Uploaded by Thới Thị Cẩm Nhiên

quản trị học

advertisement
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN HỌC: QUẢN TRỊ HỌC
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG CÔNG TY KHÁCH SẠN DU
LỊCH NƯỚC ANH
Họ và tên:
MSSV:
Lớp:
Khoa:
Một công ty khách sạn du lịch tại nước Anh khuyến mãi bằng cách trong mỗi hộp phô mai
khi bán tại khách sạn có thể có 1 bảng Anh nhưng giá bán không đổi. Khi bị 1 công ty du
lịch khác kiện vì có thể làm khách hàng ăn nhầm gây nguy hiểm thì công ty trên đã có
thông báo như sau:
1- Chú ý trong khi ăn có thể có đồng bảng Anh
Công ty đối thủ tiếp tục kiện vì thông báo không rõ ràng, thì công ty lại ra thông báo:
2- Trong khi ăn ai có đồng bảng Anh có thể có nguy hiểm
Công ty đối thủ tiếp tục kiện vì mục đích của họ là không còn các sản phẩm khuyến
mãi cạnh tranh, thì công ty lại tiếp tục ra thông báo:
3- Xin đừng dùng những hộp có đồng bảng Anh
Phân tích tình huống trên và rút ra bài học kinh doanh của nhà quản trị.
Trước hết có thể thấy công ty khách sạn này kinh doanh khá ổn, nhiều khách nên đối
thủ luôn nhòm ngó để vượt qua, từ đó ta có thể đoán được dịch vụ của khách sạn này
tốt, cơ sở vật chất khang trang nên mới nhiều khách hàng như vậy.
Chương trình khuyến mãi của khách sạn là một trong những cách có thể giúp cho lượng
khách hàng tăng cao hơn và kéo chân được những khách cũ quay lại đồng thời tiếp thị
dịch vụ tốt và những sản phẩm từ công ty như phô mai tới đông đảo khách hàng. Tuy
nhiên qua các thông báo từ các chương trình khuyến mãi ta thấy được những bất cập
sau:
1. Thứ nhất, trước khi tổ chức cách thực hiện khuyến mãi thì nên suy xét có thể gây
nguy hiểm cho khách hàng hay không.
2. Thứ hai, sau khi nhận đơn kiện từ phía đối thủ thay vì ra các thông báo như trên
thì nên thay đổi cách thức thực hiện như là: có thể ghi trúng thưởng hay không
trúng thưởng đằng sau miếng dán nhãn của hộp phô mai, tất nhiên nếu hộp phô
mai không có nhãn có thể tự dán lên xem như làm đồ trang trí.
3. Thông báo thứ nhất và thứ hai coi như tạm được, nhưng thông báo thứ ba thì
hơi thừa và sai bởi: làm sao biết được đồng bảng Anh ở trong hộp nào mà lại
thông báo rằng: “ Xin đừng dùng những hộp có đồng bảng Anh”.
Qua đó thấy được những sai sót nhỏ trong quá trình ra thông báo cũng như
truyền đạt thông báo cho khách hàng.
Môi trường
bên ngoài
Môi trường
SWOT
bên trong
Các điểm mạnh- S
1. Kinh doanh ổn định,
nguồn lực tài chính
ổn định.
2. Dịch vụ tốt.
3. Cơ sở vật chất
khang trang.
Các cơ hội- O
Các nguy cơ- T
1. Thu hút được nguồn
1. Đối thủ luôn nhòm
khách hàng dồi dào.
ngó.
2. Nhiều chương trình
2. Khách hàng gặp
khuyến mãi khác.
nguy hiểm.
3. Khách cũ tiềm năng.
3. Các nguy cơ về
pháp lý.
Kết hợp SO
Kết hợp ST
1. Tận dụng những
1. Duy trì, thêm bớt
điều kiện đã có cộng
các dịch vụ.
thêm khuyến mãi để
2. Khảo sát giá thị
giữ chân khách hàng
trường để có thể
cũ và mới.
cạnh tranh.
2. Tiếp thị sản phẩm
3. Chặt chẽ về pháp lý
tới đông đảo khách
tránh đối thủ có cơ
hàng.
hội.
Các điểm yếu- W
Kết hợp WO
Kết hợp WT
1. Cách tổ chức
1. Có thể giữ nguyên
1. Training khả năng
chương trình khuyến
chương trình khuyến
marketing, thông
mãi còn nhiều hạn
mãi nhưng thay đổi
báo rõ ràng.
chế.
cách thực hiện hoặc
2. Cần xem xét khuyến
2. Yếu về marketing.
thêm vào những vật
mãi có phù hợp hay
3. Thông báo không rõ
phẩm khác.
cần chú ý những gì
ràng.
để đối thủ không có
cơ hội nhòm ngó.
Công ty có thể có một bộ phận pháp lý để có thể xem xét, phân tích các vấn đề liên quan
từ đó đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.
Bộ phận marketing nên đưa ra những hình thức khuyến mãi nào để có thể tiếp thị những
sản phẩm dịch vụ công ty tốt nhất.
Có thể thêm nhiều chương trình khuyến mãi khác nữa để thu hút được lượng khách hàng
nhiều hơn.
Duy trì chất lượng dịch vụ ổn định cũng như cơ sở vật chất tốt nhất.
Download