Uploaded by Φώτης Χλιάπας

Εργασία-Οινοτουρισμού-Δεκέμβριος-2013

advertisement
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ:
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΧΛΙΑΠΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αμπέλι, από το οποίο προέρχεται το κρασί έχει σύμφωνα με τους
παλαιοντολόγους, προϊστορία πολλών εκατομμυρίων ετών. Πριν ακόμα
από την εποχή των παγετώνων ευδοκιμούσε στην πολική ζώνη, κυρίως
στην Ισλανδία, στη Βόρεια Ευρώπη αλλά και τη βορειοδυτική Ασία. Οι
παγετώνες περιόρισαν σημαντικά την εξάπλωσή του και επέβαλαν κατά
κάποιο τρόπο την γεωγραφική απομόνωση πολλών ποικιλιών, μέρος
των οποίων εξελίχθηκαν και σε διαφορετικά είδη. Στην πορεία των
χρόνων, διάφοροι πληθυσμοί άγριων αμπέλων μετακινήθηκαν προς
θερμότερες ζώνες, κυρίως προς την ευρύτερη περιοχή του
νοτίου Καυκάσου. Στην περιοχή αυτή, μεταξύ Ευξείνου
Πόντου, Κασπίας θάλασσας και Μεσοποταμίας, γεννήθηκε το
είδος Άμπελος η οινοφόρος (λατ.Vitis vinifera). Οι διαφορετικές
ποικιλίες αυτού του είδους καλλιεργούνται και σήμερα.
Λευκό κρασί
Η διαδικασία της αμπελουργίας εικάζεται πως έχει τις ρίζες της στην
αγροτική επανάσταση και τη μόνιμη εγκατάσταση πληθυσμών με σκοπό
την καλλιέργεια, χρονολογείται δηλαδή γύρω στο 5000 π.Χ. Από τους
πρώτους γνωστούς αμπελοκαλλιεργητές θεωρούνται οι αρχαίοι Πέρσες,
οι Σημιτικοί λαοί και οι Ασσύριοι. Μεταγενέστερα οι γνώσεις
αμπελουργίας και οινοποιίας μεταφέρθηκαν στους Αιγύπτιους, τους
λαούς της Φοινίκης και τους πληθυσμούς της Μικρασίας και του
Ελλαδικού χώρου.
Οι Αρχαίοι Έλληνες έπιναν το κρασί αναμειγνύοντας το με νερό. Ο
τρόπος παραγωγής του κρασιού σε παλαιότερες εποχές δεν διέφερε
ουσιαστικά από τις σύγχρονες πρακτικές. Είναι αξιοσημείωτο πως
σώζονται ως τις μέρες μας κείμενα του Θεόφραστου, τα οποία
περιέχουν πληροφορίες γύρω από τους τρόπους καλλιέργειας. Οι
Έλληνες γνώριζαν την παλαίωση του κρασιού, την οποία επιτύγχαναν
μέσα σε θαμμένα πιθάρια, σφραγισμένα με γύψο και ρετσίνι. Το κρασί
εμφιαλωνόταν σε ασκούς ή σε σφραγισμένους πήλινους αμφορείς,
αλειμμένους με πίσσα για να μένουν στεγανοί.
Η οινική Ελλάδα σήμερα Σήμερα η καλλιεργούμενη Αμπελουργική
έκταση στην Ελλάδα καλύπτει 1,300,300 στρέμματα περίπου εκ των
οποίων τα 700,000 καλλιεργούνται με οινοστάφυλλα 15,000 στρέμματα
με επιτραπέζια σταφύλια που τελικά καταλήγουν σε σταφίδα. Η ετήσια
παραγωγή κρασιού στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια αγγίζει τους
400,000 τόνους, εκ των οποίων το 55% είναι λευκά το 40% ερυθρά και
το 5% ροζέ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ένα ποσοστό 30% της συνολικής
παραγωγής κατέχει η << χωρική οινοποίηση >> δηλαδή ερασιτεχνική
που συνοδεύεται συνήθως και από την αυτοκατανάλωση, ένα 30%
παράγεται μέσα σε ιδιωτικά και οργανωμένα οινοποιεία και το
υπόλοιπο 40% οινοποιείται από Ενώσεις και Συνεταιρισμούς σε όλη τη
χώρα. Αν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον χώρο των παραγωγών μας,
σίγουρα θα εντοπίσουμε μια πρωτότυπη διαφορετικότητα. Ορισμένοι
διαθέτουν ιδιόκτητους αμπελώνες και οινοποιεία, άλλοι μόνο κτήματα
και αμπέλια χωρίς δυνατότητα μεταποίησης και άλλες εταιρίες με δικά
τους οινοποιεία που λειτουργούν με αγορασμένα σταφύλια από
συγκεκριμένους παραγωγούς. Έτσι από τα 550 περίπου οινοποιεία στην
χώρα μας, τα 400 μόνο εμφιαλώνουν το κρασί που παράγουν. Έτσι
παρόλο που η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση κυμαίνεται στα 35-40
λίτρα το ελληνικό κρασί σήμερα είναι χωρίς αμφιβολία ποιοτικότερο
από ότι την προηγούμενη εικοσαετία παρουσιάζοντας μεγάλο
ενδιαφέρον για όσους επιθυμούν να γευθούν τον διαχρονικό αυτό
καρπό της διονυσιακής μας γης
Κατηγορίες κρασιών και αμπελιών
Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τέσσερεις ποιοτικές κατηγορίες κρασιών:
1. Επιτραπέζιοι Οίνοι (Vins de Table).
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ποικιλίες και περιοχές προέλευσης των
σταφυλιών και οι οινοποιοί εκμεταλλεύονται την ελευθερία αυτή για την
παραγωγή αρίστων κρασιών cuvée.
2. Τοπικοί Οίνοι (Regional Wines)
Τα σταφύλια προέρχονται από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία
έχει χαρακτηριστεί ως οινοπαραγωγική περιοχή (π.χ. Τοπικός Οίνος
Ηρακλείου, Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Τοπικός Οίνος Πελοποννήσου,
Τοπικός Οίνος Θεσσαλίας, κ.λπ.)
3. Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π./ V.Q.P.R.D.)
Πρόκειται για οίνους ανωτέρας ποιότητας, που προέρχονται από
συγκεκριμένες τοποθεσίες, ποικιλίες σταφυλιών και τρόπο παραγωγής. Η
ελληνική νομοθεσία έχει προσδιορίσει 27 μικρές οινοπαραγωγικές περιοχές
προέλευσης ποιοτικών οίνων, όπως π.χ. Νεμέα, Πάτρα, Μαντινεία, Νάουσα,
Γουμένισα, Σάμος, Λήμνος, Ρόδος, Πεζά, Αρχάνες, Ραψάνη, κ.λπ. Τα κρασιά
αυτά φέρουν στο στόμιο κρατική, αριθμημένη, κόκκινη ταινία.
Ο όρος Ονομασία Προέλευσης που έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο
εμπορικό όνομα των οίνων μιας περιοχής όταν αυτά πληρούν ορισμένους
όρους.
Αυτοί οι όροι καθορίζουν:
Τη ζώνη παραγωγής του οίνου.
Την ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα.
Τις καλλιεργητικές τεχνικές.
Τις μεθόδους οινοποίησης.
Τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο.
Τη στρεμματική απόδοση.
4. Οίνοι Ελεγχομένης Ονομασίας Προελεύσεως (O.Π.Ε./ ΑΟC)
Πρόκειται για φυσικούς γλυκείς οίνους ποιότητας συγκεκριμένων ποικιλιών
σταφυλιών και περιοχών (π.χ. Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτος Ρίου,
Μοσχάτος Σάμου, κ,λπ.). Τα κρασιά αυτά φέρουν στο στόμιο κρατική,
αριθμημένη, μπλε ταινία.
5. Λοιποί Τύποι / Είδη Κρασιών:
RESERVE – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ: Οίνοι Ο.Π.Ε. και Ο.Π.Α.Π. με παλαίωση
τουλάχιστον 3 έτη οι ερυθροί, 2 έτη οι λευκοί.
GRAND RESERVE: Οίνοι Ο.Π.Α.Π. με παλαίωση τουλάχιστον επί 4 έτη οι
ερυθροί, 3 έτη οι λευκοί. CAVA: Επιτραπέζιοι οίνοι με παλαίωση τουλάχιστον
3 έτη οι ερυθροί, 2 έτη οι λευκοί.
ΡΕΤΣΙΝΑ ονομασία κατά παράδοσιν: Επιτραπέζιος λευκός ξηρός οίνος
συγκεκριμένης περιοχής, π.χ. Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, από τις ποικιλίες
Σαββατιανό και Ροδίτη, με χαρακτηριστική γεύση ρητίνης πεύκου.
1. terroir” Περιβάλλον & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αμπελώνων.
Η λέξη “terroir” χρησιμοποιείται ευρέως από τους Γάλλους οινοποιούς για να
περιγράψει το σύνολο των φυσικών παραγόντων, των τεχνολογικών παραμέτρων και
των ανθρώπινων παρεμβάσεων που μετέχουν κατά οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή
ενός κρασιού.
Αναλυτικότερα οι παράγοντες & οι παράμετροι που λογίζονται είναι:
Α) Κλίμα
Β) Τοποθεσία του Αμπελώνα
Γ) Η σύνθεση του εδάφους
Δ) Οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στον αμπελώνα
Ε) Οι μέθοδοι οινοποίησης
ΣΤ) Η σοδειά
Ζ)Ο οινοποιός,
& τέλος Η) Η ποικιλία των σταφυλιών που οινοποιείται.
Ας πούμε όμως δυο λόγια για κάθε ένα από τους άνωθεν παράγοντες.
Α) Το κλίμα καθορίζει την δυνατότητα του αμπελιού ως φυτό, να ευδοκιμήσει στην
περιοχή την οποία εξετάζουμε. Το σύνολο του αμπελώνα της υφηλίου (πλην
ελάχιστων εξαιρέσεων) βρίσκεται σε περιοχές με γεωγραφικό πλάτος 30ο έως 50 ο Βόρειο
και 30ο έως 50 ο Νότιο.
Στις περιοχές αυτές η θερμοκρασία στην διάρκεια όλου του έτους είναι κοντά στους
10ο C ( στις Βορειότερες περιοχές )και 20ο C ( για τις Νοτιότερες).
Τα αμπέλια ορισμένων περιοχών της Γερμανίας που βρίσκονται σε γεωγραφικό
πλάτος 50ο έως 53 ο Βόρειο ευδοκιμούν λόγω των αρκετά θερμών καλοκαιριών στις
περιοχές αυτές.
Εάν η μέση θερμοκρασία κατά την διάρκεια του έτους είναι μικρότερη των 10ο C
τότε τα σταφύλια δεν μπορούν να ωριμάσουν.
Η ιδανική μέση θερμοκρασία είναι 14-15ο C με μέσο όρο κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού όχι μικρότερο των 19ο C και κατά την διάρκεια του χειμώνα όχι
μικρότερο του -1ο C.
Το ελάχιστο άθροισμα θερμοκρασιών ορίζεται ως “degree days” και είναι μετριέται
για το πεντάμηνο Μάιος έως και Σεπτέμβριος .
“degree days”
1. Bordeaux 1320o
2. South Australia 1350 o
3. California 2000o
4. Germany 945o
Ακόμη ο χρόνος που χρειάζεται για την ωρίμανση των σταφυλιών μεγαλώνει όσο
αυξάνεται το υψόμετρο που βρίσκεται ο αμπελώνας. Τα κρασιά που παράγονται από
τους αμπελώνες αυτούς έχουν μεγαλύτερη οξύτητα.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το επίπεδο της βροχόπτωσης. Τα 68cm
βροχής κατά μέσω όρο να έτος είναι τα αναγκαία για την σωστή ωρίμανση των
σταφυλιών. Η βροχή είναι απαραίτητη στο αμπέλι κατά την διάρκεια του Χειμώνα
και της Άνοιξης. Το καλοκαίρι ο συνδυασμός της βροχής με τις επακόλουθες υψηλές
θερμοκρασίες οδηγούν τα σταφύλια σε σάπισμα.
Επίσης σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση κατέχει ο χρόνος της ηλιοφάνειας κατά την
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Οι ώρες ηλιοφάνειας πρέπει να κυμαίνονται
μεταξύ 1000 &1500.
Ένας άλλος περιβαλλοντικός παράγοντας είναι ο «πάγος». Απαραίτητος το χειμώνα
γιατί βοηθά το πρέμνο να σκληράνει το ξύλο του και παράλληλα σκοτώνει τα
μικρόβια που αναπτύσσονται πάνω του. Ο «πάγος» όμως εάν εμφανιστεί την Άνοιξη
μπορεί να ξεράνει το πρέμνο. Το αμπέλι αντέχει το Χειμώνα σε θερμοκρασίες που
μπορεί να αγγίζουν και τους -20ο C!!!!
Οι ιδανικές συνθήκες είναι: Χειμώνας με αρκετές βροχές και χιόνι. Άνοιξη με
ηλιοφάνεια και γενικά όχι πολύ υγρό και βροχερό καιρό και Καλοκαίρι μακρύ
χρονικά θερμό χωρίς καύσωνες.
Το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των καιρικών συνθηκών είναι τα σταφύλια
να ωριμάσουν αργά και έτσι να υπάρξει μια καλή ισορροπία οξέων και σακχάρων στο
παραλαμβανόμενο γλεύκος.
Β) Τοποθεσία :
Καλύτερα κρασιά παράγονται από αμπέλια τα οποία βρίσκονται σε πλαγιές λόφων ή
ορεινών όγκων και ο προσανατολισμός τους είναι Δυτικός. Αυτό οφείλεται στο ότι οι
περιοχές αυτές είναι περισσότερο δροσερές από τις περιοχές με οποιονδήποτε άλλο
προσανατολισμό, με λιγότερο υψηλή υγρασία.
Επίσης αμπέλια που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα δάση ή λίμνες από την μία περνούν
σε πιο δροσερές συνθήκες την άνοιξη και το καλοκαίρι αλλά υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος του σαπίσματος των σταφυλιών από την υπερβολική αύξηση της υγρασίας.
Ακόμη πλαγιές με Νότιο προσανατολισμό καλλιεργούνται σε περιοχές που είναι
περισσότερο δροσερές, ενώ σε πιο ζεστές περιοχές προτιμώνται οι πλαγιές Βόρειο
προσανατολισμό. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε και ένα καλό συνδυασμό
μεταξύ ποσού ηλιοφάνειας και δροσιάς. Επίσης στις πλαγιές λόγω της μεγάλης
γωνίας πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών απορροφάτε ηλιακή ενέργεια σε
μεγαλύτερη ένταση. Τέλος τα αμπέλια σε πλαγιές αποστραγγίζουν καλύτερα, κάτι
σημαντικό καθώς το αμπέλι δεν ευδοκιμεί σε εδάφη που συγκρατούν μεγάλα
ποσοστά υγρασίας.
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι η κατεύθυνση των
ανέμων που συνήθως πνέουν στην περιοχή καθώς τα πρέμνα πρέπει να φυτευτούν
παράλληλα με κατεύθυνση των ανέμων.
Γ) Η σύνθεση του εδάφους
Το έδαφος πρέπει να περιέχει σειρά από μεταλλικά άλατα και ανόργανα συστατικά
1. Νιτρικά άλατα : Απαραίτητα για την ανάπτυξη του φυλλώματος
2. Φωσφορικά άλατα: Απαραίτητα για την ανάπτυξη της ρίζας.
3. Κάλιο: Βοηθά & βελτιώνει τον μεταβολισμό του πρέμνου.
4. Σίδηρος & Μαγνήσιο: Στοιχείο απαραίτητο για την φωτοσύνθεση.
5. Ασβέστιο: Αποτελεί τροφή για την ρίζα και εξουδετερώνει την οξύτητα του
εδάφους.
Τα εδάφη ως προς την μηχανική τους σύσταση πρέπει να είναι μέτρια σκληρά από
αμμώδη, ασβεστώδη( λευκά χώματα) μέχρι αργιλοπυλώδη (κόκκινα χώματα).
