Uploaded by Vishwa Abi

aed agri mech

advertisement






*
 (Tractor)






1
2
3
4
5
1.
6
7
8
9
10
11
16
2(2040 PTO )
2(2040 PTO )
2(4070 PTO )
2(4070 PTO )
2(4070 PTO )
2(2040 PTO )
2(4070 PTO )
4(4070 PTO )
2(4070 PTO )
2(2040 PTO )
2(2040 PTO )
2(2040 PTO )
2(2040 PTO )
2(4070 PTO )
2(4070 PTO )
2(2040 PTO )
1
2(820 PTO )
2
2 (2040 PTO )
2 (20 40 PTO )
2 (20 40 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
1
2
3
4
5
6
7
2.
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
3.
2(20 40 PTO)
2(20 40 PTO)
2(20 40 PTO)
2(40 70 PTO)
2(40 70 PTO)
2(40 70 PTO)
2(40 70 PTO)
2(40 70 PTO )
2(40 70 PTO )
2(40 70 PTO )
2(40 70 PTO )
7
8
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
7.
5,40,080
5,98,040
3230
39.0
6,62,000
4710A
43.1
7,46,700
3600-2
45.8
7,84,000
3
4
5
6
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (4070 PTO )
4 (2040 PTO )
4 (204 0 PTO )
4 (4070 PTO )

 4 (8 20 PTO )
VST MITSUBISHI 
2
 2 (8  20 PTO )
VST 
MT 180/JAI-2W
3
 4 (8 20 PTO)
VST
4
 4 (8 20 PTO)
5
 4 (20 40 PTO) 
8.
45.8
8,10,000
1
8,74,000
2
65.4
11,73,319
3
6010
51.4
9,32,000
4
3630 TXA1
48.7
8,10,000
5
6010 (12+12)
51.7
10,88,600
6
F2
26
6050 F1 UM
 60 F2
45 F9
 45
 60
6065 UM
6055 F4
439
439 E1 
434 DS
425 N E1
60
50
38.2
6,77,402
7
21.5
4,99,500
8
439 DS PLUS ALT4000
VST
VT180D/HS JAI 4W
15.4 & 14.7
3,46,791
VSTMT 270 VIRAAT
21.1 & 23.0
4,62,202
39.6
7,05,207

42.6
7,28,584
12
56.4
11,22,688
13
14
2 (4070 PTO)
15
2 (4070 PTO)
16
4 (4070 PTO)
17
4 (40PTO)
215 (215)
JIVO 225 DI
JIVO 245 DI
415 DI ()
YUVO 275 DI
YUVO 415 DI
 YUVO 475 DI
475 DI MKM
575 DI MKM
 YUVO 575 DI
575 DI 
( )
585 DI +
555
DI1
605 DI MS
( )
605 DI i
( )
605 DI I 4WD S
+( )
YUVO 575 DI 4WD
1
9
4 (8  20 PTO)
4 (8 20 PTO )
4 (8  20 PTO)
4 (2040 PTO )
4 (2040 PTO )
2 (4070 PTO )
4 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
4 (4070 PTO)
A211N
B2441
B2741
L3408-DD
L4508-DD
MU5501
MU5501 4WD
MU4501
MU4501 4WD
1
 2(4070 PTO 3048 DI
2
 2(2040 PTO DI
9,49,500
9
44.3
7,79,500
10
43.9
7,43,310
11
45.4
9.
8,11,400
6,85,500
6,95,000
32.6
6,24,500
23.7
5,36,320
50.8
8,15,396
45.3
7,57,000
37.5
6,75,343
19.3
4,54,150
2
21.9
4,39,250
3
22.2
4,83,050
29.2
5,56,975
32.6
6,22,090
6
32.6
6,38,328
7
36
6,37,470
38.2
6,40,288
38.3
6,42,785
41.6
6,99,060
41.2
6,98,390
46
7,88,810
46.5
8,01,650
4
10.
5
8
M/s. 
11.




41.6
7,26,351
14
20.0
4,40,812
15
33.5
5,78,768
16
 4(820 PTO )
DI-20 
 4(820 PTO )
DI- 22 4WD 
 4(8 20 PTO)
DI- 26
 2 (2040 PTO) DI-30
 4 (2040 PTO ) DI-30 RX  4WD
 2 (2040 PTO) DI 35 RX CM
 2 (2040 PTO) DI-35 SM
 2 (2040 PTO) DI-42 HDM
 2 (2040 PTO) DI-740  CM
 4 (4070 PTO) DI-47 RX 4WD 
 2 (4070 PTO) DI-745 III
 2 (4070 PTO) DI-750 III
 2 (4070 PTO) DI-47 RX 
 2 (4070 PTO) DI-60 RX
 2 (4070 PTO) 60 RX
 4 (4070 PTO) 60 RX 4WD
1
2(4070 PTO )
1
50.6
8,29,650
3,06,258
3
20.1
4,24,000
4
33.6
5,60,000
5
35.8
6,03,137
6
35.9
6,07,072
7
35.2
6,55,875
8
2
38.8
6,92,053
38.5
7,03,626
10
44.7 & 43.8
7,14,250
11
42.6
7,22,087
12
45.8
8,22,954
13
9
35.5
5,93,326
36.6
6,34,302
38.7
6,59,797
44.3
7,20,962
44.9
8,41,396
3
44.9
9,96,410
4
7,26,963
5
44.3
7,42,158
6
44.3
9,67,283
7
46.0
8,78,153
46.0
8,99,229
46.0
11,11,867
10,32,722
57.5
11,77,191
13.
8
9
10
11
5042D V3
36.3
7,02,552
5045D V2
37.5
7,40,465
13
14
5050E
43.2
8,25,563
5310 V5
49.9
9,10,939
5060E
55.1
9,52,841
5039D
34
6,67,060
5036D
32.9
5,66,191
5105 V2
34.4
5,78,644
5050D V7
41.7
3028EN
24.3
5,96,565
3036EN
28.1
6,69,500
5045D 4WD V2
40.5
8,55,524
24.5
4,59,252
26
4,50,416
23.5
6,17,963
6,27,970
45.7
6,44,695
6,17,166
6,19,655
35.6
7,07,664
38.2
7,27,035
37.8
6,93,605
40.8
7,70,431
40.1
7,71,269
41.5
7,15,702
46.2
8,06,458
44.9
8,21,656
44.6
8,49,183
49.6
9,18,771
51.4
10,75,820
41.5
8,97,988
15.2
4,34,300
17.4
5,20,700
19.0
5,65,600
29.1
6,69,500
38.1
8,06,500
50.3
9,19,300
50.3
10,54,900
41.5
7,60,000
40.9
8,53,500
43.5
7,02,830
30.2
6,00,000
TAFE MF 5245 DI
 VI
2(4070 PTO) TAFE MF 7250 DI

