Uploaded by rama ahmed

Kontrakt Nicolai Bach (2) (1)

advertisement
DKPAPDF4672
Elektronisk Abonnementsformular – Privat
Nyoprettelse
Eksisterende kunde, ny aftale
Kundenummer
DKPA0DC029323129
* Angiver at informationen er obligatorisk og skal udfyldes
** Billede-ID: Dansk pas, dansk kørekort, dansk militær ID med billede, dansk
politi ID og dansk ambassade ID
Kontraktløbenummer
ca8445d4e18a11e7a946
2259229603
Kundeinformation*
Kundeinformation
Navn*
Nicholai Bach Christensen
0901902895
Sygesikringsbevis + Billede-ID**
C/O
Adresse*
Postnummer*
CPR-nummer*
Trepkasgade 25, 1. TV
8000 By*
Aarhus C
Kortnummer*
206707990
Sygesikring + Opholdstilladelse
Telefonnummer*
Udløbsdato
E-mail adresse: Nicholai674@hotmail.com
Jeg accepterer, at 3 må behandle mit CPR-nummer med henblik på at foretage løbende kreditvurdering
af mig, herunder løbende at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer
eller advarselsregistre.
Nummer*
3Mobilnummer / midlertidigt nummer*
4531224510
SIM-kortnummer (UICCID)*
8945061706420174977
Bruger ID
269363375
Betalingsmetode
Hardware*
Type/farve
Forhandlerinformationer
Forhandler-ID*
3Butikken Bruuns Galleri
Sælgernavn*
203938 203938 Hao Wu
Salgsdato*
iPhone Xs 64GB Gold
IMEI-nummer
357221093309103
Basisabonnement og tilvalgte pakker
41377
Forhandlernavn*
2019-08-17
Saldokontrol
Ja
Nej
Saldokontrolbeløb
Fri Tale - 3Deling, Spærringstjenester, Kostkontrol data udland, Spærring for satellitroaming, Premium Forbrugskontrol, Isætning af SIM aktiverer abo.
Binding og fakturering
Bindingsperiode og opsigelse
Abonnementer købt sammen med mobil eller anden hardware er uopsigelige fra min side i 6 måneder fra i dag.
Jeg kan tidligst opsige disse med et varsel på mindst en måned til udgangen af bindingsperioden.
Andre abonnementer og tilvalgte pakker kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel.
Fakturering
Fakturering begynder, når abonnementet er oprettet, medmindre det aftales, at fakturering først skal begynde,
når SIM-kortet tages i brug. I sidstnævnte tilfælde begynder fakturering dog altid senest 30 dage efter indgåelse
af aftalen. Ved fjernsalg begynder fakturering, når SIM-kortet tages i brug, dog senest 30 dage efter modtagelse
af ordrebekræftelsen fra os.
Vi er ved indgåelse af en aftale berettiget til at opkræve et gebyr ved oprettelse/forlængelse.
Beløbenes størrelse fremgår af www.3.dk/prisliste, som udleveres sammen med vilkårene.
-
Såfremt du ikke tilmelder dig 3’s til enhver tid eksisterende gratis betalingsløsning på
3.dk/selvbetjening inden 30 dage efter indgåelse af denne kontrakt, er vi berettiget til at opkræve et
betalingsgebyr på 9,25 kr. pr. måned ved tilmeldning til Betalingsservice, eller 49 kr. pr. måned for
fakt reringsgebyr, såfremt d ar valgt at modtage dine regninger på papir jf. 3 s prisliste, som dleveres
sammen med vilkårene.
Fjernsalg
Ved Fjernsalg har du 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, jf. punkt 21.5 vedr.
fortrydelse ved fjernsalg, som fremgår af abonnementsvilkårene.
Markedsføring
Ja tak
Behandling af data
Jeg giver ved min underskrift samtykke til, at 3 i aftalens løbetid må behandle oplysninger om mig
som nærmere beskrevet i abonnementsvilkårenes afsnit. 7, herunder mine trafik- og lokaliseringsdata,
samt mine forbrugsmønstre til brug for markedsføring.
Underskrift
Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, at
jeg ikke er registreret i RKI, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold,
herunder 3’s Abonnementsvilkår og prisliste, samt at jeg har fået udleveret disse
oplysninger.