Οι παράγοντες
Δ) Οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στον αμπελώνα
Ε) Οι μέθοδοι οινοποίησης
ΣΤ) Η σοδειά
Ζ)Ο οινοποιός & τέλος Η) Η ποικιλία των σταφυλιών που οινοποιείται
Επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
κρασιά διαφορετικών παραγωγών από την ίδια ποικιλία σταφυλιών, από την ίδια
αμπελοοινική περιοχή, εμφανίζουν πολύ μεγάλες διαφορές ως προς τον χαρακτήρα
τους.
ΣΕΡΡΕΣ
Στην περιοχή των Σερρών η λατρεία του Διονύσου, του θεού της
βλάστησης και του κρασιού ήταν ευρέως διαδεδομένη. Όλες σχεδόν οι
παραστάσεις των αγγείων που μας χαρίζει κάθε τόσο η σερραϊκή γη είναι
εμπνευσμένες από την λατρεία του θεού του κρασιού.
Ιστορικά η τοπογραφία και το μικροκλίμα της περιοχής των Σερρών
ευνόησε την καλλιέργεια αμπελιών και την ευδοκίμηση τοπικών αλλά και
ευρέως διαδεδομένων ποικιλιών. Τα τελευταία χρόνια η παρασκευή οίνου
έχει αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς με τη δημιουργία πολλών σύγχρονων
οινοποιείων και την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας.
Οι Σέρρες έχουν μεγάλη παράδοση και στο ούζο. Όμως, τα τελευταία
χρόνια, η οινική ανάπτυξη είναι σημαντική και έβαλε την περιοχή για τα
καλά στον οινικό χάρτη της Ελλάδας. Αναμένεται ότι σιγά - σιγά θα
αναπτυχθεί και ο οινοτουρισμός στις Σέρρες.
Τα περισσότερα αμπέλια και οινοποιεία είναι στις δημοτικές
ενότητες Βισαλτίας καιΕμμανουήλ Παππά. Οι οινόφιλοι που
κάνουν διακοπές στις Σέρρες, εκεί θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή
τους για οινοτουρισμό στις Σέρρες, οι οποίες είναι τμήμα
της Διαδρομής του Κρασιού του Διονύσου, μιας από τις διαδρομές
των Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας.
Ο αμπελώνας των Σερρών παράγει λευκούς και ερυθρούς οίνους ΠΓΕ
Σέρρες (Τοπικός Οίνος Σερρών).
Οινοποιεία - Παραγωγοί Κρασιού Οινοτουρισμός στις Σέρρες:
Κατάλογος των οινοποιείων των
Σερρών
Τα οινοποιία και οι παραγωγοί κρασιών στις Σέρρες είναι περίπου 15 στον
αριθμό. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα εξής:
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ
Ο αμπελώνας του Γ. Χαραλαμπόγλου βρίσκεται στην Κρηνίδα Πρώτης
Σερρών στις πλαγιές του Παγγαίου όπου από το 1977 που ξεκίνησε
απλώθηκε σε 150 στρεμματα σύγχρονης βιολογικής καλλιέργειας,
ελεγχόμενης από τη ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ. Το 1999 ο Γ. Χαραλαμπόγλου ίδρυσε την
εταιρεία εμφιάλωσης κρασιών και τσίπουρου και το 2007 τελείωσε η
κατασκευή του επισκέψιμου οινοποιείου μέσα στον αμπελώνα, με αίθουσα
υποδοχής, υπερσύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό με υπόγεια όπου
ωριμάζουν τα κρασιά σε δρύινα βαρέλια. Η πιστοποίηση του οινοποιείου
κατά ISO 22000 και HACCP, δημιουργεί σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με
καταναλωτή.
Λευκοί Ξηροί: ΒΙΤΑΣΤΙΑΝΟΣ, ΛΥΚΟΠΕΤΡΑ
Ροζέ Ξηροί: ΛΥΚΟΠΕΤΡΑ
Ερυθροί Ξηροί: ΛΥΚΟΠΕΤΡΑ,ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ MERLOT,
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ SYRAH
ΚΤΗΜΑ ΡΩΜΑΛΙΔΗ
Η οικογένεια Ρωμαλίδη το 1993 στα κτήματά της στους Άμπελους Σερρών
δημιούργησε έναν πρότυπο αμπελώνα. Η αρχική καλλιέργεια 15
στρεμμάτων, σταδιακά επεκτάθηκε σε 50 στρέμματα και από το 2004
έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας
με πιστοποίηση από τη ΔΗΩ. Το πλέον βιολογικό επισκέψιμο οινοποιείο της
οικογένειας Ρωμαλίδη διαθέτει ανοξείδωτες δεξαμενές ζύμωσης και
αποθήκευσης, ηλεκτρονικό σύστημα θερμικού ελέγχου και υπόγεια
κλιματιζόμενα κελάρια όπου υπάρχουν δρύινα βαρέλια για την ωρίμανση
του κρασιού.
Λευκοί Ξηροί: ΣΙΡΙΣ, ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ
Ερυθροί Ξηροί: ΚΤΗΜΑ ΡΩΜΑΛΙΔΗ CABERNET SAUVIGNION, ΣΙΡΙΣ
ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΆΠΟΣΤΟΛΗ
Επισκέψιμο Οινοποιείο, μέλος των “Δρόμων Του Κρασιού” Βορείου
Ελλάδος. Στο κτήμα μας ο καταναλωτής πέρα από τη βιολογικότητα
απολαμβάνει κρασιά υψηλής διεθνούς πιστοποίησης με τα σήματα ISO
9001 και HACCP για την ποιότητα και τις υγιεινές συνθήκες παραγωγής
τους ενώ η πρακτική της επιχείρησης στα χρόνια λειτουργίας της
έχει αποδείξει πως η σταθερή ποιότητα του προϊόντος δεν πρόκειται να
θυσιαστεί στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και του κέρδους.
Λευκοί Ξηροί: ΒΙΣΑΛΤΙΚΟΣ
Ερυθροί Ξηροί: ΔΑΚΡΥ ΧΑΡΑΣ, ΕΡΙΦΥΛΗ, ΑΣΚΟΣ
Ερυθροί Ημίγλυκοι: ΒΙΣΑΛΤΙΚΟΣ, ΑΣΚΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΓΩΝΑ
Το οινοποιείο της οικογένειας Παγωνά λειτουργεί από το 2003 στην
Κορμίστα Σερρών. Η μακροχρόνια οικογενειακή ερασιτεχνική ενασχόληση,
σε συνδυασμό με τις σπουδές του κ. Παγωνά Δημοσθένη ως τεχνικός
ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας στο ΙΕΚ Θέρμης Θεσσαλονίκης, οδήγησε
στην επαγγελματική σήμερα ενασχόληση με τον οίνο. Στόχος της
επιχείρησης είναι η ανάδειξη του τοπικού Αμπελώνα στην περιοχή του
Παγγαίου και του οίνου που παράγεται από αυτόν.
Λευκοί Ξηροί: ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΓΩΝΑ ΛΕΥΚΟΣ
Ερυθροί Ξηροί: ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΓΩΝΑ ΔΡΥΟΙΝΟΙ
ΚΤΗΜΑ ΜΠΙΣΚΑ
Η Οινοποιητική «Κτήμα Μπίσκα», λειτουργεί από το 2008 στο Δημητρίτσι
Σερρών. Είναι ένα μικρό οινοποιείο όπου ο κύριος λόγος ύπαρξής του είναι
αποκλειστικά και μόνο το μεράκι για την καλλιέργεια του αμπελιού και η
αγάπη για την παραγωγή καλού κρασιού του κ. Μπίσκα Παναγιώτη.
Με πολύ κόπο και υπομονή το μικρό οινοποιείο αυτή τη στιγμή λειτουργεί
με τα πιο σύγχρονα μέσα οινοποίησης. Οι βιολογικοί αμπελώνες του
κτήματος είναι σε θέση να χαρίζουν κάθε χρονιά παραγωγή ισάξια με τις
αυστηρές προδιαγραφές του ιδιοκτήτη.
Λευκοί Ξηροί: ΕΥΠΟΡΙΑ
Ερυθροί Ξηροί: ΗΔΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ
ΚΤΗΜΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ
Η καταγωγή μας είναι από τη Θράκη, τη γη του Διονύσου, και ο τρόπος
ζωής της οικογένειάς μας διατηρεί μια παράδοση αιώνων στις συνήθειες
διατροφής και πολιτισμού. Το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή του καινούριου
οινοποιείου μας στην Πεντάπολη Σερρών. Βρίσκεται στο 15ο χλμ. ΣερρώνΔράμας, στην κορυφή ενός λόφου, ανάμεσα σε 100 στρέμματα ιδιόκτητων
βιολογικών αμπελώνων. Καλλιεργούμε βιολογικά τους αμπελώνες χωρίς
λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα (ούτε βιολογικά), σε ένα τόπο
της Διονυσιακής Θράκης, ανάμεσα στα βουνά Παγγαίο, Μενοίκιο,
Κερδύλλιο και Μπέλλες. Στο οινοποιείο αισθάνεσαι συνέχεια τον αέρα της
θάλασσας, βλέπεις την αρχαία Αμφίπολη, το Άγιο Όρος και νιώθεις ότι εδώ
είχε αμπέλια πριν από χιλιάδες χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να κλείσουμε
στο μπουκάλι, για την ευχαρίστηση του οινόφιλου.
Λευκοί Ξηροί:CIRINON
Ροζέ Ξηροί: CIRINON
Ερυθροί Ξηροί: CIRINON
ΚΤΗΜΑ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΝ
Η Οινοποιία του Κτήματος Παπαδάκη - Κούτρα ιδρύθηκε το 1992, όταν οι
δυο τους ξεκίνησαν να σπέρνουν τα πρώτα 60 στρέμματα αμπέλια .
Σήμερα διαθέτει ένα κτήμα έκτασης 200 στρεμμάτων και ένα Οινοποιείο
μέγιστης δυναμικότητας 120.000 φιαλών ετησίως. Οι αμπελώνες του
κτήματος βρίσκονται στις ΝότιοΑνατολικές πλαγιές του όρους Παγγαίου, σε
υψόμετρο 150-250 μέτρων. Λόγω του ιδιαίτερου μικροκλίματος της
περιοχής (ξηροθερμικό) και του εδάφους (αργιλοαμμώδες με μεγάλη
στραγγιστική ικανότητα και περιεκτικότητας σε ασβέστιο ), αποτελεί έναν
άριστο συνδυασμό οικολογικού περιβάλλοντος και ποικιλίας
αμπελιού. Εξάλλου η περιοχή αυτή του Παγγαίου ήταν από την αρχαιότητα
γνωστή για τους αμπελώνες και τα κρασιά της.
Στο σύγχρονο οινοποιείο μας παράγουμε με αγάπη και φροντίδα ένα
χαρισματικό κρασί από διάφορεςΕλληνικές και ξένες ποικιλίες, ενώ
προχωρούμε προς
την παραγωγή βιολογικών σταφυλιών και κρασιών.
Λευκοί Ξηροί: ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΝ
Ερυθροί Ξηροί: ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΝ
ΓΑΖΩΡΙΤΗΣ
Η εταιρεία «Αφοί Μπούλιου - Χρ. Θολούλης Ο.Ε.» «Οινοποιείο Γαζωρίτης»
πήρε νομική υπόσταση το 2006 με έδρα τον Γάζωρο Σερρών και
στεγάσθηκε σε ένα ανακαινισμένο κτίριο αποθηκών δίπλα στο
Σιδηροδρομικό σταθμό του Γαζώρου. Το οινοποιείο Γαζωρίτης υπήρξε
αποτέλεσμα του πάθους για το ποιοτικό κρασί των αδελφών Γιάννη και
Σωτήρη Μπούλιου και του φίλου Χρήστου Θολούλη και λειτουργεί ως
συνέχεια της τοπικής αμπελουργικής οινοποιητικής παράδοσης της
ευρύτερης περιοχής όπως προκύπτει από την τοπική ιστορία.
Λευκοί Ξηροί: ΙΣΑΡΙ, ΛΕΥΚΑΝΘΟΣ
Ροζέ Ξηροί: ΙΣΑΡΙ
Ερυθροί Ξηροί: ΔΙΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ, ΜΕΛΑΝΓΚΑΣ, ΠΟΡΦΥΡΑ ΔΡΥΟΣ
Ερυθροί Ημίγλυκοι: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΥΔΗΣ
(Από τα παραπάνω οινοποιία το Κτήμα Χαραλαμπόγλου, το Κτήμα
τ’Αποστόλη και το Κτήμα Ρωμαλίδη πληρούν τις νομικές
προϋποθέσεις για τα επισκέψιμα οινοποιία).
Οργανώσεις – Εκδηλώσεις – Φεστιβάλ σχετικά με την
οινοιποια στις Σέρρες
Γιορτή Αμπέλου και Κρασιού στην Αμφίπολη Σερρών
-Τσάι Παγγαίου, 5μ.μ. στην πλατεία «ΑΜΒΡΑΖΗ»
-Ημερίδα για τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού από το School of Pharpacy and Biomedical Science,
University of Plymouth. Διατροφολόγος: Χαρά Κατίρογλου. 7.30 μ.μ. στην πλατεία «ΑΜΒΡΑΖΗ»
-Έκθεση κρασιών από οινοπαραγωγούς όλης της Ελλάδα
-Διαγωνισμός κρασιού από ειδική επιτροπή γευσιγνωστών-οινολόγων (πλατεία «ΑΜΒΡΑΖΗ»)
-Λαϊκά δρώμενα του κρασιού και της παράδοσης… (πλατεία «ΟΧΙ»)
-Λειτουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδολίβους (Η
αίθουσα παραχωρείται δωρεάν από την κ. Μαίρη Χατζηαγγέλου-Ζωγράφου)
-Παραδοσιακά κεντήματα και τοπικά προϊόντα
-Παραδοσιακό γλέντι από λαϊκό μουσικό συγκρότημα (πλατεία «ΑΜΒΡΑΖΗ»)
Γιορτή Κρασιού Κουρήτος
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
Έκθεση επώνυμων κρασιών από όλη την Ελλάδα.
Λαικά Δρώμενα του κρασιού και του γάμου.
Διαγωνισμό ερασιτεχνικού κρασιού.
Τοπικά προιόντα και παραδοσιακά εδέσματα.
Λαικο παραδοσιακό γλέντι.
Οινική Συνάντηση-Μύθοι Οίνου στις Σέρρες
Η πραγματοποίηση αυτών των οινικών συναντήσεων έχει σκοπό να μυήσει τους οινόφιλους
στην πολιτισμική κληρονομιά του σερραϊκού κρασιού και στα χαρακτηριστικά των τοπικών
και ξενικών ποικιλιών που καλλιεργούνται με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον της
περιοχής.
Τέλος, αποβλέπουν στην προβολή της αξιόλογης σερραϊκής παραγωγής οίνων στο
καταναλωτικό και εμπορικό κοινό.
Την διοργάνωση έχει αναλάβει o Όμιλος Σερρών για UNESCO μαζί με τοΕμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών. Στην εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία για μια
γευστική δοκιμή και γνωριμία με τις ποικιλίες του κρασιού, του
οινοπαραγωγού Βαγγέλη Μανωλόπουλου από το Εμμανουήλ Παπά Σερρών.
Πατητήρια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
7α ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28- 9- 2013
ΩΡΑ: 20:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σύντομη ομιλία και χαιρετισμό από την πρόεδρο του Συλλόγου
Χαρίκλεια Γηρούση, την Πρόεδρο της Κοινοφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης κ.Μήτα –Κουρκουνάσιου Αναστασία ,τον Πρόεδρο του
Τοπικού Συμβουλίου Πεντάπολης κ. Μίλτσιο Δημήτριο και από τον
Δήμαρχο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά κ. Καλαθά
Ευάγγελο.
ΩΡΑ: 20:15
Σύντομη αναφορά για την ιστορία του κρασιού και τις ποικιλίες των
αμπελιών που υπάρχουν στην γύρω περιοχή μας ,από
τους επαγγελματίες οινοποιούς του Δήμου μας .
Από τους κ.Γούλα –Μανωλόπουλο- Νερατζή.
