Uploaded by Nguyễn Thanh Ngọc

Dev Châu-Gia-Bảo

advertisement
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên
CHÂU GIA BẢO
Ngày Sinh
Địa chỉ
Email
Điện thoại
01/06/1990
38/1, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
bao2531@gmail.com
0792.727.791
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2017-2020
Lập trình - triển khai
Công ty IDN
- Lập trình triển khai hệ thống SAP B1 các phân hệ FiCo,SD,MM,PP.
- Lập trình addon tích hợp các màn hình hỗ trợ hệ thống SAP B1 các phân hệ
FiCo,SD,MM,PP và HR.
- Cài đặt server , client hệ thống SAP B1.
- Demo , tham gia các buổi họp blueprint xây dựng phần mềm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm và xử lý lỗi.
- Viết các report theo yêu cầu công ty và khách hàng.
- Viết hướng dẫn sử dụng.
- Báo cáo công việc hằng ngày, hằng tuần.
- Tham gia triển khai hệ thống SAP B1 cho các công ty : Betagen, Redwok, Ụt Ụt ( Bia
Craft , Ụt Ụt ), IPPG ( Domino pizza , Popeyes , Buger King).
2017
Lập trình - triển khai
Công ty Monet
- Lập trình hệ thống ERP.
- Tham dự các buổi họp thảo luận xây dựng phần mềm.
- Triển khai hệ thống ERP của công ty phân hệ SD , MM.
- Hướng dẫn hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.
- Xử lý lỗi khi gặp vấn đề.
- Viết Report theo yêu cầu.
- Viết hướng dẫn sử dụng.
- Tham gia xây dựng , triển khai hệ thống ERP cho công ty dược Gonsa , phần mềm
Pos - Retail công ty Tân Cảng.
2014-2016
Lập trình - triển khai
Công ty TTVSoft
- Lập trình hệ thống phần mềmERP các phân hệ FICO,SD,MM ,PP,HR. Phần mềm
chuyên quản lý kho bãi , quản lý khách sạn, quản lý Logictics
- Tham gia các buổi họp xây dựng thiết kế phần mềm.
- Cài đặt cấu hình server , client.
- Hỗ trợ quản lý dữ liệu khách hàng.
- Demo,hướng dẫn sử dụng, xử lý lỗi khi gặp vấn đề.
- Viết report theo yêu cầu.
- Báo cáo công việc hằng tuần.
- Tham gia xây dựng, triển khai hệ thống kho , nhân sự , kế toán cho các công ty :
Thuận Phước , Quốc Việt , Nhựa Việt Thành , và các công ty nhỏ khác.
2012-2013
Lập trình viên
Công ty DTSoft
- Tham gia lập trình hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, quản lý tài sản.
- Viết các report theo thông tư quyết định của nhà nước về quản lý tài sản.
- Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ xử lý lỗi từ xa.
- Viết báo cáo công việc hằng tuần.
KỸ NĂNG
-Có kinh nghiệm hiểu biết về quy trình hệ thống ERP.
- Có kinh nghiệm triển khai hệ thống ERP các phân hệ FiCo,SD,MM,PP,HR.
- Có kinh nghiệm triển khai hướng dẫn và xử lý lỗi trong hệ thống SAP B1.
- Có kinh nghiệm lập trình C# , .Net và kiến thức về Design Pattern, MVC framework.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL server .
- Có kinh nghiệm viết report trên SQL Server Reporting Services (SSRS) ,Crystal report .
- Giao tiếp, trình bày vấn đề tốt.
- Xử lý thông tin nhanh.
- Khả năng training, support tốt.
- Nhiệt tình trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Linh hoạt trong công việc.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Anh văn cơ bản ( đọc , viết ).
Download