Uploaded by Luke Friday

Prasymo blankas

advertisement
Paulius Jakutavičius
(pavardė, vardas)
Verslo vadybą ir marketingas
(studijų programa arba grupės kodas)
+37066419753
(telefonas)
Pauliux245@gmail.com
(el. paštas)
Vilniaus verslo kolegijos direktorei
PRAŠYMAS
______2022-03-04_______
(data)
Aš Paulius Jakutavičius, įsipareigoju mokėti už pavasario semestrą dalimis nuo 2022-03-07 iki 2022-09-07 po 110eurų.
...........................................................
(parašas)
Download