Uploaded by Shi Kiriha

MDM4U Exam Review单词卡 Quizlet(1)

advertisement
•
t-es t- he-snb -oh t-gest es.t
-
tteooossonsnsetsssdtsssosnssos
9hnss-stos-baen-e-seth.TE-nottsesot-oe-sns-o-s.name
toegztthtstiihetbhtbthnnontssttsn
-
-
⼀
⼿
⼀警
sthsootbehshnhthoesonnson
-
嘉
Tobshottnhbosthhthbotstthntsoss
ohhtttttohbotssrsrnsobses
thhfnhesgzsnhebhesooesssn
s nhs nt-esr- ts .e /nsTdE StseEdnh Ss- OC Ste-otgsta
鑫
ssndsnootnfess
Otssto
辇
SOetsn oasho-tneso.
ttobbshfefrhessshne
tssrssnes
tseoasesss
tfh esh.nt/f T-snBhTEsSteo-s -ntosfhEtns 鼺
Sessrnshsoss
-
_
eonssehthhnso
tatssoatd
qstbtttttttsetto
-
蔷
鑫
-
s­
s­
s­
-
tthesoshfnsettnsoatbe
tthdhtestttshotn
tssefhhnnnsottnnstess
Onhtotnthtrtsttttss
tnthnhnhshdessoeosn
bossnhhfntnstttthhhhnsso
䭳
tththhhtthhfhbhththsso
-
-
snstseaestsohhtsee
th hntse.T/oeTrtODsn oesn -s
-
tsh -t.T/sretATs-oEhTa-nstehnTsreEbzn䓯
t snhfndete soegnhtnasot sbh trs .se
㻾
Soashss
totsnssosnesss
sos-tsh h snst boh-th hsn.sn
stshshtetshhhhhsss
ceeahntonhce.sn
•
ttfecttztnsnnsea
囊
矗
_
_
_
_
_
tntrosnsasohsss
Thhasnnfnelessrtfohfeeeesrtte
Ttththhhssotssosn
Chtdetsehfehntsnsnsrt
善
凿凿
s.sn
爵
⼀
tsen s.T-Etsnegt snhot-snet-sn eroths-EDt-s .e
Oethdhsthhhtbnots
ogsetrhngfnhbitesoeseotoeesoofnhfshtttfetefohhtsnsooo
s­
s­
-­
-
Download