
B noktasındaki Asal Gerilmeler
11 / 12 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
1
MUKAVEMET - 2
b) Kirişin Güvenliği: En büyük Kayma Gerilmesi Varsayımı
(tresca)
KESİT YETERSİZDİR !
Emniyet gerilmesinin denetlenmesi her
zaman güvenli olmayabilir!
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
B noktasındaki Asal Gerilmeler
12 / 12 (36)
Bölüm 17
Kesmeli Eğilme
Kayma Akısı
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Bazen kirişin yük taşıma kapasitesini arttırmak için, bir kaç çubuk
elemanı birbirlerine tutturularak birleşik kiriş oluşturulur.
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
14 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
1. Birleşik çubuklar ile kirişin yük taşıma kapasitesi arttırılır
2. Bileşik çubukta elemanlar birbirlerine basit birleşim elemanları ile
tutturulurlar, aksi halde beklenen taşıma kapasitesine çıkılamaz.
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
15 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Birleşik Kirişler
Birleşik ahşap kirişler
genellikle kutu kesit
biçimindedirler.
Gövdeleri kontrplak olan geniş
başlıklı kesitler de kullanılır.
Geniş açıklıkları geçmek için
lamine ahşap kirişler de
kullanılır. Bunlar, tek bir
taşıyıcı gibi olsun diye, tutkalla
birbirlerine yapıştırılmış
tahtalardan oluşturulurlar.
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
16 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
KAYMA AKISI
Tanım gereği, kayma akısı birim boya gelen kesme kuvvetidir.
ya da
Eğer kirişin üstündeki kesme kuvveti düzgün yayılı değil ise
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag (İstanbul Medipol Üniversitesi)
17 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Geniş başlıklı birleşik çubuk
oluşturulur iken, parçalar
arası kayma akısı geçişini
basit birleşim elemanları
sağlar, örneğin vidalar,
bulonlar, perçinler, kaynak,
tutkal.
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
18 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Birleşik Ahşap Kirişin Boyutlandırması
1. Birleşik kiriş tek bir taşıyıcı gibi düşünülür ve önce eğilme ve
kaymaya göre boyutlandırılır
2. Daha sonra, basit birleşim elemanları boyutlandırılır
Eğer kişi boyunca Ty = sabit ise, T kesitin boyun bölgesinde
kayma gerilmesi tb de sabit olur.
Çivi aralığı a kiriş açıklığı boyunca sabit olsun.
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
19 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Q
: bir çividen taşıması beklenen kesme kuvveti
Tçivi : bir çivinin taşıyabileceği kesme kuvveti
GÜVENLİK KOŞULU
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
20 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Q
: bir çividen taşıması beklenen kesme kuvveti
Tçivi : bir çivinin taşıyabileceği kesme kuvveti
Şimdi, kiriş açıklığı (L) bounca, çivi sayısı (n) yi hesaplayalım
Başlık ile gövde arasındaki toplam kesme kuvveti
Çivi sayısı
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
21 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
Geniş açıklıkları geçmek için kutu kesitli birleşik ahşap kirişler
ya da lamine ahşap kirişler kullanılır.
Bunlar çeşitli ahşap parçaların tutkal ile birleştirilmesi ile imal edilirler
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
22 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
GÜVENLİK KOŞULU
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
23 / 24 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
ÖRNEK 2
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
2
MUKAVEMET - 2
Ahşap T kesitli kiriş, iki dikdörtgen kesitli kereste birbirlerine
yapıştırılarak imal edilmiştir. Tutkalda kayma emniyet gerilmesi

(tem)tut = 2 MPa, ahşapta basınç emniyet gerilmesi (sem)a = 8 MPa.
Kirişin güvenle taşıyacağı q yayılı yükünü hesaplayınız.
ÇÖZÜM
Kesit tesir diyagramları
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
25 / 29 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
2
MUKAVEMET - 2
Kesitin ağırlık merkezi
Eylemsizlik momenti
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
26 / 29 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
2
MUKAVEMET - 2
Kayma Gerilmesi
Güvenlik koşulu
Başlığın alan statik momenti
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
27 / 29 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÖRNEK
2
MUKAVEMET - 2
Kayma Gerilmesi
Normal Gerilme
Güvenlik koşulu
?
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
28 / 29 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
SINIF İÇİ
ÇÖZÜNÜZ 1
SÜRE : 20 dk
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÇÖZÜNÜZ 1
MUKAVEMET - 2
Kirişi boyutlandırınız.
sem = 120 MPa, tem = 30 MPa .
ÇÖZÜM
Kesit özellikleri
Eylemsizlik momenti
kesit
En büyük alan statik momenti
Mesnet tepkileri
Ay
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
By
30 / 33 (36)
ÇÖZÜNÜZ 1
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
sem = 120 MPa, tem = 30 MPa .
T - M diyagramları
Normal Gerilme
Güvenlik koşulu
sem = 120 MPa
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
31 / 33 (36)
ÇÖZÜNÜZ 1
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
Kayma Gerilmesi Güvenlik koşulu
Normal Gerilme
Güvenlik koşulu
tem = 30 MPa
MUKAVEMET - 2
sem = 120 MPa
✓
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
32 / 33 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
MUKAVEMET - 2
SINIF İÇİ
ÇÖZÜNÜZ 2
SÜRE : 20 dk
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÇÖZÜM
ÇÖZÜNÜZ 2
MUKAVEMET - 2
Kesit özellikleri
Kesit alanı
Ağırlık Merkezi
Başlığın alan statik momenti
x eksenine göre eylemsizlik momenti
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
34 / 36 (36)
Bölüm 17 Kesmeli Eğilme
ÇÖZÜNÜZ 2
MUKAVEMET - 2
Kiriş açıklığı boyunca iki çivi arasındaki mesafe a olsun.
Bir çivinin taşıması beklenen kesme kuvveti Q :
Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
35 / 36 (36)
Download