Uploaded by Director Amyrina

chat

advertisement
[11/04/19, 11:00:14 AM] Khadija Mam: ‎Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption.
[11/04/19, 11:00:14 AM] Samir: ASW
[11/04/19, 11:45:37 AM] Khadija Mam: walekum afsalus salam
‎[11/04/19, 11:49:46 AM] Khadija Mam: ‎image omitted
[11/04/19, 11:50:07 AM] Khadija Mam: jiti inke liye hun varna shayad na hoti aaj
[11/04/19, 11:53:22 AM] Samir: MashaAllah........
[11/04/19, 11:54:09 AM] Samir: ‎You deleted this message.
[11/04/19, 11:55:09 AM] Samir: stupied..... Zindagi mili hai use khubsurat banao.
[11/04/19, 12:04:33 PM] Samir: U must b busy.......... carry on.
[11/04/19, 12:58:50 PM] Khadija Mam: toooooooooo much
[11/04/19, 1:14:28 PM] Khadija Mam: tumhara health issue q aur kaise hua iski detail bhejo aaj offline
[11/04/19, 1:16:44 PM] Samir: reports chahiye ...... ?
[11/04/19, 1:23:23 PM] Samir: bataana galat ho gayaa kya ? ...... ab wo sab soch sochkar ... dimaag aur kharab karnaa hai *yaaa*.... baat karni hai..... Not now .. jab bhi tumhe lage *tab hi*
[11/04/19, 1:56:27 PM] Samir: mere health ko kuchh nahi huaa hai ........ I m fine. tum ab aur cross examine karke apna dimaag kharab mat karo.
Download