ΩΡΑ: 20:30
Αναπαράσταση του τρύγου και πάτημα των σταφυλιών από παιδιά
,και θεατρικό δρώμενο με θέμα το κρασί.
Παρουσίαση κρασιών από τους παραγωγούς της περιοχής
ΩΡΑ: 21:00
Παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων από τους Συλλόγους του
Ορφέα Ν.Σκοπού και των Ποντίων Επταμύλου Σερρών «οι
Ακρίτες».
ΩΡΑ: 21:30
Τραγούδια από λαϊκή ορχήστρα και διασκέδαση μέχρι τις
μεταμεσονύκτιες ώρες με τη συμμετοχή του γνωστού μας
Συγκροτήματος του Β.Προδρόμου και Dasho Kurti (ακορντεόν
(με ένα μικρό αφιέρωμα σε τραγούδια με θέμα το κρασί)
Γαστρονομία Σερρών
Η Σερραϊκή γη πλούσια και ευλογημένη, χρίζει αγαθά που ξεχωρίζουν για
την ασύγκριτη γεύση και ποιότητά τους.
Φασόλια Ορεινής, Ρύζι, ντομάτες, Πατάτες Βροντούς είναι φημισμένα σε
όλη την Ελλάδα.
Όπως και η εξαιρετικής ποιότητας Σπιρουλίνα που παράγεται στη Νιγρίτα.
Αξεπέραστης νοστιμιάς είναι και τα ντόπια κρεατικά όπως και τα αλλαντικά
Σερρών.
Ονομαστά είναι τα λουκάνικα Ηράκλειας ή Τζουμαγιάς , ο καβουρμάς
Κερκίνης που παρασκευάζεται από κρέας βουβαλιού και μοσχάρισιο.
Στις Σέρρες θα γευτείτε ακόμη εξαιρετικά κρασιά πολλά από τα οποία είναι
βιολογικής καλλιέργειας . Τα οινοποιεία του Νομού συνεχίζουν την
οικολογική παράδοση του Τόπου και είναι επισκέψιμα για να δοκιμάσετε
τοπικές παραγωγές με υπέροχο άρωμα και γεύση .
Εξαιρετικό είναι όμως και το Τσίπουρο παρασκευάζεται σε σύγχρονα
αποστακτήρια
με παραδοσιακές μεθόδους και φημίζεται για το λεπτό άρωμα και την
απαλή του γεύση .
Ιδιαίτερη θέση στο Σερραϊκό τραπέζι έχουν και τα γλυκά, όλα από
εξαιρετικής ποιότητας υλικά . Ξεχωρίζουν το Τουλουμπάκι και ο Ακανές με
γεύση φρέσκου βούτηρου και καλοψημένου αμύγδαλου αλλά και η
μπουγάτσα με τραγανό φύλλο και τη πλούσια γέμιση γλυκιά ή αλμυρή .
Η αγάπη των Σερραίων στο καλό φαγητό δημιούργησε το Φεστιβάλ
Γαστρονομίας .
Διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια αναδεικνύοντας τη τοπική κουζίνα και
τα Προϊόντα του Νομού Σερρών, ενώ προσελκύει όλο και περισσότερους
επισκέπτες που χαίρονται μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορτής τη
γαστρονομική παράδοση του Τόπου.
ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ-ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Αν κάνετε διακοπές στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας κατ’αρχας θα
βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα την πανέμορφη πόλη της Καβάλας με το
εμβληματικό υδραγωγείο και ιδίως την παλιά γειτονιά ή Παναγια.
Το δέλτα του Νέστου και οι λίμνες και λιμνοθάλασσες της
Χρυσούπολης,το Παγγαίο,ο αρχαιολογικός χώρος, η παλαιοχριστιανική
πόλη των Φιλίππων στις Κρηνίδες, η Ανακτοροπόλη κοντά στη Νέα
Πέραμο και ο πύργος της Απολλωνίας είναι σημεία που συγκεντρώνουν
την προσοχή των επισκεπτών
Ο αμπελώνας της Καβάλας και τα οινοποιεία είναι συγκεντρωμένα στα
νοτιοδυτικά,στο Παγγαίο και στη νότια απόληξή του,το Σύμβολο και την
κοιλάδα των Πιερέων σε κοντινές σχετικώς αποστάσεις.Η χαρά του
οινόφιλου και του περιηγητή.
Τα περισσότερα οινοποιεία είναι στις περιοχές Ελευθερών και
Ορφανού.Οι δυνατότητες ανάπτυξης για οργανωμένο οινοτουρισμό στη
περιοχή του Παγγαίου είναι κυριολεκτικώς τεράστιες.Λαμβανομένου
υπόψη ότι η αμπελουργική και η οινική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί
και στα ανατολικά της Καβάλας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν
συνολικώς καλές προοπτικές για οινοτουρισμό στην Καβάλα η οποία
είναι τμήμα της Διαδρομής του Κρασιού του Διονύσου,μία από τις
διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας
1)ΚΕΛΑΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟ-ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ
Οι διαλεκτοί αμπελώνες της οικογένειας Αποστολίδη βρίσκονται στις
υπώρειες του Μακεδονικού Όρους Λεκάνη στα σύνορα με το ποταμό
Νέστο και τη Θράκη σε υψόμετρο 350μ.Οι αμπελώνες σήμερα
καλύπτουν έκταση 100 στρεμμάτων καλλιεργώντας ελληνικές ποκιλίες
όπως π.χ.ασύρτικο,μαλαγουζιά,αγιωργίτικο αλλά και ξένες
π.χ.sauvignon blanc,chardonnay.
-Το οινοποιείο βρίσκεται στο γραφικό χωριουδάκι Διαλεκτό του Ν.
Καβάλας ,διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ,πνευματικό
πιεστήριο και αυτόματη γραμμή εμφιάλωσης.Εφαρμόζεται το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και γίνεται χρήση παραδοσιακών και κλασσικών μεθόδων
οινοποίησης.
2)ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ
Η εταιρία Αμπελόεις νέα στο χώρο της οινοποιείας ιδρύθηκε το 2006
από την οικογένεια Τσιώλα.Η συνεργασία με τον Γάλλο οινολόγο Noel
Rabot οδήγησε την εταιρία στην επιτυχία καθώς και στη δημιουργία
δύο νέων λευκών κρασιών,τη Φωλιά και τη Συμφωνία.Οι αμπελώνες
της οικογένειας Τσιώλα καταλαμβάνουν 50 στρέμματα βρίσκονται σε
υψόμετρο 400-500μ και εκτείνονται στις πλαγιές του Όρους Σύμβολο
όπου σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσε ο θεός Διόνυσος
Το οινοποιείο βρίσκεται στο χωριό Φωλιά της Ν. Περάμου ,είναι
πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
στοχεύοντας στη ποιότητα και τη μοναδικότητα των κρασιων
3)ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ
Το κτήμα Βίβλια Χώρα βρίσκεται στις πλαγιές του Όρους Παγγαίο στο
Κοκκινοχώρι Καβάλας .Δημιουργοί του οι οινολόγοι Βασίλης
Τσακτσαρλής και Βαγγέλης Γεροβασιλείου .Είναι ένας αμπελώνας
βιολογικής καλλιέργειας καλύπτωντας έκταση 350 στρεμμάτων .Η
φιλοσοφία των δύο αυτών συνεργατών και το μυστικό για την επίτευξη
του στόχου είναι ο συνδυασμός της παράδοσης με την τεχνολογία
.Διαθέτουν πολλές ποικιλίες κρασιών π.χ.Πλαγίως,Αρετή,Όβηλος και
έχουν λάβει πολλές διακρίσεις και βραβεία σε διαγωνισμούς.
Το οινοποιείο χωρισμένο σε τρία τμήματα, το 1ο ο χώρος παραγωγης
όπου τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας πραγματοποιούν τις
απαραίτητες διεργασίες,το 2ο ο χώρος παλαίωσης όπου υπάρχουν
εκατοντάδες δρύινα βαρέλια όπου διατηρούνται τα κρασιά υπό τις
κατάλληλες συνθήκες και υγρασία καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου και
3ο ο χώρος εμφιάλωσης και αποθήκευσης όπου το κρασί περνάει το
τελευταίο του στάδιο πριν τη παραγωγή
4)ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ
Το κτήμα Χατζηγεωργίου ιδρυθηκε το 1952από τον Βασίλειο
Χατζηγεωργίου πρωτοπόρο γεωργό και οραματιστή ο οποίος
συγκέντρωσε μια έκταση 185 στρεμμάτων στη περιοχή Κάρυανη
Καβάλας .Στη συνέχεια ανέλαβε ο γιος του Νικόλας εκσυγχρονίζοντας
τις εγκαταστάσεις και πετυχαίνοντας ταυτόχρονα αρμονική συνύπαρξη
με το περιβάλλον.
Στους βιολογικής καλλιέργειας αμπελώνες που τοποθετουνται στα
βόρεια του Όρους Παγγαίο, καλλιεργούνται οι ποικιλίες Sauvignon
blanc,Merlot,Cabernet Sauvignon.
Η οινοποίηση γίνεται σε σύγχρονο οινοποιείο εφοδιασμένο με όλο τον
απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό.Ανοξείδωτες δεξαμενές ,με
ελεγχόμενο σύστημα ψύξης και θέρμανσης εξασφαλίζουν τις ιδανικές
συνθήκες για κάθε στάδιο της οινοποίησης
5)ΜΑΚΕΔΩΝ,ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ
Στις παρυφές του Όρους Παγγαίο εκτείνεται από το 2000 ο αμπελώνας
80 στρεμμάτων και το οινοποιείο ΜΑΚΕΔΩΝ του Νίκου Λαζαρίδη
.Παράγονται πολλές ποικιλίες όπως π.χ. Sauvignon blanc,Semilion,Ugni
blanc,Chardonnay,Grenache Rouge,Merlot αλλά και πειραματικές
ποικιλίες όπως π.χ. Greco di Tufo,Aglianico,Grecanico.
Το οινοποιείο,ένα συγκρότημα 2.620τμ εναρμονισμένο αρχιτεκτονικά
με το επικλινές του εδάφους και το φυσικό χαρακτήρα της
περιοχής.Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας πετυχαίνοντας
την καλύτερη ποιότητα για το κρασί.
ΚΙΛΚΙΣ
Στην περιφερειακή ενότητα (νομό) Κιλκίς τα οινοποιεία, συγκεντρωμένα στον άξονα
Αξιούπολης - Γουμένισσας - Φιλυριάς σε κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις, είναι όλα
επισκέψιμα. Οι οινόφιλοι σε αυτή την περιοχή θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους
για οινοτουρισμό στο Κιλκίς. H περιοχή της Γουμένισσας είναι τμήμα της Διαδρομής του
Κρασιού Πέλλας - Γουμένισσας, μιας από τις διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της
Βόρειας Ελλάδας.
Η Γουμένισσα είναι το επίκεντρο του ερυθρού ξηρού οίνου ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Γουμένισσα, που
εκτός από ξινόμαυρο περιέχει και την τοπική ερυθρή ποικιλία νεγκόσκα.
Από το 2009 ο αμπελώνας της Γουμένισσας και του Ευρωπού παράγει και τους οίνους ΠΓΕ
Πλαγιές Πάικου (Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάικου).
Στις περιοχές των χωριών Ειδομένη, Πλάγια, Σκρα, Φανός και Χαμηλό της Αξιούπολης
Παιονίας είναι πολύ διαδεδομένη η καλλιέργεια της ποικιλίας - υβρίδιο τσάπουρνο. Τα
υβρίδια απαγορεύονται σε όλη την Ευρώπη, όπως βεβαίως και στην Ελλάδα. Παρά ταύτα,
το τσάπουρνο πήρε το 2008 έγκριση επιτρεπόμενης ποικιλίας!!! Στην Ελλάδα
όλα γίνονται.
Δεν πρέπει να παραλείψετε τον Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων, τη λίμνη της Δοϊράνης και
τον Αξιό ποταμό. Το αρχαιολογικό μουσείο στο Κιλκίς, το Ίωρον στο Παλατιανό και
το Γυναικόκαστρο είναι μερικά από τα αξιοθέατα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
Εκτός από της μοναδικές ποικιλίες με Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως
(ΠΟΠ) Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα, παράγονται στα αμπέλια τους τις ποικιλίες Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah,Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Chardonnay και Sauvignon
blanc.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
Οινοποιειο αρχοντακη (επισκεψιμο)
Το οινοποιείο βρίσκεται στην όμορφη κωμόπολη της Αξιούπολης, στο διευρυμένο πια
Δήμο Παιονίας. Η Αξιούπολη βρίσκεται στην εύφορη παραποτάμια περιοχή της κοιλάδας
του Αξιού ποταμού, σε απόσταση 22χλμ. δυτικά του Κιλκίς και έχει περίπου 3.000
κατοίκους.
Η παλιά της ονομασία ήταν Μποέμιτσα και κατά την αρχαιότητα υπήρξε ένα από τα
σπουδαιότερα σταυροδρόμια καθώς αποτελεί την είσοδο της Κεντρικής Ευρώπης στο
Αιγαίο από τη δίοδο του Αξιού.
Αμπελώνες : Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητους αμπελώνες στις πλαγιές του όρους Πάϊκου και
σε υψόμετρο 300m από την κοίτη του Αξιού ποταμού.
Το μικροκλίμα του Αξιού ποταμού, το πλούσιο έδαφος και το ευεργετικό αεράκι που φυσά
διαρκώς παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη των φυτών καθώς τα
προστατεύουν από εχθρούς και ασθένειες. Οι μικρές διακυμάνσεις στην θερμοκρασία
ημέρας-νύχτας κατά την περίοδο ωρίμανσης των σταφυλιών οδηγούν στην παραγωγή
υψηλής ποιότητας πρώτης ύλης.
Καλλιεργούνται διάφορες Γαλλικές ποικιλίες όπως το Cabernet Sauvignon, το Merlot & το
Sauvignon Blanc αλλά και Ελληνικές ποικιλίες, ευρέως διαδεδομένες, όπως το Ξινόμαυρο
και το Ροδίτη.
Στην Αξιούπολη, στο δρόμο για την λίμνη μεταλλείου, στους πρόποδες του όρους Πάϊκου,
πλαισιωμένο από τους ιδιόκτητους αμπελώνες, βρίσκεται το μικρό, παραδοσιακό
οινοποιείο. Ο σεβασμός στην παράδοση, ο έρωτας για την ευλογημένη άμπελο καθώς και η
επιθυμία έκφρασης της ψυχής μας μέσα από το καλό κρασί είναι τα στοιχεία που οδηγούν
από το φύτεμα της κατάλληλης ποικιλίας μέχρι το τελευταίο στάδιο της ωρίμανσης του
κρασιού.
Το οινοποιείο είναι επισκέψιμο, ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να το γνωρίσουν από κοντά.
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον αμπελώνα που περιβάλλει το
οινοποιείο μας και να ξεναγηθούν στους χώρους παραγωγής και εμφιάλωσης του κρασιού
καθώς και στο χώρο παλαίωσης, στο υπόγειο κελάρι. Έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν
τα κρασιά και να προμηθευτούν κρασί της αρεσκείας τους.
Το οινοποιείο μας έχει δυνατότητα παραγωγής 100.000 φιαλών ετησίως και διαθέτει
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή κρασιών υψηλών προδιαγραφών.
Οριζόντιο πνευματικό πιεστήριο, ανοξείδωτες δεξαμενές οινοποίησης με ψυχόμενο μανδύα
για τον έλεγχο των ζυμώσεων, δρύινα γαλλικά βαρέλια και χώρους ωρίμανσης. Τα κόκκινα
κρασιά ωριμάζουν για αρκετό διάστημα στο υπόγειο κελάρι όπου διατηρούνται ασφαλή σε
σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας πριν διατεθούν στην αγορά.
Η εταιρία διαθέτει οίνους σε ασκούς των 5, 10 και 20 lt όπως επίσης και φιάλες των 187 ml.
Κρασιά:
Λευκά: αρχοντακη λευκος
Κόκκινα : πυροδροσο, Αρχοντακης, Αξιουπολη, Δρεβενο
Ροζέ: αρχοντακη ροζε
Οινοποιείο Τάτσι (επισκέψιμο)
Οινοποιείο τατσι :
Το 1924 οι πρόσφυγες παππούδες επέλεξαν ως τόπο εγκατάστασης την επίσης
αμπελουργική Γουμένισσα.
