Uploaded by michael.gr

Χοβαγκιμιανt122437

advertisement
ISSN: 1005-5634
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 10431 ΑΘΗΝΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
(ΠΔ 67/17-9-2015)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Πλειστηριασμού:
21/04/2021
Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
Είδος προς Πλειστηριασμό:
Ακίνητα
Ονοματεπώνυμο Οφειλέτη:
ΧΟΒΑΓΚΙΜΙΑΝ ΛΕΟΝΑ ΤΟΥ ΛΕΒΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΗ
ΑΦΜ Οφειλέτη:
007604420
Επισπεύδων:
ΑΖΩΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Τιμή 1ης Προσφοράς:
257.000,00
ΑΦΜ Επισπεύδοντα:
076883005
Ημερομηνία Δημοσίευσης Πλειστηριασμού:
21/09/2020 13:40:39
Μοναδικός Κωδικός:
CWuAGN3IGH
*** ακολουθεί το σχετικό αρχείο του πλειστηριασμού ***
Το με αρ. 2.178/21-09-2020 Απόσπασμα της με αριθμό 2.177/15-09-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης
Περιουσίας, του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΚΡΥΩΝΑ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου, αρ. 28- τηλ. 2310-521-710, (Α.Φ.Μ. 112778521, Δ.Ο.Υ
Α΄ Θεσσαλονίκης).ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ: Αζωίδης Παύλος του Ματθαίου, κατοίκου Διαβατών Θεσσαλονίκης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αριθμ. 19, και
Α.Φ.Μ. 076883005 με Δ.Α.Τ. ΑΜ 679837.ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Η οφειλέτιδα Χοβαγκιμιάν Λεόνα του Λεβόν και της Μακρόη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρος
Νίκης αρ. 45, με Α.Φ.Μ. 007604420.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:
Το 50% εξ’ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας σ’ ένα διαμέρισμα-κατοικία, με ΚΑΕΚ: 190442304016/0/9, κείμενο στον πρώτο
ύπερθεν του ισογείου κύριο όροφο, φερόμενο με τον αριθμό ένα (Ι) και στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Ν Υ Τ Σ Ρ Π Ο Α στο συνημμένο
στο υπ αριθμόν 1428/4-2-1970 διανεμητήριο με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ζωής
Παπαδοπούλου – Τσαγιάννη, υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) σχεδιάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Ορέστη Σιμώνη, ευρισκόμενο
κατά τον τίτλο κτήσης αριστερά για εκείνον που βλέπει την οικοδομή από τη Λεωφόρο Νίκης (από την Λεωφόρο βασιλέως
Κωνσταντίνου κατά τον τίτλο κτήσης) στην οποία έχει πρόσοψη το διαμέρισμα αυτό, έχει καθαρό εμβαδό 207 τ.μ., αναλογία
κοινοχρήστων τ.μ. (23), συνεπώς δε εμβαδό μικτό 230 τ.μ. και αποτελείται από τέσσερις (4) κοιτώνες, τραπεζαρία, λίβιγκ ρούμ,
χώλ, μαγειρείο, δωμάτιο υπηρεσίας, δύο λουτροαποχωρητήρια, αποχωρητήριο (WC), και διαδρόμους ενώ συνορεύει γύρωθεν
με τη Λεωφόρο Νίκης (Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου κατά τον τίτλο κτησης), με το υπ’ αριθμόν (2) διαμέρισμα του ιδίου
ορόφου, με κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο, με οπίσθια πρασιά και με το υπ’ αριθμόν 100/12 οικόπεδο του Β τομέα
της Πυρικαύστου ζώνης, στο οποίο διαμέρισμα αναλογεί ποσοστό 3,10 % αδιαιρέτως στο όλο οικόπεδο από 1016,74 μ2,
αναλόγως δε και επί των λοιπών κοινοχρήστων μερών, χώρων και εν γένει εγκαταστάσεων της οικοδομής κατά τον οικείο υπ’
αριθμόν 8822/1972 Κανονισμό του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους Τυπάδη ειδικώς διαλαμβανόμενα. Το
διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή που είναι χτισμένη σε οικόπεδο 1016,74 μ2 φέρει αριθμό (4) στο εκατοστό τετράγωνο
(100/4), του Β τομέα της Πυρικάυστου ζώνης Θεσσαλονίκης, συνορεύει δε γύρωθεν με την ρηθείσα Λεωφόρο Νίκης [Λεωφόρο
Βασιλέως Κωνσταντίνου (άλλοτε Νίκης) κατά τον τίτλο κτήσης], με την οδό Προξένου Κορομηλά αριθμός 36 (πρώην οδό
Αυτοκράτορος Βασιλείου) και εκατέρωθεν με τα υπ‘ αριθμούς (3), (12), (5) και (11) οικόπεδα του αυτού, ως άνω οικοδομικού
τετραγώνου και τομέως της πυρικαύστου ζώνης, ενώ σε αυτό βρίσκεται κτισμένη βάσει των υπ αριθμούς 3479/1970 και
3503/1071 αδειών οικοδομής του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, πολυώροφη οικοδομή που αποτελείται από δυο
πτέρυγες, από τις οποίες η εν προκειμένω ενδιαφέρουσα, που χαρακτηρίζεται πρώτη πτέρυγα, έχει πρόσοψη επί της Λεωφόρο
Νίκης (Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου κατά τον τίτλο κτήσης), αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, (7) κύριους ορόφους, μια
εσοχή και δώμα, ενώ η άλλη που χαρακτηρίζεται ως δεύτερη πτέρυγα, έχει πρόσοψη επί της οδού Προξένου Κορομηλά και
αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, (5) κύριους ορόφους και (3) σε εσοχή ορόφους.
