Uploaded by Temurbek Rakhimov

texnopark dar jadvali Umumiy

advertisement
“KELISHILDI”
Innovatsiyalar milliy ofisi bosh deriktori
“TASDIQLAYMAN”
Toshkent davlat texnika unversiteti rektori
_____________________ O.A.Tuychiyev
______________________ S.M.Turabdjanov
“___”______2021 y.
“___”______2021 y.
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti mutaxassislik kafedralari talabalarining “INNO o‘quv va ishlab
chiqarish” texnoparkida tashkil etilgan mutaxassislik fanlaridan amaliyot va laboratoriya mashg‘ulotlari
DARS JADVALI
H/K
Vaqti
Juma
8:30-9:50
00
10 -11
20
1130-1250
Ta’lim yo‘nalishi
Mexatronika va
robototexnika
Talabalar soni va guruhi
19 talaba
117-18 MR (o’z)
Mexatronika va
robototexnika
19 talaba
117-18 MR (o’z)
Mexatronika va
robototexnika
Mexatronika va
robototexnika
4 talaba
118-18 (rus)
4 talaba
118-18 (rus)
IZOH. Darslar “INNO o‘quv va ishlab chiqarish” texnoparkida, texnopark jixozlaridan foydalangan holda olib boriladi.
Fan nomi va shakli
Robototexnik tizimlarni
dasturlash asoslari (amal)
Mobil robotlar,
moslashuvchan Intellektual
RT (lab/amal)
САП мехатронных
модуля и роботов (пр).
Мобильные роботы,
АиИРМ (лаб/пр)
Fan o‘qituvchisi
Saidov Sh.
Raximov T.
Erkinov S.
Raximov T.
Download