STE
2 (4070 PTO) TAFE MF 9000
2 (2040 PTO) TAFE 30 DI ORCHARD 
4 (4070 PTO TAFE MF 5245 DI 4WD
4 (2040 PTO) TAFE MF 6028 4WD
2 (2040 PTO) TAFE MF 1134
2 (2040 PTO) TAFE MF 1035 DI V2
2 (2040 PTO) TAFE MF 1035 DI

V1
2 (2040 PTO) TAFE MF 241 DI
2 (4070 PTO) TAFE MF 7250 DI V1.1
4 (4070 PTO) TAFE MF 9500 4WD
2 (4070 PTO) TAFE MF 9500 2WD
2 (2040 PTO) TAFE MF 241 DI
V 1
13.2
3,69,750
16.6
3,79,440
17
5,13,060
23.2
4,70,220
23.7
5,26,320
34.4
6,27,300
35.6
6,14,040
40.7
6,67,080
38.6
6,33,277
41.6
8,75,160
42.4
6,80,340
43.4
8,06,820
43.1
6,87,480
47
8,41,000
50
8,95,000
50.8
10,34,000
42.4
7,61,939



40.8
7,37,569
44.6
8,24,730
22.3
5,52,361
45.3
9,29,762
20.8
6,07,560
30.1
5,60,386
34.8
6,04,225
35.5
6,29,368
38.5
7,71,940
11,38,255
56
9,48,267
39.3
7,30,340

14.1
4
 200 DI
 200 DI
 250 DI
 250 DI - 4WD +
1
 2  (20 40 PTO) 

2 (4070 PTO)
3
6,79,192
43
56.4
13.5
3,42,532
4,14,311
19.7
4,23,052
19.4
4,67,449
ACE - DI 550 *
38.6
7,75,000
PREET - 4549
PREET - 6549
41.5
58.6
6,40,388
8,53,063
PREET - 955
44.7
6,67,372
M/s. ACE
15.



 
M/s. 
4,79,038
33.3
4,81,252
36
31.4
2 (8 20 PTO)
4 (8 20 PTO)
2 (8  20 PTO)
4 (8 20 PTO)
M/s. 1
2

14.
7,42,012
37 .1 & 33.5
2,87,793
4,03,304
21.4

2
37.5
57.5
12.0
18.4
C-MESH 2WD (20-40)
12.1 & 12.5
12.

C-MESH 2WD (40-70)
12
 2(2040 PTO ) OX 25 Orchrd
 2(2040 PTO ) OX 25 Orchrd DLX
 2(2040 PTO ) OX 25 Orchrd DLX LT
 2(2040 PTO )  400 DLX
 2(4070 PTO ) 450
 2(4070 PTO ) 500 DLX
3,17,312
4,15,296
2 (8 20 PTO )
2 (8 20 PTO )
4(2040 PTO)
2(2040 PTO)
2(2040 PTO)
2(2040 PTO)
2(2040 PTO)
2(2040 PTO)
2(4070 PTO)
2(4070 PTO)
2(4070 PTO)

2(4070 PTO)
2(4070 PTO)
34.5
3,68,640
19
4W
49.8
38.5
18.2
15.6 & 14.7
MT 224-1D/AJAI 4W
7500 12+3 UG
43.6
 

PTO

 


VT 224 -1D ( )
5500 12+3 UG
724 XM

724 XM
724 XM
834 XM
735 FE
735 FE JXPDS 540
735 XT
843 XM
742 FE
744 XM
744 FE
855 FE 
960 FE
963 FE ST

1
3630 TX
3035E
3040E
 3042E
45
50
55
55 (4WD)
45 E
50 E 2WD
50 E
55 E 2WD
55 E 2WD(12+3)
55 E
70 E 2WD
70 E
3
6.
34.3
35.2
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (4070 PTO)
2 (4070 PTO )
4 (4070 PTO )
2 (2040 PTO )
2 (4070 PTO )
4 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
2 (4070 PTO 
4 (4070 PTO )
2 (4070 PTO )
4 (4070 PTO )
2
5.
3032
 188
242 X
333
 368 USJ
380
380 USJ
480
485 USJ
548
551
557
485 
242 USJ
1


 

PTO

 


3037
2(8 20 PTO )
2
2(2040 PTO )
3
2(2040 PTO )
4
2(2040 PTO )
5
2(2040 PTO )
6
2(2040 PTO )
7
2(2040 PTO )
8
2(2040 PTO )
9
2(4070 PTO )
10  2(4070 PTO )
11 2(4070 PTO )
12  2(4070 PTO ) 
13  2(820 PTO )
1
4.



16.






*

 (Combine Harvester)








( Baler)







M/s.
1.




M/s.CNH 


1
()
6- 8 )
949 1

 30 
27,90,000

( ) 6-8 )

( )6 -8)

() 14 )

(14)
40
28,00,000
40 
28,05,000
40 C260
19,50,000
( )6 -8)
M/s 
2.






2

3

4

5

23,50,000
40 M460
1.
2.



M/s.
PLC, 


M/s.
3.
26,50,000



M/s. 
3.




1

AW70GV
M/s.
26,50,000
(6- 8)
4.
M/s.
4.



 - 93840 03139
1

6-8)
DC-68G
( )
5.
23,01,035
6.
M/s. ACE
5.
6.



 
M/s.




1




M/s. 
8.




22,71,000
ACE, ACT 60
7.
1

(6- 8 )
3500 G
23,20,000
8.
M/s. 
7.

(6 -8)
1


(14 )

W50 V2
18,90,000
W-70
19,50,000

( 6- 8)
PM3776
24,86 ,68 0
M/s. 
9.
10.
1

11.
M/s. 
9.





1

726 Track
21,99 ,999
( 6- 8)
12.



M/s
1.