Η οικογένεια Τάτση, από το 1924 και μετά, απέκτησε αμπέλια στο ύψωμα Λιμπάσκεριτ και
Γερακώνα, θέσεις ιδανικές για αμπελοκαλλιέργεια σε ασβεστολιθικά εδάφη που δεν
αρδεύονται και τα δουλεύουν οικογενειακά, πρώτα ο παππούς, μετά ο γιος Χρήστος μαζί
με τους γιούς του Περικλή και Στέργιο.
Από το 1998 τα αμπέλια καλλιεργούνται με το καθεστώς της βιολογικής καλλιέργειας, με
μέση στρεμματική απόδοση περί τα 600 κιλά. Η έκταση του αμπελώνα είναι 130 στρέμματα
και η ποικιλιακή του σύνθεση στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι Νεγκόσκα και Ξινόμαυρο.
Επίσης καλλιεργούνται οι λευκές ποικιλίες Ροδίτης Αλεπού, Μαλαγουζιά, Chardonnay και οι
ερυθρές Cabernet Sauvignon, Merlot, Cinsaut. Η οινοποίηση γίνεται στις ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις του παραδοσιακού οικογενειακού οινοποιείου και στη συνέχεια παλαίωση
των ερυθρών κρασιών σε δρύινα Γαλλικά και Αμερικάνικα βαρέλια των 225 λίτρων.
Το Κτήμα Τάτση είναι μέλος της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε (Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της
Βόρειας Ελλάδος).
Το οινοποιείο είναι επισκέψιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Γουμένισσα
Ξηροπόταμος Λευκός
Ξηροπόταμος Ερυθρός
Κορυφή Αγγέλων Λευκό
Κορυφή Αγγέλων Ροζέ
Κορυφή Αγγέλων Ερυθρό
Κτημα Χατζηβαρύτη
Ξεκίνησαν αγοράζοντας κάποιες εκτάσεις στην περιοχή Μπινταμπλα της αμπελοοινικής
περιοχής Γουμένισσα και το 1994 φύτεψαν τον πρώτο αμπελώνα με την καθοδήγηση και
ενεργό συμμετοχή του Δώρου Βασιλειάδη και των γιών του, Βίκτορα και Κώστα. Το 2000
φυτεύτηκε άλλο ένα αγροτεμάχιο 50 στρεμμάτων στην περιοχή Βακούφια, κοντά στο χωριό
Φιλυριά και το 2007 ένα τρίτο έκτασης 20 στρεμμάτων στην ίδια περιοχή . Το 2007
ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του οινοποιείου στο αμπελοτεμάχιο που βρίσκεται κοντά
στο χωριό Φιλυριά. Παράλληλα σε μια έκταση 20 στρεμμάτων άρχισε ο πειραματισμός
νέων ποικιλιών προκειμένου να διαπιστωθεί ο εγκλιματισμός τους στις συνθήκες της
περιοχής.
Ο αμπελώνας του Κτήματος Χατζηβαρύτη αποτελείται από τρία αμπελοτεμάχια. Το ένα
αμπελοτεμάχιο, έκτασης 50 στρεμμάτων, βρίσκεται στην περιοχή Μπίνταμπλα, με
έδαφος αμμοπηλώδες ελαφράς σύστασης. Φυτεύτηκε γραμμικά το 1994 κυρίως με τις
ελληνικές ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα και σε μικρότερη έκταση
με Ροδίτη, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot και Cabernet Sauvignon.
Το άλλο, έκτασης κι αυτό 50 στρεμμάτων, βρίσκεται στην περιοχή Βακούφια της Φιλυριάς,
με αμμοαργιλλώδες έδαφος μέτριας σύστασης. Φυτεύτηκε το 2001 αποκλειστικά με τις
ποικιλίες Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το τρίτο
αμπελοτεμάχιο έκτασης 20 στρεμμάτων το οποίο φυτεύτηκε το 2007 γραμμικά με τις
ποικιλίες Gewurstaminer Traminer και Ασύρτικο .
Η καλλιέργεια του αμπελώνα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής
γεωργίας. Στόχος είναι η εφαρμογή μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, η
αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων, η
μέριμνα για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Στον αμπελώνα μας
εφαρμόζεται πράσινος τρύγος για την καλύτερη ποιότητα των σταφυλιών. Οι περισσότερες
εργασίες που απαιτεί ο αμπελώνας γίνονται χειρωνακτικά προκειμένου να διασφαλισθεί η
υψηλή ποιότητα των σταφυλιών και η ασφάλεια των πρέμνων. Ο τρύγος γίνεται
χειρονακτικά και τα σταφύλια συλλέγονται σε μικρά πλαστικά κιβώτια. Ο τρύγος για
την Νεγκόσκα και το Ξινόμαυρο, με απόδοση 700 κιλά /στρέμμα και για το Ροδίτη με
απόδοση 900 κιλά/στρέμμα, γίνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Για το Chardonnay και το
Sauvignon Blanc, με απόδοση 900 κιλά /στρέμμα, καθώς και για το Cabernet Sauvignon και
το Merlot, με απόδοση 700 κιλά /στρέμμα, o τρύγος γίνεται αρχές Σεπτεμβρίου.
Το οινοποιείο
Το οινοποιείο, το οποίο σχεδιάστηκε από την αρχιτέκτονα Φαίνη Βαχτσεβάνου, βρίσκεται
στο 6ο χιλμ. της επαρχιακής οδού Γουμένισσας Γιαννιτσών, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο ήπιων
λόφων, και περιβάλλεται από τον αμπελώνα. Η κατασκευή του οινοποιείου άρχισε τον
Ιούλιο του 2005 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007. Αναπτύσσεται σε δύο ορόφους. Το
ισόγειο και το υπόγειο. Στο ισόγειο βρίσκεται ο χώρος παραγωγής, ο οποίος στεγάζει τον
απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό. Δίπλα από το χώρο παραγωγής βρίσκεται ο χώρος
εμφιάλωσης, στον οποίο είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα εμφιάλωσης με αυτόματο
πλύσιμο φιαλών, τοποθέτηση φελλού και επικόλληση ετικετών.
Τέλος στο ισόγειο βρίσκεται ο χώρος υποδοχής των επισκεπτών και πελατών μας, τα
γραφεία και οι βοηθητικοί χώροι του οινοποιείου.
Στο υπόγειο του οινοποιείου βρίσκεται ο χώρος ωρίμανσης και παλαίωσης των οίνων, στο
οποίο σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όλοι οι ερυθροί οίνοι και κάποιοι
λευκοί περνούν μέρος της ζωής τους σε καινούρια γαλλικά δρύινα βαρέλια.
Μέρος της απαραίτητης ενέργειας για την λειτουργία του οινοποιείου διασφαλίζεται με
φωτοβολταικά πάνελ. Στο οινοποιείο εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO
9001 και HACCP.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ (επισκέψιμο)
Η εταιρεία Μπουτάρη Οινοποιητική ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Μπουτάρη
και σήμερα διοικείται από τον εγγονό του Κωνσταντίνο Μπουτάρη. Η εταιρεία
σφράγισε το ξεκίνημα της με ένα ιδιαίτερα καινοτόμο εγχείρημα, την δημιουργία
της «ΝΑΟΥΣΣΑΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ», του πρώτου ερυθρό εμφιαλωμένο κρασιού που
κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Το 1906 κτίστηκε και το πρώτο ιδιόκτητο οινοποιείο &
κάβα λιανικής στη Νάουσα, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε Μουσείο Κρασιού.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 ο γιος του Ιωάννη, Στέλιος αναλαμβάνει τα
ηνία και ανοίγεται και προς μεγάλες αγορές του εξωτερικού ξεκινώντας από την
Αυστρία, την Ουγγαρία και την Αίγυπτο. Τη μεταπολεμική περίοδο, επεκτείνει τις
δραστηριότητές της εταιρίας στην Αθήνα και σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 οι δύο γιοί του Στέλιου, Γιάννης & Κωνσταντίνος
παραλαμβάνουν την σκυτάλη ο πρώτος στον Οινολογικό και ο δεύτερος στο
Εμπορικό & Οικονομικό τομέα. Επενδύουν στην παραγωγή και
το 1978 εγκαινιάζεται το υπερσύγχρονο οινοποιείο-εμφιαλωτήριο στην Νάουσα,
όπου είναι και σήμερα η κύρια παραγωγική μονάδα της εταιρίας. Η δεύτερη και
καθοριστική στροφή της εταιρίας προς την δημιουργία κρασιών υψηλής ποιότητας
είναι η στροφή της προς την αμπελουργία και η επιστημονική ενασχόληση της με
όλα τα στάδια της δημιουργία του προϊόντος με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Το 1995 εντάσσεται στο δυναμικό της εταιρίας η κόρη του Κωνσταντίνου Μαρίνα,
που σήμερα έχει την ευθύνη του Marketing και το 2004 η Χριστίνα που σήμερα έχει
την ευθύνη των εξαγωγών στην Αμερική & στην Αυστραλία.
Κρασιά: σημείο στίξης λευκό, σημείο στίξης κόκκινο, σημείο στίξης ροζέ, ιουλιάτικο
μπουτάρι, μαλαγουζια ματσα (λευκο),Νάουσα μπουτάρη
Οινοποιείο Ακρόθεα (επισκέψιμο)
Το 1991 ο Nick ΠΕΤΙΝΗΣ φύτεψε το πρώτο αμπέλι του, σε ένα βουνό λιγότερο από 10
χιλιόμετρα από την ελληνική βόρεια σύνορα.
Το αγρόκτημα είναι περίπου 30 εκτάρια και περιβάλλεται από δάσος. Βρίσκεται στην οδό
του Βαρδάρη (το γνωστό Βοριά της Θεσσαλονίκης) και λόγω της θέσης της και της
επίδρασης του ανέμου , έχει το πλεονέκτημα να είναι σε ξηρό χώρο, η οποία είναι
επωφελής για τους αμπελώνες . Το κλίμα είναι πολύ ξηρό, με μεγάλες διαφορές στην
θερμοκρασία από νύχτα σε μέρα, από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Δεν υπάρχει ρύπανση του
εδάφους, του αέρα ή του νερού στην περιοχή.
Όλα τα προαναφερθέντα συμβάλλουν στην παραγωγή ενός κρασιού που είναι εντελώς
φιλικό προς το περιβάλλον και υγιεινό για την κατανάλωση από τον άνθρωπο. Υπό την
επίβλεψη των ειδικών στην οινοποίηση, τα είδη των γαλλικών και ελληνικών σταφυλιών,
όπως Ugni Blanc, Merlot, Μαλαγουζιά, Syrah, Ξινόμαυρο και Sauvignon Blanc, που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των διαφόρων κρασιών.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών , σε υψόμετρο 300m ιδρύθηκε το οινοποιείο
Περιτριγυρισμένο από αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας δάση και οπωρώνες , καθώς
πολλά ζώα από τα τοπικά . Το οινοποιείο χτίστηκε από την οικογένεια Peteinis , στόχος της
οποίας ήταν να είναι αυτόνομα με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων επιβίωσης
.Τα αμπέλια καλλιεργούνταν από τον δικαιούχο με μεγάλη αγάπη και αφοσίωση ,
εκφράζοντας την αγάπη του για το κρασί , το οποίο είναι το παλαιότερο ποτό του Το
οινοποιείο είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
συμπεριλαμβανομένου άρτιου εξοπλισμού εμφιάλωσης .Το οινοποιείο είναι πιστοποιημένο
και επιθεωρείται από τις αρχές και τους οργανισμούς προώθησης της βιολογικής
καλλιέργειας , από την ημέρα της ίδρυσής του.
Κρασιά :
Κόκκινα: Danae, Kalysto
Λευκά : beautiful Helen , Penelope
Ροζέ : Phaedra
Παλαιωμένα: Pashifae
Οινοτουρισμός στη Χαλκιδική
Η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής είναι το παραθεριστικό κέντρο της
βόρειας Ελλάδας και ελκυστικός πόλος θερινών διακοπών.
Αμπελοτόπια και οινοποιεία βρίσκονται κυρίως στα δυτικά με
επίκεντρο την περιοχή της Καλλικράτειας αλλά και στη Σιθωνία και στο
Άγιο Όρος ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει δραστηριότητα στις
βόρειες πλαγιές του Χολομώντα (Αρναία, Μαραθούσα) και στις
περιοχές Τρίγλιας και Παναγίας. Οι οινόφιλοι, σε αυτές τις περιοχές θα
εντοπίσουν το ενδιαφέρον τους για οινοτουρισμό στη Χαλκιδική, στην
οποία εξελίσσεται η Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής, μια από τις
διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας.
Ο αμπελώνας της Χαλκιδικής δίνει τους οίνους ΠΓΕ Χαλκιδική (Τοπικός
Οίνος Χαλκιδικής) αλλά ειδικότερα ο αμπελώνας της Σιθωνίας παράγει
τους οίνους ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Πλαγιές Μελίτωνα και ΠΓΕ Σιθωνία (Τοπικός
Οίνος Σιθωνίας) και ο αμπελώνας του Άγιου Όρους τους οίνους ΠΓΕ
Άγιο Όρος (Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος).
Εκτός όμως από τα παράλια μεγάλο ενδιαφέρον έχει ως προορισμός και
η ενδοχώρα της Χαλκιδικής που εξελίσσεται σε πόλο χειμερινών
διακοπών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αρναία και τα
Μαντεμοχώρια γενικώς. Ο Οινοτουρισμός στην Χαλκιδική είναι πλέον
εφικτός και σε αυτές τις περιοχές.
Ο Πολύγυρος με το αρχαιολογικό μουσείο του, οι αρχαιολογικοί χώροι
Σταγείρων – Σιδηροκαυσίων, Άκανθου, Μένδης, Ολύνθου και
Ποτίδαιας, το σπηλαίο Πετραλώνων και το παραδοσιακό χωριό
Παρθενώνας είναι αξιόλογοι προορισμοί.
Όσοι κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική δεν πρέπει να παραλείψουν το
νησάκι της Αμμουλιανής στον Σιγγιτικό κόλπο το οποίο αποτελεί μια
μικρή απόδραση.
Από την Ουρανούπολη ή την Ιερισσό είναι δυνατή η μετάβαση στο Άγιο
Όρος που είναι μόνο του μια ολόκληρη ιστορία. Οι άρρενες επισκέπτες
χρειάζονται μια τυπική διαδικασία εισόδου αλλά οι κυρίες θα
αρκεστούν στον περίπλου της χερσονήσου του όρους.
Μετά τη φυλλοξήρα στο Άγιο Όρος εισήχθησαν διάφορες ποικιλίεςυβρίδια από τη γεωργία γνωστές ως <<γεωργιανά>>. Πιο διαδεδομένη
είναι η απαγορευμένη ποικιλία-υβρίδιο ‘’τζωρτζίνα’’ από την οποία
ακόμη και τώρα φτιάχνεται το 2ης ποιότητας κρασί γνωστό ως ‘’ξυλίτης
οίνος’’ .
Οινοποιεία του νομού Χαλκιδικής
1)
Αμπέλου Χώρα: Η ελληνοσουηδική εταιρία <<ΑΜΠΕΛΟΥ
ΧΩΡΑ Α.Ε.>> δημιουργήθηκε το 2011 με στόχο τη
δημιουργία οίνων υψηλής ποιότητας και περιορισμένης
παραγωγής.
Η επιλογή της τοποθεσίας στη Χαλκιδική μόνο τυχαία δεν ήταν. Είναι
παραδεισιακά αμπελουργική με έμφαση στην καλλιέργεια
οινοποιήσιμων ποικιλών της αμπέλου και στην παραγωγή εξαίρετων
οίνων. Χαρακτηρίζεται από ομαλό ανάγλυφο με ελαφρές κλίσεις και
εδάφη από αμμώδη έως αργιλοπηλώδη με καλή αποστράγγιση των
όμβριων υδάτων εξαιρετικά πρόσφορα για την αμπελοκαλλιέργεια.
