Uploaded by Rochelle Mudlong

ponemang suprasegmental

advertisement
Kahalagahan ng Paggamit ng
Suprasegmental
(Mga Ponemang Suprasegmental)
Ponema
• Ang ponema ay isa sa mga yunit ng tunog na nagpapakita ng
kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita ng partikular na
wika. Ang pagkakaiba ng kahulugan ng mga salitang Filipino na
"baha" at "bahay" ay bunga ng pagkakaroon ng dagdag na
ponemang /y/ sa salitang "bahay". Kung gayon,
ang ponema[1] ay ang pundamental at teoretikong yunit ng
tunog na nagbubuklod ng salita. Nakakabuo ng ibang
kahulugan kapag pinapalitan ang isang ponema nito.
Halimbawa
• sa kaso ng d at r sa mga salitang mariin at madiin at gayundin
sa marumi at madumi. Mga ponemang malayang nagpapalitan
ang d at r sa salitang "marumi", "madumi", "mariin", at "madiin".
• Mahalaga sa "pagpapadulas" ng mga salita at pagpapabilis ng
komunikasyon ang paggamit ng ponemang malayang
nagpapalitan. Kadalasan ding ginagamit ang ponemang
malayang nagpapalitan upang mabigyang diin ang mga salitang
nagiiba ang tunog, depende sa lugar na pinaggagamitan. Sa
iba't ibang pulo o pook sa Pilipinas, iba-iba ang mga diyalekto
Download