Uploaded by bezmigirgin

BuyukVerininFaydalariZararlari SelcukPinar

advertisement
Selçuk Pınar
139019025
Büyük Verinin
Faydaları ve Zararları
YBS 405
Büyük Veri
02
İçerik
Büyük Veri Nedir?
Büyük Verinin Değeri
Büyük Verinin Faydaları
Büyük Verinin Zorlukları
Büyük Verinin Zararları
03
Büyük Veri
Nedir?
Özellikle yeni veri kaynaklarından gelen
daha büyük, daha karmaşık veri
kümeleridir.
Bu veri kümeleri o kadar hacimlidir ki,
geleneksel veri işleme yazılımı onları
yönetemez.
Ancak bu büyük hacimli veriler, daha
önce üstesinden gelemeyeceğiniz iş
sorunlarını çözmek için kullanılabilir.
04
Büyük Verinin Değeri
Bugün büyük veri sermaye oldu. Dünyanın en büyük
teknoloji şirketlerinden bazılarını düşünün. Sundukları
değerin büyük bir kısmı daha fazla verimlilik üretmek ve yeni
ürünler geliştirmek için sürekli analiz ettikleri verilerinden
gelmektedir.
Son teknolojik gelişmeler, veri depolama ve hesaplama
maliyetlerini giderek azalttı ve veriyi depolamayı hiç olmadığı
kadar daha kolay ve daha ucuz hale getirdi.
Artan büyük veri hacmi ile artık daha ucuz ve daha erişilebilir,
daha doğru ve kesin iş kararları verebilirsiniz.
05
Büyük Verinin
Faydaları
Kapsamlı Analiz
Büyük verinin en büyük avantajlarından biri tahmine
dayalı analiz yapma durumudur. Büyük veri analiz
araçları, sonuçları doğruya en yakın şekilde tahmin
edebilir. Böylece işletmelerin ve kurumların daha iyi
kararlar almasına olanak tanır. Aynı zamanda da
operasyonel verimliliklerini optimize edip çeşitli riskleri
en düşük seviyeye kadar indirmeyi sağlar.
Bilgiye Gerçek Zamanlı Ulaşım
Büyük verinin bir diğer katkısı ise toplumsal olayları
gerçek zamanlı inceleyebilme ve analiz edebilme
imkanı. Bu şekilde yaptığımız Google aramaları, sosyal
medya paylaşımları farklı öngörüler elde etmemize
olanak sağlıyor. Örneğin "Google Flu Trends" yapılan
aramaları analiz ederek salgın hastalıkların yayıldığı
yerleri doğru şekilde ortaya çıkarıyor.
06
Büyük Verinin
Faydaları
Sınırsız Tahminleme Olanağı
Büyük veri tahminsel modelleme çalışmalarını
bireyler seviyesinde karmaşık veriler üzerinde
yapmamıza olanak sağlıyor. Örneğin siz çok aktif bir
Facebook kullanıcısı olmasanız dahi, bağlı olduğunuz
kişiler ve bu kişilerin gerçekleştirdikleri aksiyonlar
sizin hareketlerinizin tahmin edilebilmesi için büyük
fırsatlar sunabiliyor.
Doğru Analiz İle Her Şey Ulaşılabilir
Pek çok işletme, büyük veri analiz araçları ve sosyal
medya verilerini kullanarak, dijital pazarlama
stratejilerini bu kaynaklardan gelen verilere göre
geliştiriyor. Büyük veri, müşteri eğilimlerini anlamak,
müşteri davranışını öğrenmek için de pek çok fayda
sağlamaktadır. Şirketlerin daha fazla müşteriye hitap
etmesine ve hali ile satış potansiyelini de artmasına
yardımcı olur.
07
Büyük Verinin
Faydaları
Gündelik Hayat
Sağlıktan hizmet sektörüne, tarımdan eğitime birçok
farklı alanda devrimsel değişiklikler yaşanmaya
başladı bile.
Örneğin kanser tedavisinde Büyük Veri temelli
kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ile başarı oranları
oldukça üst seviyeye çıkartılabiliyor. Tarım alanını ele
alacak olursak, geleneksel üretimin en hakim olduğu,
değişimin çok zor olduğu bu alanda dahi Büyük Veri
ile verimlilikte artışlar sağlanabiliyor.
Tarlalarda ve üretim aletlerinde kullanılan sensörler
vasıtası ile toplanan veri ile hava durumu gibi verilerin
birleştirilmesi çiftçilere hem tasarruf fırsatları
sunuyor, hem de mahsül verimliliğini büyük oranda
artırıyor.
08
Büyük Verinin Zorlukları
Veri depolama için yeni teknolojiler geliştirilmiş olsa da, veri
hacimleri yaklaşık iki yılda bir iki katına çıkıyor. Kurumlar, verilerine
ayak uydurmak ve verileri etkili bir şekilde depolamanın yollarını
bulmak için hala mücadele ediyor.
Ancak verileri yalnızca saklamak yeterli değildir. Verilerin değerli
olması için verilerin kullanılması gerekir ve bu düzenlemeye
bağlıdır. Temiz veriler veya müşteriyle ilgili olan ve anlamlı bir analiz
sağlayacak şekilde düzenlenen veriler çok fazla çalışma gerektirir.
