Uploaded by Zulkhairi Haron

BELANJAWAN TUNAI (awal)

advertisement
BELANJAWAN TUNAI
a)
Baki awal pada 1 April 2021 adalah RM 36 276
b)
Jualan meningkat 5 % daripada bulan sebelumnya. 30 % daripada jualan adalah secara kredit.
Bulan
Mac
April
Mei
Jun
c)
Jumlah Jualan
17 941
18 838
19 780
20 769
Jualan Tunai (70%)
14 141
13 187
13 846
14 538
Jualan Kredit (30%)
3 800
5 651
5 934
6 231
Belian pada bulan April meningkat 3 % daripada bulan sebelumnya, manakala belian bagi dua
bulan berikutnya meningkat 2 % daripada bulan sebelumnya. 70 % daripada belian adalah
secara kredit.
Bulan
Mac
April
Mei
Jun
Jumlah Belian
11 929
12 287
12 533
12 783
Belian Tunai (30%)
2 516
3 686
3 760
3 835
Belian Kredit (70%)
9 413
8 601
8 773
8 949
d)
Polisi kredit 30 hari diamalkan oleh perniagaan.
e)
Anggaran penerimaan dan pembayaran lain byang signifikan adalah berdasarkan rekod sedia
ada.
(i)Sewa dan bahan api adalah sama pada setiap bulan.
(ii)Sumbangan derma diberkan sebnayak RM 30 kepada tabung anak-anak yatim pada bulan
April dan Mei.Pada bulan Jun pula sumbangan derma sebanyak RM 100 diberikan kepada
tabung mangsa bencan alam.
(iii)Kadar bayaran meningkat sebanyak 4% pada bulan Mei manakala menurun sebanyak 2%
pada bulan Jun.
(iv)Bayaran balik pinjaman adalah dalam tempoh 6 tahun dengan kadar faedah sebnayak 10%
setahun.
Bayaran balik pinjaman:RM 21 115/72 bulan=RM 293 sebulan.
Faedah atas pinjaman:(10% X RM 21 115)/12 bulan=RM 176 sebulan.
(v)Komisen RM 85 diterima pada setiap bulan.
Download