M/s 
2.


M/s  
3.


M/s
4.






(8)

(8)

(8 )

()

( )
M/s
5.




M/s
6.
7.
8.
9.
10.


M/s



M/s 



M/s



M/s. 




(8)

(8 

( 8)

(8)

(8 )

(8 )






GN-15L
1,64,500
DF - 15L
1,62,500
BMT 1200 DI
1,66,000
ST 960
1,86,639


M/s.
1.



M/s. 
2.



M/s.
3.





(
()


(
()


(
()



M/s.
1.
2.

37/1C

M/s.



M/s.
GS 15 DIL S
1,75,000
 GC14 DI
1,88,500
 130DI
 MITSUBISI
 VWH 120

 135 DI
1,91,232
KMB 200
1,89,073
DI

SF15 DI

KMW
T-12 LW
KMW
 T-15
1,93,665
DF15DLG
1,66,000
MANAM MCF121
1,89,910
3.


M/s.
4.
5.
1,85,262
1,96,398
6.
1,94,250
7.
1,76,850

No

M/s.
No


M/s. & 

P

M/s. 


1,72,710
1,85,080
1,97,400
8.
M/s
A


M/s. 
9.

KAI 


(VII)




M/s.



() (18-20 kg / )
( (35 )

BC5060
11,86,000
() (14 -16 kg / )
SBA330 Extra wide
3,53,000
JUMBO 1209
3,53,000
JUMBO 1208
SBA330
3,53,000
() (16-25 kg / )
( (35 )

AB Series
3,39,000
() (18-20 kg / )
( (35 )

ABS Series
8,40,650
RB0310
3,44,040
() (16-25 kg /)
()
(16-25 kg /)
( (35 )
3,45,000


3,20,000


( )
3,40,000
() (14-16 kg / )
SRB - 60
3,70,000
()
(18- 20 kg / )
SBM - 150
9,29,613
() (16-25 kg / )
( (35 )

300 SE
3,17,000
() (16-25 kg / )
((35 )
 () (16-25 kg / )
( (35 )

312 
3,15,600

() (16-25 kg / )
( (35 )
-540
3,30,000
() (16-25 kg / )
( (35 )
AAMBAL COO
455
3,13,600
2220 STRAW 

3,15,000
Pitagora L
11,44,200


() (16-25 kg / )
( (35 )

 () 18 -20 kg / ) 
((35 )

(Brush Cutter) 
10.
(Bund former)





M/s.



M/s.



M/s.










(Power Tiller)





M/s.



M/s.



M/s.



M/s. 










11.



M/s.
No


43,200
12.
49,605
13.
3,30,400
AUZ 350
2





M/s.
No



(Brush Cutter)
(3 
20
)
(Brush Cutter)
(3 
20
)
(Brush Cutter) (3

20 
)
(Brush Cutter) (3

20 
)
(Brush Cutter)
(3 
20
)
(Brush Cutter)
(3/
 20 
)
 (Brush Cutter)
(5 /
35
)
 (Brush Cutter)

 20 
)
 (Brush Cutter)
(5 
20
)
 (Brush Cutter)
( 3 
20
)
 (Brush Cutter)
(5 
35
)
(Brush Cutter)
( 3 
20
)
 (5 
35 
)






SGBC 175
17,050
BM 33B
14,600

UMK
435T U2NT
29,500
BC 430
13,492
35 G
17,020


20,000
GS CG 530

CG 430 B
20,775
 GJ
330 
36,400
KBC300
32,810
KK-BC-8640
KK-BC2-8665
18,850
22,800
KK-SBC-4302
16,000
KK-BC-7640
18,000
KK-BC-8634
22,000
STIHL FS 55
19,811
STIHL FS 120
30,264
STIHL FS 250
42,159



18,300
BC 520B DLX

BC 41 4ST

BC 43
SMBC 52 2ST
26,760
22,866
23,810
236 R
(Brush Cutter)
(3 
20
)


(Brush Cutter)
(3 
 20 
)
OLEOMAC
SPARTA-44
with
Reaper
Attachmen t
28,500
143 R11


32,000
34,990

*


(Chaff Cutter)




M/s.
1.



M/s.
2.
3.




M/s.




4.


VP - 04
26,400

(3
20 
)

2 
31,930

1.5hp - 
29,535

2HP3B3R
- JES - 40
KL 01, (2 )





1.
31,360


22,168
28,048
KL 03 ( )
41,000


M/s.
3.
32,340





(3
 20
)





M/s.
35,300
4.


V
27,014
BKI 241
27,000



M/s.
5.

(3
20

M/s.





2 

( 2FH - 52012)

2FH45011 - 2 



3.



M/s.
4.

D.59 MIDC, 



(2)  (35 )

(2)  (35 )

(2)  (35 )

2

-45

(2)  (35 )



(2 ) Opal 090E



(3 ) Opal 090E
2

URP SC-47
2 

URP SC-50
3

URP SC-303
(3)  (35 )

(2)
(35 )

(3)
(35 )



M/s.


7.

TAFE)




(2 ) (35 )

M/s. 
8.



7.




M/s.
1,23,000
8.
1,12,000




1,65,400
9.
1,28,386





M/s.
1,12,000
10.


URP SC-555
M/s.
87,360
12.
2,60,000
M/s.
A


M/s.
1,07,625
13.
1,22,261



M/s.
14.
1,52,217



M/s.
1,45,000
TAFE 230
MR
1,17,488





15.
M/s.
16.
BALVAN
99,807
PAVAN

SAVAN
97,088



17.



M/s. 
Phase - IV,
SAS



18.





M/s.



M/s.(KSNM)
2.
 




 - (ME1)

9 
( )
39,000
5 
( )
38,000

( (35 )

5 
37,092

( (35 )


( (35 )

M/s.
HSIIDC,
19.