Γειτνιάζει με τη θάλασσα με αποτέλεσμα οι ακραίες κλιματολογικές
μεταβολές να μετριάζονται από την παρουσία του νερού.
Οινοποιούνε τις ελληνικές ποικιλίες Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά,
Μοσχάτο Αλεξάνδρειας και την γαλλική Merlot που προέρχονται από
τους ιδιόκτητους αμπελώνες καθώς και από αμπέλια συνεργαζομένων
παραγωγών.
Παράγουν λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους ποικιλιακούς και
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.
Ποικιλίες: For Kings (ροζέ ξηρός), Olvios (λευκός ξηρός), Yperos
(ερυθρός ξηρός), A.C. Merlot (ερυθρός ξηρός), A.C. Athiri & Muscat of
Alexandria (λευκός ξηρός).
Το A.C. Athiri & Muscat of Alexandria έχει διακριθεί με το χρυσό
μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του
2012. Δυστυχώς το συγκεκριμένο οινοποιείο δεν είναι επισκέψιμο.
2)
Κτήμα Παπαγιάννη: Μόλις μία ώρα απόσταση από τη
Θεσσαλονίκη - στην Αρναία Χαλκιδικής - βρίσκεται το Κτήμα
Κλαούντια Παπαγιάννη.
Στα 200 στρέμματα του καλλιεργούνται με Βιολογικό τρόπο οι
ποικιλίες , Ασύρτικο,Μαλαγουζιά , Viogner , Chardonnay,
Ξινόμαυρο, Syrah , Merlot , Cabernet Sauvignon.
Το οινοποιείο - από τα πλέον σύγχρονα της χώρας - λειτουργεί από
το 2007 . Ξεναγηθήκαμε αρχικά στους χώρους παραλαβής , φύλαξης
και οινοποίησης , στη συνέχεια στο υπερσύγχρονο εμφιαλωτήριο και
καταλήξαμε στο υπόγειο κελάρι 900 τ.μ. όπου έγινε και η γευστική
δοκιμή των περισσοτέρων ετικετών του κτήματος.
Από τους εξαιρετικούς οίνους που ξεχωρίζουν είναι το λευκό CP
2012 Ασύρτικο-Viogner , το best seller του κτήματος και μία
προσωπική επιλογή top value for money καθώς και το ερυθρό
Κτήμα Κλαούντια Παπαγιάννη 2008 χαρμάνι
Ξινόμαυρο,Merlot,Syrah με παλαίωση για 12 μήνες σε δρύινα
βαρέλια .
Το κτήμα είναι επισκέψιμο και προτείνεται ανεπιφύλακτα για τους
φίλους του κρασιού.
3)
Κτήμα Πόρτο Καρράς: Σε έκταση 4.750 στρεμμάτων, στη δυτική
πλευρά της Σιθωνίας Χαλκιδικής, απλώνονται αμφιθεατρικά οι
αμπελώνες ενός από τα πλέον ιστορικά κτήματα της Ελλάδας,
του κτήματος Πόρτο Καρράς.
Ο υποδειγματικός σχεδιασμός του αμπελώνα έγινε στα τέλη της
δεκαετίας του 1960, από καταξιωμένους, ειδικούς επιστήμονες,
ώστε τα φυτά να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της περιοχής, για
την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας. Εδώ, ο «πατέρας» της
σύγχρονης οινοποίησης, καθηγητής του Πανεπιστημίου του
Μπορντό, Εμίλ Πεϊνό (Emile Peynaud), καθιέρωσε την ιστορική
διαδρομή ενός εκ των πρώτων ελληνικών καμπερνέ σοβινιόν, το
οποίο προσαρμοσμένο ιδανικά στα ασβεστοσχιστολιθικά χώματα
του κτήματος μεγαλούργησε διεθνώς, αποσπώντας αξιόλογα
βραβεία και διακρίσεις.
Οι λοφώδεις εκτάσεις της περιοχής δημιουργούν άριστες
οικολογικές συνθήκες για τη καλλιέργεια 27 εκλεκτών ποικιλιών.
Από το ασύρτικο, το αθήρι, τη Μαλαγουζιά, το σοβινιόν μπλαν και
το ροδίτη παράγονται λευκοί οίνοι. Μεταξύ των ερυθρών ποικιλιών
κυριαρχούν το περίφημο λημνιό, το καμπερνέ σοβινιόν, το
καμπερνέ φραν, το μερλό και το σιρά.
Τα κρασιά φέρουν τη γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα
και οινοποιούνται με γνώση και φροντίδα, από τους έμπειρους
οινολόγους, μέσα στις εγκαταστάσεις του Κτήματος.
Σήμερα ο αμπελώνας των «Πλαγιών του Μελίτωνα» αποτελεί
υπόδειγμα βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τις
σύγχρονες διεθνείς τάσεις για σεβασμό στον άνθρωπο και στο
περιβάλλον. Από το 2000 εφαρμόζεται σταδιακά πρόγραμμα
αναμπέλωσης και πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο δυναμικός
εκσυγχρονισμός και η ανασυγκρότηση του οινοποιείου.
Λίγα μόλις μέτρα από το οινοποιείο, ένας ανακαινισμένος
πολυχώρος φιλοξενεί τις απαραίτητες πλέον συμπληρωματικές
δραστηριότητες που αναζητά ο επισκέπτης, για μια ολοκληρωμένη
ξενάγηση.
Ενδεικτικό της ποιοτικής αναβάθμισης που επιτεύχθηκε τα
τελευταία χρόνια, με τη συστηματική εργασία που γίνεται
στο Κτήμα Πόρτο Καρράς, είναι οι περισσότερες από 70 βραβεύσεις
των κρασιών του Κτήματος σε διεθνείς καταξιωμένους
διαγωνισμούς. Το συγκεκριμένο κτήμα είναι επισκέψιμο και
διαθέτει πολλές ανέσεις και δραστηριότητες σε αυτούς που θα το
επιλέξουν για μια απόδραση από την καθημερινότητα.
4)
Κτήμα Λειβαδιώτη: Η ιδέα για την δημιουργία του κτήματος
υπήρχε πάντα. Η δυνατότητα για την υλοποίηση όμως δόθηκε με
την έναρξη των εργασιών το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2008 με
την άδεια λειτουργίας και εμφιάλωσης. Μέσα στον 110
στρεμμάτων αμπελώνα του κτήματος λειτουργεί υπερσύγχρονο
οινοποιείο, παραδοσιακό αποστακτήριο, εκθετήριο βιολογικών
και παραδοσιακών προϊόντων, αγροτουριστική μονάδα με δύο
πέτρινες, πολυτελείς, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, με
γκαζόν, παιδική χαρά, κιόσκια, ψησταριές, ξυλόφουρνο, καθώς
και περιφραγμένος χώρος με τα άλογα του κτήματος. Στις
κατοικίες φιλοξενούνται όλοι όσοι θέλουν να γνωρίσουν από
κοντά και να πάρουν αν το επιθυμούν μέρος σε όλες τις φάσεις
της παραγωγής από την φύτευση των αμπελιών έως την
εμφιάλωση των κρασιών και την απόσταξη στέμφυλων. Με τα
άλογα ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να περιπλανηθεί στους
αμπελώνες να χαρεί την φύση και τις ομορφιές της περιοχής.
110 στρέμματα φιλοξενούν τις Ελληνικές ποικιλίες: Ασύρτικο
Μαλαγουζιά merlot, cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, syrah
& chardonnay. Η αμπελοκαλλιέργεια είναι πιστοποιημένη
βιολογικά και παρακολουθείται από την ΒΙΟΕΛΛΑΣ από το 2005.
5)
Οινοποιείο Πετραλώνων: Τα Πετράλωνα είναι ημιορεινό χωριό
του νομού Χαλκιδικής. Είναι το κέντρο της περιοχής των
Πετραλώνων, καθώς και του Δήμου Τρίγλιας. Ένα μεγάλο μέρος
της περιοχής καταλαμβάνεται από το όρος «Κατσίκα». Από την
κορυφή του «Κατσίκα» μπορεί κανείς να έχει πλήρη άποψη
ολόκληρης της χερσονήσου της Χαλκιδικής. Κατά την απογραφή
του 2001 αριθμούσε 362 πολίτες. Η απόσταση του χωριού από
τη Θεσσαλονίκη είναι 50 χιλιόμετρα. Οι άνθρωποί του είναι
γεωργοί (σιτάρι) και κτηνοτρόφοι, ενώ ένα νηπιαγωγείο, ένα
αγροτικό ιατρείο και μια γεωργική ένωση λειτουργούν επίσης.
Η "Οινοποιΐα Πετραλώνων", είναι μια οικογενειακή επιχείρηση
που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικών
οίνων και αποσταγμάτων.
Τα κρασιά τους έχουν λάβει βραβεία σε διεθνείς και εθνικούς
διαγωνισμούς και θα ικανοποιήσουν και τους
πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
Είναι αυτή η περιοχή η οποία ο κ. Χρήστος & Δημήτρης Καλαϊτζής
επέλεξαν να δημιουργηθεί το "Πετράλωνα Winery", C & D Co
Καλαϊτζής, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Εντός των
εγκαταστάσεων του οινοποιείου ένα αποστακτήριο λειτουργεί
επίσης για την παραγωγή τσίπουρου.
Ο Χρήστος Καλαϊτζής έχει μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή
κρασιού και τσίπουρου με την οποία ο ίδιος είχε θητεύσει ως
ερασιτέχνης και τώρα έχει μετατραπεί σε μια επιχείρηση.
Τρεις αμπελώνες έχουν πιστοποιηθεί ως "βιολογικοί".
Ποικιλίες: "Εαρινός", (ΒΙΟ), 2011 (λευκός), "'Αμπωτις", 2011
(λευκός), "Δρόμων", ροζέ (BIO), "Φλόγα γης", ερυθρός (BIO),
"Ανταρσία", ερυθρός.
6)
Οινοποιείο Τσάνταλη Ε.: Για τέσσερις γενιές η οικογένεια
Τσάνταλη μοιράζεται το πάθος για τη μοναδικότητα των
ελληνικών αμπελώνων και τα μυστικά της δημιουργίας
οίνων και αποσταγμάτων ποιότητας. Αυτή η παράδοση,
συνδυασμένη με το όραμα και τη διορατικότητα, έχει
οδηγήσει στην ταχύτατη ανάπτυξη της TSANTALI, που
σήμερα δραστηριοποιείται δυναμικά σε 55 χώρες σε όλο
τον κόσμο.
Ήλιος, Θάλασσα, Φύση: Το τριπλό Βασίλειο. Αυτά είναι τα
στοιχεία που ασκούν επιρροή πάνω σε αυτό το κομμάτι γης
που λέγεται Χαλκιδική, δημιουργώντας ένα μέρος
απαράμιλλης ομορφιάς και πολυμορφίας, που δεν σε
απογοητεύει ποτέ.
Ατελείωτα χρωματικά παιχνίδια γίνονται ένα με τον ορίζοντα
αγκαλιάζοντας τις βουνοκορφές, ικανοποιούν το ανθρώπινο
μάτι που θαυμάζει τα αγριολούλουδα στις κοιλάδες,
γοητεύουν τις αισθήσεις παρακολουθώντας το ηλιοβασίλεμα
από μια εξωτική παραλία με γαλαζοπράσινα νερά.
Όλη αυτή η παλλόμενη ενέργεια αποτυπώνεται στους
αμπελώνες μας. Τα σταφύλια κλείνουν μέσα τους τις
ηλιαχτίδες, το θαλασσινό αέρα, την αίσθηση της ελευθερίας.
Τα κρασιά μας το ίδιο, ξεχωρίζουν για τον ανεπιτήδευτο
χαρακτήρα τους. Όλα τα σταφύλια μεγαλώνουν δίπλα στη
θάλασσα, “τρέφονται” με τη θαλάσσια αύρα και το υπέροχο
κλίμα. Οι λευκές μας ποικιλίες είναι το Ασύρτικο, το Αθήρι, το
Μοσχάτο Αλεξανδρείας και το Sauvignon Blanc, ενώ το
Ξινόμαυρο, το Cabernet Sauvignon και το Merlot είναι τα
ερυθρά μας σταφύλια. Ο αμπελώνας προσφέρει μια
ισορροπημένη οξύτητα, έντονο αρωματικό δυναμικό αλλά και
ξεχωριστές νότες μπαχαρικών. Πιθανόν να μην υπάρχει
περιοχή στη Χαλκιδική που οι ρίζες της να μην φτάνουν ως τους
αρχαίους χρόνους .Στα Πετράλωνα, ανακαλύφθηκε μια σπηλιά
ανείπωτης φυσικής ομορφιάς, το σπίτι του “Αρχάνθρωπου των
Πετραλώνων” που έζησε πριν από 250.000 χρόνια. Ο πλούτος
που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, οδήγησε στην
ονομασία της σπηλιάς αυτής ως το “αρχαιότερο μουσείο της
Ευρώπης”.
Πόλεις με μεγάλη δύναμη ακολούθησαν, όπως οι Όλυνθος,
Άκανθος, Άφυτος, Ποτίδαια. Στα Στάγειρα, τη γεννέτηρα του
Αριστοτέλη, ο ίδιος ο φιλόσοφος φύτεψε δοκιμαστικά το
πρώτο αμπέλι. Αρχαία κείμενα και μύθοι διηγούνται με
γλαφυρό τρόπο το ρόλο της αμπελουργίας στην ανάπτυξη των
αρχαίων πόλεων, καθώς και την υψηλή ποιότητα των οίνων της
Χαλκιδικής. Όλα τα σταφύλια μεγαλώνουν δίπλα στη θάλασσα,
“τρέφονται” με τη θαλάσσια αύρα και το υπέροχο κλίμα. Οι
λευκές μας ποικιλίες είναι το Ασύρτικο, το Αθήρι, το Μοσχάτο
Αλεξανδρείας και το Sauvignon Blanc, ενώ το Ξινόμαυρο, το
Cabernet Sauvignon και το Merlot είναι τα ερυθρά μας
σταφύλια.
Ο αμπελώνας προσφέρει μια ισορροπημένη οξύτητα, έντονο
αρωματικό δυναμικό αλλά και ξεχωριστές νότες μπαχαρικών.
Ποικιλίες: Κορμίλιτσα Gold, Κορμίλιτσα λευκός, Κορμίλιτσα
ερυθρός, Αγιορείτικο Άβατον, Μετόχι Χ λευκός, Μετόχι
Χρωμίτσας λευκός, Μετόχι Χ ερυθρός, Μετόχι Χρωμίτσας
ερυθρός, Αγιορείτικος λευκός, Αγιορείτικος ροζέ, Klima Klima
λευκός (BIO), Klima Klima ερυθρός (BIO), Τρία πόδια λευκός,
Τρία πόδια ερυθρός, Τρία πόδια ροζέ.
Γαστρονομία του νομού Χαλκιδικής
Ελιά – Λάδι: Η Χαλκιδική, χάρη στο κλίμα και τη μορφολογία του
εδάφους, παράγει λάδι και ελιές που ξεχωρίζουν για την
ιδιαίτερη γεύση και ποιότητά τους. Τα ελαιόδεντρα της
Χαλκιδικής καλλιεργούνται χωρίς χημικές παρεμβάσεις.
Πλούσιες σε φαινολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
(ουσίες απαραίτητες για τη λειτουργία του ανθρώπινου
οργανισμού), οι ελιές της Χαλκιδικής μεταποιούνται με γνώμονα
την ικανοποίηση του καταναλωτή. Η υψηλή θρεπτική αξία και η
μοναδική γεύση της ελιάς και του ελαιολάδου της Χαλκιδικής τα
έχουν καθιερώσει ως ένα αναπόσπαστο συστατικό της
μεσογειακής διατροφής. Νόστιμα και υγιεινά μετατρέπουν τις
σαλάτες και τα φαγητά σε πραγματικές γαστρονομικές
απολαύσεις.
