Uploaded by Sabīne A Irbe

jedzieni-tabula

advertisement
augstāko karbonskābju (taukskābju) nātrija vai kālija sāļi
Ziepes
Liela izmēra molekulas, kas raksturīgas polimēriem
Makromolekulas
Monomēri
Virsmaktīvas
vielas
Ilgtspējīga
attīstība
Daudzas mazas molekulas, kas polimerizācijas procesā savstarpēji
saistās
Organiski savienojumi, kas plānā slānī koncentrējas uz fāžu
robežvirsmas un samazina šķidruma virsmas spraigumu.
Vides, ekonomiskā, sociālā attīstība, kas nodrošina šodienas
vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu
vajadzību apmierināšanai.
Reakcijas, kuru izejviela ir nepiesātināts monomērs
Polimerizācijas
reakcijas
Termoplastiskie
polimēri
Termoreaktīvie
polimēri
Koksne
Lignīns
Polikondensācija
Rektifikācija
Šķiedras
Polimēri, kuri termiskās apstrādes laikā nezaudē spēju mainīt savu
formu
Polimērus, kuri karsējot pārvēršas par cietiem, nekūstošiem un
nešķīstošiem materiāliem
Kokaugu stumbru un zaru daļa, kas atrodas starp koka mizu
un serdi un kas sastāv galvenokārt no biopolimēriem –
celulozes, hemicelulozes un lignīna.
Kokaugiem raksturīgs sarežģītas uzbūves biopolimērs, nodrošina
audu pārkoksnēšanos.
Reakcijas, kurās piedalās monomēri ar divām aktīvām
funkcionālajām grupām
Ar atkārtotu destilāciju veikta šķidru vielu maisījuma
sadalīšana atsevišķos komponentos, balstoties uz
komponentu atšķirīgo viršanas temperatūru.
Materiāla veids, kur ar speciālu rūpniecības tehniku
makromolekulas tiek orientētas paralēli
Download