(KCW-1)



1,900
M/s 


M/s. 
1,900
21.
3



9 

5 
( )
9
( )
9
()
9 
()
5
( )
9 
(  ) PS 9 RTC 9

( (35 )


( (35 )


( (35 )


( (35 )


( (35 )

PS 5BC 

38,334
34,104
40,572
38,800
43,400
40,000
38,000
36,000
9 
(
PS 9SLC 9
39,000
5 
-V1
38,102
9 
()V
39,314
5
()
38,052
9 
( )
38,052

()
36,608
5 
( )
37,700
5
( )
9

( )
35,600
36,500
KCI 

( (35 )


( (35 )



KCI








37,434
37,455
25,000
36,100
37,100



35,600



38,200

- 5-TR
33,000

- 9-TS
34,600
SC 1209
34,505
( (35 )
( (35 )

( (35 )


RC 1009 

32,445

SSK 9 RTC 

37,300

SSK 5 BC
35,940

( (35 )




34,903

9 
( )
31,690
9
()
32,980
( (35 )
( (35 )

5 

( (35 )


41,080
9 

 -
37,000
9TSHDC






20.











( (35 )
2,05,000
41,000

11.
(Cono Weeder)
1.

1,09,108
- FKMBP36-3
-
(2)  (35 )




M/s.



M/s.
2






M/s.&
4,800
BRMBP 5560

HYD-50
(2) (35 )
6.

 (2 )


(2  )-BPP 450 (t)
M/s. 
5.



(2)



M/s.





BPP 250

M/s.
6.

(2 )  (35) 
M/s.
2.


 (DPS 20)
)


AVR




(4)
KEW-PC2

(Mould Board plough) 
1.






M/s.



32,825
KL 02 - ( 3)
H3


(Cultivator) 
M/s.
)





M/s.(KSNM) 
1.
2.
(3
20





M/s.





M/s. 
9.
24,000

(3
20
)
M/s.
8.
19,400
)
M/s.
7.
VP - 01
VP - 02
(3
20



M/s.
6.

(3
 20
)

M/s.
5.


(3 
20 
)










(3 
 20
)
M/s.
(Direct Paddy Seeder) 
FKSLOBB-11
28,940
FKSLOBB-9
29,835
FIELKING FKSOBBK-11
30,773
((20-35)
)
SMDSLC-9
35,000

9 
()
31,690
9 
( )
32,950
((20-35)
)

((35 )
)

((35 )
)

*




(Sprayer)


1.
2.


M/s.
1339 / 5-6
141 013

98762 26003
M/s.

No.1976-1
641 005.

95855 39279
3.
M/s.
"" No.30
600 015.
4.
M/s.
81/B, KIADBC
N.H. 4577 501.

91768 32886

94483 96261
(Paddy Transplanter)



- CH 400M
83,000


HPM 1612
4,020
7.


97910 08183
M/s.
A
600 089.

 80560 43922
M/s.
8.

642 001.

86754 75468
3.
GSPS 20
11,250
4.
 
9,750
VAT 708
()(1 hp
)
M/s.
10.
No



94483 96900
M/s.
278 & 279,

80175 47311
KK-708
7,860
5.
KK-BBS-315
4,500
KK-BBS-318
4,500
KK-16L
1,360

( )
RAKSHAK 400 BOOM

1.
2.
3.
4.


6.

 (1 hp
)

[USHA - SPRAYMAX 2708 B]
7.
KS16
1,360


 (8-12)
(0.75 hp
)

(1 hp
)

 BS16
4,784

6,190

7,110
(12-16)
(0.75 to 1.00 hp
)

NPS16
MB 11
MB14
8.
AM 405 E 2 IN 1
4,200
AM505E
4,570

- AM16
1,480

(1.0 HP )
(  hp
)
AMPS16 - BOLO - SPRAYER
8,500

21
4,019

(1 hp
)
MONO - EL35
7,238
()
(0.751.00 hp 
)
 ECO - URJA
3,356

M/s.

()


( )

( ) 

M/s.
642 001.
86754 75468


M/s.CNH
1.
2.


84487 89310
M/s.
 141 003
62833 62282
11.

KKPPDE - 71
25,000
FKDPHDS - 12
66,640
FKDPHDS - 18
73,248
Starmates EA52
22,945
13.
2,67,300

(4)
BMP 350
2,40,800

(4)
WBT - 4R
2,45,000

(4)
RI 
2,52,872

()
AP4

(PP - 400)


1.





M/s.
560 055.

87920 04514
M/s.C&O
600 010.
95785 06458
(TAFE
600 011.

87545 75842

 B
600 034.

99400 20598

560 038


94484 52788


90745 58145
M/s.
No.30
600 015.

91768 32886


M/s.
636 005.

93661 42789
(JOHN DEERE INDIA PRIVATE LIMITED)
3.
5,05,000
77,770

- JAGUAR- 25
14

94450 20922
M/s.
A
141 003

62833 62282
M/s.


,
360 024.

95855 39279
M/s.  
4.
- NMCP - 4

()
AP6


YR60D


YR80D


NSP - 4W
()
4
2,83,250
3,65,650
14,42,000
19,05,500
2,53,900

()

NSP - 6W
( )

SPV-6MD

()

(4 - 8) 
KK -RRT-8R
1,90,800

()


()
2,38,200

()

(4 - 8)

(PC 4)


 (PZ60)

()
PF48


2,69,920



RGO 60

- Khukje 6
12,75,000


(4)

3,03,050


(4 - 8)
R - RP824
1,90,000


()
- GSPF - 455
2,86,000
3,46,800
13,30,000
2,50,000
11,50,000


(4 -8 )
FUERDAI 2ZS-6A
MP461


2.


()

(Seed Drill)
(Forage Harvetser) 
1.

15,
600 119.

93840 03139
M/s.
35, 6, N.H.8B
()
 ()

M/s.
487/B1,- 560 058.
82202 81338

19 
600 006.

99409 68222

88702 22205





94,900




 94437 16507
M/s.
SPHD


(35 )

M/s.
87, GST
M/s.
17/18
12. 600 002.
5.


3PT 350
M/s.

(Planter) 







M/s.
14.

 
638 103

97869 73731
M/s.&
9.
9,050


( ) 

M/s.
1, 100-101HSIIDC,
132 001.
91009 38965


(4)

8,848

M/s. 
27 360 004.
97910 08183
560055.
 87920 04514


99442 41360
M/s.
2,32,083

(Post Hole Digger) 



37/1C16

82200 47207
M/s.
10.
9.

M/s.

()(1 hp 
)


M/s. 


M/s.

