Uploaded by Milo _

3. SN Rozlacznik GTR SF

advertisement
Wnętrzowy rozłącznik
średniego napięcia
typu GTR SF 1 oraz GTR SF 2V
Rozłącznik SN typu GTR SF 1 oraz GTR SF 2V.
Firma ZPUE S.A. stworzyła nowoczesny rozłącznik wnętrzowy SN typu GTR SF 1 oraz GTR SF 2V. Rozłącznik
charakteryzuje się: kompaktową obudową wykonaną ze stali nierdzewnej, wizualizacją stanu położenia,
nowoczesnym napędem, bezpieczeństwem użytkowania, innowacyjnym rozwiązaniem napędu umożliwiającym
wykonanie 8000 cykli CO.
Większość osób mających styczność z konstruowaniem, projektowaniem, produkcją i stosowaniem rozdzielnic SN dla
dystrybucji zdaje sobie sprawę, że na rynku polskim nie mieliśmy krajowego rozłącznika umożliwiającego stworzenie
dwuprzedziałowej rozdzielnicy(o wymiarach max szer. pola 500 mm i głębokości 950 mm) pracującej na napięcie nominalne
20 kV bez konieczności stosowania dodatkowych elementów izolacyjnych.
ZPUE S.A. od kilkunastu lat projektuje i produkuje rozdzielnice z zastosowaniem importowanej aparatury łączeniowej
lecz ciągłe problemy z terminowością dostaw, serwisem, szkoleniami, instruktażem do stosowanych aparatów przyczyniły się
do rozpoczęcia prac nad własnym rozłącznikiem. Większość aparatów dostępnych na rynkach posiada obudowy wykonane z
tworzyw sztucznych, które ulegają procesom starzenia, a co za tym idzie zmieniają się ich cechy użytkowe:
a) właściwości mechaniczne,
b) właściwości dielektryczne,
c) pojawia się problem wyładowań niezupełnych,
d) po okresie eksploatacji - uciążliwy i kosztowny proces recyklingu.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom Zakładów Elektroenergetycznych, Zakładów Przemysłowych, analizując bardzo
dokładnie wady i zalety dotychczas stosowanych aparatów skonstruowano nowy rozłącznik SN.
Decyzję tę podjęto aby m.in. podtrzymać wieloletnie tradycje naszego kraju w zakresie produkcji aparatów SN oraz zwiększyć
atrakcyjności produktów ZPUE S.A.
Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiły wyeliminowanie wszystkich w/w wad, oraz stworzenie aparatu nie
emitującego zakłóceń elektromagnetycznych (EMC) podczas wykonywania czynności łączeniowych.
Rozłącznik GTR SF 1 oraz GTR SF 2V jak i rozdzielnica Rotoblok SF 24 zostały poddane badaniom w IEL w
Warszawie.
Badania typu zakończyły się wynikiem pozytywnym, na podstawie których wydano:
Certyfikat nr 0006/NWM/04 dla rozdzielnicy Rotoblok SF
Certyfikat nr 0001/NWM/04 dla rozłącznika GTR SF,
Certyfikat nr 0011/NWM/04 dla rozłącznika GTR SF 2V.
1 Zasada działania i budowa rozłącznika.
Zasada działania rozłącznika GTR SF 1 oraz GTR SF 2V polega na ruchu obrotowym trzech styków umieszczonych wewnątrz
obudowy ze stali nierdzewnej, wypełnionej gazem SF6 o ciśnieniu nieznacznie wyższym od ciśnienia atmosferycznego.
Szczelność obudowy jest sprawdzana dla każdego aparatu metodą helową.
Rozłącznik posiada trzy położenia styków: “zamknięty”, “otwarty” i “uziemiony”, i sam ich układ tworzy naturalną
blokadę mechaniczną i uniemożliwia wykonanie błędnych czynności łączeniowych.
Obudowa aparatu ze stali nierdzewnej stanowią przegrodę mechaniczną pomiędzy jego górną, a dolną częścią
tworząc dwa przedziały: szynowy i przyłączy.
Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczną pracę w dolnej części rozdzielnicy (przedział przyłączy), podczas gdy główny
tor szynowy znajduje się pod napięciem (przedział szynowy).
Ewentualny wzrost ciśnienia gazu wewnątrz zbiornika nie stanowi żadnego zagrożenia dla obsługi ponieważ zostaje
bezwłocznie zmniejszony na skutek otwarcia membrany bezpieczeństwa umieszczonej w tylnej części zbiornika.
