Uploaded by Vintu Monica

test12

advertisement
TEST clasa a XII-a
I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare pentru afirmaţiile de mai jos pe baza informaţiilor de pe hartă:
1. Irlanda este notată pe hartă cu litera:
a. A
b. B
c. C
d. D
4 puncte
2. În statul notat pe hartă cu litera A predomină:
a. pădurile de conifere
b. pădurile de foioase
c. vegetaţie semi-deşertică
d. pădurile tropicale
4 puncte
3. În statul marcat pe hartă cu litera E se află:
a. Munţii Alpi
b. Munţii Apenini
c. Munţii Caucaz
d. Munţii Pirinei
4 puncte
4. Are iesire la Marea Baltica statul notat pe harta cu litera
a. C
b.D
c.E
d.G
4 puncte
5. Prin oraşul notat pe hartă cu cifra 9 curge fluviul:
a. Dunărea
b. Rin
c. Sena
d. Tamisa
4 puncte
II.Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu
litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă,
temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu
frecvenţă ridicată. Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
12 puncte
III. Explicati înregistrarea unor cantităţi de precipitaţii mai mari în vestul continentului Europa decât în est.
4 puncte
IV. Pe baza informaţiilor de pe hartă:
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
8 puncte
8 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile
1. Unitatea marcata, pe hartă, cu B se numeşte …
4 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este traversat de râul numit …
4 puncte
3. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
V. Graficul alăturat prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la staţia meteorologică Murmansk, pen Kola.
Precizaţi:
a. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului;
b. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului;
c. valoarea temperaturii medii în luna decembrie;
d. valoarea temperaturii medii în luna iulie.
16 puncte
Download