Τυροκομικά: Οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, η βλάστηση της
Χαλκιδικής και η ισχυρή κτηνοτροφική παράδοση έχουν ως
αποτέλεσμα την παραγωγή κτηνοτροφικών παραγόντων υψηλών
προδιαγραφών. Το κατσικίσιο παραδοσιακό τυρί Χαλκιδικής,
παράγεται από αμιγές κατσικίσιο γάλα και έχει αυξημένη
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ο ορεινός όγκος Χολομώντα όπου
βρίσκονται οι περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες έχει
ιδιάζοντα εδαφοκλιματολογικά στοιχεία και ειδική βλάστηση
που συμβάλλουν θετικά στην ευνοϊκή σύνθεση του κατσικίσιου
γάλακτος για την παραγωγή τυριού. Με σεβασμό στην
παράδοση, οι κτηνοτρόφοι τυροκόμοι της Χαλκιδικής παράγουν
σημαντικές ποσότητες κατσικίσιου τυριού. Η υψηλή ποιότητα και
η μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά το
καθιστούν απαραίτητο για σωστή και υγιεινή διατροφή.
Μέλι: Η Χαλκιδική είναι η "μάνα της μελισσοκομίας". Με 6.500
μελισσοκόμους (32% του συνόλου της χώρας) και 1.910 τόνους
παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας μελιού ετησίως, δίκαια
χαρακτηρίζεται ως το κέντρο μελισσοκομίας στην Ελλάδα. Ο
Αριστοτέλης πριν από 2.300 χρόνια εκθείασε το μέλι και τις
ωφέλειές του στον άνθρωπο με το επιχείρημα ότι το μέλι
παρατείνει τη ζωή. Σήμερα οι μελισσοκόμοι της Χαλκιδικής
συνεχίζοντας την παράδοση αξιοποιούν με τον αγνότερο τρόπο
την πλούσια χλωρίδα της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και της
Βόρειας Χαλκιδικής, παράγοντας μεγάλες ποσότητες μελιού. Οι
μεγάλες ποσότητες ιχνοστοιχείων στο πευκόμελο το καθιστούν
μέλι υψηλής θρεπτικής αξίας
Μαρμελάδες – Γλυκά: Απ'άκρη σ'άκρη στη Χαλκιδική
καλλιεργείται, χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, μεγάλη ποικιλία
φρούτων εξαιρετικής ποιότητας. Τα υπέροχα σε γεύση φρούτα
αποτελούν την πρώτη ύλη για τις γνωστές μαρμελάδες και τα
γλυκά κουταλιού που οι γυναίκες της Χαλκιδικής παρασκευάζουν
με μοναδική τέχνη. Η υψηλή ποιότητά τους, η ξεχωριστή γεύση
τους και ο σεβασμός των παρασκευαστριών στην παράδοση τα
έχει καθιερώσει στην ελληνική και ξένη αγορά. Οι παραδοσιακές
μαρμελάδες και τα γλυκά της Χαλκιδικής, μετατρέπουν το
πρωινό σε μοναδική γευστική απόλαυση για μικρούς και
μεγάλους.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οργανωμένες Δομές Οινοτουρισμού
Στην περιφερειακή ενότητα (νομό) Θεσσαλονίκης η ετήσια έκθεση Χάρτης Γεύσεων (τελευταίο ΣΚ
Νοεμβρίου ή 1ο Δεκεμβρίου) και η ανά διετία έκθεση Οίνος (το 1ο 10ήμερο Μαρτίου) στο πλαίσιο
της ΔΕΤΡΟΠ είναι καλές αφορμές για τους φίλους του κρασιού να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη.
Από το 2011 ένας νέος θεσμός καθιερώνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Είναι το Thessaloniki Food Festival, η Γιορτή των Γεύσεων της πόλης, με πλήθος εκδηλώσεων στις
οποίες το κρασί έχει εξέχοντα ρόλο. Η δημοφιλής οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης `Τα ΒορΟινά`
πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, στην Προβλήτα 1, στο Λιμάνι (ΟΛΘ), με τη
συμμετοχή των οινοπαραγωγών-μελών της `Οίνοι Βορείου Ελλάδος`.
Οίνοι ΠΓΕ Θεσσαλονίκη (Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης)
Από αμπελώνες της ΠΕ Θεσσαλονίκης σε υψόμετρα από 50μ έως 800μ.
Ποικιλίες οίνων ΠΓΕ Θεσσαλονίκη:
αθήρι, ασύρτικο, ζουμιάτικο, μαλαγουζιά, ροδίτης,
σαββατιανό, βιονιέ, σαρντονέ, σοβινιόν μπλαν, τρεμπιάνο, λημνιό, ξινόμαυρο,
παμίδι, γκρενάς ρουζ, καμπερνέ σοβινιόν, σενσό, μερλό, σιρά.
Τύποι οίνων ΠΓΕ Θεσσαλονίκη:
λευκός, ροζέ, ερυθρός - ξηρός.
Θεσμοθετήθηκε το 2006 και έχει ήδη αξιόλογη παρουσία.
Παράγονται 35 οίνοι ΠΓΕ Θεσσαλονίκη από 11 οινοπαραγωγούς.
Χαρακτηριστικοί Οίνοι ΠΓΕ Θεσσαλονίκη (Τοπικοί Οίνοι Θεσσαλονίκης) :
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά
- κρασί λευκό ξηρό - Οινοποιείο Βούλγαρη
Cabernet - Merlot
Merlot
Merlot
- κρασί ερυθρό ξηρό - Οινοποιία Αρβανιτίδη
- κρασί ερυθρό ξηρό - Οινοποιείο Βούλγαρη
- κρασί ερυθρό ξηρό - Οινοποιία Αρβανιτίδη
- κρασί ερυθρό ξηρό - Οινοποιία Αρβανιτίδη
- κρασί ερυθρό ξηρό - Μεσηβρία Οινοποιητική
Syrah
ΦλόγΟινος
Οινοποιία Θεσσαλονίκης
1 Καμάρα Οινοποιητική, Κτήμα Κιουτσούκη
(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Το οινοποιό περιλαμβάνει :
Χώρο παραλαβής των σταφυλιών
Χώρο δεξαμενών συνολικής δυναμικότητας 150 τόνων
Χώρο παλαίωσης φιαλών
Χώρο εμφιαλώσεις
Χώρο αποθηκεύσεις έτυμων προϊόντων
Εκθετήριο – πωλητήριο προϊόντων της εταιρίας
Ειδικά διαμορφωμένο χώρο γευσιγνωσίας
Γραφείο – λογιστήριο
τα κρασιά
Λευκά Κρασιά
Καμάρα κτήμα Κιουτσούκη βιολογικός οίνος λευκός Μαλαγουζιά, Καμάρα κτήμα Κιουτσούκη
βιολογικός οίνος λευκός Ασσύρτικο, Καμάρα ρετσίνα ονομασία προελέυσεως , οίνος λευκος από
ελληνικες ποικηλιες σταφυλιων.
Ερυθρά κρασιά
Καμάρα κτήμα Κιουτσούκη βιολογικός οίνος ερυθρός Ξινόμαυρο Μερλώ
Ροζέ κρασιά
Καμάρα κτήμα Κιουτσούκη βιολογικός οίνος ροζέ Ξινόμαυρο
2 Κρασιά Ζαράρης (ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Το οινοποιείο είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, που έχει τις εγκαταστάσεις του στην
Αγχίαλο, μόλις 500 μέτρα από τους αμπελώνες. Είναι λιτό και λειτουργικό, ώστε εδώ να
πραγματοποιούνται όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του οίνου και να
ολοκληρώνονται οι οινικές δημιουργίες του αμπελουργού-οινοποιού. Διαθέτει χώρο
γλευκοποίησης και ζύμωσης με ανοξείδωτες δεξαμενές των 5 και των 7 τόνων. Υπάρχουν
επίσης ανοξείδωτες δεξαμενές σταθεροποίησης και οινοποιητές με ενσωματωμένο
πρόγραμμα ανακύκλωσης για τις ερυθρές ποικιλλίες, ψυκτικά συγκροτήματα και ο
απαραίτητος εξοπλισμός για την εμφιάλωση. Οι ποικιλίες που καλλιεργούντε στους
αμπελώνες είναι γηγενείς,ροδίτης, μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Μοσχάτο Αλεξανδρείας,
Σαββατιανό, αλλά και τις ξένες ποικιλίες, Σyrah, Merlot.
τα κρασιά
Λευκά Κρασιά
Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Μαλαγουζιά
Ερυθρά κρασιά
Κραταιός
3 Κτήμα Αραμπατζή
Η οικογένεια Αραμπατζή καλλιεργεί τους βιολογικούς αμπελώνες της στη Νέα
Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης και με αγάπη παράγει από εκλεκτές ποικιλίες
σταφυλιών,τα κρασιά της.
Ποικιλίες όπως merlot,syrah,cabernet,sauvignon,ροδίτης,μοσχάτο και άλλες παλιές
ντόπιες ποικιλίες συνθέτουν και δημιουργούνται τα ξεχωριστά αρώματα και οι
πλούσιες γεύσεις των κρασιών του κτήματος.
4 Κτήμα Αρβανιτίδη(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Το Κτήμα Αρβανιτίδη έχει 50 στρέμματα. Η παραγωγή των κρασιών της οινοποιίας
πραγματοποιείται στο μικρό, πλήρως εξοπλισμένο κτίριο, στο οικογενειακό κτήμα με
οπωροφόρα, έλατα, λουλούδια κλπ. στην άκρη του Ασκού. Το κτίσμα διαθέτει ξεχωριστούς
χώρους οινοποίησης και παλαίωσης των κρασιών σε δρύινα βαρέλια και δέχεται
επισκέπτες κατόπιν συνεννόησης.
τα κρασιά
Λευκά Κρασιά
Chardonnay, Chardonnay oak, Μαλαγουζιά, Σορόκος Λευκός .
Ερυθρά κρασιά
Cabernet-Merlot, Merlot, Syrah.
5 Κτήμα Γεροβασιλείου(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Στο Κτήμα Γεροβασιλείου η καλλιέργεια του αμπελώνα γίνεται με ιδιαίτερη
φροντίδα και συνεχείς πειραματισμούς στη μελέτη ελληνικών και διεθνών γνωστών
και άγνωστων ποικιλιών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμπορεύεται με την παράδοση
σε όλη τη διάρκεια της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης.Ο στόχος είναι η
παραγωγή ποιοτικών κρασιών -αποκλειστικά από τον ιδιόκτητο αμπελώνα- με τα
τυπικά χαρακτηριστικά του μικροκλίματος (terroir) της περιοχής.
τα κρασιά
Λευκά Κρασιά
Λευκό, Μαλαγουζιά, Sauvignon Blanc-Fumé, Chardonnay, Viognier.
Ερυθρά κρασιά
Ερυθρό, Avaton, Evangelo, Syrah, Μαλαγουζιά Όψιμου Τρύγου
6 Κτήμα Μητρούλη
Στην κορυφή του χωριού Μικρή Βόλβη, η μοναδική περιοχή της λίμνης, των βουνών
και του Αιγαίου Πελάγους συμβάλλουν στη δημιουργία του Philosophia, αυτού το
εξαίσιου κρασιού, δίχως περιτές τεχνητές προσθήκες.Στην καρδιά αυτού του κρασιού
χτυπά η αυτόχθονη ποικιλία σταφυλιών Λημνιό, ένας τύπος σταφυλιού που
καλλιεργείται σε αυτή την περιοχή για μερικές χιλιάδες χρόνια.Για να επιτευχθεί η
εξαιρετική ποιότητα, η καλλιεργούμενη έκταση καθώς και ο όγκος παραγωγής
διατηρούνται αυστηρά περιορισμένα.Κατά συνέπεια, η προσωπική αφοσίωση στο
κάθε τσαμπί σταφύλι είναι δεδομένη, κάθε στιγμή.
7 Matamis Wines, Απόστολος Ματάμης
Η Επανομή διαθέτει πλούσια παράδοση στην παραγωγή κρασιού και τσίπουρου.
Άλλωστε ο ήπιος χειμώνας και το δροσερό καλοκαίρι που χαρακτηρίζουν το κλίμα
της περιοχής δημιουργούν ένα ιδανικό οικοσύστημα για την καλλιέργεια του
αμπελιού.
Τα ελαφρώς επικλινή και στραγγιζόμενα εδάφη της θεωρούνται τα καταλληλότερα
για αμπελοκαλλιέργεια. Η ευεργετική επίδραση της θαλάσσιας δροσιάς αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα αποτρέποντας την απότομη ωρίμανση των σταφυλιών
προσδίδοντας στα παραγώμενα κρασιά την απόλυτη γευστική έκφραση των
ποικιλιών.
Από την περιοχή αυτή παράγονται δύο βαθύχρωμα και πλούσια ερυθρά κρασιά το
«Syrah» και το «Syrah-Mαλαγουζιά».
8 Μεσημβρία Οινοποιητική(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Ένα σύγχρονο οινοποιείο και μία παραδοσιακή κάβα παλαίωσης κρασιών. Οι
ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις προσεκτικά επιλεγμένες
ποικιλίες σταφυλιών και τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο εγγυώνται ένα κρασί μεστό ,
πλούσιο σε γεύση και αρώματα. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στους αμπελώνες
της "Μεσημβρία Οινοποιητική" είναι πολυάριθμες. Από τις λευκές ποικιλίες
καλλιεργούνται οι Ελληνικές Μαλαγουζιά Ροδίτης,Ασύρτικο και η γαλλική
Sauvignon Blanc. Οι ερυθρές ποικιλίες που απαντώνται στους αμπελώνες της
"Μεσημβρία Οινοποιητική" είναι το Λημνιό, η Syrah, το Cabernet Sauvignon, το
Grenache rouge και η Merlot.
Το οινοποιείο πληρεί τους κανόνες και τις προδιαγραφές των συστημάτων ποιότητας
IFS (International Food Standard). Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων της
"Μεσημβρία Οινοποιητική" είναι επισκέψιμοι και καλύπτουν συνολική έκταση 2500
τ.μ.
Οι χώροι παραγωγής είναι οι εξής:
1. χώρος τρύγου και γλευκοποίησης
2. αίθουσα ζυμώσεων και σταθεροποίησης οίνων
3. αίθουσα ωρίμανσης οίνων
4. αίθουσα ωρίμανσης οίνων σε ξύλινα βαρέλια
5. αίθουσα παλαίωσης οίνων
6. εμφιαλωτήριο
7. χώρος συσκευαστηρίου
8. αποθήκη συντήρησης εμφιαλωμένων οίνων
9. χώρος φόρτωσης παραγγελιών
10. οινολογικό εργαστήριο
11. αποθήκη υλικών συσκευασίας
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Φλόγοινος Μαλαγουζιά, Ηλιογέννητος Λευκός Ξηρός, Sauvignon blanc, Ρετσίνα
Μεσημβριώτικη, Παυσίλυπος Λευκός Ξηρός, Παυσίλυπος Ρετσίνα
Ερυθρά κρασιά
Φλόγοινος Syrah, Ζωηφόρος Cabernet Sauvignon, Ηλιογέννητος Ερυθρός Ξηρός,
Ηλιογέννητος Ερυθρός Ημίγλυκος, Παυσίλυπος Ερυθρός Ξηρός, Παυσίλυπος Ερυθρός
Ημίγλυκος
Ροζέ κρασιά
Ζωηφόρος Ροζέ
9 Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Το κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου μετέχει στους δρόμους του κρασιού και είναι επισκέψιμο.
Διαθέτει χώρους οινοποίησης, σταθεροποίησης και εμφιάλωσης, υπόγεια κάβα παλαίωσης
και αποθήκες συντήρησης των ερυθρών εμφιαλωμένων οίνων, αίθουσα γευσιγνωσίας,
μόνιμη έκθεση φωτογραφίας «η ζωή στον αμπελώνα», αίθουσα διαλέξεων, εστιατόριο και
καφενείο. Το οινοποιείο της Όσσας παράγει οίνους λευκούς, ροζέ και ερυθρούς
αποκλειστικά απο τα βιολογικά σταφύλια του κτήματος. Οι ποικιλίες που αναπτύχθηκαν
μέσα σε ένα εξαιρετικά φυσικό περιβάλλον είναι μεταξύ άλλων Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah, Μαυρούδι, Ξινόμαυρο, Ροδίτης, Ugni Blanc, Μαλβάζια και Μαλαγουζία.
