Uploaded by Saša Šoltić

POU Slatina - Godišnje izvješće 2020

advertisement
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA
Šetalište J. Bὓrgera 1, Slatina
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU
Slatina, veljača 2021.
SADRŽAJ
SADRŽAJ
2
O NAMA
4
OBRAZOVANJE
6
VERIFICIRANI PROGRAMI
POLAZNICI
PODUGOVORENI U PROJEKTIMA
NOVE SMJERNICE U OBRAZOVANJU ODRASLIH
6
11
12
16
KINO
18
ŽENIJALNI DANI
POČETAK PROSLAVE 100 GODINA KINEMATOGRAFIJE
LJETO U KINU
POVRATAK U KINO
ZIMSKI SAJAM FILMA
RENDEZ-VOUZ AU CINEMA
SVJETSKI DAN AUDIOVIZUALNE BAŠTINE
MARATON KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA
ZFF 2020.
BLAGDANI U KINU
19
20
23
25
25
26
26
27
28
29
KULTURA
30
KAZALIŠNI PROGRAM
SLATINSKA MALA SCENA
30
30
MARKETING I MEDIJI
32
ZAPOSLENICI I UPRAVNO VIJEĆE
34
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GOD.
35
PRIHODI I PRIMICI
STRUKTURA PRIHODA 2020. GOD.
RASHODI I IZDACI
REZULTAT POSLOVANJA
SKRAĆENA BILANCA
POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN
37
38
39
41
41
43
ZAKLJUČAK
44
2
3
O NAMA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA pravni je slijednik ustanova koje se u Slatini
od 1960. godine organizirano bave obrazovanjem odraslih i primarnom kulturom. Osnovano je
Aktom o osnivanju 13. ožujka 1998. godine, a upisano je u registar ustanova kod Trgovačkog
suda u Bjelovaru pod brojem: Tt-98/562-3; MBS 3815722 24. lipnja 1998. godine.
Akronim - POU
Osnivač - Grad Slatina
Adresa - Šetalište Julija Bürgera 1, 33 520 Slatina
e-mail:
ravnateljica@pou-slatina.hr
obrazovanje@ pou-slatina.hr
racunovodstvo@pou-slatina.hr
Telefonski brojevi - 033/551 371, 033/401 259
Prema Odluci o ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta Slatina koju je donijelo Gradsko vijeće
Grada Slatina, broj: 2189/02-01-98-1, djelatnost Učilišta su obrazovna i kulturna djelatnost.
Programska djelatnost POU Slatina u 2020. godini temelji se na Statutu Pučkog
otvorenog učilišta Slatina, prema kojemu su djelatnosti ustanove sljedeće:
● djelatnost osnovnoškolske naobrazbe odraslih
● djelatnost srednjoškolske naobrazbe odraslih
● djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava
● javno prikazivanje filmova
● novinsko-izdavačka djelatnost
● djelatnost osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije mladeži i odraslih izvan
sustava redovite naobrazbe
● radijska djelatnost
● distribucija filmova i videofilmova.
4
Djelatnost ustanove odvija se prema važećim propisima RH (Zakon o pučkim otvorenim
učilištima, NN 54/97, Zakona o ustanovama NN 26/93, NN 29/97 i NN 142/98, Zakon o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 87/08, Zakon o obrazovanju odraslih, NN 17/07,
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u
ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih,
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, Pravilnik
o evidencijama u obrazovanju odraslih, NN 129/08).
U svojim planovima i programima Učilište je odabralo razvojni model kojemu je u središtu
rada obrazovanje odraslih kao dio cjeloživotnog obrazovanja s ciljem izgradnje društva koje
uči. Na ovaj način se Učilište, ali i grad Slatina, priključilo praksi europskih zemalja koje imaju
slične obrazovne ustanove s velikim brojem raznolikih obrazovnih i kulturno-zabavnih
programa, usmjerenih, prije svega, potrebama svojih građana za brzim i učinkovitim stjecanjem
znanja, sposobnosti i kompetencija koje nosi novo doba. Osim verificiranih programa stjecanja
SSS, prekvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja, POU Slatina organizira i provodi
seminare za stjecanje različitih socijalnih vještina i umijeća, poduzetničkih znanja, organizira
kazališne predstave, kulturne manifestacije, kinoprojekcije, filmske edukacije, edukacije
medijske pismenosti, surađuje sa svim školama na našem području, vrtićima i udrugama.
Poseban nam je naglasak na rad s mladima jer oni su naša budućnost!
Obrazovne i kulturne programe ostvaruje jedna mala radna ekipa stalno zaposlenih s
mnogobrojnim vanjskim suradnicima.
5
OBRAZOVANJE
VERIFICIRANI PROGRAMI
Obrazovni odjel POU Slatina je od 2003. do sada ishodio Rješenja Ministarstva znanosti i
obrazovanja za izvođenje sljedeća 84 programa:
Verificirani programi
Red.
NAZIV PROGRAMA
br.
01
NAZIV ZANIMANJA
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
vozač motornog vozila
zanimanje vozač motornog vozila (3: Slatina, Požega i Donji
Miholjac)
02
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
komercijalist
zanimanje komercijalist
03
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
hotelijersko- turistički tehničar
zanimanje hotelijersko – turistički tehničar
04
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
limar
zanimanje limar
05
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
zidar
zanimanje zidar
06
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
tesar
zanimanje tesar
07
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
poljoprivredni gospodarstvenik
zanimanje poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica
(reverificiran; dopisno-konzultativna nastava)
08
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
prodavač
zanimanje prodavač (u sjedištu i u Virovitici)
09
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
konobar
zanimanje konobar (u sjedištu i u Virovitici)
10
program stjecanja srednje stručne spreme, prekvalifikacije i
strojarski tehničar
doškolovanja za zanimanje strojarski tehničar
11
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
građevinski tehničar
zanimanje građevinski tehničar
12
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
arhitektonski tehničar
zanimanje arhitektonski tehničar
13
program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za
zanimanje ekonomist (u sjedištu i u Virovitici)
6
ekonomist
(reverificiran; dopisno-konzultativna nastava)
14
program osposobljavanja za obavljanje poslova pčelara (10:
pčelar
Slatina, Osijek, Varaždin, Novska, Sv. Ivan Zelina, Kutina,
Popovača, Našice, Vinkovci, Lipik)
15
Program osposobljavanja za poslove pčelara (2: u sjedištu i izvan
pčelar (reverificiran)
sjedišta u Virovitici)
16
program osposobljavanja za obavljanje poslova sakupljača i
sakupljač i uzgajivač gljiva
uzgajivača gljiva
17
18
program osposobljavanja za obavljanje poslova sakupljača i
sakupljač i uzgajivač ljekovitog
uzgajivača ljekovitog bilja
bilja
program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara i
voćar i vinogradar
vinogradara
19
program osposobljavanja za obavljanje poslova povrtlara
povrtlar
20
program osposobljavanja za obavljanje poslova mljekara
mljekar
21
program osposobljavanja za obavljanje poslova cvjećara
cvjećar
22
program osposobljavanja za obavljanje poslova operatera na PC
operater na PC računalu
računalu (u sjedištu i u Virovitici)
23
program osposobljavanja za poslove samostalnog vođenja
samostalni knjigovođa
knjigovodstva
24
program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju
rukovatelj viličarem
rukovatelj viličarem
25
program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju
rukovatelj bagerom
rukovatelj bagerom
26
program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju
rukovatelj dozerom
rukovatelj dozerom
27
program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju
rukovatelj skreperom
rukovatelj skreperom
28
program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju
rukovatelj grederom
rukovatelj grederom
29
program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju
rukovatelj utovarivačem
rukovatelj utovarivačem
30
31
32
program osposobljavanja za obavljanje poslova radnika za
radnik za montažu, demontažu i
montažu, demontažu i uporabu skela
uporabu skela
program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja
rukovatelj mosnom i portalnom
mosnom i portalnom dizalicom
dizalicom
program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja
rukovatelj valjkom
valjkom
33
program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja
rukovatelj strojevima za preradu
strojevima za preradu drvne mase
drvne mase
7
34
program osposobljavanja za obavljanje osnovnih poslova
kozmetičar
kozmetičara
35
program osposobljavanja za obavljanje osnovnih poslova
maniker i pediker
manikera i pedikera
36
program osposobljavanja za obavljanje osnovnih poslova
vizažist
vizažiste
37
program osposobljavanja za zavarivača
zavarivač
38
program osposobljavanja za bravara
bravar
39
program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG
zavarivač MIG/MAG
postupkom (2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
postupkom(reverificiran)
program osposobljavanja za poslove zavarivača TIG postupkom
zavarivač TIG
(2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
postupkom(reverificiran)
program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
bravar (reverificiran)
40
41
bravar (2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
42
program usavršavanja za građevinskog poslovođu
građevinski poslovođa
43
program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice duhana
proizvođač duhana
44
program usavršavanja za poslove voditelja/ice obiteljskog
voditelj obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva
poljoprivrednog gospodarstva
program osposobljavanja za poslove vinogradara/ke i
vinogradar i podrumar
45
podrumara/ke
46
program osposobljavanja za poslove peradara/ke i
peradar i proizvođač jaja
proizvođača/ice jaja
47
program osposobljavanja za poslove cvjećara/ke – aranžera/ke
cvjećar – aranžer
48
