Uploaded by bezmigirgin

YBS TR Staj Kurum DF

advertisement
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI
İŞLETME DEĞERLENDİRME FORMU
(Öğrenci tarafından staj sonunda doldurulacaktır.)
Öğrenci Adı Soyadı
İşletmenin Adı
İşletmenin Adresi
İşletmenin Çalışma Alanı
Çalışan Kişi Sayısı
Çalışan Stajyer Sayısı
Kurumdaki Sistem İle
İlgili Bilgiler
- Donanım
- Yazılım
- Ağ
Öğrenci Tarafından
YapılanStaj Programı
Tanımı
Personel Tarafından
Stajyere Gösterilen İlgi
İşletmenin Size Katkıları
İşletmeyi Staj İçin
Önerirmisiniz?
İmza
Tarih …./…../…..
Formu Staj Defteriniz ile beraber teslim ederken staja başlamadan önce bölümden
alıp işletmeye teslim etmeniz gereken sigorta formunuzun fotokopisini eklemeniz
gerekmektedir.
Download