Uploaded by Vintu Monica

resursele umane si dezvoltarea economica

advertisement
LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA IASI
Resursele umane și dezvoltarea economică
Clasa a XI-a
Profesor:
Vintu Monica
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
 Identifice problemele majore la nivel mondial și local, din perspectivă
economică;
 Definească termenii cheie referitori la indicele dezvoltării umane;
 Facă diferența între SUD și NORD;
 Descrie statele în funcție de nivelul de dezvoltare economică;
 Citească și să analizeze o reprezentare grafică și cartografică;
 Propună soluții pentru rezolvarea problemelor economice la nivel mondial;
RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
?
?
RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Totalitatea elementelor umane
care intră în procesele socialeconomice, sub aspectul cantității
și al calificării celor care
desfășoară aceste activități.
Ansamblul transformărilor
cantitative și calitative ce survin
într-un domeniu de activitate și
care determină progres.
O.N.U. clasifică statele Lumii în:
State dezvoltate: NORD
State în curs de dezvoltare: SUD
Nivelul de dezvoltare a fost cuantificat sub forma unui indicator complex numit
INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE (IDU)
3 dimensiuni
4 indicatori
FORMULA DE CALCUL A INDICELUI DEZVOLTĂRII UMANE (IDU):
𝑰𝒔𝒗+𝑰𝒆𝒅+𝑰𝒗
IDU=
𝟑
INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE (IDU)
LOCUL 1: Norvegia (0,943)
LOCUL 187: Republica Democrată Congo (0,286)
Locul 50:România?
România (0,781)
INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE (IDU)
LOCUL 1: Norvegia (0,943)
LOCUL 187: Republica Democrată Congo (0,286)
Locul 50: România (0,781)
SPERANȚA DE VIAȚĂ LA NAȘTERE
Japonia (84 ani)
Angola (38 ani)
Locul 117
- România (72 ani)
România?
SPERANȚA DE VIAȚĂ LA NAȘTERE
Japonia (84 ani)
Angola (38 ani)
Locul 117 - România (72 ani)
GRADUL DE ALFABETIZARE
Finlanda, Coreea de Sud (100 %)
Afganistan (38 %)
România
(98,8 %)
România?
GRADUL DE ALFABETIZARE
Finlanda, Coreea de Sud (100 %)
Afganistan (38 %)
România (98,8 %)
PRODUSUL INTERN BRUT (PIB)
Monaco (186.175 $/locuitor)
Burundi (160 $/locuitor)
România (7.542
$/locuitor, locul 70)
România?
PRODUSUL INTERN BRUT (PIB)
Monaco (186.175 $/locuitor)
Burundi (160 $/locuitor)
România (7.542 $/locuitor, locul 70)
CONCLUZII
Țări în curs de
dezvoltare
Țări dezvoltate
-
PIB/locuitor mare;
Nivel de trai ridicat
- Puternic industrializate,
dar în care predomină
sectorul terțiar;
- Valoarea IDU foarte
mare;
- Rata alfabetizării
aproape de 100%;

-
Standard de viață mediu
- scăzut;
- Slab industrializate;
- Valoare IDU medie –
scăzută;

Țări subdezvoltate
-
Standarde de viață foarte
scăzute;
- IDU apropiat de zero;
- Predomină sectorul
agricol;
- Instabilitate socială;
- Grad ridicat de
analfabetism;
- PIB/locuitor foarte
scăzut;

CONCLUZII
Țări în curs de
dezvoltare
Țări dezvoltate
-
PIB/locuitor mare;
Nivel de trai ridicat
- Puternic industrializate,
dar în care predomină
sectorul terțiar;
- Valoarea IDU foarte
mare;
- Rata alfabetizării
aproape de 100%;
-
Standard de viață mediu
- scăzut;
- Slab industrializate;
- Valoare IDU medie –
scăzută;

Țări subdezvoltate
-
Standarde de viață foarte
scăzute;
- IDU apropiat de zero;
- Predomină sectorul
agricol;
- Instabilitate socială;
- Grad ridicat de
analfabetism;
- PIB/locuitor foarte
scăzut;

CONCLUZII
Țări în curs de
dezvoltare
Țări dezvoltate
-
PIB/locuitor mare;
Nivel de trai ridicat
- Puternic industrializate,
dar în care predomină
sectorul terțiar;
- Valoarea IDU foarte
mare;
- Rata alfabetizării
aproape de 100%;
-
Standard de viață mediu
- scăzut;
- Slab industrializate;
- Valoare IDU medie –
scăzută;
Țări subdezvoltate
-
Standarde de viață foarte
scăzute;
- IDU apropiat de zero;
- Predomină sectorul
agricol;
- Instabilitate socială;
- Grad ridicat de
analfabetism;
- PIB/locuitor foarte
scăzut;

CONCLUZII
Țări în curs de
dezvoltare
Țări dezvoltate
-
PIB/locuitor mare;
Nivel de trai ridicat
- Puternic industrializate,
dar în care predomină
sectorul terțiar;
- Valoarea IDU foarte
mare;
- Rata alfabetizării
aproape de 100%;
-
Standard de viață mediu
- scăzut;
- Slab industrializate;
- Valoare IDU medie –
scăzută;
Țări subdezvoltate
-
Standard de viață foarte
scăzut;
- IDU apropiat de zero;
- Predomină sectorul
agricol;
- Instabilitate socială;
- Grad ridicat de
analfabetism;
- PIB/locuitor foarte
scăzut;
Țări dezvoltate vs țări subdezvoltate (NORD vs SUD)
NORD
SUD
Luanda (Angola)
New York (SUA)
Download