System blokad uniemożliwia wykonanie błędnych czynności łączeniowych:
1) zamknięcie uziemnika przy załączonym rozłączniku,
2) załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku,
3) otwarcie drzwi pola przy załączonym rozłączniku,
4) otwarcie drzwi pola przy nie zamkniętym uziemniku.
Otwarcie uziemnika jest możliwe tylko przy zamkniętych drzwiach pola (lub po świadomym zwolnieniu blokady
specjalnym kluczem, na przykład w celu dokonania próby napięciowej na kablu).
2
2 Podstawowe dane techniczne rozłącznika GTR SF 1 i GTR SF 2V.
Liczba faz
Napięcie nominalne sieci
Najwyższe napięcie urządzeń
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej
Częstotliwość znamionowa
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs
Prąd znamionowy ciągły
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
Prąd znamionowy w obwodzie przeważnie bezindukcyjnym
Prąd znamionowy w obwodzie sieci pierścieniowej
Trwałość mechaniczna
3
20 kV
24 kV
50 kV / 60 kV
50 Hz
125 kV / 145 kV
630 A
12,5 kA (1 s) / 16 kA (1 s)
31,5 kA / 40 kA
630 A
630 A
8000 cykli “załącz-wyłącz”
2.1 Zgodność z normami.
Rozłącznik spełnia wymagania poniższych norm:
• PN-EN 60265-1:2001 „Rozłączniki wysokonapięciowe. Część 1: Rozłączniki na napięcie znamionowe wyższe niż
1 kV i niższe niż 52 kV”,
• PN-EN 60694:2001 „Postanowienia wspólne dla norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą”,
• PN-EN 60420:2001 „Wysokonapięciowe zestawy rozłączników z bezpiecznikami”.
2.2 Tabela doboru wkładek bezpiecznikowych
Moc
transformatora
w [kVA]
Znamionowe napięcie transformatora w [kV]
6
15
20
Znamionowy prąd wkładki bezpiecznikowej w [A]
40
-
6,3
6,3
63
-
6,3
6,3
100
20
10
10
160
31,5
16
10
250
50 lub 63
20
16
400
80*
31,5
25
630
125*
50 lub 63
40
800
-
63
40 lub 50
1000
-
63
50
1250
-
100
80
1600
-
120
100
3
3 Widok rozłącznika i jego elementów
GTR SF 1
GTR SF 2V
1
2
7
8
3
4
9
14
5
6
11
1 - izolator górny
2 - mechanizm napędowy
3 - membrana bezpieczeństwa
4 - zbiornik ze stali nierdzewnej
5 - izolator dolny
6 - sygnalizacja obecności napięcia
7 - gniazdo rozłącznika
8 - gniazdo uziemnika
9 - dźwignia blokady drzwi
12
13
10
10 - uziemnik dolny
11 - wkładka bezpiecznikowa
12 - podstawa bezpiecznikowa
13 - izolator wsporczy lub pojemnościowy dzielnik napięcia
14 - sygnalizacja położenia wkładki bezpiecznikowej
4 Podsumowanie.
1. Izolacja gazowa
rozłącznik jest tak skonstruowany, że wszystkie styki są chronione przed czynnikami zewnętrznymi w
atmosferze gazu SF6 i zamknięty w szczelnym zbiorniku ze stali nierdzewnej,
2. Dwuprzedziałowość po zastosowaniu rozłącznika w polu rozdzielnicy
Cały aparat stanowi przegrodę mechaniczną pomiędzy jego górną i dolną częścią,
3. Gaszenie łuku odbywa wewnątrz szczelnego zbiornika ze stali nierdzewnej, uniemożliwiając przeniesienie się
łuku na pozostałe części rozdzielnicy,
4. Kompaktowość
napęd zintegrowany z wałem głównym wraz z systemem blokad we wspólnej obudowie bez konieczności
stosowania drążków, wałków itp.,
5. Nie wymaga konserwacji i regulacji w całym okresie eksploatacji,
6. System blokad uniemożliwiających wykonanie błędnych czynności łączeniowych pomiędzy rozłącznikiem, a
uziemnikiem i drzwiami pola,
7. Neonowy sygnalizator obecności napięcia współpracujący z pojemnościowymi dzielnikami,
8. Łatwość montażu w polu, budowa szufladowa,
9. Wizualizacja stanu położenia rozłącznika i uziemnika widoczna na płycie głównej.
4
Download