Uploaded by Psiho Loguse

1. KOMUNIKACIJA U ODNOSIMA S KUPCIMA

advertisement
RUBRIKE ZA VREDNOVANJE UČENJA
OPĆI PODATCI
PREDMET
RAZRED
CJELINA
NASTAVNIK
UČENIK
ODNOSI S KUPCIMA
3.
I. KOMUNIKACIJA U ODNOSIMA S KUPCIMA
AKTIVNOSTI ZA VREDNOVANJE UČENJA
1.
2.
3.
4.
5.
UPUTE
Razlikovati vrste komunikacije
Objasniti vrste komunikacija prema različitim kriterijima
Prepoznati pogreške u komunikaciji
Demonstrirati vještine prevladavanja pogrešaka u komunikaciji na konkretnom primjeru iz prakse
Primijeniti komunikaciju u odnosima s kupcima na konkretnom primjeru iz prakse
Učenici trebaju ponoviti sadržaje od 7. do 54. stranice udžbenika Odnosi s kupcima, Školske knjige, kako bi što bolje riješili
zadatke. Svoja rješenja trebaju predati na papiru ili u Word dokumentu uz naznaku svog imena. Unutar rješenja se mogu
koristiti i likovnim rješenjima ako ih mogu uklopiti u zadatak tako da pridonose što boljoj izvedbi rješenja.
Zadatak:
1. Napišite kakva je verbalna, a kakva neverbalna komunikacija. Kojom se od njih služite na praksi? Objasnite svoj odgovor.
2. Nabrojite vrste komunikacija prema različitim kriterijima. Za svaki kriterij navedite po jedan primjer.
Koji od kriterija podjele komunikacija su vama najvažniji? Zašto? Objasnite svoje stajalište.
3. Koje se sve pogreške mogu javiti u komunikaciji? Nabrojite ih. Koje od nabrojenih grešaka činite vi osobno kada
komunicirate s kolegicama/kolegama u razredu, a koje kada komunicirate s kupcima na praktičnoj nastavi? Što mislite zašto je
tome tako? Kako možete prevladati pogreške u komunikaciji? Na konkretnom primjeru prema vlastitom izboru opišite kako
biste prevladali pogrešku u komunikaciji. Svakako nemojte uzimati bezazlene pogreške kao primjer.
Opišite svoju komunikaciju koju ste zamislili pa kada dođete do pogreške navedite zašto se ona dogodila i kako ste je
prevladali ili kako ste je trebali prevladati.
Želim vam puno uspjeha u radu!
ELEMENTI
VREDNOVANJA
(AKTIVNOSTI)
Razlikovati vrste
komunikacije
RAZINE FORMATIVNOG / SUMATIVNOG VREDNOVANJA
OSTVARENO
U POTPUNOSTI
ODLIČAN (5)
Učenik razlikuje
vrste komunikacije.
Objasniti vrste komunikacija
prema različitim kriterijima
Učenik točno
objašnjava vrste
komunikacija prema
različitim
kriterijima.
Prepoznati pogreške u
komunikaciji
Učenik prepoznaje
pogreške u
komunikaciji.
Demonstrirati vještine
prevladavanja pogrešaka u
Učenik demonstrira
vještine
OSTVARENO
UZ MANJE
GREŠKE
VRLO DOBAR (4)
Učenik razlikuje
vrste komunikacije
uz manje jezične ili
stručne pogreške.
Učenik objašnjava
vrste komunikacija
prema različitim
kriterijima i navodi
primjer koji ne
tumači.
Učenik prepoznaje
pogreške u
komunikaciji uz
manje jezične ili
stručne pogreške.
Učenik demonstrira
vještine
OSTVARENO
DJELOMIČNO
Učenik objašnjava
vrste komunikacija
prema različitim
kriterijima i ne
navodi primjer.
OSTVARENO
NIJE
U MINIMALNOJ
OSTVARENO
MJERI
DOVOLJAN (2)
NEDOVOLJAN (1)
Učenik djelomično
Učenik uopće ne
razlikuje vrste
razlikuje vrste
komunikacije uz
komunikacije.
veće jezične ili
stručne pogreške.
Učenik djelomično
Učenik uopće ne
objašnjava vrste
objašnjava vrste
komunikacija prema komunikacija prema
različitim kriterijima
različitim
i ne navodi primjer.
kriterijima.
Učenik prepoznaje
pogreške u
komunikaciji uz
veće jezične ili
stručne pogreške.
Učenik demonstrira
vještine
Učenik djelomično
prepoznaje pogreške
u komunikaciji uz
veće jezične ili
stručne pogreške.
Učenik demonstrira
vještine
DOBAR (3)
Učenik razlikuje
vrste komunikacije
uz veće jezične ili
stručne pogreške.
Učenik uopće ne
prepoznaje pogreške
u komunikaciji.
Učenik uopće ne
demonstrira vještine
komunikaciji na konkretnom
primjeru iz prakse
prevladavanja
pogrešaka u
komunikaciji na
konkretnom
primjeru iz prakse.
Primijeniti komunikaciju u
odnosima s kupcima na
konkretnom primjeru iz
prakse
Učenik samostalno
primjenjuje
komunikaciju u
odnosima s kupcima
na konkretnom
primjeru iz prakse.
prevladavanja
pogrešaka u
komunikaciji na
konkretnom
primjeru iz prakse
uz manje jezične ili
stručne pogreške.
Učenik primjenjuje
komunikaciju u
odnosima s kupcima
na konkretnom
primjeru iz prakse
uz manje jezične ili
stručne pogreške.
prevladavanja
pogrešaka u
komunikaciji na
konkretnom
primjeru iz prakse
uz veće jezične ili
stručne pogreške.
Učenik primjenjuje
komunikaciju u
odnosima s kupcima
na konkretnom
primjeru iz prakse
uz veće jezične ili
stručne pogreške.
BODOVNA SKALA
ZA VREDNOVANJE
0 – 12
13 – 16
17 – 19
20 – 22
23 – 25
nedovoljan (1)
dovoljan (2)
dobar (3)
vrlo dobar (4)
odličan (5)
prevladavanja
pogrešaka u
komunikaciji na
konkretnom
primjeru iz prakse
uz veće jezične ili
stručne pogreške.
Učenik djelomično
primjenjuje
komunikaciju u
odnosima s kupcima
na konkretnom
primjeru iz prakse
uz veće jezične ili
stručne pogreške.
prevladavanja
pogrešaka u
komunikaciji.
Učenik uopće ne
primjenjuje
komunikaciju u
odnosima s
kupcima.
Download