10 Μαλαματίνα(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Η έμφαση στην ποιότητα των προιόντων, ο σεβασμός στον καταναλωτή και η δημιουργία
νέων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις νέες τάσεις της αγοράς,
αποτελούν βασικές αρχές της φιλοσοφίας της εταιρείας. Η διοίκηση επιτυγχάνει τους
στόχους της μέσω της υλοποίησης συνεχών επενδύσεων, που συμβάλλουν στο διαρκή
εκσυγχρονισμό της, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και στη διεύρυνση της
εξωστρέφειας της. Χρησιμοποιώντας αυστηρά γηγενείς ποικιλίες, με κυρίαρχη το
«Σαββατιανό», έχοντας σύγχρονο εξοπλισμό, αγάπη και πάθος γι’ αυτή τη δουλειά, έχει
καταστήσει το όνομα ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ συνώνυμο με το όνομα ΡΕΤΣΊΝΑ. ατά μέσο όρο η
εταιρεία ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ απορροφά την τελευταία δεκαετία περίπου 30.000 τόνους
σταφύλια ανά έτος. Η σημαντική αυτή ποσότητα των σταφυλιών της Ελληνικής παραγωγής
που απορροφάται από την ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ για την παραγωγή της Ρετσίνας την καθιστά
σημείο αναφοράς για πολλούς αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής όπου δραστηριοποιείται,
αλλά και για το σύνολο της αμπελουργίας στην Ελλάδα.
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Ρετσίνα Μαλαματίνα, Μάλαμα Λευκό σαν όνειρο, ΜΙΚΡΟ Λευκό
Ερυθρά κρασιά
Μάλαμα Κόκκινο ….φιλί στο στόμα, Μάλαμα Το κόκκινο του πάθους, ΜΙΚΡΟ Ερυθρό
Ροζέ κρασιά
Μάλαμα Ροζέ σαν επιθυμία
11 Οινοποιείο Ασλάνη
Τα κρασιά Ασλάνης, είναι ένα παραδοσιακό αλλά και σύγχρονο οικογενειακό οινοποιείο.Οι ιδιόκτητοι
αμπελώνες βρίσκονται σε ένα υπέροχο κομμάτι γης κατά 2,2 επιφάνειας εκταρίων, στην περιοχή της
«Νέας Μηχανιώνας» στη Θεσσαλονίκη. Η θέση τους αποδείχθηκε ευχάριστη, καθώς ήταν γνωστό από
παλιά σε όλους τους ντόπιους πως το έδαφος και το μικροκλίμα της περιοχής των αμπελώνων ήταν
από τα ωραιότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Δούλεψαν σκληρά για να δημιουργήσουν το στυλ του
κρασιού με το οποίο είναι πολύ παθιασμένοι: κομψό και ισορροπημένο με τα φρούτα και το «terroir»
να δείχνει τον δρόμο.Τέλεια ισορροπία στο κρασί με ό, τι η μητέρα φύση έχει χαρίσει στο αμπέλι
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Ασλάνης Ασύρτικο, Ασλάνης Μαλαγουζιά, Ασλάνης Sauvignon Blanc
Ερυθρά κρασιά
Ασλάνης Merlot, Ασλάνης Syrah, Ασλάνης Cabernet Sauvignon,
Ροζέ κρασιά
Ασλάνης Merlot-Ξινόμαυρο
12 Οινοποιείο Βούλγαρη
Το Οινοποιείο Βούλγαρη Δραστηριοποιέιται στην παραγωγή λευκών (Shauvignon Blanc,
Ασύρτικο-Μαλαγουζιά) και ερυθρού (Merlot) κρασιού, τσίπουρου με ή χωρίς γλυκάνισο,
καθώς και ρετσίνας. Η δυνατότητα παραγωγής ανέρχεται στις 25.000 φιάλες ετησίως.Το
μυστικό της εξαιρετικής γεύσης των προϊόντων βρίσκεται στο συνδυασμό της άριστης
ποιότητας των πρώτων υλών με την επεξεργασία τους σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που
ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλα τα σταφύλια που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων καλλιεργούνται βιολογικά εδώ και
οκτώ χρόνια. Η εμφιάλωση του λευκού και του ερυθρού κρασιού γίνεται σε φιάλες των
750ml και για την ασφαλή μεταφορά τους τοποθετούνται σε κιβώτια ανά έξι (6) φιάλες. Το
Οινοποιείο έχει τη δυνατότητα να παράγει 25.000 φιάλες και εξάγει 9.000 φιάλες κρασιού
ετησίως.
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Ασύρτικο Μαλαγουζιά, Saunignon Blanc, Ρετσίνα
Ερυθρά κρασιά
Merlot
13 Οινοποιείο Δρίτσα
Το οινοποιείο Δρίτσα ιδρύθηκε το 2010 στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης.Αποτελεί
την εξέλιξη μιας μικρής οικογενειακής οινοποιίας που ξεκίνησε να παράγει μικρές
ποσότητες κρασιού, στις αρχές της δεκαετίας του `70.Στους προσωπικούς μας
αμπελώνες ευδοκιμούν οι ευγενέστερες διεθνείς και ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών,
διατηρώντας χαμηλές αποδώσεις ώστε να διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή
ποιότητα της πρώτης ύλης.Το οινοποιείο διασφαλίζει την ποιότητα του, με το μεράκι
μας και με τις επιστημονικές γνώσεις των οινολόγων συνεργατών μας.
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Υδύοινος Λευκός, Ερίτιμος Λευκός
Ερυθρά κρασιά
Υδύοινος Ερυθρός, Ερίτιμος Ερυθρός
14 Οινοποιείο Μαντοβάνι
Λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη στους Νέους Επιβάτες το 1994 η οικογένεια του Άγγελου Μαντοβάνι
αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί και επαγγελματικά στον χώρο των κρασιών. Έτσι στήνει ένα μικρό
μα σύγχρονο οινοποιείο και αρχίζει την οινοποίηση αγοράζοντας σταφύλια από τους ντόπιους
αμπελουργούς.Την πρώτη χρονιά εμφιαλώνει 2.500 φιάλες λευκό κρασί. Η εξαιρετική ποιότητα και το
πάθος γι΄αυτήν τη δραστηριότητα φέρνουν γρήγορα την αναγνώριση και τη σταδιακή αύξηση της
παραγωγής, με αποτέλεσμα, σήμερα, το οινοποιείο να αριθμεί 50 στρέμματα, ιδιόκτητα του αμπελώνα
στις πλαγιές Βερτίσκου και άλλα τόσα ενοικιαζόμενα στους λόφους των Ν. Επιβατών.Παράγει γύρω
στις 35.000 φιάλες σε 5 ετικέτες (κρασιού), 3 λευκά, 1 ροζέ και 1 κόκκινο.
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Ασπρογή MANTOVANI, Chardonnay MANTOVANI, Bianco MANTOVANI.
Ερυθρά κρασιά
Rosso MANTOVANI.
Ροζέ κρασιά
Rosa MANTOVANI.
15 Οινοποιείο Ταβατίδη(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Στο Τοπικό Διαμέρισμα Λευκούδας του Δήμου Αρέθουσας, 80 χιλιόμετρα περίπου
Ανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο εμβαδού 2.309,00 τ.μ., εντός του
οικισμού, λειτουργεί αμπελοοινική επιχείρηση, όπου οινοποιούνται σταφύλια που
παράγονται σε ιδιόκτητο αμπελώνα με βιολογική μέθοδο. Μέσω της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER+ επιδοτήθηκε η μετατροπή της μονάδας οινοποίησης σε
επισκέψιμο οινοποιείο, με την κατασκευή κάβας με θυρίδες οίνου και αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων (γευσιγνωσία, πραγματοποίηση συνεδρίων), με τη δυνατότητα
κάλυψης των αναγκών των ΑμΕΑ και των ΑΜΚ. Σε δεύτερη φάση και πάλι μέσω της
ίδιας Πρωτοβουλίας, επιδοτήθηκε ο εκσυγχρονισμός της μονάδας με τη δημιουργία
χώρων γραφείου και αποθήκευσης προϊόντων και η βελτίωση της τεχνολογίας
παρασκευής του οίνου, με τη δημιουργία εργαστηρίου αναλύσεων.
Στο σύγχρονο οινοποιείο εμφιαλώνονται ετησίως περίπου 30 τόνοι οινοστάφυλων
(ερυθρός ξηρός οίνος και ρετσίνα). Στη μονάδα, οι επισκέπτες μπορούν να
φυλάσσουν τα ερυθρά κρασιά τους σε δρύινα βαρέλια, να πάρουν μέρος σε
γευστικές δοκιμές και να ανακαλύψουν τη διαδρομή του κρασιού από το αμπέλι στο
μπουκάλι. Το οινοποιείο βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στο κέντρο της
αμπελουργικής ζώνης της νομού Θεσσαλονίκης και από εκεί μπορεί να απολαύσει
κανείς την πανοραμική θέα στον ιδιόκτητο βιολογικό αμπελώνα.
16 Οινοποιεία Αφοί Γεωργιάδη
Στα μέσα της δεκαετίας του 1940, ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ξεκινά την μακρόχρονη πορεία
της οικογένειας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ιδρύοντας εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης
αναψυκτικών με την ονομασία ΑΛΦΑ, οίνων και ρετσίνας με την ονομασία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τοπικής μόνο αγοράς της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, η
παραδοσιακή βαρελίσια ρετσίνα, παράγονταν σε μικρές ποσότητες και η διάθεσή της
γινόταν σε χώρους εστίασης. Στις αρχές του 1998, την σκυτάλη αναλαμβάνει ο γιός του
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ όπου μαζί με τους γιούς του ΑΝΤΩΝΗ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, εδραιώνουν
πλέον την οινοποιία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ στο χώρο παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου και ρετσίνας.
Ακολουθώντας την διαδικασία εμφιάλωσης, ο κόσμος γνώρισε και αγάπησε την αυθεντική
βαρελίσια ρετσίνα, εμφιαλωμένη όλα αυτά τα χρόνια στο χαρακτηριστικό καραφάκι, ΧΡΥΣΗ
ΡΕΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ , με το γνήσιο άρωμα και την καθαρή ποιότητα της.
Στα τέλη του 2002, η τρίτη γενιά πλέον των αδελφών ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ αναλαμβάνουν να
συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση με ταυτόχρονη όμως εξέλιξη και ανάπτυξη του
οινοποιείου και των παραγόμενων προϊόντων της. Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, με νέα
μηχανήματα και πλαισιωμένοι από έμπειρους ανθρώπους, αξιοποιούν την παράδοση, την
εμπειρία και τις τεχνικές γνώσεις και οδηγούν την εταιρία σε νέους δρόμους ανάπτυξης και
εξέλιξης. Στα μέσα του 2008 κάνει την εμφάνισή της η νέα πρωτοποριακή συλλογή οίνων
ΑΜΠΕΛΗΣΙΟΥΣ που περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες: Λευκός ξηρός, Ερυθρός ξηρός, Ερυθρός
ημίγλυκος, Ροζέ ημίγλυκος και Ρετσίνα σε συσκευασίες 0,5 lt και 0,25 lt.
Τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην
ελληνική αγορά η εταιρία με τα επώνυμα επιτυχημένα προϊόντα της «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» και
«ΑΜΠΕΛΗΣΙΟΥΣ» επιτυγχάνει αύξηση του κύκλου εργασιών της 100% ετησίως διαθέτοντας
στην αγορά, την καλύτερη αναλογία ποιότητας – τιμής. Η οινοποιία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
κατακτά την 6η θέση από τις 720 εταιρίες οινοποιίας στην Ελλάδα βάσει της κερδοφορίας
τους και την 26η θέση βάσει του κύκλου εργασιών της. (στοιχεία έρευνας Hellastat AE,
2012)
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Αμπελήσιους Λευκός, Αμπελήσιους Ρετσίνα, Χρυσή Ρετσίνα, Λευκός Ξηρός Γιώργου
Γεωργιάδη, Λευκός Ξηρός Νέα Σόδεια, Ρετσίνα Νέα Σόδεια.
Ερυθρά κρασιά
Αμπελήσιους Ερυθρός Ξηρός, Αμπελήσιους Ερυθρός Ημίγλυκος, Ημίγλυκος Γιώργου
Γεωργιάδη, Ημίγλυκος Νέα Σόδεια, Ερυθρός Νέα Σόδεια.
Ροζέ κρασιά
Αμπελήσιους Ροζέ Ημίγλυκος.
17 Οίνος Αδάμ(ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ)
Οι αμπελώνες του Οίνου Αδάμ βρίσκονται στο κέντρο του νομού Θεσσαλονίκης, στην
περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ, στις πλαγιές του Χορτιάτη, σε υψόμετρο 250-300
μ., Κάνοντας χρήση των μεθόδων της βιολογικής καλλιέργειας και εφαρμόζοντας
στρατηγική ιδιαίτερα χαμηλών αποδόσεων, στόχος μας είναι να πάρουμε τα καλύτερα
στοιχεία του μοναδικού terroir της περιοχής και να δημιουργήσουμε κρασιά με ουσία και
βάθος, φτιαγμένα για να προσφέρουν στιγμές προσωπικής ευχαρίστησης και αφορμές για
μοιρασιά.
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Οίνος Αδάμ Μαλαγουζιά, Αγήλι Chardonnay
Ερυθρά κρασιά
Αέναος Refosco , Αη-Λιας Merlot, Cabernet Sauvignon
18 Οινοτεχνική, Θ. Ευσταθιάδου & ΣΙΑ
Η Vinum είναι μια εταιρία που δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους, με αγάπη,
μεράκι και γνώσεις για το καλό κρασί που οινοποιείται αποκλειστικά από
επιλεγμένους αμπελώνες ελλήνων αμπελουργών. Ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων
προωθεί τα προϊόντα που διακρίνονται από την εκπληκτική σχέση
τιμής/ποιότητας.Μια ολοκληρωμένη σειρά από ετικέτες κρασιού, που καλύπτουν
κάθε απαίτηση και ο παραδοσιακός ρητινίτης οίνος (η γνωστή μας ρετσίνα όπως θα
έπρεπε να είναι), είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες με απευθείας διάθεση
από την εταιρία αλλά και για τους φίλους του κρασιού σε επιλεγμένες κάβες και
αλυσίδες Super Market.
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
SYNEFO* cloud | οίνος λευκός ξηρός | 2012, SYNEFO* cloud | οίνος λευκός
ημίγλυκος | 2012, ΟΙΝΟΥ ΤΕΡΨΙΣ Λευκός Ξηρός Οίνος, Πνοές Βερμίου Λευκός Οίνος,
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ Λευκός Ξηρός
Ερυθρά κρασιά
theodosia – 100% ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑ, SYNEFO* cloud | οίνος ερυθρός ξηρός
| 2012, SYNEFO* cloud | οίνος ερυθρός ημίγλυκος | 2012, ΟΙΝΟΥ ΤΕΡΨΙΣ Ερυθρός
Ημίξηρος Οίνος, Πνοές Βερμίου Ερυθρός Οίνος, ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ Ερυθρός
Ξηρός, ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ Ημίγλυκος Ερυθρός
Ροζέ κρασιά
SYNEFO* cloud | οίνος ροζέ ημίξηρος | 2012
19 Παγγαίον
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 2009 στον τομέα της βιολογικής
καλλιέργειας. Με πολύ σεβασμό, αγάπη και φροντίδα για το περιβάλλον αλλά και το
τελικό προϊόν επιλέξαμε να στοχεύσουμε στην ποιότητα που εξασφαλίζει η
βιοκαλλιέργεια , από την ποσότητα των συμβατικών πρακτικών.Κύριά μας
καλλιέργεια η αμπελοκαλλιέργεια, παράγουμε ήδη εξαιρετικής ποιότητας οίνο,
τσίπουρο, πετιμέζι και επιτραπέζιο σταφύλι- ενώ στα σχέδια μας για το άμεσο μέλλον
η παραγωγή ελιάς και ελαιόλαδου, ροδιού κ.α.. Φέτος οινοποιήσαμε για πρώτη
φορά, ενώ μέσα στο 2012 θα είναι έτοιμο το δικό μας οινοποιείο και εμφιαλωτήριο.Οι
εκτάσεις που καλλιεργούμε βρίσκονται όλες στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου (στις
πλαγιές του Παγγαίου και στην κοιλάδα των Πιερέων, που σχηματίζεται ανάμεσα στο
όρος Παγγαίο και Σύμβολο) στην Καβάλα. Φύση απαράμιλλης ομορφιάς, τόπος που
από την αρχαιότητα συνδέθηκε με την πλούσια παραγωγή και κυρίως της αμπέλου
και του οίνου.Τα αμπέλια όλα καλλιεργούνται ξερικά και βιολογικά (με τον έλεγχο και
την πιστοποίηση της ΔΗΩ ), γεγονός που μαζί με το συνταίριασμα του ιδανικού
εδάφους και του κλίματος του Παγγαίου αποδίδουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα
σταφυλιού στις ποικιλίες.Καρπό πλούσιο σε αρώματα, χρώματα και σάκχαρα που με
τη σειρά του μας δίνει εξαιρετικής ποιότητας κρασί!