6.
1.
2.
M/s.
- 560 041.

87920 04514


M/s.

( )

()(1 hp
)
5.





6.








M.G 95855 92794
M/s.
4801,
560 048.

94454 03281
M/s.
7.
4,45,990
4


98423 24610

(9)
(35 )


9
(MAUSAM-01122
69,000
SPRING)
- 11
MAUSAM - 112263
()(

2035)


DAEMT 7-14
 (9 )

(35 )

DAE 9-18 (1+1+1)

()

( 35) 


DAE 11-22
()
(35) 






72,700
53,320
67,341
71,085
9 Tyne SD 1009
70,000
NZTD 11
75,950
NZTD 13
80,177

(11  )
(35)

(BAE-1122)
67,400
(5 )

(20 )



33,73 6
 (11)
KASCFD 11
68,538
 (7)
KASCFD 07
48,000
 (5 )
KAPTOSCFD 05
49,252
(11)
(35) 

()
(35) 


*


(Hay rake) 




M/s.
A.282 
1.


73730 32407


(Small Capacity)

(2035 )


(Power Weeder) 







M/s
99,000
1.
- 2229


2.

(35)



( )
4,17,400
M/s.
600 002
88702 22205

(35)



MLMDS
3,24,850
M/s.
3.



99440 09922

( (5 )
)
MOBA LLS 101
2.






97118 41690
M/s.ALT
1.





99442 41360
3.
1.
M/s.
642 128,
97916 27194
2.
M/s.
 683 585
94977 14618
3.
M/s.V.S.T. 
560048,
94454 03281
4.
M/s.
 560055
87920 04514
M/s. 
5.
6.

96770 95516
M/s.

94433 81603



(35 )
5.







1,49,350
KR120DS
1,30,550

(specialized self propelled)
(specialized self propelled)

(specialized self propelled)


( (35)


( (35)
VST SHAKTI 5 PR
1,38,000
KK SPR 1201P
1,30 ,000
VIJAY VVPR-01
1,39 ,735
SRA-7*
6.
7.
1.
M/s.
363 621

90425 98969
M/s. &
2.


88702 22205
M/s. 
3.

N.H. 4, 577 501

94483 96261
M/s. TAFE  
4.
5.



URDP-H40
(
(35) 

1,34 ,936
(
(35) 

2
(
(35) 

45,800
FJ 500
86,680



87920 04514
M/s.  
146 001
75021 40608
(
(35) 



37/1C 
16 

82200 47207

636 103.

94432 86279

641 027.

97877 12270

1976-1
641 005.

95855 39279
M/s.
620 001.

82481 97350
M/s. BTL EPC 
7686
EM

77080 85439
1,40,000
88,000
(KAMCO)



94977 14618
M/s. 
30,
75,614
2
( Channel)
63,353



91768 32886
2
(ITC)
66,520
M/s.STIHL
2 
- 228 DS

328 DS

SLDP 2
87,920

 F 300

( 
)

(
)
KK-IC-8626
20,440

(
)
KK-IC-205P
KK-IC-400D
63,000
94,756
KK-IC-350D
85,000

(
)
3PT200
3PT200M
3PT250
27,250
36,100
35,900

( 
)
3PT600D PRO

(5
)

( 
)

( 
)
13.
62,045




98809 21780
72,570
14.



99807 99964
59,500
XYLEM SS- 135 
82,000



( 
)
MW 750

1,47,000
SW 524 PE
49,040

HW 524 DE
62,480
SW5GDPE
49,000
HT 135 F JE
81,000

( 
)

( 
)

(2
)

( 
)

(2
)

( 
)

(
)
(
)

8D6 
105 




1.






M/s.


90470 92794
15.
HITECH - Digger - 54
M/s.
1,51,152
16.

(Mulcher) 




M/s.
1.
2.

97910 08183
M/s. 
146 001
75021 40608
M/s.
3.


 9500 021193


( (35 )


6



SLM 160
M/s.





17.
1,78,600
93,550
79,420
75Z
68,850
B30
64,680
K40
73,450
GS-520DIL
95,000
BC 230
24,150
FS120
42,000
STIHL MH 610
60,000
HOBBY 500 TG
LILLI 532 TG
LILLI 832 TG
TX 601 TG
TX 701 TG
ALLIGATOR 6DP
55,000
71,000
82,500
68,000
72,775
93,000
1,05,500
T 5

85,849
T 8 

95,949


( 
)

( 
)
 160

1No.5,

600 004.

73389 99825

( 
)

( 
)

( 
)
M/s.
1,88,000
18.

( (35

81,550
100


57,600
WM 500 DLX

WM
78,700
1100-A 6 DLX

WM
73,400
1100- B 6 DLX

( (35)

2 5 
600 034.

99400 20598
1,00,600
100H 
ALLIGATOR 9DPE
M/s.


411 004.

96269 09177
85,750
XYLEM SS - 203
1,04,200
94486 75847

(Groundnut Digger) 
88,800
1,55,900
56,300
 CW 450 

M/s.&
63,500
3PT1000D
GH-100P
GH-135D

( 
)
M/s. 
12.
(
(35) 


600 011.

87545 75842
10.





11.
3
 URDP-M40
69,216

(
)



96331 96131
M/s.
8.

( DISC PLOUGH) 


BM 600P
BMT 600 D
M/s. 
M/s.
117/1,
9.


28,000
38,080
35,962
90,000
M/s.
32-1/36 

BM 170
BM 200
BM 175
PWT55G
3,95,000



(2 
)

( 
)

( 
)
M/s. 
4.
(Crop Reaper)






63696 93068
M/s.








M/s. 

(Laser Leveller) 




1,73,117
5

No.1/1
7


94483 96900


TF - 230
82,500
TF 544


1,01,136
TF 545 D


1,09,368
OLEO MAC - MH-180 RK
68,900
 - AM-RTD 5D
62,000
 - AMWL 432
29,925
AMMPT-1100 - 6D
89,000
AM-MPT-1100 - 9D
94,000

*
 (Rotavator)






1
M/s. 
1.

1b6


99654 66606
2.
3.
4.
5.
M/s. 
2.






94422 38833
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
M/s. 
3.






97910 08183
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

M/s. 
4.





96000 85240
1.
2.
3.

