Uploaded by Camille

filipin infographics

advertisement
MGA PARAAN UPANG MAIWASAN ANG
PAGPUPUYAT AT MAGKAROON NG
SAPAT NA TULOG
Ang patuloy na kakulangan sa tulog o
mahinang kalidad ng pagtulog ay
maaaring magpapataas ng posibleng
panganib sa kalusugan. Maaari ito
magresulta ng mga sakit gaya na
lamang ng cardiovascular disease,
high blood pressure, diabetes,
depression, at obesity.
"Ang kakulangan rin sa pagtulog ay maaring magresulta sa pagkalimot ng
mga simpleng detalye at bagay, iba't ibang klaseng problema sa
memorya, at higit pang pagkahulog o aksidente."
mga paraan upang mas makatulog ng maayos:
"Matulog at gumising sa parehong oras
araw-araw, kahit na sa katapusan ng
linggo."
"Iwasang tulugan o hayaang nakabukas ang
mga gadyets o cellphone, iwasan rin ang
paggamit nito bago matulog, ang mga
kagamitang ito ay nagsisilbing sagabal sa
pagkakaroon ng sapat na tulog sa gabi."
"Mag-ehersisyo sa mga regular na oras
bawat araw, huwag mag ehersisyo sa
gabi o sa oras ng iyong pagtulog."
"Ang pagbabasa bago matulog ay pwede ring
makatulong sa pagkakaroon ng maayos na
tulog, mas pinabababa nito ang possibleng
pagkakaroon ng insomia at pagtaas ng lebel
ng stress"
"Iwasan ang pagkain ng marami o diya'y
sobra sa gabi, iwasan din ang pag inom
ng kape, paninigarilyo o pagiinom
alkohol sa hapon."
MA. NINA CAMILLE A RAMIREZ 1-BSA FILIPIN,477
BB. JOAN AMANDE
SANGGUNIAN: https://www.nia.nih.gov/health/infographics/getting-good-nights-sleep
Download