Uploaded by ANA-MARIA ISTRATE

4 fractii zecimale

advertisement
Școala Gimnazială Nr. 81
Matematică/Clasa a V-a
RECAPITULARE – Fracții zecimale
I.
Transformaţi în fracţii zecimale:
3
195
37
10
735
= ⋯ … . , 100 = ⋯ … ,
13
4
= ⋯ … .,
= ⋯ … .. 3 = ⋯ ….
67
77
 ....... = ⋯ ….
15
6
20
37
 ....... 37 =. . . . . ..
110
11
II.Calculaţi:
1. 197,8 + 85,18 =........
47
2. 9,24 + 94,198 + 2,7 =......
37
3. 25,35 +10=..........
4. 71 −9,25 =…..
5. 43,6 −
7. 2,17 ·100 =…..
8. 2,15·1000 =…..
9.
2,15· 104 =. . . . . . . . ..
11. 7,25 · 4,4 =……
12.
34,5 : 10 =…..
10.
2,8 ·5 =……
5
6. 96,1 −7,28 −1,96 =…..
=. . . . . . . ..
13. 14,5 : 100 =…..
14. 14,5 : 103 =. . . . . . . . ..
16. 5,13 : 6 =…..
17. 17: 0,4 =…..
18. 0,13 : 0,8 =…..
19. 0, 23 =…..
22. 0, 15 =…..
20. 1, 52 =…..
17
23. (1, 32 − 1, 22 ) · 20 =
21. 0, 34 =…..
37
24. (1, 72 − 1, 52 ) · 20 =
15. 17,8 : 5 = ……
III.Transformaţi în fracţii ordinare:
1,85 =.....
0,007 =........
75,4 = .......
7,12 =..........
1,83 =......
49,32 =......................
2,(18)=...............3,1(6)=...........,0,12(8) =................ ; 5,(123)=............
IV. Aşezaţi în ordine crescătoare : 1,7(5) ; 1,75 şi 1,(75).
V. Calculaţi:
S = 1+ 2 +3 + ..... + 80,
S =0, 3 + 0.6 + 0,9 + 1,2 + ....+ 120,
S = 0, 12 + 0,16 + 0,20 +0, 24 + . . . + 400 ,
S = 0,5 + 1,0 + 1,5 + 2,0 + 2,5 +.... + 10,0.
17
VI. Rotunjiţi până la sutimi : 2,174 şi 3 .
VII. Simplificaţi:
𝑎,𝑏+𝑏,𝑎
𝑎,𝑏𝑐+𝑏,𝑐𝑎+𝑐,𝑎𝑏
1.
2.
11
37
Prof. POPESCU Marilena
Download