Veri bilimciler, zamanlarının yüzde 50'si ila 80'ini veriler fiilen
kullanılmadan önce bunları düzenlemek ve hazırlamak için harcıyor.
09
Büyük Verinin Zararları
Her an izlenebilir olmak, daha da ilerisi tahminsel model algoritmaları ile aksiyonlarımızın yüksek doğruluk
oranlarıyla tahmin edilebilmesi belirttiğiniz gibi bireysel mahremiyet için büyük bir risk oluşturuyor. Burada
devletin düzenleyici ve koruyucu rolüne, şirketlerin veri güvenliğine vereceği öneme ek olarak biz son
kullanıcılara da büyük bir görev düşüyor. Sonuç olarak kendimize ait bir varlığın 3. partiler ile paylaşımından
bahsediyoruz, bunun sorumluluğunun bilincinde olmamız gerekiyor.
Büyük
Zamanlı Veri
İhlali
Veri Satışı
Zayıf Veri
Koruması
Anonimlik
Ayrımcılık
Kişisel
Bilgilerin
Kontrolü
10
Büyük Verinin Zararları
Büyük Zamanlı Veri İhlali
Veri Satışı
Zayıf Veri Koruması
Yahoo arama motoru geçmiş
yıllarda iki büyük veri ihlali
yaşadı. Bu ihlal sonucunda bir
milyardan fazla hesabı etkiledi.
Şirketlerin sahip olduğu
verilerin çalınması değil
verilerin ticari amaç güdülerek
başka şirketlere ve işletmelere
satılması da oldukça sık
rastlanan bir vakadır.
Devletler ve uluslararası
kuruluşlar, büyük verilerin
kötüye kullanımına karşı hala katı
ve tek tip yasalara sahip değil.
Son birkaç yılda diğer
şirketlerinde benzer sorunlarla
karşılaştığı görüldü.
Big data kullanan şirketler,
büyük ölçekli bilgi sızıntısı riskini
de beraberinde getiriyor. Bu her
zaman önlenecek ve önüne
geçilecek bir şey değil.
Şirketler her şey ve herkes
hakkında büyük miktarda veri
topladıkça, bu verileri elde
etmek isteyen diğer
işletmelere satabilirler.
Kısa bir süre önce yapılan
araştırmaya göre, CEO’ların
neredeyse yarısı bunun yaygın
bir soru olduğu iddia ediyor.
Bilişim teknolojisi sistemlerinin
yetkisiz kullanımı Avrupa
ülkelerinde oldukça yaygındır.
11
Büyük Verinin Zararları
Anonimlik
Ayrımcılık
Bugün anonim kalmak
neredeyse imkansız. Ne
yaparsanız yapın, söyleyin,
izleyin, okuyun, tıklayın veya
yorum yapın, büyük veri
algoritmaları aracılığıyla
kaydedilir ve analiz edilir.
Veri bilimi, kendiniz hakkında
bilmediğiniz şeyleri analiz etme
ve tahmin etme gücüne
sahiptir.
Bu durumdan kurtulmanı tek
yolu, elbette bir seçenek
olmayan dış dünyadan ve dijital
dünyadan tamamen izole
olmaktır.
Bu son derece tehlikelidir
çünkü ayrımcılığı
otomatikleştirebilir ve kimsenin
sorumluluğunu üstlenmeden
geçmesine izin verebilir.
12
Kişisel Bilgilerin Kontrolü
80%
Şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl
kullandığının kontrolünü kaybettiğini
düşünüyor
Yıllardır kullandığımız mobıl uygulamalar,
sosyal medya uygulamaları, web sayfaları vs.
Bu uygulamalar ve sayfalar şu an yüzlerce
gigabaytın üzerinde verilerimiz var ve bu
verilern tam olarak nasıl kullanıldığını
bilmiyoruz.
Ayrıca bu verilerin tam olarak kimlerin sahip
olduğunu da bilmiyoruz. Bu dünyadaki her
insanı korkutabilecek bir durum. Kendimiz,
ailelerimiz, boş zamanda yaptığımız aktiviteler
ve diğer pek çok ayrıntımız..
Bugün bu durumla ilgili devletler tarafından
yeni yasalar çıkarılsa bile bunun hala da yeterli
olmadığı bir gerçek.
13
Kaynaklar
Oracle (t.y.) Büyük Veri Nedir?, Erişim Adresi: oracle.com/tr/big-data/what-is-big-data/
The Brand Age (t.y.), Büyük Veri Tehlikeye Davetiye Çıkarıyor, Erişim Adresi: thebrandage.com/buyuk-veritehlikeye-davetiye-cikariyor
Sosyal Medyanın Sesi (2021, 11 Şubat), Big Data Nedir: Faydaları ve Kullanım Alanları, Erişim Adresi:
sosyalmedyaninsesi.com/2021/02/big-data-nedir.html
Gözükeleş İ.(2014, 29 Haziran), Karanlık Bir Gelecek: Büyük Veri, Erişim Adresi: politeknik.org.tr/karanlik-birgelecek-buyuk-veri-izlem-gozukeles/
Download