program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice jakih
proizvođač jakih alkoholnih
alkoholnih pića
pića
program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
ratar
49
ratar/ice
50
program osposobljavanja za poslove šumskog/e sjekača/ice
šumski sjekač
51
program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i
njegovatelj starijih i nemoćnih
nemoćnih osoba
osoba
(2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
52
program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom
rukovatelj motornom pilom
53
program osposobljavanja za rukovatelja/icu vrtnim strojevima u
rukovatelj vrtnim strojevima u
održavanju zelenih površina i hortikulturi
održavanju zelenih površina i
(motorna kosilica, trimer, škare za rezanje živice)
hortikulturi
program osposobljavanja za rukovatelja/icu traktorom s radnim
rukovatelj traktorom s radnim
priključcima
priključcima
program osposobljavanja za rukovatelja/icu traktorskom
rukovatelj traktorskom
motornom kosilicom
motornom kosilicom
54
55
8
56
program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
mesar
mesar/ica
(2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
57
58
59
program usavršavanja za poslove montera/ke solarno toplovodnih
monter solarno toplovodnih
sustava
sustava
program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ce u nastavi u
pomoćnik u nastavi u radu s
radu s učenicima s teškoćama
učenicima s teškoćama
program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih
monter fotonaponskih sustava
sustava
60
61
program usavršavanja za poslove voditelja/ice izrade i provedbe
voditelj izrade i provedbe EU
EU projekata
projekata
program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
konobar
konobar/ica
62
program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
kuhar
kuhar/ica
63
program osposobljavanja za poslove šivača/ice gornjišta obuće
šivač gornjišta obuće
(2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
64
Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina (2: u
gerontodomaćin
sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
65
Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
soboslikar-ličilac
soboslikar-ličilac (2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
66
Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
krovopokrivač
krovopokrivač (2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
67
Program usavršavanja za poslove specijalista za web dizajn (2: u
specijalista za web dizajn
sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
68
Program osposobljavanja za poslove barmena (2: u sjedištu i
barmen
izvan sjedišta u Virovitici)
69
Program osposobljavanja za priprematelja pizza (2: u sjedištu i
priprematelj pizza
izvan sjedišta u Virovitici)
70
Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
slastičar
slastičar (2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
71
Program osposobljavanja za poslove sobara (2: u sjedištu i izvan
sobar
sjedišta u Virovitici)
72
Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju
pekar
pekar (2: u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
73
Program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza (2: u sjedištu
ovčar i kozar
i izvan sjedišta u Virovitici)
74
Program osposobljavanja za poslove mljekara sirara (2: u sjedištu
i izvan sjedišta u Virovitici)
9
mljekar-sirar
75
Program osposobljavanja za rukovatelja kružnom pilom (2: u
rukovatelj kružnom pilom
sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
76
Program osposobljavanja za rukovatelja zglobnim traktorom (2: u
rukovatelj zglobnim traktorom
sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
77
Program osposobljavanja za poslove sommeliera (2: u
sommelier
sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
78
Program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom (2:
rukovatelj CNC glodalicom
u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
79
Program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom (2:
rukovatelj CNC tokarilicom
u sjedištu i izvan sjedišta u Virovitici)
80
PROGRAM IZOBRAZBE (OSNOVNI ) ZA POSTIZANJE
program je reverificiran kod
ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA
Ministarstva poljoprivrede u
2019. god
81
PROGRAM IZOBRAZBE (DOPUNSKI ) ZA POSTIZANJE
program je reverificiran kod
ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA
Ministarstva poljoprivrede u
2019. god
82
PROGRAM IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM
program je verificiran kod
(zaustavljeno izvođenje programa)
Ministarstva zaštite okoliša i
prirode
83
program učenja engleskog jezika - općeg
(stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1,
C2)
84
program učenja njemačkog jezika - općeg
(stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1,
C2)
Napomena: Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj tabeli odnose se jednako na oba roda (muški
i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili
množini.
U postupku verifikacije smo kod Ministarstva znanosti i obrazovanja za tri programa (pod
rednim brojevima: 77., 78. i 79.).
Pozitivan rezultat našega rada, slika je dobrog promišljanja i planiranja; prepoznavanja potreba
za novim obrazovnim programima, suradnja s tržištem rada i učinkovitosti u izradi novih
programa, te dobroj prezentaciji i ponudi naših programa u VPŽ.
10
POLAZNICI
Program
Broj
polaznika
PESTICIDI
Pesticidi (dopunska izobrazba) Orahovica 6.2.2020.
60
od 6. veljače do 11.
Pesticidi (dopunska izobrazba) Slatina
51
Pesticidi (dopunska izobrazba) Čađavica
47
Pesticidi (dopunska izobrazba) Čađavica II
41
Pesticidi (dopunska izobrazba) Nova Bukovica
62
Pesticidi (dopunska izobrazba) Zdenci
60
Pesticidi (dopunska izobrazba) Suhopolje
62
Pesticidi (dopunska izobrazba) Suhopolje II
60
Pesticidi (dopunska izobrazba) Mikleuš
60
Pesticidi (dopunska izobrazba) Sopje
76
Ukupno pesticidi (dopunska izobrazba)
579
ožujka 2020.
STJECANJA SSS I
PREKVALIFIKACIJE
Ukupno Drop out polaznici
U programu stjecanja SSS i prekvalifikacije za
13
Obnovljen upis 1. rujna
zanimanje ekonomist (11), te u programu stjecanja SSS
2020.
za zanimanje komercijalist (2)
OSPOSOBLJAVANJA
A razred NJEGO upis 15.5.2020, uvjerenja 4.9.2020.
7
Upisi od 15.5.2020. do
B razred NJEGO upis 25.5.2020, uvjerenja 4.9.2020.
7
A razred GERO upis 25.5.2020, uvjerenja 8.7.2020.
11
B razred GERO upis 1.6.2020, uvjerenja 9.7.2020.
12
C razred GERO upis 19.6.2020, uvjerenja 30.7.2020.
7
D razred GERO upis 29.6.2020, uvjerenja 30.7.2020.
7
A razred ARANŽ upis 14.9.2020, uvjerenja
11
26.10.2020.
29.10.2020.
A razred MES upis 26.10.2020, uvjerenja 22.12.2020.
11
7
Ukupno razrednih
Ukupno programi osposobljavanja
69
Sveukupno polaznika
661
odjela: 19
Napomena: U tablici je izdvojen broj polaznika koji su završili izobrazbu o sigurnom rukovanju
s pesticidima, broj polaznika programa stjecanja SSS i prekvalifikacija, te broj polaznika u
programima osposobljavanja (ove tri skupine polaznika jako se razlikuju po dužini trajanja i
cijeni programa).
U tablici je tamnijom bojom označeno 8 razrednih odjela (upisanih od 15. svibnja do 22.
prosinca 2020. godine) prema modelu A- nastave u ustanovi.
Treba istaknuti da je konačna odgovornost rada ustanove bila na ravnateljici, koja je postupala
u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, odnosno u skladu s uputama i mjerama stožera
civilne zaštite i epidemiološke službe na području VPŽ, te time preuzela i odgovornost za
zdravlje zaposlenika i polaznika.
Bilo je iznimno teško raditi u uvjetima povezanima s Covid-19, kako osoblju, tako i
polaznicima.
PODUGOVORENI U PROJEKTIMA
Red.
Projekti/podugovoreni
br.
1
Podugovoreni/LAG „MARINIANIS“
Program:“Zaželi - program zapošljavanja žena“
Projekt: „Treća sreća za treću dob“
Projekt je financiran u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” iz sredstava
Europskog socijalnog fonda
-Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
2
Podugovoreni/GRAD SLATINA
(provođenje programa obrazovanja i osposobljavanja žena u sklopu provedbe projekta “Slatino- zaželi!”, Broj:
UP.02.1.1.05.0222), koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, u sklopu javnog
poziva za dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena” u okviru Operativnog programa
“Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”
-Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice
3
Podugovoreni/OPĆINA ČAČINCI
Projekt: ZAŽELI
-Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice
4
Podugovoreni/UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLATINA (UOSI)
12
Projekt: ZAŽELI POŽELI
Projekt je financiran u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” iz sredstava
Europskog socijalnog fonda
-Program osposobljavanja za poslove cvjećara/aranžera
5
Podugovoreni/HZZ, PODRUČNI URED VIROVITICA
-Usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe u djelatnosti prehrambene industrije za program
osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju mesar/ica
13
PRAKTIČNA NASTAVA
14
15
NOVE SMJERNICE U OBRAZOVANJU ODRASLIH
Osiguranje kvalitete provedbe obrazovnih programa donijelo nam je potrebu i obvezu
provođenja unutrašnjeg vrednovanja. Tako nakon svake završene edukacije provodimo anketu
o zadovoljstvu polaznika u razrednim odjelima koja su završila programe osposobljavanja, a
dobivene rezultate detaljno analiziramo.
Vezano za kontinuirano unaprjeđenje kvalitete, veliku pažnju poklanjamo uvjetima
(kadrovskim i materijalnim za organizaciju i provođenje nastave) i načinu praćenja i
vrednovanja napretka polaznika.
