Uploaded by Anonymous

MTA yakuniy

advertisement
54. Binar operatorining vazifasini kо‘rsating?
BinaryOperator Interface<T> Java -da funktsional dasturlashni amalga oshirish uchun Java 8-dan beri
joriy qilingan java.util.function paketining bir qismidir . U ikkita operandni qabul qiladigan va natijaga
erishish uchun ular ustida ishlaydigan ikkilik operatorni ifodalaydi.
T : kirish argumentlarining turini va operatsiyaning qaytish qiymatini bildiradi
57. Boshqaruv о‘tkazuvchi operatorlarni kо‘rsating?
(if-then, if-then-alse, switch
Download