Uploaded by Zaprinka Beauty Salon

Доходи разходи

advertisement
Личен бюджет
Изхарчен процент от дохода
Резюме
ОБЩ МЕСЕЧЕН ДОХОД
£1 350
ОБЩИ МЕСЕЧНИ РАЗХОДИ
33 %
£450
ОБЩИ МЕСЕЧНИ СПЕСТЯВАНИЯ
£0
САЛДО
£900
Месечни доходи
Месечни разходи
Payslip
СУМА
Payslip
СРОК
Аз
£1 350.00
Платих
31.03.2021
Панчо
£0.00
Ток
[Дата]
Други
£0.00
Месечни доходи
Payslip
Месечни разходи
СУМА
Payslip
СРОК
ЕСЕЧЕН ДОХОД
350
£3 000
£2 800
£2 600
МЕСЕЧНИ РАЗХОДИ
50
£2 400
£2 200
£2 000
МЕСЕЧНИ СПЕСТЯВАНИЯ
£1 800
£1 600
£1 400
£1 200
£1 000
00
Доход
Разходи
Месечни спестявания
СУМА
ДАТА
£450.00
[Дата]
£0.00
[Дата]
[Дата]
СУМА
Месечни спестявания
СУМА
ДАТА
СУМА
Download