Unatoč svim tim našim naporima za unaprjeđenje kvalitete, Država i Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, donijeli su Prijedlog novog zakona o obrazovanju odraslih (Temeljem
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije , „Narodne novine", broj 124/14) koja će osnovna
pitanja u obrazovanju odraslih urediti Zakonom na kvalitetniji način:
Što će novi Zakon jasnije definirati?
-
definiranje sustava osiguranja kvalitete kroz vanjsko vrednovanje i samovrednovanje
-
usklađivanje donošenja programa i kurikuluma sukladno Zakonu o Hrvatskom
kvalifikacijskom okviru (HKO)
-
osiguranje pretpostavki za vremensko ograničavanje programa odnosno kontinuirano
usklađivanje s potrebama tržišta rada, ali i potrebama samih polaznika i društva u cjelini
-
usklađivanje sa sustavom strukovnog obrazovanja
-
jasnije definiranje uloge voditelja u obrazovanju odraslih
-
uspostava stručnog usavršavanja andragoških djelatnika
-
jasno definiranje nadležnosti vezano za programe obrazovanja odraslih koje propisuju i
odobravaju druga ministarstva ustanovama za obrazovanje odraslih
-
jasno definiranje standarda i kriterija za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih
-
jasnije definiranje nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih
-
praćenje financiranja obrazovanja odraslih na državnoj, područnoj (regionalnoj) i
lokalnoj razini
-
uspostava održivog sustava financiranja kroz oblikovanje jedinstvenog državnog
modela koji djeluje u sinergiji svih nadležnih ministarstava
-
omogućavanje kvalitetnijeg uređenja sustava baza i evidencija u obrazovanju odraslih.
16
Donošenje novoga Zakona o obrazovanju odraslih zbog osiguranja i unaprjeđenja sustava
kvalitete u obrazovanju odraslih usklađena je s potrebama hrvatskog društva i gospodarstva te
s normativima i obrazovnom politikom EU-a, kao i Strategijom obrazovanja, znanosti i
tehnologije.
Usklađivanje sa novim standardima u procesu obrazovanja odraslih, ali i implementacijom
nove metodologije donošenja i periodičkog unapređenja programa i kurikuluma u skladu s
novim Zakonom te Zakonom o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru; sasvim sigurno, pojaviti
će se dodatni troškovi ustanovama za obrazovanje odraslih.
Najjednostavnije rečeno- kada Zakon stupi na snagu, Ustanova će biti dužna sve programe
obrazovanja i programe vrednovanja kontinuirano usklađivati sa standardom kvalifikacije iz
registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) čime će se u potpunosti promijeniti
dosadašnja praksa provođenja obrazovnih programa u obrazovanju odraslih. Imati ćemo
(otprilike) duplo više posla.
Ne žalimo se, nego ćemo, družeći se s novim polaznicima u 2021., polako savladati i ovo „novo
gradivo“ u andragogiji.
17
KINO
Kino Slatina jedini je kinematograf na području Virovitičko-podravske županije koji punih 100
godina neprekidno radi te ima dvije kinodvorane. Zahvaljujući svojoj organizaciji stanovnici
cijele Virovitičko-podravske županije, a i šire, imaju priliku u našem gradu vidjeti dobre
filmove koji se premijerno prikazuju u našem kinu. Vrijedno radimo na odgoju mlađe kino i
kazališne publike, smatramo da smo kvalitetom i bogatstvom našeg programa uspjeli privući
publiku.
U tablici koja slijedi, vidjet ćete da je broj posjetitelja manji nego prošlih godine, zbog situacije
izazvane s COVID-19. Kino je od 12. ožujka do 5. lipnja bilo u potpunosti zatvoreno, a nakon
otvorenja do današnjih dana ponuda filmskih naslova u cijelome svijetu znatno je slabija. Zbog
propisanih mjera zabrane rada, ograničenog broja na okupljanjima, a i neke događaje smo
odradili online, te kao posljedica svega toga rezultiralo je malim brojem posjetitelja.
Organiziramo brojne događaje i njegujemo hrvatski i europski film. Broj mjesta u kinu ovisi
nam o uputama stožera te se on mijenja od 4m² do 7m² po posjetitelju te smo krajem godine
došli na brojku od maksimalno 45 posjetitelja u dvorani od mogućih 286 posjetitelja. Koliko je
kinima teško u vrijeme ove pandemije govori i činjenica da su se mnoga kina zatvorila,
primjerice kino u susjednom nam gradu Virovitici još dok pišemo ovo izvješće nije započelo s
radom zbog neisplativosti poslovanja. Zbog zatvaranja kina iskoristili smo vrijeme za dubinsko
čišćenje svih stolica i tepiha u obje dvorane te smo osvježili i projekcijsko platno.
Broj odigranih filmova, broj predstava i broj posjetitelja kina
Godina
Odigrani filmovi
Broj predstava
Broj posjetitelja
2016.
113
312
14523
2017.
110
428
17.118
2018.
151
584
18.205
2019.
129
504
16.997
2020.
81
269
4.674
18
Ova doista izazovna godina, kako svima, tako i nama smanjila je broj planiranih programa.
Osim redovite promocije putem uredskih i administrativnih poslova bavili smo se i sajmovima
filma. Zimski sajam filma održan je u Splitu od 12. do 14. veljače u Kinoteci Zlatna vrata.
Peti Zimski sajam Kino mreže još jednom je okupio neovisne kinoprikazivače i podržao njihov
daljnji razvoj kroz razgovore, edukacijske i informativne programe te projekcije hrvatskih
filmova. Prvog dana Zimskog sajma filma održao se okrugli stol “Digitalizacija i investicije –
jučer, danas, sutra” koji je tematizirao proces digitalizacije te koliko je značio za
decentralizaciju prikazivaštva u Hrvatskoj, te se osvrnuo i na procese koje kinoprikazivače
očekuju u budućnosti te kakav oblik institucionalne podrške je kinima bitan kako bi opstala na
tržištu i zadržala održivost. Drugi dan održao se okrugli stol pod nazivom „Kino-pravda –
osigurajmo jednakopravnu dostupnost audiovizualnih sadržaja osobama oštećena vida i sluha“.
Na ovom okruglom stolu, uz sudjelovanje domaćih stručnjaka iz udruga i festivala posvećenih
području prilagodbe AV sadržaja, raspravljali smo mogućnosti, ograničenja i izazove
osiguravanja jednakopravnog pristupa kinima i filmskoj umjetnosti u Hrvatskoj.
Nakon okruglog stola se održalo se predavanje na temu PDV-a kojim se kinoprikazivačima
pokušalo razjasniti sve nedoumice vezane za besplatne ulaznice, besplatno ustupanje prostora i
sl. Održala se i sjednica Skupštine Kino mreže na kojoj smo rezimirali što smo napravili u 2019.
godini i razgovarali o planovima za budućnost. Zadnji dan Zimskog sajma pridružili su nam se
i distributeri koji su predstavili naslove za sezonu proljeće/ljeto 2020.
ŽENIJALNI DANI
Šesto izdanje Ženijalnih dana održalo se od 5. do 9. ožujka, a prikazani su sljedeći filmovi:
Portret djevojke u plamenu redateljice Céline Sciamma, Mlijeko redatelja Grimura
Hakonarsona i Podržite djevojke Andreja Bujalskog. U programu je 2020. godine sudjelovalo
20 neovisnih kina u 28 gradova, a to su: Kulturni i multimedijski centar Bjelovar, Kino
Mediteran Bol, Centar za kulturu Čakovec, Kino Mediteran Hvar, Kino Mediteran Imotski,
Kino Velebit (Koprivnica), Dom kulture Korčula, Kino Moslavina (Kutina), Kino Pobjeda
(Metković), Kino Gradiška (Nova Gradiška), Kino Marof (Novi Marof), Kino Urania (Osijek),
Kino Hrvatski dom (Pakrac), Kino Pazin, Kino Mediteran Podgora, Kino Valli (Pula), Art-kino
Croatia (Rijeka), Kino Samobor, Dom kulture Kristalna Kocka Vedrine (Sisak), Kino Slatina,
Dom mladih (Split), Kinoteka Zlatna vrata (Split), Kino Zelina (Sv. Ivan Zelina), Kinoklub
19
”Šibenik”, Kino Gaj (Varaždin), Kino Gorica (Velika Gorica), Kino Zabok, Kino Zona (Zadar),
Kino Metropolis (MSU Zagreb).
Ispred Kino Mreže, kao članica Upravnoga odbora, ravnateljica Danijela Fabric Fabijanac
sudjelovala je na sastancima s Ministarstvom kulture vezano za investicijske potpore u 2021. i
u pregovorima oko uvrštavanja kina u natječaj Ministarstva kulture u natječaj Javne potrebe u
kulturi. Naglasak je bio na rad i razvoj upitnika za kina vezano za stanje kino opreme
Nastupa Covid-19: Intenzivni međusobni sastanci Upravnog odbora, sastanci s Ministarstvom
kulture i HAVC-om oko rada na donošenju mjera za nastavak rada kina, sudjelovanje u
donošenju mjera, izrada prijedloga mjera.
POČETAK PROSLAVE 100 GODINA KINEMATOGRAFIJE
U svibnju je, nakon što se trebala održati u ožujku, u izložbenom salonu Zavičajnog muzeja
Slatina otvoren 4. Hrvatski triennale keramike, kojega su časni pokrovitelji Kolinda Grabar
Kitarović, bivša predsjednica Republike Hrvatske, te gradovi Osijek, Rijeka, Šibenik i Zagreb.