1.
M/s.
5.







99655 44744
2.
3.
4.
5.
6.

M/s. DMW CNC
6.






94883 72696
M/s.
7.



1.

2.

3.

4.

1.
2.
94432 31960
1.
2.
3.
4.
M/s. 
8.






97869 73731
5.
6.
7.
8.

9.

10 .
11 .
12 .

1.
M/s. 
9.







96770 56983
2.
3.
4.
5.
6.

M/s. 
10.
11.
1.


2.


98427 39444
1.
M/s. 

 2.
94432 25797
M/s.
12.


97916 27194
1.
1.
M/s. 
13.





94876 28985
2.
3.
4.

(5) - 
(35)
(6) -
(35)
 (5) -
(35)
 (5) -
(35)
 (5) 
(35)
 (5)
)
(6)
)
 (6)
(35)
(5) 
(35)
(5) 
(35)
(6) 
(35)
 (7) 
(35)
 (6) 
(35)
 (5 )
(35 )
(6)
(35)
(6) 
)
 (7)
(35 )
 (6) 
(35)
 (6) 
(35)
(5)
(35)
(5 )
(35)
(6
(35)
 (5)
(35)
(5)
(35)
 (5)
(35)
(6)
(35)
 (6) 
(35)
 (6)
(35) 
 (5)
(35)
(6)
(35)
(5)
(35)
 (6) 
(35)
(5 )
(35 )
(6)
(35)
( 2035
) 
 (5)
(35)
(6)
(35)
 (6 ) 
(35 )
 (7) 
(35)
 (35 
)
(5)
(35)
(5)
(35)
(6) 
(35)
(5 )
(35 )
(6) 
(35)
(6)
(35 )
(5 )
(35)
(5)
(35)
 (5)
(35)
(6) 
(35)
(6)
(35)

(35)
(5)
(35 )
(6)
(35)
(5)
(35 )
(6)
(35)
36
 (6 )
(35 )
42

(5 )
(35
 (5 )
(35)
 (5)
(35)
(6 ) 
(35)
GS 5










1,11,400
1.
 (6) 
(35 )
DA 42 MSG
1,24,130
2.
(6)
(35)
(6)
(35)
(5) 
(35)
 (5 ) 
(35)
(5 ) 
(35 )
DA 42 MS  GD
1,18,250
DA 42 SS-  CD
1,06,600
DA 36 SS CD
1,10,850
M/s. 
5/123,
(MSG 42)
36
1,00,050
(MSG 36)

14.
95,000
30 Blades (MSC 30)

36 Blades ( -165)
36 // GD
1,09,221

638 052,


93666 25490
1,18,700
42 /  ()
1,18,700
36b()
1,13,300
SRT- 5 ()
1,05,700
SRT-6()
1,10,900
SRT-7(210) MS
1,19,700
SRT-6(180) / MS
( )
1,13,100
SRT-5 540 
1,11,600
SRT-6 540 
1,16,600
3.
4.
5.
6.
1,13,300
42 / / GD
15.
M/s.

1.

1.
M/s. GAS 
16.
SRT-6(180) / MS GD SC
( )
1,22,700
SRT-7(210) / MS GD SC
( )
1,27,800
SR-6/1000 SC ()
1,30,800
SRT-6 MS ( )
1,57,000
5 
1,06,600
5
1,12,200
6
1,18,920
CAT 369 SC
1,02,700
CAT 369 MC
1,06,200
CAT 369 MG
1,08,440
CAT 424 SC
1,10,240
CAT 424 MC
1,12,920
CAT 424 MG
1,15,160
36 blades 
1,13,252
42 blades
1,20,916
17.
18.
19.
20.
21.

22.

36 blades
1,16,673

42 blades

DEV DK 36 
( ) (DK-36 SSC)
DEV DK 42
( ) DK-42 MSC
AE10 C
1,25,433
1,01,500
1,12,000
51,300
AE 40 MSG 
1,07,072
AE60 MSG
1,10,432
AEK 60 MSG
1,04,250
AEK 70 MSG
1,10,800
GESRP 210
1,48,137
GES 40C
1,04,160
GES 40 MSC
1,08,640
GES 60 MSC
1,12,000
GES 40 MSG
1,08,592
GES 60 MSG
1,14,240
GES 60 MSG HD
1,39,023
HR-11/155/540 RPM/
1,06,400
23.
24.
25.

HR-11/155/540 RPM/
1,08,640
26.

HR-11/155/1000 RPM/
1,10,320

HR-11/180/540 RPM/
1,13,120

HR-11/180/540 RPM/





1,19,300
(MSG 36)
42

27.
1,15,320

FII 
HR2820B
2,52,000


42

5 

6

1,06,800
28.
1,10,300
29.
1,05,575
1,07,635
1,11,200
86,530
GS 360 G
91,050
GS 360 R
1,05,100
GS 6 GD
1,07,850
30.
6

638476

94876 28985
DA 36 SS -  CD
1,02,800
DA 36 MS - GD
1,04,500
(6
(35)
SV - 42 
1,01,920
(5) 
(35)
GAS 5 
- SSG
(5) 
(35)
3.
(6) 
(35 )
  (5 ) 
M/s. 
 (35 )


 (6) 
98420 84545
(35)
1.
(5)
M/s. 
(35 )

2.
(5) 

(35 )


3.
(6) 

 (35)
641 028.

4.
 (6 ) 
98430 67456 
(35)
M/s. 
1. 

 

2. 