Synlighed i nummeroplysningen
Hemmeligt nummer
Udelad adresse
Udelad navn, nummer og adresse
Synlig
Synlighed ved udgående kald
Synligt nummer
Skjult nummer
Kundens underskrift*
17/08/2019
Dato samt navn med blokbogstaver*
Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Scandiagade 8, DK-2450 KBH SV, Tlf 70 313 313, Fax: 70 313 131, www.3.dk
NICHOLAI BACH CHRISTENSEN
Marts 2014 | Elektronisk Abonnementsformular - Privat | v 4.6
Elektronisk kommunikation
Jeg accepterer med min underskrift, at 3 kan sende mig al kommunikation vedr. mit abonnement
(fx ordrebekræftelse, betalingspåmindelse og ændringer i vilkår og priser) til den e-mailadresse,
jeg har oplyst. Jeg accepterer samtidig, at jeg er forpligtet til altid at sikre, at 3 har min
korrekte e-mailadresse. Se mere i vilkårenes pkt. 18.
3
Kreditaftale ved køb af hardware
Xs 64GB Gold
Kundeinformation
Legitimation
Navn
Nicholai Bach Christensen
CPR-nummer
0901902895
Adresse
Postnummer
Trepkasgade 25, 1. TV
8000 By
Aarhus C
Telefonnummer
CPR-nummer
0901902895
Sygesikringsbevis + Billed-ID (dansk pas, dansk kørekort,
dansk militær-ID med billede, dansk politi-ID og dansk ambassade-ID)
Kortnummer
206707990
Sygesikringsbevis + Opholdstilladelse
Udløbsdato
E-mail adresse
Nicholai674@hotmail.com
Jeg accepterer, at 3 må behandle mit CPR-nummer med henblik på at foretage løbende kreditvurdering af mig, herunder løbende at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.
Ved indgåelse af 3
betales en del af købesummen for dit hardware som kontant udbetaling. Den resterende
del af købesummen afdrages herefter over 30 måneder med 188 kr. pr. måned. Der betales hverken renter eller gebyr i
henhold til denne aftale; den samlede betaling er den samme, som hvis købet blev foretaget kontant.
Du kan, ved at kontakte kundeservice, til enhver tid indbetale det resterende beløb, hvorved denne aftale ophører.
En 3
kan udelukkende indgås i forbindelse med samtidig oprettelse af abonnementsaftale hos 3. Abonnementsaftalens nærmere betingelser er beskrevet i de generelle abonnementsvilkår.
Afdragene på 3
betales med dit 3Abonnement på en samlet månedlig regning. Ved forsinket betaling af din
regning er 3 berettiget til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Vi har endvidere i overensstemmelse med rentelovens regler ret til at opkræve rykkergebyrer og
inkassogebyr.
3 forbeholder sig desuden ret til efter fremsendelse af rykkerskrivelse og inkassovarsel at ophæve 3
med
krav om omgående betaling af alle resterende afdrag. Da 3
betales sammen med dit 3Abonnement, er
manglende eller delvis betaling af den samlede regning et udtryk for misligholdelse af begge aftaler, der derfor begge vil
blive ophævet.
Kreditaftalen
Kreditaftale ved køb af
iPhone Xs 64GB Gold
IMEI
357221093309103
Købesum
5640 kr.
3Bonus Rabat
Købesum efter 3Bonus Rabat
0 kr.
5640 kr.
Heraf moms
1128 kr.
Udbetaling
0 kr.
0 kr.
Udbetaling betalt med 3Bonus-point
Resterende beløb
5640 kr.
Antal måneders afdrag
30
Afdrag pr. måned
3Bonus Rabat på afdrag pr. måned
188 kr.
Afdrag pr. måned efter 3Bonus Rabat
188 kr.
0 kr.
Samlet betaling
5640 kr.
Rente pr. måned
0%
Gebyr
0 kr.
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
0%
Underskrift
Kreditgivers oplysninger
Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er
korrekte, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold.
Kreditgiver: Hi3G Denmark ApS
Adresse: Scandiagade 8, 2450 København SV
Dato samt navn med blokbogstaver
Kontaktinformationer: 3 (Hi3G Denmark ApS), CVR: 26123445,
Scandiagade 8, DK-2450 KBH SV, Tlf 70 313 313, Fax 70 313 131, www.3.dk
Telefon: 70 313 313
Hjemmeside: www.3.dk
201 | 3
NICHOLAI BACH CHRISTENSEN
M
Kundens underskrift
17/08/2019
CVR: 26 12 34 45
| v 1.
Kreditomkostninger
Download