Organizatori izložbe bili su Zavičajni muzej Slatina u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem
Slatina i Gradom Slatinom, te Likovni art dizajn centar LADICA iz Zagreba.
Tom se prigodom predstavio autora izložbe Hanibal Salvaro, član Međunarodne akademije za
keramiku i utemeljitelj Svjetskog triennala male keramike u Zagrebu, jedne od najznačajnijih
20
likovnih izložbi u Hrvatskoj, pa i šire. Ravnateljica POU Slatina Danijela Fabric Fabijanac
izrazila je zadovoljstvo što je gospodin Hanibal Salvaro izabrao Slatinu za predstavljanje ove
izložbe, te uz zahvalu djelatnicima muzeja na izvrsno pripremljenoj izložbi, izrazila nadu
daljnje uspješne suradnje. Izloženi su brojni planovi suradnje, ali se zbog pandemije ipak većina
njih nije mogla/smjela organizirati.
O samoj izložbi govorio je Hanibal Salvaro koji je tom prigodom istaknuo kako se ovaj Hrvatski
triennale keramike prvotno prikazao u Rijeci i do sada je obišao devet gradova, bio je i u
Sloveniji, a radovi koji su izloženi birao je Međunarodni žiri priznatih stručnjaka. Hrvatski
triennale keramike osnovan je 2008. godine sa zadaćom da bude poticajna inventura
trogodišnjeg stvaralaštva, na kojoj se mogu natjecati svi hrvatski umjetnici, neovisno kojeg su
društva članovi, ali vrednovana uz pomoć vrlo kvalitetnog međunarodnog žirija, u kojem uvijek
ima mjesta i za ponekog svjetski priznatog umjetnika. Time je Triennale dobio svoju
međunarodnu umjetničku reputaciju, što olakšava prezentaciju u inozemstvu.
Iako smo mala zemlja, Hrvatska keramika je dosta cijenjena u svijetu, a sada bilježimo oko 100
godina suvremene keramike – istaknuo je Salvaro, te najavio kako je u pripremi 5. Triennale
koji će se umjesto u listopadu ove godine, zbog pandemije koronavirusa predstaviti tek iduće
godine.
Gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić povezao je ovu izložbu sa Slatinom.
U sklopu stalnog postava muzeja možemo vidjeti da postoje tri tla koja obilježavaju slatinski
kraj. Jedno od njih je glina koja je baza upravo ove umjetničke tehnike kojoj se danas divimo
na jednoj višoj razini.
Zahvaljujem što ste za predstavljanje izložbe odabrali Slatinu jer ste očito imali jedno lijepo
iskustvo od ranije i drago mi je da to prijateljstvo nastavljamo i dalje, – istaknuo je
gradonačelnik Ostrošić otvarajući izložbu, kako je rekao, prekrasnih internacionalnih radova u
kojima jedan dobar dio čini hrvatsko stvaralaštvo.
Hanibal Salvaro pripremio je grafike inspirirane Slatinom koje je nakon otvorenja izložbe
podijelio posjetiteljima. Osim izložbe u sklopu 4. Hrvatskog triennala keramike, Slatinčanima
je pripremio i iznenađenje, te je u povodu 100 godina slatinske kinematografije izradio
skulpturu, odnosno instalaciju od kartonskih kutija nazvanu Exat Slatina (Eksperimentalni
atelje) koju je smjestio u paviljonu u Parku 136. slatinske brigade.
21
Zbog pandemije COVID-19, a sukladno propisanim mjerama o maksimalnom okupljanju
osoba, nakon otvorenja izložbe u 16 sati, organizirani su ulasci za posjetitelje u grupama od 10
osoba u nekoliko termina do 18 sati.
Izložba je bila otvorena do 28. lipnja do kada su svi zainteresirani mogli razgledati izložena
djela 24 umjetnika, a posebnost izložbe su i djela iz kolekcije Otto Krauthacker, nastala
pedesetih i šezdesetih godina.
Osim ove izložbe intenzivno se počelo na radu oko monografije i kratkoga filma o
kinematografiji Slatine. Na monografiji radi Oliver Jukić uz pomoć Danijele Fabric Fabijanac,
a za film je zadužen Robert Turkalj. U suradnji s LAG-om Marinianis postavili smo treći
digitalni totem za oglašavanje u samome centru Slatine. Ovaj je totem obostran te smo posebno
ponosni na njega.
Kako nam je zgrada promijenila vanjski izgled, ispred nje smo postavili jarbole sa zastavama i
uljepšali ovaj dio grada.
22
LJETO U KINU
Ljeto u kinu održalo se ispred zgrade kina, a počelo je u srijedu 22. srpnja i trajalo nešto duže
od predviđenog zbog povremeno loših vremenskih uvjeta. Zbog epidemioloških mjera Stožera
civilne zaštite RH broj posjetitelja je ograničen. Bogat kulturni program manifestacije “Ljeto u
kinu 2020.” započeo je programom za djecu “Ljeto za 5 uz šareni svijet”. Naziv manifestacije
„Kino pod zvijezdama“, kako smo ga nazivali prethodnih godina, ove je godine, zbog šarolikog
i raznovrsnog koncepta, a sve zbog korona situacije, promijenili smo u „Ljeto u kinu 2020.“ S
obzirom na aktualnu situaciju vezanu uz COVID-19, nije se išlo na klasično otvaranje neke
manifestacije uz govore organizatora i počasnih gostiju, već je „Ljeto u kinu“, jednostavno
započelo spomenutom predstavom i uvodnim govorom glumca.
23
Uložili smo u dodatne klupe i jastučiće, a u njih su se smjestili i već poznati nam gosti
virovitičko-podravski župan Igor Andrović i predsjednik slatinskog Gradskog vijeća Darijo
Vrbaslija te brojni uzvanici i posjetitelji. U planiranom prostoru, ispred zgrade kina, zbog
epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite RH broj posjetitelja je ograničen. Prihvatljiva je
brojka od devedeset i devet posjetitelja, a ostala je prazna tek klupa-dvije. Događaj je pomno
organiziran, poštujući potrebne mjere i sigurnost svih, a pomogli su nam i članovi slatinske
HVIDRA-e.
Mališani su se mogli slikati s maskotom Mikija Mausa, a potom su uslijedile minute rezervirane
za mađioničara Japu, koji je najmlađe „digao na noge“ i motivirao na sudjelovanje pa nije
nedostajalo asistenata za izvođenje predviđenog programa. Posljednje iznenađenje bio je, tzv.
Balonko koji je u rekordnom roku ispunio ruku svakoga tko je to htio, željenim likom
načinjenim od, naravno, balona. Kao „točka na i“ na samom otvorenju uslijedila je projekcija
epske avanture „Dolittle“, koja je neke od prisutnih zadržala na svojim mjestima, a na mjesta
onih koji su otišli, stigla je neka druga publika.
Prikazani su filmovi: DOLITTLE, ONA KOJU ZAMIŠLJAŠ, OTOK FANTAZIJA, BILO
JEDNOM….U HOLLYWOODU, JUMANJI: IDUĆA RAZINA, PARAZIT, NEVIDLJIVI
ČOVJEK, ZLOČESTI DEČKI ZAUVIJEK, OBITELJ ADDAMS, TABALUGA, BRZI I
ŽESTOKI: HOBBS I SHAW, PLAYMOBIL FILM, MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN
I BOG POSTOJI, NJENO IME JE PETRUNIJA
Prikazane su predstave: LJETO ZA 5 UZ ŠARENI SVIJET, KNJIGA O ĐUNGLI, SAMO
JEDNA ŽENA I AVIJONKO SE ŽENI (o tome više kod dijela Slatinska mala scena).
24
Suorganizatori su nam bili Grad Slatina i Virovitičko-podravska županija. Medijski pokrovitelj:
Radio Slatina. Sponzori: Zagrebačka banka, TZ Grada Slatine, LAG Marinianis, HAVC,
Ministarstvo kulture.
POVRATAK U KINO
Tijekom svibnja započeli su se sastanci s Ministarstvom kulture i HAVC-om vezano za
kampanju "Povratak u kino" te se radilo na selekciji i organizaciji programa "Povratka u kino",
no zbog veliko utjecaja Cinestara, kampanja baš i nije imala velikog učinka u malim kinima.
