Uploaded by Ulrik Garmark Anker

Formelark 2021-2022 2 1 (1)

advertisement
Formelark til fysikk-OL
Mekanikk
~v (t) = ~s 0 (t)
m1 m2
r2
Mm
Ep = −γ
r
F =γ
Lys og bølger
~a(t) = ~v 0 (t)
f=
v = v0 + at
2as = v −
1
x = v0x t + ax t2 ,
2
1
y = v0y t + ay t2 ,
2
a=
X
X
S2 P − S1 P = nλ
v02
Termofysikk
vx = v0x + ax t
vy = v0y + ay t
v2
4π 2 r
=
r
T2
F~ = 0 hvis ~v = konstant
F~ = m~a
p~ = m~v
W = F~ · ~s = F s cos α
1
Ek = mv 2
2
Ep = mgh
E = Ep + Ek
W
E
P =
=
t
t
P = Fv
F = kx
1
Ep = kx2
2
ρ=
m
V
∆U = Q + W
M = σT
U
d
hf = W + Ek
Ep = ke
Qq
r
F = qvB,
~
F~ = q~v × B
F = IlB,
~
F~ = I~l × B
I
r
~
~ = BA cos α
Φ=B·A
B = km
v = fλ
1
s = v0 t + at2
2
2
1
T
E=
4
a
λtopp =
T
Elektromagnetisme
Q
I=
t
W
U=
q
U
R=
I
P = UI
∆Φ
= −Φ0 (t)
=−
∆t
= vBl
U = Um sin ωt, der Um = nBAω
Us Is = Up Ip
Relativitet og kvantefysikk
1
1
1
1
=
+
+ ... +
Rp
R1
R2
Rn
q1 q2
F = ke 2
r
~
F~ = q E
1 − (v/c)2
mv
1 − (v/c)2
E=p
mc2
1 − (v/c)2
E0 = mc
2
Ek = E − mc
Ef = hf
Noen konstanter
c = 299792458 m/s
km = 2 · 10−7 kg m/A2 s2
µ0 = 4π · 10−7 kg m/A2 s2
me = 9.10938356(11) · 10−31 kg
= 0.5109989461(31) MeV/c2
mp = 1.672621898(21) · 10−27 kg
= 938.2720813(58) MeV/c2
t0
Rs = R1 + R2 + . . . + Rn
v = Hr
e = 1.6021766208(98) · 10−19 C
I1 I2
l
= lm
r
p= p
h
4π
0 = 8.854187817 · 10−12 A2 s4 /kg m3
Us
Ns
=
Up
Np
t= p
∆t∆E ≥
ke = 8.9875517923(14) · 109 N m2 /C2
ω = 2πf
Fm
hfmaks = eU
E
h
pf =
=
c
λ
h
∆x∆p ≥
,
4π
h
λ=
p
mn = 1.674927471(21) · 10−27 kg
= 939.5654133(58) MeV/c2
u = 1.660539040(20) · 10−27 kg
γ = 6.67408(31) · 10−11 m3 /kg s2
h = 6.626070040(81) · 10−34 Js
NA = 6.022140857(74) · 1023 mol−1
R = 8.3144598(48) J/Kmol
2
kB = 1.38054852(79) · 10−23 J/K
σ = 5.670367(13) · 10−8 W/m2 K4
Download