Uploaded by MUHD NUR A'TIQ

Panduan SOP untuk Calon SPM Disahkan Covid-19

advertisement
peperiksaan khas;

Ketua Pengawas Peperiksaan perlu
menghubungi SPP, JPN; dan

Akur kepada arahan PKD untuk
tindakan selanjutnya.
b.
Calon
perlu
menjalani
kuarantin
dan
dibenarkan menduduki peperiksaan bagi
kertas peperiksaan yang masih berlangsung
selepas tempoh kuarantin.
c.
Sekiranya tempoh peperiksaan telah tamat,
calon
dibenarkan
menduduki
kertas
peperiksaan yang dijadualkan semula.
10.12 Pengurusan Calon Disahkan Positif COVID-19
10.12.1 Sebelum Tempoh Peperiksaan Bermula
a.
Bagi calon yang disahkan positif COVID-19,
tindakan adalah seperti yang berikut:
i.
Calon Sekolah:
Calon/ibu
bapa/penjaga
menghubungi
mengemukakan
pihak
hendaklah
sekolah
maklumat
dan
mengenai
kuarantin berserta dokumen berkaitan.
ii. Calon Persendirian:
Calon/ibu
bapa/penjaga
hendaklah
menghubungi pihak SPP, JPN tempat
calon mendaftar dan mengemukakan
103
maklumat mengenai kuarantin berserta
dokumen berkaitan.
b.
Calon dibenarkan menduduki peperiksaan
bagi
kertas
peperiksaan
yang
masih
berlangsung selepas tempoh kuarantin dan
disahkan sihat.
c.
Sekiranya tempoh peperiksaan telah tamat,
calon
dibenarkan
menduduki
kertas
peperiksaan yang dijadualkan semula.
10.12.2 Semasa Tempoh Peperiksaan
a.
Bagi calon yang disahkan positif COVID-19,
tindakan adalah seperti yang berikut:
i. Calon Sekolah:
Calon/ibu
bapa/penjaga
hendaklah
menghubungi pihak sekolah.
ii. Calon Persendirian:
Calon/ibu
bapa/penjaga
hendaklah
menghubungi pihak SPP, JPN tempat
calon mendaftar.
b.
Pihak sekolah hendaklah memaklumkan
dengan kadar segera status calon sekolah
yang disahkan positif COVID-19 kepada JPN.
c.
Calon dibenarkan menduduki peperiksaan
bagi
kertas
peperiksaan
yang
masih
berlangsung selepas tempoh kuarantin dan
disahkan sihat.
d.
Sekiranya tempoh peperiksaan telah tamat,
calon
dibenarkan
menduduki
peperiksaan yang dijadualkan semula.
104
kertas
e.
Bagi calon yang sedang menjawab kertas
peperiksaan dan menerima pemakluman
pengesahan keputusan positif COVID-19,
tindakan yang perlu diambil adalah seperti
yang berikut:
i.
Ketua
Pengawas
Peperiksaan
hendaklah memindahkan calon yang
disahkan
positif
COVID-19
ke
bilik
isolasi;
ii. Calon
dibenar
untuk
meneruskan
peperiksaan bagi kertas peperiksaan
yang sedang dijawab; dan
iii. Ketua
Pengawas
Peperiksaan
hendaklah melaporkan kepada PKD dan
akur arahan selanjutnya.
10.12.3 Calon lain yang berada di dewan/bilik peperiksaan
di mana terdapat kes positif COVID-19 hendaklah
ditempatkan di bilik peperiksaan khas atau bilik
peperiksaan
alternatif
untuk
meneruskan
peperiksaan sementara proses sanitasi dilakukan.
10.12.4 Bagi calon sekolah dan calon persendirian yang
disahkan positif COVID-19, calon tidak dibenarkan
menduduki peperiksaan sehingga tamat tempoh
kuarantin dan disahkan sihat.
105
Download