ZIMSKI SAJAM FILMA
U znaku teme Kino u izvanrednim situacijama, od 16. do 18. rujna u Rijeci – Europskoj
prijestolnici kulture održalo se šesto izdanje Sajma filma – događaja koji okuplja članove Kino
mreže kako bi kroz niz diskusija, radionica, sastanaka i projekcija, osnažili rad neovisnih
hrvatskih kina. Na Sajmu je održana panel rasprava Kako smo preživjeli lockdown? u sklopu
koje su kolege iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije podijelili svoja iskustva o
načinima kako su se kina u njihovim zemljama nosila s lockdownom, postoje li planovi
25
sufinanciranja kina čija bi svrha bila ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom te su
predstavljeni primjeri dobrih praksi koje su njihova kina provodila za vrijeme trajanja
lockdowna. Prikazan je film Mater, a na projekciji je prisustvovao i redatelj filma Jure Pavlović
i doajenka hrvatskog glumišta Neva Rošić. Održano je predavanje Alena Munitića na temu
VOD / Live stream mogućnosti koje će prisutne upoznati sa svim mogućnostima koje pružaju
online platforme (Vimeo VOD, You Tube, Facebook), a istog se dana održano je i
predstavljanje natječaja Kreativne Europe Kina za zajednicu. U dvama terminima Sajam filma
izravno se uključio u program online konferencije Djeca i mladi – važnost namjenskih prostora,
u organizaciji Deska Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske i Art-kina. U sklopu Sajma
filma se održala i izborna sjednica Skupštine na kojoj je izabrano novo vodstvo Kino mreže na
razdoblje od dvije godine te su distributeri održali predstavljanja filmova u distribuciji za
sezonu jesen 2020. – proljeće/ljeto 2021. Također je ovo bila i izborna Skupština te su u Upravni
odbor, između 47 kina, izabrani: Alen Munitić, Jelena Vojvoda, Denis Hladiš, Danijela Fabric
Fabijanac i Maja Holek.
RENDEZ-VOUZ AU CINEMA
Od 12. rujna do 11. listopada, u dvadesetak nezavisnih kina diljem Hrvatske, po šesti se puta
zavrtio Rendez-vous au cinéma, program probranih filmskih naslova. Ovo izdanje bilo je u
duhu zajedništva i donijelo 11 frankofonih filmova različitih žanrova i rodova (drama,
komedija, dokumentarni film, animirani film) iz Francuske, Belgije, Kanade, Maroka i
Švicarske. U programu je 2020. godine sudjelovalo 22 neovisnih kina u 18 gradova, a to su:
Kinoteka Zlatna vrata, Kino Gaj (Varaždin), Art-kino Croatia (Rijeka), Kino Valli (Pula), Kino
30. svibnja (Daruvar), Dvorana Relković (Nova Gradiška), Kino Slatina, Kino Zelina, Kino
Gorica (Velika Gorica), Kino Zabok, Centar za kulturu Čakovec, Kino Kinoteka (Zagreb), Kino
Samobor, Art-kino Metropolis, Kino Velebit (Koprivnica), Kino Pobjeda (Metković), Kulturni
I multimedijski centar Bjelovar, Kino Krapina, Kino Tuškanac (Zagreb), Kino SC (Zagreb),
Gradsko kino Sinj i kino Urania (Osijek).
SVJETSKI DAN AUDIOVIZUALNE BAŠTINE
Od 26. do 31. listopada 2020. u partnerstvu s Hrvatskim državnim arhivom - Hrvatskom
kinotekom po četvrti put održan je program povodom Svjetskog dana audiovizualne baštine
26
koji se diljem svijeta tradicionalno obilježava od 2005. godine, kada ga je utemeljio UNESCO.
S obzirom na nepovoljnu situaciju s pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19 cijeli
program održao se online, na Vimeo stranici Kino mreže.
MARATON KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA
U nazavisnim kinima diljem Hrvatske osmi se puta održao Maraton kratkometražnih
filmova, manifestacija kojom se na najkraći dan u godini, 21. prosinca, slavi kratka filmska
forma. Tijekom maratona bilo je prikazano 19 filmova u 3 programska bloka, među kojima
je mnoštvo recentnih domaćih ostvarenja koja osvajaju nagrade na svjetskim i domaćim
festivalima.
Mali europski maratonci je blok filmova bio je namijenjen djeci, a realiziran je kroz europsku
razmjenu programa. Čini ga izbor od devet filmova autora iz Njemačke, Litve, Švicarske, Irske,
Nizozemske, Portugala i Ujedinjenog Kraljevstva. Izabrani filmovi čine presjek bogate
europske proizvodnje kratkometražnog filma. U ovom međunarodnom bloku bit će prikazan i
hrvatski animirani film Kuc kuc Ivane Guljašević Kuman.
Domaći program činio je 10 suvremenih naslova, podijeljenih u dva programska bloka.
Program Hrvatski maratonci 1 donio je studentski igrani film Južno voće Josipa Lukića,
animiranu dokufikciju Mikrokazeta – najmanja kazeta koju sam ikad vidio autorskog dvojca
kojeg čine Igor Bezinović i Ivana Pipal. U programu su bili također i animirani
film Arka Natka Stipaničeva, najbolji film Natjecanja hrvatskog filma Animafesta,
dokumentarni film Osoba Sunčice Ane Veldić koji je osvojio posebno priznanje na
jedinstvenom Corona Short Film Festivalu, te još jedan ‘animirac’ – Neobična kupka gospodina
Otmara Nike Radasa, dobitnik nagrade Oktavijan za najbolji animirani film 2019. godine, te
Nagrade Zlatna uljanica za promicanje etičkih vrijednosti na filmu, također na prošlogodišnjim
Danima hrvatskog filma.
Hrvatski maratonci 2 donijeli su još jedan šaroliki presjek proizvodnje ‘kratkiša’: nagrađivani
studentski igrani film Pečat/The Stamp Lovre Mrđena, koji je 2020. bio izabran u finale
studentskog Oscara, dokumentarno-eksperimentalni naslov, pobjednik Liburnia film
27
festivala, Porvenir Renate Poljak, koji je prikazan i na Međunarodnom festivalu
kratkometražnog filma u Oberhausenu, nagrađivane animirane filmove Toomas ispod doline
divljih vukova Chintis Lundgren i Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali Matije
Pisačića i Tvrtka Rašpolića te igrani Tina Dubravke Turić.
Inicijativa Najkraći dan iz koje je proizašao Maraton kratkometražnog filma je
nastala 2012. godine u Francuskoj s idejom promocije bogatog repertoara kratkometražne
forme. U međuvremenu se proširila na mnoštvo europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, gdje
se održava već osmu godinu zaredom. Maraton kratkometražnog filma organizira Hrvatski
audiovizualni centar u suradnji s Kino mrežom, uz podršku domaćih autorica i autora. Međutim,
cijeli program morao se održati online.
ZFF 2020.
U svojoj 18. godini ZFF PUTUJE u gradove diljem Hrvatske.
Program ZFF putuje proširio je dio sjajne zeefefovske atmosfere i izvan granica glavnoga
grada. Nakon 2019. rekordnih dvadeset gradova, 2020. godine, čak i uz epidemiološku situaciju
u
kojoj
gradova:
smo
Bjelovar,
se
nalazili,
Čakovec,
ZFF
putuje
Dubrovnik,
posjetio
Koprivnicu,
je
Omiš,
sretnih
Novu
trinaest
Gradišku,
Rijeku, Samobor, Slatinu, Split, Šibenik, Varaždin i Veliku Goricu.
ZFF-ov putujući program uključivao je odabrane naslove u kojima je, istovremeno s online
izdanjem festivala, uživala publika u 13 gradova i čak 15 kina diljem Hrvatske. To su bili
Otac iz Glavnog natjecateljskog programa, Undine iz Ponovno s nama te Jako jako
daleko iz programa festivala KinoKino.
Otac, najnovijim filmom Srdana Golubovića, otvoren je festival, a koji se prikazivao izvan
konkurencije, u veljači je premijerno prikazan u programu Panorama Međunarodnog filmskog
festivala u Berlinu, gdje je osvojio nagradu publike i nagradu Ekumenskog žirija. Veliki uspjeh
28
filma nastavljen je i u Puli, gdje je osvojio nagradu publike, postavši prvi film u povijesti
Pulskog filmskog festivala kojem je publika dala prosječnu ocjenu 5,00. U naslovnoj ulozi
filma, koji kritika naziva „balkanskim Paris, Texasom“, impresivnu glumačku interpretaciju
ostvario je Goran Bogdan, uvjerljivo utjelovivši očajnog oca koji od gubitnika s društvene
margine postaje junakom našega doba.
U svoj putni kovčežić ZFF je spremio ponešto za najmlađe filmofile, naslov Jako jako daleko iz
programa festivala KinoKino. Jedanaestogodišnji Ben i njegova obitelj moraju se preseliti u
obližnji grad jer će otvorena jama uskoro progutati njihovo selo. Iako se isprva raduje životu u
velikom gradu, Bena dočekuje gorko razočaranje. Kolege u novoj školi ga izbjegavaju i on ne
zna kako se uklopiti. A nedostaje mu i status nogometne face koji je imao u rodnom gradu.
Kada upozna Tariqa, sirijskog izbjeglicu, Ben ga isprva smatra svojim suparnikom, no njih
dvojica uskoro otkrivaju da imaju više zajedničkog nego što su mislili.
Zagreb Film Festival je od samog početka programski usmjeren k predstavljanju i promociji
debitantskih filmova i novih autora. Paralelno s publikom 18. ZFF-a dva dugometražna filma
iz Glavnog programa, gledala su se i u Kinu Slatina u sklopu programa ZFF putuje.
●
12.11. od 18:00 OTAC
●
12.11. od 20.00 Jako jako daleko
Sve programe koje radimo u kinu, radimo za sve generacije, a osobito za mlade jer su oni naša
budućnost!
BLAGDANI U KINU
Kino Slatina odlučio je počastiti svoju vjernu publiku u povodu 100 godina kina u Slatini. Tako
su blagdani u Kinu Slatina bili obilježeni s četiri besplatne projekcije novih kino hitova.
