Uploaded by Josephine JV

DIVIDER FILE NILAM

advertisement
KANDUNGAN
1. Senarai Semak.
2. Carta Organisasi AJK Pelaksana Program NILAM Sekolah.
3. Perancangan Tahunan Aktiviti Pengisian Program NILAM
( Carta Gantt )
4. Analisis Pembacaan Bulanan Dan Tahunan Setiap Murid Mengikut
Kelas.
5. Pelaporan Status Pelaksanaan Program NILAM Sekolah Ke PKG.
6. Graf Pencapaian Tahap Jauhari Dan Rakan Pembaca Peringkat
Sekolah.
7. Surat-Menyurat/Aktiviti/ Pekeliling tentang P. NILAM.
Download