Uploaded by Adin Bajko

declaratie-pe-propria-raspundere 3628638543-

advertisement
Declaratie pe propria raspundere
Bajko Adina-Cosmina CNP ……………………………………….,
2810130125871
Subsemnatul/a …………………………………….
declar pe propria raspundere ca valoarea produselor din coletul cu AWB- ul
3628638543
$78.50 USD , am citit si luat la cunostinta
………………………………….., este de ……………………..
prevederile art. 326 din Codul Penal al Romaniei cu privire la falsul in inscrisuri
sub semnatura privata .
pereche de pantaloni iar pe acestea le voi folosi la
In colet sunt o
……………………………………….,
purtat
………………………….
si nu le voi comercializa sau le voi folosi in scopul de a obtine
venituri suplimentare .
Imi iau angajamentul de a plati eventualele diferenţe, în cazul în care la
verificări ulterioare ale autoritatilor vamale, se constată că acestea se datorează .
Data,
16.11.2021
Semnatura .
BAJKO ADINA COSMINA
Download