Pogledali smo Snježno kraljevstvo 2, Last Christmas, Grincha, te Kišni dan u New Yorku.
29
KULTURA
KAZALIŠNI PROGRAM
U našem smo prostoru tijekom 2020. godine organizirali 7 kazališnih predstava na kojima je
bilo 995 posjetitelja.
●
●
●
●
●
●
●
KAZALIŠTE VIROVITICA - DNK
KAZALIŠTA SMIJEŠKO - KAKVA MATI TAKVA KĆI.
KAZALIŠTE LECTIRUM – SARMICA
KAZALIŠTE VIROVITICA I AUK OSIJEK – DOKAZ
KAZALIŠTA SMIJEŠKO –NAŠ ZELENI SVIJET
STAND UP - BOCA ISTINE
STAND UP – Prosti Faktori
Zbog situacije s COVID-19 smo morali puno predstava i događaja otkazati.
SLATINSKA MALA SCENA
„7. slatinska mala scena“ projekt je koji je organiziralo Pučko otvoreno učilište Slatina uz
potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Slatine. Od Ministarstva kulture
Republike Hrvatske dobili smo 20.000,00 kn za program kazališne djelatnosti „7. slatinska mala
scena“. Zbog situacije s COVID-19, tražili smo suglasnost od Ministarstva kulture za promjenu
ugovorenog termina, te smo prebacili predstave u ljetni termin na otvorenom u sklopu našeg
LJETA U KINU. Zbog promjene termina, kazališta s kojima smo imali prvobitan dogovor nisu
bila u mogućnosti odigrati predstave. Morali smo iznova tražiti kazališta te smo umjesto
predviđenih pet predstava, organizirali četiri. Kako smo predstave imali na otvorenom uvelike
smo ovisili o vremenskim prilikama, te smo manifestaciju održali od 22. srpnja 2020. do 02.
rujna 2020. Zbog COVID-19 morali smo otkazati i dogovorene dječje radionice s glinom.
U danima prije početka dječjeg kazališnog tjedna, s ciljem što bolje najave „7. slatinske male
scene“, izradili smo promidžbene plakate, letke, majice, magnete i daske s našim logom, te
cijelu manifestaciju najavljivali na Radio Slatini, ICV-u, našoj internet stranici i facebooku
tijekom mjeseca srpnja i kolovoza.
30
Svečanim otvorenjem, predstavom i programom za djecu, Zagrebačkog dječjeg kazališta Šareni
svijet pod nazivom LJETO ZA 5 UZ ŠARENI SVIJET započela je 7. slatinska mala scena,
dana 22. srpnja 2020.
Program je posjetilo ukupno 87 posjetitelja.
Predstavu za djecu KNJIGA O ĐUNGLI u izvedbi Kazališne družine Ivane Brlić Mažuranić,
29. srpnja 2020. posjetilo je ukupno 30 gledatelja
Monodramu za srednjoškolce, pod nazivom SAMO JEDNA ŽENA u izvedbi Kazališne družine
Gala Tetar, odigranu 01. rujana 2020. posjetilo je ukupno 45 gledatelja. Uvijek se brinemo da i
mladi imaju predstavu za sebe, osobito jer ih na kazalište odgajamo od vrtića, cilj nam je da se
ta praksa nastavi i dalje.
Predstavu za djecu pod nazivom AVIJONKO SE ŽENI u izvedbi Scene Gorica odigranu 02.
rujna 2020. pogledalo je ukupno 72 posjetitelja
Tijekom četiri dana održavanja kazališnih predstava u sklopu „7. Slatinske male scene“ izvedbe
je pogledalo ukupno 234 posjetitelja. Zbog teške situacije izazvane s COVID-19, zabrane
okupljanja, te školskih praznika, sve predstave su bile besplatne.
31
MARKETING I MEDIJI
Konstantno ulažemo u marketing i medijski smo dosta popraćeni, a o svemu tome možete
pogledati u linkovima u prilogu.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
https://www.radioslatina.hr/pou-slatina-svojim-sugradanima-pripremilo-pravukazalisnu-poslasticu-imena-kakva-majka-takva-kci/
https://www.radioslatina.hr/pucko-otvoreno-uciliste-slatina-edukacije-dopisnimputem/
https://www.icv.hr/2020/01/pucko-otvoreno-uciliste-slatina-provodi-izobrazbu-zaodrzivu-uporabu-pesticida/
https://www.icv.hr/2019/12/blagdani-u-kinu-slatina-besplatne-projekcije-u-povodu100-godina-kina-u-slatini/
http://www.vpz.hr/event/kino-slatina-grinch-6/
http://vjerujem.net/gradovi-svi/slatina/obiljezavanje-100-godina-kinematografije-uslatini-zapocelo-otvorenjem-pametne-klupe-ispred-pou-slatina/
https://www.youtube.com/watch?v=-gUJU-EIFt4
https://www.icv.hr/2020/03/obavijest-iz-pou-slatina-administrativno-produljenjeroka-valjanosti-identifikacijske-iskaznice/
https://www.icv.hr/2020/03/pucko-otvoreno-uciliste-slatina-ukljucilo-se-u-borbuprotiv-koronavirusa/
http://www.glas-slavonije.hr/430992/9/Sto-godina-spomena-kina-i-kinematografijeu-Slatini
https://www.radioslatina.hr/pou-slatina-poziva-na-akciju-kolektivno-sjecanje-gradadani-prikupljanja-fotografija-iz-kina-i-oko-kina-povodom-100-godinakinematografije-u-slatini/
https://www.icv.hr/2020/03/pucko-otvoreno-uciliste-slatina-poziva-na-akcijukolektivno-sjecanje-grada-dani-prikupljanja-fotografija-iz-kina-i-oko-kina-povodom100-godina-kinematografije-u-slatini/
https://www.glas-slavonije.hr/426758/4/Monografijom-starih-fotografija-zeleprobuditi-kolektivno-sjecanje-grada
https://glas-slavonije.hr/430992/9/Sto-godina-spomena-kina-i-kinematografije-uSlatini
https://www.radioslatina.hr/pucko-otvoreno-uciliste-slatina-edukacije-dopisnimputem/
https://www.radioslatina.hr/pou-slatina-administrativno-produljenje-rokavaljanosti-potvrde-o-polozenom-ispitu-osnovne-izobrazbe-o-sigurnom-rukovanju-ipravilnoj-primjeni-pesticida/
https://www.radioslatina.hr/pou-slatina-otkazao-sve-programe/
www.icv.hr/2020/09/godisnja-nagrada-vpz-puckom-otvorenom-ucilistu-slatinaobrazovanjem-odraslih-grade-cijelo-drustvo/
https://www.radioslatina.hr/u-slatini-otvoren-4-hrvatski-triennale-keramike/
https://www.icv.hr/2020/03/pucko-otvoreno-uciliste-slatina-poziva-na-akcijukolektivno-sjecanje-grada-dani-prikupljanja-fotografija-iz-kina-i-oko-kina-povodom100-godina-kinematografije-u-slatini/
32
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
https://www.glas-slavonije.hr/433692/5/Salvaro-Izlozba-u-Slatini-ne-smije-biti-losijaod-one-u-Zagrebu
https://www.radioslatina.hr/u-srijedu-pocinje-ljeto-u-kinu/
https://www.icv.hr/2020/07/ljeto-u-kinu-2020-pocinje-ovogodisnje-ljetno-kino-uslatini-doznajte-raspored-projekcija-na-otvorenom/
https://www.radioslatina.hr/startalo-ljeto-u-kinu-2020/
http://domovina333.blogspot.com/2020/07/foto-predstavom-zagrebackogdjecjeg.html
https://www.icv.hr/2020/07/foto-predstavom-zagrebackog-djecjeg-kazalista-sarenisvijet-zapocelo-slatinsko-ljeto-u-kinu/
https://www.icv.hr/2020/08/slatina-ne-propustite-posljednja-dogadanja-naprogramu-ljeto-u-kinu/
https://www.radioslatina.hr/iduceg-tjedna-nastavlja-se-ljeto-u-kinu/
www.icv.hr/2020/09/godisnja-nagrada-vpz-puckom-otvorenom-ucilistu-slatinaobrazovanjem-odraslih-grade-cijelo-drustvo/
https://www.radioslatina.hr/sjajni-papandopulo-kvartet-obogatio-dane-milkakelemena/
https://www.radioslatina.hr/boca-istine-nasmijala-slatinu/
https://www.youtube.com/watch?v=bHWXbAWw5nY&feature=youtu.be&ab_chann
el=Plavatelevizija
33
ZAPOSLENICI I UPRAVNO VIJEĆE
Zaposlenici
2020. godina
Ravnateljica – voditeljica obrazovanja
1
Stručna suradnica u obrazovanju
1
Voditeljica financijsko- računovodstvenih poslova
1
Voditelj kinoprikazivačkog odjela
1
Blagajnica, administrativna radnica
1
Spremačica-blagajnica
1
Spremačica
1
Ukupno:
7
Upravno vijeće je upravljačko tijelo koje se sastoji od tri člana koje bira osnivač i dva člana
koja biraju zaposlenici iz svojih redova.
Osim na sastancima vanjski članovi Upravnog vijeća sudjeluju i u važnijim sadržajima koje
POU organizira. Prisutni su i na mnogim našim programima, čime nam daju svoju podršku u
ime osnivača kojeg zastupaju.
