Uploaded by David Pospisil

Čočky (1)

advertisement
Zobrazení zrcadlem
V tomto zobrazení je střed křivosti označen C, vy používejte S!
Body AB znázorňují předmět, A´B´znázorňují obraz.
Čočky - spojné, rozptylné
spojka
rozptylka
Využití čoček v praxi:
čočky do dalekohledů (např. okulár Galileova dalekohledu), čočky do brýlí –
korekce krátkozrakosti, dalekozrakosti, mikroskop, fotoaparát
Zobrazení čočkou
Prostor předmětový a obrazový!
● optický střed čočky … O
A, A´........začátek předmětu, obrazu
● předmětové ohnisko … F
B, B´.........konec předmětu, obrazu
● obrazové ohnisko … F'
● pro tyto body platí:
● optický střed O je středem úsečky FF'
● přímka spojující body F a F' je optická osa
● ohnisková vzdálenost f = |FS| = |F' S|
a...........předmětová vzdálenost
a´..........obrazová vzdálenost
y...........výška předmětu
y´..........výška obrazu
f=f´
Download