93458 37456
 
1. (5)
M/s. 
 (35)


2. (6)
94439 33711
 (35)
1. (6)
 (35)
M/s.
 (6)
  (35)

 (7)

 (35)
95000 56660
 (7)
 (35)
1. (5)
 (35)
2. (6)
 (35)
3. (5)
M/s.
 (35)

 (5)

 (35)
(TAFE) 
5. (6)

 (35)

6. (6)
87545 75842
 (35)
7. (7)
 (35)
8. (6)
 (35)
1. (5)
 (35)
M/s.
2. (5)

 (35)

3. (6)
  (35)

4. (6)
98409 60325
 (35)
1. (5)
 (35)
2. (5)
M/s.
 (35)


3. (6)

(35)

4. (6)
94450 20922  (35)
1. (5)
 (35)
M/s.
2. (6)

 (35)


3. (7)

 (35)

4. (8)

 (35)
88702 22205
5. ( 6) 
 (35)
1. (5)
M/s. 
(35)

2. (6)


(35)

3. (7)
98248 54905
 (35)
(5)
M/s.  1.
 (35

 2. (6)
75581 69696
 (35)
1. (5)
M/s. 
 (35)


2. (6)
94432 21856
 (35)
1. (5) 
M/s.
 (35)


2. (6)
91762 82500  (35)
1. (5)
 (35)
2. (6)
 (35)
M/s.
3. (5)

(35)

4. (5)


(35)

5. (5)

(35)
95000 21193
6. (6)
(35)
7. 
 (35)
2.
96,000
GAS 5 
 - MSG
1,08,000
GAS 6 
- MSG
1,17,000
AES 4-36 SS
1,08,024
AES 5-42 MSG 
1,11,384


KEW HARSHA 5- SSGD-36
1,06,040
KEW HARSHA 5- MSGD- 36
1,11,976
KEW HARSHA 6- SSGD-42
1,11,976
KEW HARSHA 6- MSGD- 42
1,18,024
15036 G
1,11,710
17542 G
1,17,955
5
1,05,400
5
1,11,950
36 

36 

42

42

1,04,750
615 V
1,14,812
1,05,850
1,14,000
1,10,800
718 V
1,22,472
615 VX
1,19,707
615 DX
1,07,377
718 DX
1,13,300
815V
1,05,060
917V
1,08,150
718 VX
1,22,901
FS 150.25
97,500 
FS 150.50
1,02,500 
FS 180.25
1,02,500
FS 180.50
1,06,500
536(RT 1205)
1,02,500
5(RT 1015)
1,01,295
6 42 (RT 1016) 
1,05,163
(RT 1006)

SLX, 1.5m, 36
1,25,191
SLX, 1.75m, 42
1,29,828
Gyrovator 200 SLX
1,18,172
Gyrovator 250 SLX
1,25,945
1,05,163
Gyrovator ZLX - 1.85m
1,13,214
RRT-5
1,04,876
RRT-6
1,09,486
RRT-7
1,14,096
ACE, ART 536
(5 36 blades)
1,04,500
ACE, ART 642 
(6 , blades)
1,10,296
SMI 36
1,05,840
SMI 42
1,11,720
CME 1500
99,600
CME 1800
1,08,000
165

185
1,18,302
1,20,955
145
1,15,648
paddy165
1,05,000
 165
1,09,350
paddy185
1,07,500
ORYZA 260
1,45,000

*
 (Rotavator)





M/s. 
31.

1 100-101,3
132 001.

91009 38965





(5)
(35) 
(6)
(35)

(Multi Crop Thresher) 






FKRTMG-150MTR
1,12,392
FKRTSG-150MTR
1,05,224
FKRTMG5-175
1,14,945
FKRTSG-175
1,09,760


32.
M/s.
33.





7502140608
M/s.
34.



62833 62282


(5)(20-35
)
 36















(5)(35
)
(6)(35
)
(5)(35
)
(5 )(35
)
(7)(35
)
(6)(35
)
(5)(35
)
(6)(35
)
(7)(35
)
SINGLE SPEED 36
BLADE 5 FEET
SINGLE SPEED 42
SLRMS-175
-SLCHAMSR-5 (HD)




M/s.
M/s. 


99430 74573


1.
89,165
SS CHAIN DRIVE

88 -A

641 028
98430 67456
1,01,500
1,05,500
1,08,000
1,10,000
SLRMS-150
1,04,500
SLPSSR-7
1,14,900
6 FT 

NSE RT 150

NSE RT 175
1,15,400
1,04,030
NSE RT 200
1,14,130
(5)(35
)
5.5
1,02,413




(5)(35
)
(6)(35
)
HD-155
1,01,000
HD-180
1,04,000




(5)(35
)
()(35
)
PS-36
95,063
PS-42
1,09,074




(5)(35
)
(6)(35
)
MFRT-500
94,500
MFRT-600
96,600






(5)(35
)
(6)(35
)
(7)(35
)
5
98,224
M/s. 
4,
2.

 641 004
94422 06545
1,10,989
M/s. 
35.
36.
37.
38.



96770 95516
M/s.



89430 98303
M/s.



98450 94947
M/s.



97974 04060
M/s.SAECO
39.



95929 00979
M/s.
 1
3.
6
99,792
7
1,03,488



M/s.
1.
2.
3.

5/58,
642 201.

97905 51344, 73735 38123
M/s.
638 103,

97869 73731
M/s.
13/199,  S.V.
642 128,


97916 27194
M/s.
4.

88 
641 028.

98430 67456
M/s.
1 
5.
6.
7.


93458 37456
M/s.
228,
642 001.
(
5
35

M/s. 
360 004.

97910 08183
5.
1,96,552
2,15,295
7.
1,54,350
1,22,055
1,95,700
9.
M/s. 
168/81st
613 004
1,23,960
M/s.
10.
1,96,760
KCIPTO

(35 ) 
45

(KOVAI 45).
11.
1,91,780

(40 
)
2,03,300
KEW 
(4)
10 
KEW (Axial flow)
2,33,160


(HMCT)
4,42,120

SSI PTO 

2,07,200

PTO 

750 x 16 SSI
3,24,800
4
 - SSI -

1,51,200
(4 ) 
(5 
35

4
SSI
1,96,000
(4
(5 
35
)


1,61,135
(5

35
)
KCI

(4
) (5
35
)
KCI

2,39,390
2,46,320
KCI
4,26,545



95929 00979

(5 
35
)
(
(5 
35
)

(Maize Sheller cum
Dehusker) 
245
VMT 
VMT 5539
2,72,700
3,07,700
VMMT

() 
4,55,000
VMT 5537 G
2,72,700
K.B. 
(ME Capacity) 
2,36,250
K.B. (HI-Capacity) 
3,99,840

( 4 
) (5
35

( 4 
) (5
35
)


(4
) (5
35
)
(4 
) (5 
35
)
KTM - 1 
PTO

RMCT/1

4,68,500
3,92,000
(without in and outlet conveyor)
RMCT/1

5,15,200
(with in and outlet conveyor)
(4
) (5
35
)




(4 
(5 
35
)
(4)
(5 
35
)
II
(
)
5,16,400



1,96,350
Kb12
1,91,000
Multicrop Thresher
1,81,608
DEHUSKER
2,56,000
 Dealer Selection (By Farmer)

 Bill Generation (By Dealer)





1,94,400

2,28,300
KCI - 
Implement Details Approval (By Manufactures)
SMS-540 -
2,14,120
(Direct Benefit Transfer)

1,45,355
PTO 

KCI(
)
641016,
99449 47983
M/s.SAECO
1,22,135
(HI POWER) Shredder.
M/s.
23
98422 06545


625 531
63810 70286
2,13,700

Physical Verification of Implements and other Documents (By Government Officer)


1.