Članovi Upravnoga vijeća
Članovi Upravnoga vijeća delegirani u ime osnivača Grada
Članovi:
Slatine:
Dario Vrbaslija, predsjednik
Anita Rastija, član
Maja Teodorović, član
Članovi Upravnoga vijeća izabrani unutar ustanove:
Ana Šnjarić, član
Saša Šoltić, član
Ukupno članova Upravnoga vijeća
5
34
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. god.
Pučko otvoreno učilište Slatina ostvarilo je 2020. god. ukupno 1.400.590 kn prihoda, a u
izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvarilo je 2.289.140 kn prihoda i primitaka. Indeks
izvještajnog razdoblja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 61,2.
Struktura prihoda 2020. god. sastoji se od: pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan, ostalih
prihoda, vlastitih prihoda, donacija i prihoda iz nadležnog proračuna.
Pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan dobili smo putem natječaja za financiranje
programa i projekata. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Pučko otvoreno učilište Slatina
sklopili su dva ugovora o korištenju sredstava ministarstva u iznosu 35.000,00 kn u provođenju
Programa kulturnog razvitka za 2020. godinu.
Ministarstvo kulture sudjelovalo je, po sedmi put u manifestaciji „ Slatinska mala scena“ s
iznosom od 20.000 kn, potporu ovom projektu dao je i Grad Slatina u iznosu od 5.000 kn., te
Zagrebačka banka 4.000 kn. Organizator manifestacije Pučko otvoreno učilište Slatina dalo je
ostala potrebna sredstva za održavanje 7. SMS. Ove godine program je zbog COVID-19 održan
na otvorenom u sklopu LJETA U KINU.
Ministarstvo kulture podržalo je obilježavanje „100 godina kinematografije u Slatini“ s
iznosom od 15.000 kn. Grad Slatina u ovom projektu sudjelovao je s iznosom od 14.000 kn.
Povijest kinematografije u Slatini seže u 20-te godine prošloga stoljeća. Vođeni time, odlučili
smo za 100-ti rođendan našega kina izdati prigodnu monografiju koja bi dala kratak pregled
svega što se u Slatini događalo vezano za kinematografiju kroz cijelo jedno stoljeće. Zbog
pogoršane epidemiološke situacije nismo uspjeli izdati monografiju do kraja 2020. god. te nam
je rok prolongiran na prvu polovicu 2021. god. Naime, nismo željeli izložit opasnosti od zaraze
neke govornike starije životne dobi, a koji su bitni za monografiju.
Vlastiti prihodi 2020. god. iznose 534.879 kn, a ostvarili su se od programa obrazovanja:
prekvalifikacija, programa usavršavanja, programa osposobljavanja, od kazališnih i kino
predstava te od iznajmljivanja prostora.
35
U 2020. god. Pučko otvoreno učilište Slatina dobilo je od Zagrebačke banke u obliku
sponzorstva 4.000 kn te od osiguravajućeg društva prihod s naslova osiguranja u iznosu od
34.203 kn. Ostali prihodi iznose 38.203 kn.
Hrvatski audiovizualni centar Zagreb (HAVC) i Pučko otvoreno učilište Slatina sklopili su
Ugovor o korištenju sredstava centra za program filmske djelatnosti: „100 godina filma u
Slatini“. Donaciju od HAVC-a dobili smo za evropske filmove. Prikazali smo dvije revije
filmova:
Reviju festivalskih pobjednika i Reviju animiranih europskih filmova. Zbog
epidemiološke situacije usmjerili smo se isključivo na ljetno kino na otvorenom.
Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, u 2020. god. iznosi 781.307
kn.
U 2019. god. tražili smo i dobili suglasnost od Grada Slatine i Upravnog vijeća Pučkog
otvorenog učilišta Slatina za kupovinu službenog auta na financijski leasing na period od tri
godine, te u 2019. god. proveli jednostavnu nabavu, a u 2020. god. tražili i dobili Suglasnost za
prijevremeni otkup službenog automobila. Auto je stavljen u upotrebu u iznosu od 196.865 kn.
36
PRIHODI I PRIMICI
BR.
NAZIV KONTA
KTA
6
PRIHODI POSLOVANJA
632
POMOĆI od međ. org. te inst i tijela
2019. god.
2020. god.
2.185.666,24
1.400.590,47
0,00
0,00
INDEX
64,1
EU
636
POMOĆI IZ PRORAČUNA
20.000,00
35.000,00
6361
Pomoći iz državnog proračuna
20.000,00
35.000,00
6361
Pomoći iz županije
0,00
0,00
634
Tekuće pom od HZZ
0,00
0,00
652
PRIH. PO POSEBNIM PROPIS.
8.000,00
38.203,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
8.000,00
38.203,00
66
PRIH. OD PR. PROI. I ROBE TE
1.418.331,00
546.079,88
38,5
1.418.331,00
534.879,88
37,7
175,0
477,5
PRUŽ. USLUGA I OD DONAC
661
PRIH. OD PRUŽENIH USL.VLASTITI PRIHODI
6615
Prihod od ospos. za radne strojeve
36.800,00
3.800,00
6615
Mala poljoprivredna škola
94.820,00
135.800,00
6615
Ostali prihodi
70,00
261,88
6615
Njemački
87.550,00
6615
Vodit. izrade i provedbe EU proje
26.400,00
6615
Osp za operatera na PC računalu
46.700,00
6615
Prihod od osposoblj. za pčelara
6615
Knjigovođe
6615
Prekvalifikacija za komercijalistu
6615
Njegovateljice i gerontodomaćice
6615
Ekonomist-dopisno konz nast
6615
Poljop gospod – dopisno konz n
6615
Osposobljavanje za šivača gornjiš
111.000,00
6615
Usavr za spec. za web dizajn
140.000,00
6615
Prihodi od kino i kaz. predstava
307.210,00
103.308,00
6615
Prihod od iznajmljiv. prostora
58.356,00
14.523,00
6615
Osposobljavanje za mesara
0,00
7.034,00
449.040,00
171.980,00
31.285,00
38.243,00
29.930,00
37
33,6
6615
Ostali oporezivi prihodi
29.100,00
30.000,00
663
DONACIJE
0,00
11.200,00
6631
Donacije
0,00
11.200,00
671
PRIH. IZ NADLEŽ. PRORAČ.
739.335,24
781.307,59
67111
Prihodi za finan. rash. posl.
739.335,24
731.747,59
67121
Prihodi za finan. rash za nab nef
105,7
49.560,00
UKUPNI PRIHODI
2.185.666,24
8
PRIMICI OD FIN IMOV I ZAD
103.473,77
84433
Primljen financijski leasing
103.473,77
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
2.289.140,01
1.400.590,47
64,1
1.400.590,47
61,2
STRUKTURA PRIHODA 2020. GOD.
RB KTO
OPIS
IZNOS
POSTOTAK
POM OD MEĐ. ORG. TE INSTITUCIJA I
1.
632
TIJELA EU
2.
636
POM IZ PROR KOJI NIJE NADL
35.000,00
2,5
3.
663
DONACIJE
11.200,00
0,8
534.879,88
38,2
38.203,00
2,7
781.307,59
55,8
1.400.590,47
100,00
PRIH.
OD
PRUŽ.
USLUGA-VLASTITI
4.
661
PRIHODI
5.
652
PRIH PO POS PROPISIMA
6.
671
PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.
UKUPNI PRIHODI
1
2
3
4
5
6
38
RASHODI I IZDACI
BR.
NAZIV KONTA
KTA
2019. god.
2020. god.
INDEX
1.431.078,65
1.404.569,60
98,1
3
RASHODI POSLOVANJA
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
642.683,92
741.165,64
115,3
311
PLAĆE
513.851,01
565.979,02
110,1
312
OSTALI RASH. ZA ZAPOSL.
43.750,00
81.800,00
187,0
313
DOPRINOSI NA PLAĆE
85.082,91
93.386,62
109,8
3132
Dopr. za obvez. zdrav. osiguranje
84.360,42
93.386,62
31331
Dopr. za zapošljavanje
722,49
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
782.872,54
653.626,90
83,5
321
NAKN. TROŠK. ZAPOSLEN.
21.180,97
13.442,62
63,5
3211
SLUŽBENA PUTOVANJA
16.504,17
11.530,12
3212
Naknade za prij. na posao i s posla
1.801,80
0,00
3213
STRUČNO USAVRŠ. ZAPOSLEN.
2.875,00
1.912,50
322
RASH. ZA MATERIJ. I ENERGIJU
136.083,63
111.552,02
3221
UREDSKI MAT. I OSTALI MATER.
60.836,66
40.602,74
82,0
RASHODI
3223
ENERGIJA
41.032,10
32.626,19
32231
Električna energija
10.007,75
9.030,11
32233
Plin
31.024,35
23.596,08
3225
SITAN INVENTAR
34.214,87
38.323,09
323
RASHODI ZA USLUGE
455.896,31
344.116,25
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
30.105,55
30.482,92
32311
Usluge telefona
23.671,27
23.998,74
32313
Poštarina
6.434,28
6.484,18
3232
USLUGE TEK. I INV. ODRŽAV.
73.921,60
97.211,88
3233
USL. PROM. I INFORM.
