Uploaded by Jeyan Nyle Barongan

Black & Gold Modern Appreciation Certificate (3)

advertisement
SERTIPIKO NG KASAPIAN
PINATUTUNAYAN NA SI
MYRA C. CATUNGAL
ay aktibo at opisyal na kasapi sa
Diwa ng Lahi, 2017
Tagapayo
sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may Temang “Filipino:
Wikang Mapagbago” ginanap sa Bulwagan ng PangEstadong Unibersidad ng Pangasinan, Lungsod ng San
Carlos ngayong Agosto 31, 2017.
DR. MARCELO C. GUTIERREZ
Campus Executive Director
Download