Τίτλος κτήσης Δυνάμει του υπ’ αριθμόν 9904/20-8-1981 συμβολαίου εν ζωής δωρεάς του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης
Ιωσήφ Σεϊσόγλου που μεταγράφηκε στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1218 και
αριθμό 99 την 27-8-1981, ανωτέρω απέκτησε το 50% εξ αδιαιρέτου.
ΒΑΡΗ: Α) Με το υπ’ Αρ. Πρωτ. 6969/15-09-2020 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΡΩΝ του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης Κων/νου Γάτσου, πιστοποιείται ότι: Όπως προκύπτει από την έρευνα που έγινε στα βιβλία των Υποθηκών και
Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, επί του ως άνω ακινήτου, που βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός
Λ. Νίκης 45, δεν φαίνεται ουδεμία εγγραφή Υποθήκης, Προσημείωσης ή Κατάσχεσης μέχρι τις 15-09-2020.
Β) Με το με Αρ. Πρωτ.: 15228/15-09-2020 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Κτηματολογίου Θεσσαλονίκης, κ. Κων/νου Γάτσου, κατόπιν έρευνας που
έγινε στα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι την 17/09/2020 για το ως άνω ακίνητο με ΚΑΕΚ 190442304016/0/9,
προκύπτει ότι έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο του τηρούμενου κτηματολογικού βιβλίου, εκτός της δικής μου υπ’
αριθμ. 2.177/15-09-2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης με Αριθμό Καταχώρισης 15.228/15-09-2020, για το ποσό των
(16.199,98 €) Ευρώ, ΚΑΤΑ: της ως άνω οφειλέτιδας, ΥΠΕΡ: Αζωίδης Παύλος του Ματθαίου, κατοίκου Διαβατών Θεσσαλονίκης,
οδός Εθνάρχου Μακαρίου αριθμ. 19, και Α.Φ.Μ. 076883005 με Δ.Α.Τ. ΑΜ 679837, και οι παρακάτω κτηματολογικές εγγραφές:
1) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Τσόκα, η οποία εγγράφει
με την υπ’ αριθμ. 252/20-05-2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης με Αριθμό Καταχώρισης 10.342/20-05-2019, για το ποσό
των (39.709,15 €) Ευρώ, ΚΑΤΑ: της ως άνω οφειλέτιδας, ΥΠΕΡ:Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης. 2) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ του
Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Τσόκα, η οποία εγγράφει με την υπ’ αριθμ. 251/20-05-2019
έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης με Αριθμό Καταχώρισης 10.344/20-05-2019, για το ποσό των (39.089,01 €) Ευρώ, ΚΑΤΑ: της
ως άνω οφειλέτιδας, ΥΠΕΡ:Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.
Φύλακας και Μεσεγγυούχος ορίζεται η ίδια η καθ’ ής η εκτέλεση οφειλέτιδα.ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: (257.000,00 €) Ευρώ.ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: (16.199,98 €) Ευρώ.ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ: Υπ’ αριθμόν 1.461/2017, 1.963/2019 και 1.964/2019 Διαταγές Πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ο Πιστοποιημένος για τη διενέργεια Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών, Συμβολαιογράφος
Θεσσαλονίκης, κ. Νικολάκη Νικόλαου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Φράγκων αρ. 12 (τηλ.: 2310548110), ΑΦΜ 042441286 –
ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης.ΤΡΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός) στην πλατφόρμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ https://eauction.gr, την είκοσι-μία (21η)
Απριλίου 2021 (21-04-2021) ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. της αυτής ημέρας (αρ. 59 παρ. 8 του Ν. 4472/195-2017, σε συνδυασμό με τον Ν. 4475/12-06-2017 και τον Ν. 4512/17-01-2018) και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις
των σχετικών άρθρων του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 959, 964, 965, 966, 969,
970, 975, 976, 977, 978, 993, 995, 998, 1000 έως και 1007, 1017 και 1018 του Κ.Πολ.Δ.).-
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Download