Uploaded by Nadine smith

3a evaluering produktdesign 2019

advertisement
Aflevering researchbaseret design
a. proces
4
3
4
3
3
5
5
5
5
5
5
1. I formulerer en briefing til en anden gruppe
Inkl. firmanavn, firmaværdier, produkteksempler,
krav til nytænkning
DEN BRIEFING SOM I FORMULEREDE, ER
FØRSTE DOKUMENT I AFLEVERINGEN
DEN BRIEFING SOM I HAR FÅET, ER DET
ANDET DOKUMENT I AFLEVERINGEN.
2. I formulering en designer fortolkning af den
briefing, du har fået.
1. fortolkningen indeholder oplysning om
interessenter (HUSK firma & bruger) samt
hovedgreb, kravskema (hvad vil vi? Hvad
skal vi? Hvem kræver hvad)) hvad der
skal undersøges og tidsplan.
2. I viser at hovedgreb er dynamisk
rammesætning (dvs tilpasses mens I
arbejder)
3. I diskuterer planen med briefinggruppen
3. det skal gøres klart AT der vælges (dvs. I
skaber mange variationer, mindst 2 pr
gruppemedlem) Storetræk skitser, som forklares
4. der laves skitser, hvor du viser detaljeløsninger
(fx. den måde overgange ser ud/ virker)
(illustration af relevante tekniske og andre
begreber) af det ønskede produkt.
Gør klart hvordan skitserne skal forstås
5. der afprøves vha en model og skitser om eller
hvordan produktet holder (synsmæssigt)
1. I diskuterer fremgangen med
briefingskriverne
6. At åbne / lukke proces: hvor er du i gang med
at ændre design (åbne), hvor er du i gang med at
bekræfte de foretagne valg (lukke).
b. research
4
4
4
6
5
6
6
4
4
7. der researches på følgende områder:
Research i forlængelse af problemtræ
- undersøgelse af problemtræ variationer
(mindst 2)
abduktion induktion deduktion
1.1. produkter lavet af andre og som du kan
bruge i forbindelse med dit projekt:
HUSK OPLYSNINGER: HVAD, HVEM,
HVORNÅR, HVORHENNE, HVORFOR ved
samtlige informationer både billeder og tekst
1.2. relevante begreber som er specifik i
forbindelse med dit projekt
1.3. produktets historie
1.4. hvilke typer findes, (og hvilken type
kommer tættest på de parametre som du
har valgt) (fx el fly, svævefly, sol
1.5. hvilke konkrete produkter kommer tættest
på de ønskede krav?
1.6. hvad mener brugerne (fx. klassen) om de
valgte krav i forbindelse med dit produkt?
1.7. hvilke krav bør der i øvrigt stilles til
produkterne?
0
c. præsentation
10
8. der laves en præsentation, hvor PROCESSEN
formidles.
Download