638 154
94422 38833
M/s.
8.
  PTO
(35) 

 - KEW-II.
KCI- PTO





641016

99449 57983
M/s.

Subsidy Approval (By Government Officer)
(Tree Climber)



AJ 108 - 210 
600040

95000 56660
M/s.K.B.  
6.

PTO
(2035 
 - KEW-I.
)

(35)


AJ 108 II II10 



98658 77178
M/s.
1,11,773

1
 
(35) 




1,65,624

M/s.
4.
73,783
AS series







) (KEW 1)
(4
) (5
35







PTO
(20

) III).

PTO
(20 35

)
(I).
 PTO 


(II)
(35)
PTO


IV
()
(5

35)


94439 33711 / 94862 45420

KEW 
4
(
(5 

)
 (Shredder)




 641 005
93458 37456
(3 

20  
)




(5

35

(4
) (5
35

 (4
) (5
35 

(4
) (5
35
)
(5

35 
)








SBI 


              

 

 (Application Repeat in years for same
implement) 
3,000




*
7












1.
M/s.
55,EVK
638003




98427 22045
 ( SS) 
2,00,600
(ECO SS)
2,00,600
(K Series MS)
2,06,500
3 HP
82,950
14'' 
47,250
18'' 10 HP 
89,250
2 HP 
36,750
12'' 7.5 HP 
64,310
16'' 7.5 HP 
58,800
10 HP
76,650
M/s.
622 /1 
2.







99430 23249
2.5 HP
M/s.ARS
3.
65,100
1,40,000
ARS DS 3

99946 99982

    














(DC - Submersible pumps - Water Filled Motor)
1.
5 HP DC
2,42,303
72,691
1,69,612 1 ) 
- 99523 60955

(230


 2) 
- 98113 55224

)


  
2.
7.5 HP DC
3,49,569
1,04,871
2,44,698
1 ) 
- 99523 60955

(320


 2) 
- 98113 55224

)


  




 3) 
-90952 36999




  
3.
10 HP DC
4,39,629
1,31,889
3,07,741
1) 
- 76808 89911

(490


  

)


 2) 
- 98113 55224




  




 3) 
- 99523 60955




 4) 
-90951 41532




  




 5) 
-78699 59676




  
(AC Submersible pumps - Water Filled Motor)
4.
5 HP AC
2,37,947
71,384
1,66,563
1) 
- 99523 60955

(230


 2) 
-90952 36999

)


  




 3) 
-76808 89911




  
5.
7.5 HP AC
3,16,899
95,070
2,21,829
1) 
-90952 36999




  


6.
10 HP AC
4,37,669
1,31,301
3,06,368
1) 
- 76808 89911

( 490 


  

)


 2) 
- 98113 55224




  




 3) 
- 99523 60955




 4) 
-90951 41532




  




 5) 
-78699 59676




  
(DC / AC Submersible pumps - Oil Filled Motor)
1.
10 HP D C
4,59,000
1,51,260
3,07,741 1) 
- 76808 89911

( 490 


  

 )


 2) 
- 90951 41532




  




 3) 
-99622 47478




  




 4)
-89409 11911




  
2.
10 HP AC
4,54,967
1,48,598
3,06,368
1) 
- 76808 89911

(490


  

)


 2)
-90951 41532




  




 3) 
-99622 47478




  




 4) 
-89409 11911




  
10 HP10 HP
10 HP

(Surface Pumps)
1.
5 HP DC
2,40,122
72,037
1,68,085
1) 
-99523 60955

(100 

)
2.
7.5 HP DC
3,67,525
1,10,258
2,57,267
1) 
-99523 60955

(100


 2)
- 98113 55224

)


  




 3) 
-76808 89911




  




 4) 
-99622 47478




  
3.
10 HP DC
4,34,729
1,30,419
3,04,310
1) 
- 76808 89911

(145


  

)


 2) 
- 98113 55224




  




 3) 
- 99523 60955




 4) 
- 90951 41532




  




 5) 
-78699 59676




  
4.
5 HP AC
2,33,664
70,099
1,63,565
1) 
-99523 60955

( 100 


 2) 
- 76808 89911

)


  
5.
7.5 HP AC
3,47,077
1,04,123
2,42,954
1) 
- 98113 55224

( 100 


  

)


 2) 
-76808 89911




  




 3) 
- 99523 60955
6.
10 HP AC
4,34,729
1,30,419
3,04,310
1) 
- 76808 89911

( 145


  

)


 2) 
-98113 55224




  




 3) 
- 99523 60955




 4) 
-90951 41532




  




 5) 
-78699 59676




  




 6) 
-89409 11911




  
M/s.
641 035


2,00,600
4.
98940 31929

 
 




 
 







 (Bulldozer)
(Tractor)
(Rubber Track Type)
(Wheel Type) 






840
340 
1,415
875



 











8200)

6 (150)
8(200)

















300 
130
250 
30
70
500 
1,000

 







M/s.

641 301.
98659 32669
1.
2.
M/s.
SF70
VSV 641 010.
M.98422 44072
3.
M/s.
1/1C-16 
641 015
98422 66151, 90257 66326

 12455 249/ 12457299/ 124510 349/- 

 
 
 









M/s.
1.
2.
3.
4.
5.



73737 05842
M/s.


M/s.ATR


M/s.


M/s.

93604 55155
1) 400  600 
1 685 /
( )




2) 601800
1680 /
( )

3) 801 1000
1645/
( )




















M/s.
6.









இெம




-aedcewrm@gmail.com
8










Download