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Αμάραντος Γαία, Λευκός Ξηρός, Μυρόεις, Βιολογικός Οίνος, Λευκός Ξηρός, Ασκός
Παγγαίον Λευκός Ξηρός
Ερυθρά κρασιά
Αμάραντος Γαία, Ερυθρός Ξηρός, BARRIQUE OAKED Αμάραντος Γαία, Ασκός
Παγγαίον Ερυθρός Ημίγλυκος, Ασκός Παγγαίον Ερυθρός Ξηρός
20 Γαρδίκη Αφοί
Το 1993 ο Χρήστος και ο Κυριάκος Γαρδίκης ίδρυσαν την εταιρεία "ΓΑΡΔΙΚΗΣ" με σκοπό να
αντιπροσωπεύσουν και να διαθέσουν στην αγορά της Β. Ελλάδας προιόντα του τόπου
καταγωγής τους και πιο συγκεκριμένα του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου (κρασίούζο-τσίπουρο).
Η προσπάθεια καρποφόρησε και με το πέρασμα των χρόνων η άνοδος της εταιρείας ήταν
ραγδαία, το όραμα των ιδρυτών της σε συνάρτηση με την ανταπόκριση των πελατών,
ώθησαν την εταιρεία στη δημιουργία - παραγωγή προιόντων όπως Ούζο - Τσίπουρο Κονιάκ - Λικέρ - Vodka σε διάφορους κωδικούς και συσκευασίες, καθώς και στη
δημιουργίας μιας πρότυπης μονάδας εμφιάλωσης οίνου που η γκάμα της περιλαμβάνει
Λαικά κρασιά, - κρασιά Πολυτελείας (Ο.Π.Α.Π. - Ο.Π.Ε.), Ασκούς, Νταμιτζάνες κ.α. σε
πολλές συσκευασίες, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της αγοράς
τα κρασιά
Λευκά κρασιά
Ορεινός Ροδίτης, Ρετσίνα Οινοχόος
Πειραματικός οίνος (Cabernet-Μαυροδάφνη-Syrah), Αγιωργίτικο Νεμέας
ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ, Ερυθρός Οινοχόος, Ημίγλυκος Οινοχόος
Γαστρονομία
Ορεκτικά – Σαλάτες – Ψάρια: Τα ορεκτικά όπως προδίδει και τ΄ όνομά τους, έχουν
στόχο ν΄ ανοίγουν σε μικρές ποσότητες την όρεξη και να μας εξασκούν στην
υπομονή. Γι αυτό συνδυάζονται είτε με το ελαφρύ και φρουτώδες κρασί που θα
συνοδέψει το κυρίως γεύμα, είτε αν είναι πικάντικα και αρωματισμένα, με κάποιο
πλούσιο και δυνατό κρασί σε οινόπνευμα και χαρακτήρα. Ωστόσο όταν σε
οποιοδήποτε ορεκτικό εμφανίζεται η βινεγκρέτ (μίγμα λαδόξυδου) τότε η μόνη
αξιοπρεπής λύση στο τραπέζι, είναι το φυσικό νερό. Οι σαλάτες ωμές ή
μαγειρεμένες περιέχουν συνήθως σάλτσες με βάση το λάδι και το ξύδι και φυσικά
μεγάλη ποικιλία λαχανικών και καρυκευμάτων. Όπου υπάρχει ξύδι, η συνοδεία του
ποτού πρέπει να είναι το νερό, ενώ ένα ελαφρύ λευκό φρέσκο και ξηρό κρασί,
μπορεί να συνοδέψει την τοματοσαλάτα, την πράσινη με λεμόνι, το αβοκάντο, τ΄
αγγουράκια, τις πιπεριές, το παντζάρι, το καρότο και τις βραστές πατάτες. Τα ψάρια
που καταναλώνουμε συνήθως στην χώρα μας ανήκουν κυρίως στην κατηγορία του
αλμυρού νερού, χωρίς ενίοτε να αποκλείονται και κάποια του γλυκού νερού όπως
το χέλι και ο σολομός. Εδώ κυριαρχούν τα λευκά κρασιά τα οποία ανάλογα με την
λιπαρότητα του ψαριού, μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις γιατί
συναντούμε πολύ εύκολα τόσο τα ελαφριά και φρουτώδη, όσο και τα εύρωστα και
καπνιστά. Κάποια μαγειρευμένα φιλετάκια γλώσσας, ένα λιπαρό λαβράκι, αλλά και
μια πέστροφα με αμύγδαλα φλερτάρουν επιτυχώς τα στρογγυλά και ισορροπημένα
κρασιά μέτριας οξύτητας. Τέλος ψάρια με κόκκινη σάλτσα είναι προτιμότερο να τα
απολαύσουμε με το ίδιο κρασί που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή της
σάλτσας.
Αλλαντικά – ζυμαρικά – λαχανικά: Όσον αφορά τα λαχταριστά ζυμαρικά που δεν
έχουν έντονα αρώματα, οι συνδυασμοί είναι απεριόριστοι. Ωστόσο σε αυτή την
περίπτωση ο κανόνας της οινικής αρμονίας υπαγορεύεται ουσιαστικά από την
σάλτσα ή το έδεσμα που συνοδεύουν. Στην πλειοψηφία τους τα αλλαντικά που
είναι πιο σπάνια στις μεσογειακές χώρες, απαιτούν κάποιο ροζέ κρασί, ή ακόμα και
ένα ελαφρύ ευκολόπιοτο και ζωηρό κόκκινο, το οποίο δροσερό στους 15 βαθμούς,
μπορεί κάνει τον ουρανίσκο μας ευτυχισμένο. Το ίδιο με τα ωμά και αλμυρά
αλλαντικά όπως το λουκάνικο και το ζαμπόν, ενώ μόνο ένα μεστό και ρωμαλέο
κόκκινο μπορεί "να τα βάλει" ισάξια με κάποιο λιπαρό και έντονα αρωματισμένο
πατέ. Η περίπτωση του φουά-γκρα είναι ξεχωριστή και αντιμετωπίζεται με κρασιά
που οινοποιούνται στην ίδια περιοχή μέσα στην οποία παράγονται τα
αριστοκρατικά αυτά ντελικατέσεν. Με πεπόνι και προσούτο, όλα τα γλυκά κρασιά
όπως το Visanto μια Σάμος, ή μια παλιά Μαυροδάφνη, κάνουν καλή παρέα σε αυτό
το ζευγάρι των αντιθέσεων. Τέλος με το χαβιάρι, κλασσικό συνδυασμό αποτελεί ένα
λευκό πικάντικο και πληθωρικό κρασί τύπου Fume αλλά και μια παλαιωμένη
σαμπάνια συγκεκριμένης εσοδείας. Το άρωμα και η οξύτητα είναι τα κυριότερα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των σαράντα διαφορετικών λαχανικών που
μπορούν να σερβιριστούν τηγανητά, βραστά, στον ατμό, σε κλειστή κατσαρόλα
ανάμεικτα, σε πουρέ, ψητά ή γεμιστά .Ο συνδυασμός τους λοιπόν με κάποιο κρασί,
εξαρτάται αποκλειστικά από το ψάρι, ή το κρέας που συνοδεύουν, καθώς και από
την σάλτσα που κυριαρχεί ενίοτε στο πιάτο.
Κρεατικά – κυνηγί: Η επιλογή των κρασιών με τα κρεατικά, πρέπει να
λαμβάνει υπόψη της τα κριτήρια παρασκευή τους, την υφή του ζωικού ιστού, την
μυρωδιά, το χρώμα, την λιπαρότητα, τον τύπο και τον βαθμό μαγειρέματος, ενώ η
θερμοκρασία και οι συνοδευτικές σάλτσες σε κάθε περίπτωση, θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο στην τελική επιτυχία. Έτσι η πικάντικη σάλτσα αναζητά το δυνατό
κρασί, η ελαφριά το φρουτώδες, ενώ η ξινή ένα λιπαρό κρασί.. Για παράδειγμα τα
κόκκινα κρέατα σχάρας επιθυμούν κόκκινα κρασιά Ονομασίας Προέλευσης
Ανώτερης Ποιότητας, πλούσια σε χρώμα και γεύση, ενώ τα άσπρα κρέατα όπως τα
πουλερικά, θέλουν λεπτότερα κόκκινα κρασιά με χαρακτήρα. Αντίθετα με κυνήγι,
επιβάλλονται κατ' εξοχήν δυνατότερα κόκκινα κρασιά. Για παράδειγμα το πτερωτό
κυνήγι, απαιτεί τρυφερό και κομψό κρασί, ενώ με το τριχωτό κρέας των μεγάλων
θηραμάτων, διαλέγουμε ένα κόκκινο κρασί παλαίωσης με εξελιγμένο μπουκέτο και
βελούδινο σώμα.
Γλυκά – επιδόρπια : Στο τέλος του γεύματος, αναζητούμε όπως είναι φυσικό, μια
απλότητα κάποιας λεπτής και όξινης φρεσκάδας στις αισθήσεις. Γι αυτό το σκοπό
ένα φρούτο εποχής, λύνει κάθε προβληματισμό χωρίς να απαιτεί την συνοδεία
κάποιου ιδιαίτερου ποτού. Πράγματι τα περισσότερα φρούτα όπως το ροδάκινο, το
βερίκοκο, το μανταρίνι, το σταφύλι, το κεράσι, η φράουλα, το πεπόνι ή το μήλο,
λόγω της ικανής περιεκτικό-τητάς τους σε δροσιστικό νερό, μπορούν άνετα να
καταναλωθούν μόνα τους Τέλος τα δροσερά φρούτα μιας άγλυκης φρουτοσαλάτας
κάνουν το κέφι ενός γλυκού φυσικού κρασιού. Αντίθετα με τα γλυκά και τα
επιδόρπια, θα προτείναμε κάποια αφρώδη ημίξηρα κρασιά, ή μια σαμπάνια
ημίξηρη ενώ με αυτά που περιέχουν κακάο ή σοκολάτα μόνο κάποια αποστάγματα
σταφυλής θα μπορούσαν να μας βγάλουν από την δύσκολη θέση. Τέλος με τα
άγλυκα επιδόρπια που θυμίζουν αρώματα αμυγδάλων, συνδυάζονται με κρασιά
τύπου vinsanto, ενώ οι κρέμες και τα αρωματισμένα γλυκά με λικέρ, με μεγάλη
ευχαρίστηση δέχονται για συνοδεία ένα ποτηράκι από το ίδιο το λικέρ. Πάντως οι
δυσκολότεροι συνδυασμοί στο τραπέζι με ένα εκλεκτό κρασί, παραμένουν οι
σούπες, οι ξιδάτες σαλάτες και τα πράσινα λαχανικά, τ΄ αυγά και τα γλυκίσματα με
σοκολάτα. Όπως λοιπόν διαπιστώνετε και μόνοι σας, ζούμε σε μια ευλογημένη
χώρα με φοβερές γαστρονομικές επιλογές από την ελληνική φύση. Παρόλο όμως
την σημερινή διεθνή κρίση της γευστικής ταυτότητας των λαών, ένα δροσερό
μεσογειακό αεράκι αισιοδοξίας βγαίνει από τις κατσαρόλες κάποιων ξεχωριστών
Ελλήνων σεφ, που ειδικά τα τελευταία χρόνια πριν ασχοληθούν με οποιαδήποτε
συνταγή ανυπομονούν να γνωρίσουν τα μυστικά των οίνων.
Προσωπική άποψη πάνω στον οινοτουρισμό
«Επιχειρείται οινοτουριστικά» Σήμερα, ένας κάτοικος υπαίθρου ή ένας αγρότης που θέλει
να ασχοληθεί με μία επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον οινοτουρισμό,
πουλάει αυτό που έχει ως δική του καθημερινότητα. Πουλάει δηλαδή το αγροτικό
περιβάλλον ως διαμονή, το να έρθει ένας τουρίστας να μείνει στον χώρο διαμονής του, σε
ένα κατάλυμα διαμορφωμένο ανάλογα με το αγροτικό περιβάλλον, τις αγροτικές
δραστηριότητες και ασχολίες, ότι δηλαδή κάνει ως αγροτική δραστηριότητα για να ζήσει,
την τοπική γαστρονομία, τα τοπικά παραδοσιακά και αγροτικά προϊόντα, τα παραδοσιακά
εργαστήρια και τα πωλητήρια, τις παραδοσιακές ασχολίες, τις πολιτιστικές δραστηριότητες
και όποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να κάνει κάποιος στο κτήμα ή στον αγροτικό
χώρο. Στην ουσία λοιπόν, υπάρχει ένα οινοτουριστικό πακέτο. Αν στον μαζικό τουρισμό
μιλάμε για ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει διαμονή, εκδρομές, μεταφορές και όλα αυτά,
στον οινοτουρισμό αυτό το πακέτο περιλαμβάνει τρία βασικά συστατικά. Είναι η διαμονή
σε καταλύματα παραδοσιακού τύπου τα οποία είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον,
παραδοσιακή τοπική γαστρονομία, δεν νοείται οινοτουρισμός χωρίς τοπική
οινογαστρονομία και δραστηριότητες . Επιδιώκονται δραστηριότητες γιατί εδώ ο τουρίστας
θέλει να είναι ενεργός . Οι δραστηριότητες λοιπόν εμπλουτίζουν τον προορισμό. Δίνουν
κίνητρο επίσκεψης, έχω έναν λόγο να πάω στον προορισμό, να τον επισκεφτώ. Επίσης
εστιάζουν και προσελκύουν συγκεκριμένη ομάδα πελατών δηλ. στοχεύω στον πελάτη ο
οποίος ενδιαφέρεται για το κρασί. Αυτά τα αποτελέσματα λειτουργούν είτε μιλάμε για μία
μεμονωμένη επιχείρηση, είτε μιλάμε για έναν προορισμό στο σύνολό του. Από τις πλέον
σημαντικές δραστηριότητες είναι αυτές που συνδέονται με την τοπική οινογαστρονομία και
ειδικά με τη χρήση, κατανάλωση και εμπορία των τοπικών αγροτικών προϊόντων .
Δραστηριότητες γαστρονομίας λοιπόν μπορούν να είναι τα σεμινάρια τα οποία γίνονται σε
κάποιους ξενώνες για παράδειγμα ή τα μαθήματα γευσιγνωσίας ή οινολογίας που μπορεί
να γίνονται σε κάποιο οινοποιείο. Τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη του οινοτουρισμού
είναι ουσιαστικά αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και οι επαναλαμβανόμενες
επισκέψεις . Στην Ελλάδα όμως, μπορούμε μέσω του αμπελώνα να συνδυάσουμε τον
πρωτογενή τομέα με το οινοποιείο, το οποίο μας δίνει τη μεταποίηση και έτσι να δώσουν
στον επισκέπτη την αίσθηση της επαφής με τη γη, της συμμετοχής με την παραγωγική
διαδικασία και του ιδιαίτερου τρόπου ζωής που υπαγορεύει η καλλιέργεια του αμπελιού
και η οινοποίηση επίσης . Όταν μιλάμε για οινοτουρισμό δεν μιλάμε μόνο για Δρόμους του
Κρασιού ούτε μιλάμε μόνο για επισκέψιμα οινοποιεία, μιλάμε για μια πολλαπλή
επιχειρηματικότητα.
Download