Uploaded by rraville

SevenMajorApproachestoPsychologyChart-1

advertisement
HE E EN MAJO APP OACHE
APP OACH
BIOLOGICAL
E OL IONA
BEHA IO AL
COGNI I E
P
PO E FOC
H
e b d a d ba
e ab e
e
,
e
e, a d e
e e e ce ;
e e
c b e
e
e
f e ce
d d a
d ffe e ce
R e S e
H
f a
C a e Da
B
H MANI IC
OCIAL
e a a
a e
a f e e
e ec
ed
e
H
be a
e ea
H
e e c de,
a d
ce ,
e e e
be a
c c
f c
d
e,
f
P CHO
D NAMIC
PEOPLE
b e ab e
a
H
f
a dc
O P CHOLOG
ENG H
T
a
ac
e
c e f c; e
a e ea ab e, b ec e, a d ca
e
e ab ; a de e
c
c ea e
e
e
d f be
e e
ab
a be a
e a a
ab
e ca e f be
EAKNE E
e e
ed
be e ea ed f
a
ac
a
ab e
ea
a d
de
a
F c e
a e .
ca ed b
e e c
a d Da d
P c
a e c f ab e ca
e e e e
a
c
fe
a a ba c e f
c
d be
d ed f
a e
a
e ec e,
c
a ead e ca e f a b a c e f
c
.
T eeaea
fc c
f
e
a
c
f c e
a e
a e de ce;
e e ed
a d ffe e
B.F. S
e , I a Pa
,
J
B. Wa
, R a e
Ra e , A be Ba d a
Ha
cce f
a ed c a ca a d
ea
c d
e e ; e ce fc e d
f e ea c
a d e e e
ae
b ec e,
ea ab e a d b e ab e
F c e
a e .
ea ed b
a e bee
He a
Ebb
N a
C
,
P a e , La e ce K
He
Ha
,
E
L
A e
ed c
a
ac ; ed ce
be a
d
d d a
ce e
c
e
a d a e
;
ec a ca
c
ae
e
a
c
e
a
a e
a
ce e
a ,
Jea
be ,
E
a
e
ce e
e ce
be a
ce e
c
ee
ed b
, e ec a
be a
;
c
a
e
, a e
, a d
a e bee
d e a e a e a effec
c
S
d F e d, A f ed
Ad e , Ka e H e , Ca
J
Ma
be a
a ea
be b
defe e
ec a
c
ca d
a a ;F e da
fa e
de c
H
e ee
eed
f
e a d acce a ce
a d ac e e f f e
Ab a a
R e
E
a e
d d a c ce a d e
b ;
a fe
e e dea f
a be
a
ea ;
a
ea
fe a ca
( e a );
a a e da a e e
e
I
c
H
Le
V
Ma
,
Z ba d
Ca
; a a
d ffe e
S ca
e e
de e ;
e ca a
a
be a
a
a dc
e
a d
ac
e
c
e a e de f e
e deba e; a e
a be a
e, e
a
e , a d
Ma
,
,
Ca
Da d
P
e
f
e
f
c
d a c ea
f e e da fe, e. .,
; Ma
e e
ba ce d ec ec c d
d
e
de a c
e e
e
be
a e
a
e
de a d
f
ac ca a ca
a be a
a a e f
c
e
e deba e;
e
c
e a db
ed affec be a
Ha e a a
a d ;
e
c
de be e ab e e
ab
a , e. ., c
ee
ca e ea c
e
e ;
c
ea
b ec e
e
ce
b
ab
e e ab
ee; e
a
c
a
a
a e ca be
a
e de f e
a a be a
ca e e e
a
a
a d
e
e, b
ac
ce fc
d a c
de
ab e
a a
f
e ca e f
d
d a a,b
ac
e de ce eeded
a a
de e d
e
e ea
;
ce
a a e d ff c
fc
e
a
a c a e
d ff c
e a
b
da e
a be b
dc
e a ea.
b ec e
e
e;
e ca
ed be ee
Download