Uploaded by ernie suzana

QT - BORANG KEPUTUSAN PEMBENTANGAN QT (PPS20)

advertisement
PPS 20
Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tarikh: ________________
Y.Bhg. Prof,
KEPUTUSAN PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN (QUALIFYING TEST)
PELAJAR SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH
Berikut adalah maklumat keputusan pembentangan cadangan penyelidikan (qualifying test) dan
pengesahan status calon Sarjana Dan Doktor Falsafah :
Nama pelajar
:
Nombor pendaftaran
:
Fakulti
:
Tarikh pembentangan
:
Pembentangan kali -
:
Pertama
Kedua
Kami yang menurunkan tandatangan di bawah telah memeriksa dan mendengar
pembentangan cadangan penyelidikan pelajar tersebut di atas dan memperakukan
bahawa:
Menerima cadangan penyelidikan tanpa pindaan
Menerima cadangan penyelidikan dengan pindaan
Tidak menerima cadangan penyelidikan. Cadangan baru diperlukan dan dibentangkan
semula.
Taraf calon Sarjana Dan Doktor Falsafah pelajar disahkan/diterima
Taraf calon Sarjana Dan Doktor Falsafah pelajar tidak disahkan/diterima
Tajuk penyelidikan :
Tajuk penyelidikan (terjemahan dalam bahasa Inggeris/ Arab) :
Tajuk penyelidikan (terjemahan dalam bahasa Melayu) :
Jawatankuasa Pemeriksa Pembentangan Cadangan Penyelidikan Pelajar Sarjana
Dan Doktor Falsafah
Pengerusi :
Tandatangan:
Ahli
:
Tandatangan:
Ahli
:
Ahli
:
Tandatangan:
Ahli
:
Tandatangan:
DR. ERNIE SUZANA BINTI ALI
Tandatangan:
Disahkan oleh Dekan Fakulti:
Tandatangan dan cop rasmi
Tarikh
Download