41.811,25
35.029,25
3234
KOMUNALNE USLUGE
4.645,22
6.443,39
3234
Ops. vodom, odvoz smeća, dim. usl.
4.645,22
6.443,39
3235
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
160.642,14
56.369,73
32352
zakupnine
2,00
12,00
32353
Najamnine za opremu
32359
Najamnina za film
160.640,14
53.957,73
3237
INTELEKT. I OSOB. USLUGE
143.795,55
74.491,58
2.400,00
39
75,5
32371
Autorski honorari
39.154,04
4.054,32
32372
Ugovori o djelu
102.724,01
58.507,84
32379
Ostale int usluge
1.917,50
11.929,42
3238
RAČUNALNE USLUGE
975,00
8.705,00
3239
OSTALE USLUGE
35.382,50
32391
Grafičke i tiskarske usluge
35.062,50
32395
Ostale usluge
324
NAK. TROŠ. OSOB. IZV. RAD O
4.625,38
0,00
32412
Nak. troš. osobama izvan rad. odn.
4.625,38
0,00
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
165.086,25
184.516,01
320,00
111,8
POSLOVANJA
3291
NAKN. ZA RAD PRED I IZVRŠ
1.081,32
3.039,77
32911
Nakn. za rad Upravnog vijeća
1.081,32
3.039,77
3292
PREMIJE OSIGURANJA
10.538,05
47.904,40
3293
REPREZENTACIJA
37.764,75
42.539,15
3294
ČLANARINE
3.304,00
0,00
3299
OSTALI
112.398,13
9.1032,69
5.522,19
9.777,06
560,49
4.404,90
4.961,70
5.372,16
701.822,69
94.518,30
13,5
701.822,69
94.518,30
13,5
518.348,92
88.401,30
17,1
92.923,77
36.907,50
4.695,15
1.933,80
420.730,00
49.560,00
NESPOMENUTI
RASHODI
POSLOVANJA
34
FINANCIJSKI RASHODI
34273
Kamate za primljene zajmove
343
OSTALI FINAN RASHODI
34311
Usluge banaka
4
RASHODI ZA NABAVU
177,1
NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.
DUGOTRAJNE IMOVINE
422
POSTROJENJA I OPREMA
4221
UREDSKA OPR. I NAMJEŠTAJ
4223
OPR. ZA ODRŽ. I ZAŠTITU
4227
UREĐ.,STROJ. I OPR. ZA OSTALE
NAMJENE
423
PRIJEVOZNA SREDSTVA
183.473,77
6.117,00
42311
Osobni automobil
183.473,77
6.117,00
2.132.901,34
1.499.087,90
2.585,65
100.888,12
2.135.486,99
1.599.976,02
UKUPNO RAZRED 3 I 4
5443
Otplata glavnice po fin. leasingu
UKUPNI RASHODI I IZDACI
40
70,3
74,9
REZULTAT POSLOVANJA
OPIS
2019. GOD.
2020. GOD.
UKUPNI PRIHODI I PRIMI.
2.289.140,01
1.400.590,47
UKUPNI RASHODI I IZDA.
2.135.486,99
1.599.976,02
153.653,02
-199.385,55
368.654,37
453.224,71
REZULTAT
PRENESENI višak poslovanja
Povrat jamstva
38.805,00
Preneseni višak od finan imov
100.888,12
VIŠAK PRIH. I PRIM.
RASPOLOŽIV U
561.112,39
354.727,28
SLJEDEĆEM RAZDOBLJU
SKRAĆENA BILANCA
Iznosi u kunama, bez lipa
Rač. iz
OPIS
rač. pl.
Stanje
Stanje
01.01.2020.
31.12.2020.
2
IMOVINA
1.554.680
1.239.639
0
NEFINANCIJSKA IMOVINA (+; -IV)
897.353
806.602
1
FINANCIJSKA IMOVINA(.+; +AVR)
657.327
433.037
11
Novac u banci i blagajni
1.000
1.000
129
Ostala potraživanja
15
Dionice i udjeli u glavnici
16
Potraživanja za prihode poslovanja
166
Potraživanja za prih. od pruženih usluga
167
Potraživanja za prih. iz proračuna
19
Rashodi bud. razd. i ned. napl. prihoda
191
Rashodi budućih razdoblja
193
Kontinuirani rashodi budućih razdoblja
-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI
7.000
7.000
593.142
371.051
31.599
15.825
561.543
355.226
56.185
53.986
56.185
53.986
1.554.680
1.239.640
168.089
55.485
2
OBVEZE (+;-IV;+PVR)
23
Obveze za rashode poslovanja
63.615
55.485
231
Obveze za zaposlene
56.185
53.986
41
232
Obveze za materijalne rashode
234
Obveze za finan rashode
239
Ostale tekuće obveze
26
Obveze za kredite i zajmove
9
VLASTITI IZVORI (+-)
91
7.430
499
1.000
1.000
103.474
1.386.591
1.184.155
Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora
793.879
813.602
9221
Višak prihoda
467.225
399.686
92213
Višak primitaka od financijske imovine
9222
Manjak prihoda
96
Obračunati prihodi poslovanja
97
Obračunati prih od prodaje nef imovine
991
996
93.888
44.958
31.599
15.825
Izvanbilančni zapisi – aktiva
2.310
1.815
Izvanbilančni zapisi -pasiva
2.310
1.815
42
POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN
31. PROSINAC 2020. GODINE
KONTO
0221
NAZIV
UREDSKA OPREMA I
NABAVNA
ISPRAVAK
SADAŠNJA
VRIJEDNOST
VRIJEDNOSTI
VRIJEDNOST
447.137,27
312.649,87
134.487,40
3.987,50
0,00
3.987,50
61.883,65
52.197,68
9.685,97
1.625.885,57
1.131.192,36
494.693,21
4.062,50
1.015,62
3.046,88
196.865,49
36.164,19
160.701,30
2.339.821,98
1.533.219,72
806.602,26
NAMJEŠTAJ
0222
KOMUNIKACIJSKA
OPREMA
0223
OPREMA ZA
ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
0227
UREĐAJI I OPREMA ZA
OSTALE NAMJENE
0264
OSTALA NEM PROIZV
IMOVINA
0231
PRIJEVOZNA SREDSTVA
U UPOTREBI
UKUPNO:
NABAVLJENO 2020. GOD. :
-
RAČUNALA I RAČ. OPREMA
29.870,00
-
OSTALA UREDSKA OPREMA
3.050,00
-
KOMUNIKACIJSKA OPREMA
3.987,50
-
OPREMA ZA ODRŽ I ZAŠ
1.933,80
-
OPREMA ZA KINO
-
ZA AUTO
6.117,00
UKUPNO:
94.518,30
49.560,00
RASHODOVANO:
-
RAČUNALA I RAČ OPREMA
15.744,22
-
KOMUNIKACIJSKA OPREMA
8.832,00
UKUPNO:
24.576,22
43
ZAKLJUČAK
Nakon analiziranja 2020. godine, mogu reći da je iza nas, bez obzira na situaciju s bolešću
Covid-19, ipak uspješno završena godina. Morali smo biti domišljati, inovativni i prilagodljivi.
Po prvi smo puta dobili dozvolu organizirati praktičnu nastavu po svim epidemiološkim
mjerama u svome prostoru. Bilo je doista izazovno, teško i skupo. Primjerice, organizacija
praktične nastave za njegovateljice u domovima za stare i nemoćne je bila u potpunosti
zabranjena te smo posudili cijeli praktikum medicinske škole u Virovitici i prevezli ga u svoju
učionicu. Ovdje se vidjela dobra suradnja između nas i Tehničke škole Virovitica, a mentorice
praktične nastave izvrsno su odradile svoj posao. Ista nam se situacija dogodila i s programom
cvjećar-aranžer, ali sada smo puno mudriji i svjesni da se uvijek može naći kvalitetno rješenje
koje će zadovoljiti polaznike, naručitelje obrazovanja i nas same. U svom smo prostoru
organizirali praktičnu nastavu i to se pokazalo jako učinkovito za naše polaznice te su stekle
nove vještine kroz druženje i smijeh.
Ne želimo pustiti da brojke govore same za sebe, mada bi lako mogle (od 2003. godine do danas
razvili smo preko 84 različita obrazovna programa u svim obrazovnim sektorima), te je kroz
njih svih ovih godina prošlo preko 6.000 polaznika što nam puno govori o radu naše ustanove.
Pučko otvoreno učilište Slatina ostvarilo je 2020. god. ukupno 1.400.590 kn prihoda, od
programa prekvalifikacija, programa usavršavanja, programa osposobljavanja, kazališnih i kino
predstava, iznajmljivanja prostora i i od Pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan, od
Donacija, ostalih prihoda i od Prihoda iz nadležnog proračuna, a koliko pažljivo raspolažemo
svojim sredstvima vidljivo je iz rezultata poslovanja koji je dio ovoga izvješća. Vlastita sredstva
konstantno ulažemo u opremu za kino, obrazovanje te u saniranje popravaka u zgradi.
Izvještaj o radu za 2020. godinu utvrđen je i usvojen na prijedlog ravnateljice Danijele Fabric
Fabijanac, mag.educ.philol.croat., na sjednici Upravnoga vijeća održanoj dana 1. ožujka 2021.
godine.
KLASA: 003-04/21-03/01
URBROJ: 2189/02-08-02-21-01
44
Download